Bildet av styret øverst på siden er tatt av Håvard Tangen som også er medlem i styret. Fra venstre Johan Petter Andresen, Ole Kristian Setnes, Eva Johanne Heir, Margrethe Sem, Lill Fanny Sæther, Kirsten Engelstad, Jarle Kanaris og Vilde Dalen Andresen. Tanja Bjarkøy, Ove Gudmundsen, Pål Trautmann Olerud og Frankie Rød var ikke til stede. 

Åpent møte og årsmøte i Oslo Nei til EU ble avholdt 15. februar 2023

Møtene ble arrangert på Hovedbiblioteket i møterom «Nøklevann».  På det åpne møtet var det 32 personer til stede. 

Leder i Oslo NtEU, Ole Kristian Setnes, åpnet møtet, ønsket alle velkommen og redegjorde kort for fylkesstyrets arbeid. 

Nyvalgt leder i NtEU, Einar Frogner, innledet på det åpne møtet om sine tanker om NtEUs arbeid og de viktigste sakene han ser for seg fremover. Jan Steinholt innledet om EUs Plattformdirektiv - Plattformøkonomien og EØS-avtalen. Det var 20 medlemmer til stede på årsmøtet. 

Gjennomføringen av årsmøtet gikk bra, men det ble litt for dårlig tid. 

Kjell Dahle og Berit Hein Moen ble valgt til ordstyrere og Kristine Mollø-Kristensen til referent. Som underskrivere av protokollen ble Helle Hagenau og Paul Dietrichson valgt. 

Alle faste årsmøte-poster ble behandlet, Årsmelding og regnskap 2022 og Arbeidsplan og budsjett for 2023 og kontrollkomiteens innstilling. Disse sakene ble alle enstemmig vedtatt. Det ble også vedtatt en uttalelse om strømpris, kraftpolitikk og kabler. Denne publiseres som egen sak. 

Møtet godkjente ikke å behandle styrets endringsforslag til Oslos særvedtekter fordi saken kom for sent. Styret vil komme tilbake til dette neste år. 

Kjell Dahle hadde vært alene i valgkomiteen, men gjorde en god jobb og fikk fylt alle plasser. 

Følgende styre og andre tillitsvalgte ble valgt: 

 • Leder: Ole Kristian Setnes (gjenvalg) 
 • Nestleder: Lill Fanny Sæther (gjenvalg) 

 

Styremedlemmer: 

 • Tanja Bjarkøy (gjenvalg) 
 • Eva Johanne Heir (gjenvalg) 
 • Håvard Tangen (gjenvalg) 
 • Johan Petter Andresen (gjenvalg) 
 • Ove Gudmundsen (gjenvalg) 
 • Vilde Dalen Andresen (ny) 
 • Jarle Kanaris (ny) 

 

Varamedlemmer: 

 1. Kirsten Engelstad (ny) 
 2. Pål Trautmann Olerud (ny) 
 3. Frankie Rød (ny) 
 4. Margrethe Sem (ny) 

 

Kontrollkomiteen: Berit Moen, Ola-Jacob Sønsthagen og Kristine Mollø-Christensen. 

Valgkomite: Per Øivind Nielsen (ny) 

Styret fikk fullmakt til å velge to kandidater til valgkomiteen i tillegg til Per Øivind Nielsen. 

Stort bilde i toppen: Bildet av styret øverst på siden er tatt av Håvard Tangen som også er medlem i styret. Fra venstre Johan Petter Andresen, Ole Kristian Setnes, Eva Johanne Heir, Margrethe Sem, Lill Fanny Sæther, Kirsten Engelstad, Jarle Kanaris og Vilde Dalen Andresen. Tanja Bjarkøy, Ove Gudmundsen, Pål Trautmann Olerud og Frankie Rød var ikke til stede.  (Håvard Tangen)

reLATERT

Se alle arrangementer

Vel møtt til årsmøte i ditt fylkeslag! 

22. feb. 2024

Nei til EUs fylkeslag er nå i gang med gjennomføring av årsmøter.  

Minneord Paul Magnus Gamlemshaug 

15. feb. 2024

Den 6. februar fikk vi den triste beskjeden at vår venn og kollega i Aust-Agder Nei til EU, Paul Magnus Gamlemshaug, var gått bort. 

Eva Johanne Heir til minne

08. feb. 2024

Eva døde 21. januar seks dager før hun ville fylt 81 år, etter et langt liv i politikken og innsats i Oslo Nei til EU. 

Vedtekter Buskerud Nei til EU

21. jan. 2024

Buskerud Nei til EUs vedtekter ble siste endret på årsmøtet i mars 2023.

Peter Ørebech (1948–2024) 

16. jan. 2024

En juridisk tungvekter for nasjonal suverenitet har gått bort. 

Oppsummering av klimakonferanse 14. oktober 2023

20. des. 2023

Oslo Nei til EU, Akershus Nei til EU, Grünerløkka Nei til EU og Ungdom mot EU arrangerte gratis, åpen klimakonferanse lørdag 14. oktober 2023 i Thon Hotel Opera.

Kvinnekonferanse om helse og fattigdom

19. des. 2023

Nei til EUs kvinnekonferanse 2023 ble arrangert 11. november på Røde kors konferansesenter i Oslo. Det var 42 påmeldte og hovedtema var «Pusher EU dårlig helse og fattigdom?» 

Medlemsbrev fra Vesterålen og Lødingen Nei til EU

24. nov. 2023

Kjære medlemmer i Nei til EU. Vi i styret for Vesterålen og Lødingen Nei til EU takker dere for at dere er medlemmer i organisasjonen. . Uten dere, ingen organisasjon som kan ha tilsatt folk som følger med på alle direktiver som kommer inn i norske lover gjennom EØS.

Vedsalg og medlemstilbud

17. nov. 2023

Bli med i kampen mot høye strømpriser. Rogaland Nei til EU har et tilbud til deg som vil bli medlem, eller om du trenger ved og vil støtte oss i vårt arbeid i Rogaland Nei til EU

– Utenfor EU har Norge en større grad av kontroll over matproduksjonen

27. okt. 2023

Utfordringer for landbruket i EU, matforsyning og genredigering var tema for årets landbrukspolitiske konferanse. Nå kan du se hele konferansen i opptak.

Protokoll fra fylkesårsmøtet i Buskerud Nei til EU 2023

08. okt. 2023

Fylkesårsmøtet i Buskerud Nei til EU 2023 ble avholdt i Folkets Hus i Drammen 25. mars 2023. Her finner du protokollen fra årsmøtet med uttalelsen som ble vedtatt.

Nei til EU søker politisk rådgiver

08. sep. 2023

**AVSLUTTET** Nei til EU søker politisk rådgiver i 100 % fast stilling. Søknadsfrist er 19. oktober 2023.