Foto fra venstre: Dag H. Berg, Berit Hein Moen, Paul F. Dietrichson, Ole Kristian Stenes (møtte som representant for styret i NtEU), Lill Fanny Sæther, Vilde Dalen Andresen, delegasjonsleder, Andreas Tharaldsen og Arnfinn Schjalm.

NtEUs Landsmøte 11.-13.11. Clarion Oslo Airport, Gardermoen.  

Oslo Nei til EU deltok med full delegasjon på landsmøtet, dvs. 7 delegater: Delegasjonsleder, Andreas Tharaldsen. Delegater, Lill Fanny Sæther, Berit Hein Moen, Vilde Dalen Andresen, Dag H. Berg, Paul F. Dietrichson og Arnfinn Schjalm. Delegasjonen besto av både nye og erfarne delegater og fungerte veldig bra, det var god stemning og samarbeidet gikk veldig fint. 

Landsmøtet var bra og ble gjennomført på en god måte. Det var stor debatt om NtEUs økonomi. Det ble ikke vedtatt økt kontingent eller endret fordeling av kontingentinntektene mellom fylkene og NtEU sentralt. Det ble vedtatt at fylkene skulle bevilge en engangssum til NtEU sentralt fordelt etter medlemstall for å hjelpe på NtEUs økonomi dersom støtten i statsbudsjettet uteble, slik det så ut på det tidspunktet. Det er positivt at medlemstallet stiger for tida. Einar Frogner ble valgt til nye leder av NtEU. 

Oslos forslag som ble avvist blir behandlet i fylkesstyret. Dette gjelder bla. vedtektsforslag om økte frister for NtEU når det gjelder utsending av forslag til arbeidsplan. Ole Kristian Setnes, som sitter i styret følger opp, slik at våre saker som er oversendt dit, bla. forslag om utvalg/arbeidsgrupper følges opp. 

Landsmøtesiden med alle vedtatte dokumenter finnes her: https://neitileu.no/kampanjer/landsmote-2022 

1B. Einar Frogner 20221112_211124.jpg
Einar Frogner, nyvalgt leder av Nei til EU. (Foto: Lill Fanny Sæther) 

Stort bilde i toppen: Foto fra venstre: Dag H. Berg, Berit Hein Moen, Paul F. Dietrichson, Ole Kristian Stenes (møtte som representant for styret i NtEU), Lill Fanny Sæther, Vilde Dalen Andresen, delegasjonsleder, Andreas Tharaldsen og Arnfinn Schjalm. (Roy Pedersen)

reLATERT

Se alle arrangementer

Minneord Hallvard Bakke (1943-2024)

05. juli 2024

Morgenaksjon på Mortensrud

26. juni 2024

Mandag 24. juni gjennomførte Nordstrand og Søndre Nordstrand Nei til EU morgenaksjon på Mortensrud t-banestasjon.

Sommerhilsen fra Einar

25. juni 2024

Nå tar Nei til EU-kontoret sommerferie. Nei til EU ønsker deg en god sommer med en hilsen fra Einar Frogner.

Oslo NtEU avholdt stand på Rødt-dagene 25.-26. mai 2024

11. juni 2024

I forbindelse med landsmøtet i Rødt arrangerte de det såkalte Folketinget, dvs. åpne Rødt-dager 2024, på DOGA i Oslo den 25. og 26. mai.

– Vi er tøffe

08. juni 2024

Tone Berg og resten av gjengen i Sør-Trøndelag Nei til EU står på stand og tar kampen for folkestyre og rettferdighet.  

Nei til EU har signert Mangfoldsplakaten

29. mai 2024

Vi vil gjøre informasjon om kompliserte temaer lettere!

Taxifrislipp truer organisert næring

28. mai 2024

– Under forrige regjering ble det påstått at frislipp av taxinæringen kom til å føre til billige priser. Det har ikke skjedd.

Vervekampanjen er i gang!

22. mai 2024

Vårens vervekampanje ble sparket i gang på Rådsmøte 21. april, og holder i år på helt frem til 16 juni. Vi er nå halvveis inn i vervekampanjen, og kampanjen går så det suser.

Organisasjonen Nei til EU 

15. mai 2024

Nei til EU som organisasjon er bygget opp gjennom kampen mot EU før folkeavstemningene om norsk EU-medlemskap i 1972 og 1994 og har vært avgjørende for videre motstand mot norsk EU-medlemskap og EØS. 

Styrearbeid

15. mai 2024

Generelt om styrearbeid 

Landsmøteforberedelsene er i gang

15. mai 2024

I november er det landsmøte i Nei til EU og allerede nå er flere forberedende landsmøtekomiteer i gang med arbeidet og ønsker å få innspill fra fylkeslag, lokallag og medlemmer.

Jan Tore Knoff valgt til ny leder i Hedmark Nei til EU

06. mai 2024

På årsmøtet i Hedmark Nei til EU lørdag 5. mai, ble Jon Tore Knoff valgt til ny leder. Han etterfølger Harald Dyrkorn som leder.