Bildet av styret øverst på siden er tatt av Håvard Tangen som også er medlem i styret. Fra venstre Johan Petter Andresen, Ole Kristian Setnes, Eva Johanne Heir, Margrethe Sem, Lill Fanny Sæther, Kirsten Engelstad, Jarle Kanaris og Vilde Dalen Andresen. Tanja Bjarkøy, Ove Gudmundsen, Pål Trautmann Olerud og Frankie Rød var ikke til stede. 

Åpent møte og årsmøte i Oslo Nei til EU ble avholdt 15. februar 2023

Møtene ble arrangert på Hovedbiblioteket i møterom «Nøklevann».  På det åpne møtet var det 32 personer til stede. 

Leder i Oslo NtEU, Ole Kristian Setnes, åpnet møtet, ønsket alle velkommen og redegjorde kort for fylkesstyrets arbeid. 

Nyvalgt leder i NtEU, Einar Frogner, innledet på det åpne møtet om sine tanker om NtEUs arbeid og de viktigste sakene han ser for seg fremover. Jan Steinholt innledet om EUs Plattformdirektiv - Plattformøkonomien og EØS-avtalen. Det var 20 medlemmer til stede på årsmøtet. 

Gjennomføringen av årsmøtet gikk bra, men det ble litt for dårlig tid. 

Kjell Dahle og Berit Hein Moen ble valgt til ordstyrere og Kristine Mollø-Kristensen til referent. Som underskrivere av protokollen ble Helle Hagenau og Paul Dietrichson valgt. 

Alle faste årsmøte-poster ble behandlet, Årsmelding og regnskap 2022 og Arbeidsplan og budsjett for 2023 og kontrollkomiteens innstilling. Disse sakene ble alle enstemmig vedtatt. Det ble også vedtatt en uttalelse om strømpris, kraftpolitikk og kabler. Denne publiseres som egen sak. 

Møtet godkjente ikke å behandle styrets endringsforslag til Oslos særvedtekter fordi saken kom for sent. Styret vil komme tilbake til dette neste år. 

Kjell Dahle hadde vært alene i valgkomiteen, men gjorde en god jobb og fikk fylt alle plasser. 

Følgende styre og andre tillitsvalgte ble valgt: 

 • Leder: Ole Kristian Setnes (gjenvalg) 
 • Nestleder: Lill Fanny Sæther (gjenvalg) 

 

Styremedlemmer: 

 • Tanja Bjarkøy (gjenvalg) 
 • Eva Johanne Heir (gjenvalg) 
 • Håvard Tangen (gjenvalg) 
 • Johan Petter Andresen (gjenvalg) 
 • Ove Gudmundsen (gjenvalg) 
 • Vilde Dalen Andresen (ny) 
 • Jarle Kanaris (ny) 

 

Varamedlemmer: 

 1. Kirsten Engelstad (ny) 
 2. Pål Trautmann Olerud (ny) 
 3. Frankie Rød (ny) 
 4. Margrethe Sem (ny) 

 

Kontrollkomiteen: Berit Moen, Ola-Jacob Sønsthagen og Kristine Mollø-Christensen. 

Valgkomite: Per Øivind Nielsen (ny) 

Styret fikk fullmakt til å velge to kandidater til valgkomiteen i tillegg til Per Øivind Nielsen. 

Stort bilde i toppen: Bildet av styret øverst på siden er tatt av Håvard Tangen som også er medlem i styret. Fra venstre Johan Petter Andresen, Ole Kristian Setnes, Eva Johanne Heir, Margrethe Sem, Lill Fanny Sæther, Kirsten Engelstad, Jarle Kanaris og Vilde Dalen Andresen. Tanja Bjarkøy, Ove Gudmundsen, Pål Trautmann Olerud og Frankie Rød var ikke til stede.  (Håvard Tangen)

reLATERT

Se alle arrangementer

Nei til EU søker politisk rådgiver

08. sep. 2023

Nei til EU søker politisk rådgiver i 100 % fast stilling. Søknadsfrist er 19. oktober 2023.

Takk for i år, Arendalsuka 

18. aug. 2023

Nei til EU takker for seg etter en givende Arendalsuke, med spennende debatter og interessante samtaler på stand.  

Folkestyreutvalget utreder EØS-avtalen og alternativer

13. juni 2023

Nei til EUs folkestyreutvalg er i full gang med å utrede konsekvenser av EØS-avtalen og alternativer til dagens avtale. Utvalget skal levere en rapport mot slutten av året, samt temanotater underveis i arbeidet.

Gunn Bodil Mathisen valgt til ny leder i Finnmark Nei til EU

26. mai 2023

På årsmøtet som ble avholdt 25. mai ble Gunn-Bodil Mathisen fra Bjørnevatn valgt som ny leder i Finnmark Nei til EU.

Strøm og landbruk i Heidal

12. mai 2023

Flotte omgivelser og gode diskusjoner når Sel og Heidal Nei til EU inviterte til åpent møte på tradisjonsrike Øvre Aaseng gard.

Ny leder i Nord-Trøndelag Nei til EU

03. mai 2023

Jon Olav Forbord ble valgt til ny leder for Nord-Trøndelag Nei til EU på fylkesårsmøtet 25. mars 2023. 

Nytt styre

28. april 2023

Styret i Østfold Nei til EU 2023

310 nye medlemmer på en uke

27. april 2023

– Midtveis i kampanjeperioden er vi på veldig god vei til å nå målet for vervekampanjen, sier verveansvarlig Karl-Sverre Holdal. 

Pangstart for vervekampanjen

20. april 2023

Nei til EUs vervekampanje har starta veldig bra med 105 nye medlemer etter to dagar verving, seier verveansvarlig Karl-Sverre Holdal. 

Møre og Romsdal Nei til EU ruster opp med gigantstyre

19. april 2023

Nei til EU i Møre og Romsdal har hatt fylkesårsmøte i Ålesund, 15 april, og vedtatt å trappe opp kampen mot EØS avtalen. Nå er planen å øke informasjonen om hva EØS-avtalen har medført, og også finne fram til yngre grupper som må nås gjennom nye kanaler. Du kan lese mer i hele artikkelen.

NtEUs Landsmøte 11.-13.11. Clarion Oslo Airport, Gardermoen.  

28. mars 2023

Oslo Nei til EU deltok med full delegasjon på landsmøtet, dvs. 7 delegater: Delegasjonsleder, Andreas Tharaldsen. Delegater, Lill Fanny Sæther, Berit Hein Moen, Vilde Dalen Andresen, Dag H. Berg, Paul F. Dietrichson og Arnfinn Schjalm. Delegasjonen besto av både nye og erfarne delegater og fungerte veldig bra, det var god stemning og samarbeidet gikk veldig fint. 

Jostein har skrive historia om EU-kampen i Gloppen

24. mars 2023

– Den viktigaste saka for Nei til EU no er energipolitikken. Vi har ikkje lenger lov til å drive med eigen energipolitikk, seier Jostein Hansen. Han har gitt ut bok om historia til EU-kampen i Gloppen kommune.