ARRANGEMENT
Lørdag 15. april 2023 kl. 10:00 - Søndag 16. april 2023 kl. 14:30 Oslo Handelsstands Forening, Karl Johans gate 37, 0162 Oslo

Rådsmøte i Nei til EU

Vel møtt til Rådsmøte 15.–16. april 2023, et viktig politisk verksted for Nei til EU.

Rådet i Nei til EU er sammensatt av to representanter fra hvert fylke (en av hvert kjønn oppnevnt av fylkesstyret), 20 direktevalgte rådsrepresentanter, styret, samt tre representanter fra UmEU. I tillegg har hvert studentlag mulighet til å møte med én observatør, det samme har ledere av faste utvalg i Nei til EU.

Program

Lørdag 15. april

10.00–10.15 Sak 1: Åpning og konstituering. Leder Einar Frogner åpner rådsmøtet. Konstituering av møteleder, referenter, protokollunderskrivere, redaksjonskomité og opprop. Vedtak av dagsorden. Behandling av forretningsorden.

10.15–10.45 Sak 2: Organisasjonskultur. Innledning om organisasjonskultur med Frankie Rød, leder av Ungdom mot EU.

10.45–11.00 Pause 

11.00–11.45 Sak 3: Politisk innledning ved leder Einar Frogner. Tema for innledningen er strøm.

11.30–11.45 Ekstern innleder om strøm.

11.45–13.00 Sak 4: Generaldebatt 

13.00–14.00 Lunsj 

14.00–15.30 Sak 5: Panelsamtale handelspolitikk. Panel består av Hege Skarrud og Diego Marin Rios. Samtale ledes av Frankie Rød.

15.30–15.45 Pause 

15.45–16.45 Sak 6: Uttalelser. Forslagene legges fram, deretter spørsmål og debatt. Frist for å fremme endringsforslag til uttalelser er ved møteslutt lørdag. Forslag til uttalelser sendes til jan@neitileu.no. Andre forslag sendes til: frida.aune.borstad@neitileu.no

16.45–17.00 Avslutning 

18.30 Frivillig felles middag. 

Søndag 16. april

10.00–11.00 Sak 7: Anken i ACER-saken. Innledning med leder Einar Frogner og Morten Harper, politisk rådgiver og utredningsleder.

11.00–11.15 Pause 

11.15–12.00 Sak 8: Økonomiorientering. Orientering ved generalsekretær Kjell Arnestad.

12.00–12.30 Sak 9: Innkomne forslag 

12.30–13.15 Lunsj 

13.15–13.45 Sak 10: Vervekampanje kick-off. Innledning med Karl-Sverre Holdal, organisasjonsrådgiver og fagansvarlig for organisasjon.

13.45–14.20 Vedtak Sak 6: Uttalelser 

14.20–14.30 Avslutning med allsang 

Sakspapirer

Praktisk informasjon

Sted: Oslo Handelsstands Forening, Karl Johans gate 37, 0162 Oslo.

Felles middag lørdag er på Café Europa, St. Olavs Gate 31, 0166 Oslo.

Påmelding til Rådsmøtet

Vi ønsker en aktiv melding fra alle i styret og rådet om de kommer eller ei. Forfall meldes til frida.aune.borstad@neitileu.no

Rådet består av:

  • 20 medlemmer valgt av landsmøtet
  • 2 medlemmer, 1 av hvert kjønn, fra hvert fylkeslag, oppnevnt av fylkesstyret
  • Styret
  • 3 fra Ungdom mot EU i tillegg til det faste styremedlemmet
  • 1 representant for de ansatte, valgt av Klubben, med tale- og forslagsrett

I tillegg har ledere av faste utvalg i Nei til EU mulighet til å møte som observatør.

Fylkesdelegasjonene på rådsmøtet skal være tverrpolitisk sammensatte og hvert kjønn skal være representert (jf. §4 i vedtektene).

Lørdag kveld blir det felles frivillig middag for delegater. Det må dekkes på egen regning, men vi oppfordrer fylkeslag til å dekke kostnaden for sine delegater.

Reise og overnatting

Fylkeslagene organiserer og dekker reise og overnatting for sine delegater. Dekker delegater reise og overnatting selv, skal fylkeslaget refundere. Vi oppfordrer til å bestille billetter slik at delegatene får vært til stede på hele møtet.

Det er flere hoteller i nærheten av rådsmøtelokalet. Vi anbefaler Thon Hotel Cecil eller Thon Hotel Rosenkrantz. Begge ligger 2-3 minutter fra rådsmøtelokalet. Thon Spektrum og Thon Terminus ligger også nært. På alle Thon-hotell kan bookingkode TB36154 benyttes.

For fylkeslagene er det reiseutjevning som gjøres opp i etterkant, basert på fylkenes innsendte informasjon om reisekostnader. Direktevalgte rådsrepresentanter, utvalgsledere og styret får dekket sine utgifter fra Nei til EU sentralt, basert på innsendte reiseregninger.

Reiser skal ifølge vårt reisereglement foregå på billigst mulig måte, og det oppfordres til å finne miljøvennlige løsninger. Bestill billetter tidlig for å få tak i billige billetter!

Papirløst rådsmøte

Rådsmøtet vil være papirløst. Delegater og observatører må ta med seg bærbar PC til møtet. Det vil være trådløst internett og mulighet for strøm ved plassene i møtesalen. Hvis delegater ikke har egen PC oppfordrer vi fylkeslag sørge for at delegatene får låne en PC til møtet. Utskrift av sakspapirer vil kun bli gjort på spesiell forespørsel.

Forslag til sak 6: uttalelser sendes til jan@neitileu.no
Andre forslag sendes til: frida.aune.borstad@neitileu.no

Om observatører

På grunn av begrenset plass i møtelokalet vil det kun bli gitt mulighet for maks 10 observatører. Eventuelle observatører må være påmeldt innen påmeldingsfristen. Førstemann til mølla.

reLATERT

Se alle arrangementer

Kommende arrangementer

arrangement
Tirsdag 06. aug. 2024 - Onsdag 07. aug. 2024 Haugesund

Motvindfestivalen

Møt oss på stand!
arrangement
Fredag 09. aug. 2024 kl. 10:00 - Søndag 11. aug. 2024 kl. 16:00 Evjemoen

Stand på Landbrukets dag på Evjemoen

Møt oss på stand!
arrangement
Mandag 12. aug. 2024 - Fredag 16. aug. 2024 Arendal

Møt Nei til EU på Arendalsuka

Nei til EU deltar på årets Arendalsuke.
arrangement
Lørdag 24. aug. 2024 kl. 10:00 - 15:00 Ignaveien 18, 1912 Enebakk

Enebakk bygdetunsdag

Mer informasjon kommer.