Foto fra venstre: Dag H. Berg, Berit Hein Moen, Paul F. Dietrichson, Ole Kristian Stenes (møtte som representant for styret i NtEU), Lill Fanny Sæther, Vilde Dalen Andresen, delegasjonsleder, Andreas Tharaldsen og Arnfinn Schjalm.

NtEUs Landsmøte 11.-13.11. Clarion Oslo Airport, Gardermoen.  

Oslo Nei til EU deltok med full delegasjon på landsmøtet, dvs. 7 delegater: Delegasjonsleder, Andreas Tharaldsen. Delegater, Lill Fanny Sæther, Berit Hein Moen, Vilde Dalen Andresen, Dag H. Berg, Paul F. Dietrichson og Arnfinn Schjalm. Delegasjonen besto av både nye og erfarne delegater og fungerte veldig bra, det var god stemning og samarbeidet gikk veldig fint. 

Landsmøtet var bra og ble gjennomført på en god måte. Det var stor debatt om NtEUs økonomi. Det ble ikke vedtatt økt kontingent eller endret fordeling av kontingentinntektene mellom fylkene og NtEU sentralt. Det ble vedtatt at fylkene skulle bevilge en engangssum til NtEU sentralt fordelt etter medlemstall for å hjelpe på NtEUs økonomi dersom støtten i statsbudsjettet uteble, slik det så ut på det tidspunktet. Det er positivt at medlemstallet stiger for tida. Einar Frogner ble valgt til nye leder av NtEU. 

Oslos forslag som ble avvist blir behandlet i fylkesstyret. Dette gjelder bla. vedtektsforslag om økte frister for NtEU når det gjelder utsending av forslag til arbeidsplan. Ole Kristian Setnes, som sitter i styret følger opp, slik at våre saker som er oversendt dit, bla. forslag om utvalg/arbeidsgrupper følges opp. 

Landsmøtesiden med alle vedtatte dokumenter finnes her: https://neitileu.no/kampanjer/landsmote-2022 

1B. Einar Frogner 20221112_211124.jpg
Einar Frogner, nyvalgt leder av Nei til EU. (Foto: Lill Fanny Sæther) 

Stort bilde i toppen: Foto fra venstre: Dag H. Berg, Berit Hein Moen, Paul F. Dietrichson, Ole Kristian Stenes (møtte som representant for styret i NtEU), Lill Fanny Sæther, Vilde Dalen Andresen, delegasjonsleder, Andreas Tharaldsen og Arnfinn Schjalm. (Roy Pedersen)

reLATERT

Se alle arrangementer

Nei til EU søker politisk rådgiver

08. sep. 2023

Nei til EU søker politisk rådgiver i 100 % fast stilling. Søknadsfrist er 19. oktober 2023.

Takk for i år, Arendalsuka 

18. aug. 2023

Nei til EU takker for seg etter en givende Arendalsuke, med spennende debatter og interessante samtaler på stand.  

Folkestyreutvalget utreder EØS-avtalen og alternativer

13. juni 2023

Nei til EUs folkestyreutvalg er i full gang med å utrede konsekvenser av EØS-avtalen og alternativer til dagens avtale. Utvalget skal levere en rapport mot slutten av året, samt temanotater underveis i arbeidet.

Gunn Bodil Mathisen valgt til ny leder i Finnmark Nei til EU

26. mai 2023

På årsmøtet som ble avholdt 25. mai ble Gunn-Bodil Mathisen fra Bjørnevatn valgt som ny leder i Finnmark Nei til EU.

Strøm og landbruk i Heidal

12. mai 2023

Flotte omgivelser og gode diskusjoner når Sel og Heidal Nei til EU inviterte til åpent møte på tradisjonsrike Øvre Aaseng gard.

Ny leder i Nord-Trøndelag Nei til EU

03. mai 2023

Jon Olav Forbord ble valgt til ny leder for Nord-Trøndelag Nei til EU på fylkesårsmøtet 25. mars 2023. 

Nytt styre

28. april 2023

Styret i Østfold Nei til EU 2023

310 nye medlemmer på en uke

27. april 2023

– Midtveis i kampanjeperioden er vi på veldig god vei til å nå målet for vervekampanjen, sier verveansvarlig Karl-Sverre Holdal. 

Pangstart for vervekampanjen

20. april 2023

Nei til EUs vervekampanje har starta veldig bra med 105 nye medlemer etter to dagar verving, seier verveansvarlig Karl-Sverre Holdal. 

Møre og Romsdal Nei til EU ruster opp med gigantstyre

19. april 2023

Nei til EU i Møre og Romsdal har hatt fylkesårsmøte i Ålesund, 15 april, og vedtatt å trappe opp kampen mot EØS avtalen. Nå er planen å øke informasjonen om hva EØS-avtalen har medført, og også finne fram til yngre grupper som må nås gjennom nye kanaler. Du kan lese mer i hele artikkelen.

Åpent møte og årsmøte i Oslo Nei til EU ble avholdt 15. februar 2023

12. april 2023

Møtene ble arrangert på Hovedbiblioteket i møterom «Nøklevann».  På det åpne møtet var det 32 personer til stede. 

Jostein har skrive historia om EU-kampen i Gloppen

24. mars 2023

– Den viktigaste saka for Nei til EU no er energipolitikken. Vi har ikkje lenger lov til å drive med eigen energipolitikk, seier Jostein Hansen. Han har gitt ut bok om historia til EU-kampen i Gloppen kommune.