Bildet av styret øverst på siden er tatt av Håvard Tangen som også er medlem i styret. Fra venstre Johan Petter Andresen, Ole Kristian Setnes, Eva Johanne Heir, Margrethe Sem, Lill Fanny Sæther, Kirsten Engelstad, Jarle Kanaris og Vilde Dalen Andresen. Tanja Bjarkøy, Ove Gudmundsen, Pål Trautmann Olerud og Frankie Rød var ikke til stede. 

Åpent møte og årsmøte i Oslo Nei til EU ble avholdt 15. februar 2023

Møtene ble arrangert på Hovedbiblioteket i møterom «Nøklevann».  På det åpne møtet var det 32 personer til stede. 

Leder i Oslo NtEU, Ole Kristian Setnes, åpnet møtet, ønsket alle velkommen og redegjorde kort for fylkesstyrets arbeid. 

Nyvalgt leder i NtEU, Einar Frogner, innledet på det åpne møtet om sine tanker om NtEUs arbeid og de viktigste sakene han ser for seg fremover. Jan Steinholt innledet om EUs Plattformdirektiv - Plattformøkonomien og EØS-avtalen. Det var 20 medlemmer til stede på årsmøtet. 

Gjennomføringen av årsmøtet gikk bra, men det ble litt for dårlig tid. 

Kjell Dahle og Berit Hein Moen ble valgt til ordstyrere og Kristine Mollø-Kristensen til referent. Som underskrivere av protokollen ble Helle Hagenau og Paul Dietrichson valgt. 

Alle faste årsmøte-poster ble behandlet, Årsmelding og regnskap 2022 og Arbeidsplan og budsjett for 2023 og kontrollkomiteens innstilling. Disse sakene ble alle enstemmig vedtatt. Det ble også vedtatt en uttalelse om strømpris, kraftpolitikk og kabler. Denne publiseres som egen sak. 

Møtet godkjente ikke å behandle styrets endringsforslag til Oslos særvedtekter fordi saken kom for sent. Styret vil komme tilbake til dette neste år. 

Kjell Dahle hadde vært alene i valgkomiteen, men gjorde en god jobb og fikk fylt alle plasser. 

Følgende styre og andre tillitsvalgte ble valgt: 

 • Leder: Ole Kristian Setnes (gjenvalg) 
 • Nestleder: Lill Fanny Sæther (gjenvalg) 

 

Styremedlemmer: 

 • Tanja Bjarkøy (gjenvalg) 
 • Eva Johanne Heir (gjenvalg) 
 • Håvard Tangen (gjenvalg) 
 • Johan Petter Andresen (gjenvalg) 
 • Ove Gudmundsen (gjenvalg) 
 • Vilde Dalen Andresen (ny) 
 • Jarle Kanaris (ny) 

 

Varamedlemmer: 

 1. Kirsten Engelstad (ny) 
 2. Pål Trautmann Olerud (ny) 
 3. Frankie Rød (ny) 
 4. Margrethe Sem (ny) 

 

Kontrollkomiteen: Berit Moen, Ola-Jacob Sønsthagen og Kristine Mollø-Christensen. 

Valgkomite: Per Øivind Nielsen (ny) 

Styret fikk fullmakt til å velge to kandidater til valgkomiteen i tillegg til Per Øivind Nielsen. 

Stort bilde i toppen: Bildet av styret øverst på siden er tatt av Håvard Tangen som også er medlem i styret. Fra venstre Johan Petter Andresen, Ole Kristian Setnes, Eva Johanne Heir, Margrethe Sem, Lill Fanny Sæther, Kirsten Engelstad, Jarle Kanaris og Vilde Dalen Andresen. Tanja Bjarkøy, Ove Gudmundsen, Pål Trautmann Olerud og Frankie Rød var ikke til stede.  (Håvard Tangen)

reLATERT

Se alle arrangementer

Minneord Hallvard Bakke (1943-2024)

05. juli 2024

Morgenaksjon på Mortensrud

26. juni 2024

Mandag 24. juni gjennomførte Nordstrand og Søndre Nordstrand Nei til EU morgenaksjon på Mortensrud t-banestasjon.

Sommerhilsen fra Einar

25. juni 2024

Nå tar Nei til EU-kontoret sommerferie. Nei til EU ønsker deg en god sommer med en hilsen fra Einar Frogner.

Oslo NtEU avholdt stand på Rødt-dagene 25.-26. mai 2024

11. juni 2024

I forbindelse med landsmøtet i Rødt arrangerte de det såkalte Folketinget, dvs. åpne Rødt-dager 2024, på DOGA i Oslo den 25. og 26. mai.

– Vi er tøffe

08. juni 2024

Tone Berg og resten av gjengen i Sør-Trøndelag Nei til EU står på stand og tar kampen for folkestyre og rettferdighet.  

Nei til EU har signert Mangfoldsplakaten

29. mai 2024

Vi vil gjøre informasjon om kompliserte temaer lettere!

Taxifrislipp truer organisert næring

28. mai 2024

– Under forrige regjering ble det påstått at frislipp av taxinæringen kom til å føre til billige priser. Det har ikke skjedd.

Vervekampanjen er i gang!

22. mai 2024

Vårens vervekampanje ble sparket i gang på Rådsmøte 21. april, og holder i år på helt frem til 16 juni. Vi er nå halvveis inn i vervekampanjen, og kampanjen går så det suser.

Organisasjonen Nei til EU 

15. mai 2024

Nei til EU som organisasjon er bygget opp gjennom kampen mot EU før folkeavstemningene om norsk EU-medlemskap i 1972 og 1994 og har vært avgjørende for videre motstand mot norsk EU-medlemskap og EØS. 

Styrearbeid

15. mai 2024

Generelt om styrearbeid 

Landsmøteforberedelsene er i gang

15. mai 2024

I november er det landsmøte i Nei til EU og allerede nå er flere forberedende landsmøtekomiteer i gang med arbeidet og ønsker å få innspill fra fylkeslag, lokallag og medlemmer.

Jan Tore Knoff valgt til ny leder i Hedmark Nei til EU

06. mai 2024

På årsmøtet i Hedmark Nei til EU lørdag 5. mai, ble Jon Tore Knoff valgt til ny leder. Han etterfølger Harald Dyrkorn som leder.