Nei til EUs rådsmøte 15. og 16. april 2023. På første rekke Frankie Rød, Heidi Larsen og Einar Frogner.

EUs plattformdirektiv er feil medisin mot sosial dumping  

Det er uholdbart hvis Norge og partene i arbeidslivet lar EU få tolkningsretten av hva som er en arbeidstaker (og arbeidsgiver).  Uttalelse fra Nei til EUs rådsmøte 16. april 2023.

Stadig flere har fleksible jobber basert på nettportaler eller app-er, uten de rettigheter ansettelse gir – ofte kalt gig-økonomien. Nye direktiver i EUs «sosiale søyle» tar sikte på å sikre enkelte minimumsrettigheter og sosiale standarder i et Europa med stadig flere arbeidende fattige. I praksis blir fagorganisering og tariffavtaler undergravd. EU-lovgivning på det sosiale området er et tveegget sverd som i det lange løp alltid tjener til å regulere konkurransen om arbeidskrafta i arbeidsgivernes favør.   

Forslaget til et såkalt plattformdirektiv for dem som utfører app-baserte jobber, er et nytt eksempel. Tilsynelatende gir direktivet rettigheter både til sjølstendig næringsdrivende og til ansatte som er «feilklassifiserte» som oppdragstakere. 

Men forslaget tilslører både arbeidstaker- og arbeidsgiverbegrepet mer enn det klargjør. Statene og avtalepartene i arbeidslivet står heller ikke fritt til å tolke begrepene, for etter direktivet må man «ta hensyn til» EU-domstolens praksis.  

EU-domstolens tolkningspraksis og en «tredje part» mellom arbeidsgivere og arbeidstakere truer partenes autonomi og hele den norske og skandinaviske modellen. Den svenske Riksdagen kaller plattformdirektivet «en trussel mot den svenske arbeidslivsmodellen».  

Noen av de siste endringene i den norske arbeidsmiljøloven legger seg farlig nær begrepsforståelsen til EU. 

Tidligere het det: «Med arbeidstaker menes i denne lov enhver som utfører arbeid i annens tjeneste.»  Stortinget endret dette 21.02.2023 til: «[M]ed arbeidstaker menes i denne lov enhver som utfører arbeid for og underordnet en annen». Denne formuleringa er en gjentakelse av direktivforslagets artikkel 4 som Riksdagen mener ugyldiggjør det svenske arbeidstakerbegrepet. 

Norge må reservere seg mot at plattformdirektivet og det beslekta oppplysningsdirektivet tas inn i EØS-avtalen. Gode elementer som måtte finnes i direktivene – som innsynsrett i selskapenes algoritmer – kan innføres i norsk rett helt uavhengig av EU og EØS.   

Stort bilde i toppen: Nei til EUs rådsmøte 15. og 16. april 2023. På første rekke Frankie Rød, Heidi Larsen og Einar Frogner. (Foto: Eivind Formoe)

reLATERT

Se alle arrangementer

Arbeidsliv i forandring

26. mai 2024

Hvilken betydning har EØS-avtalen hatt for kampen mot sosial dumping og løsarbeid?

30 år med EØS-avtalen kort fortalt

26. mai 2024

Folkestyrerapporten: I mars utga Nei til EUs folkestyreutvalg rapporten «30 år med EØS-avtalen». Dette kapitlet gir et sammendrag av rapporten. Hele rapporten er tilgjengelig på neitileu.no, og kan kjøpes i papirutgave i Nei til EUs nettbutikk.

EUs helikopterregelverk HOFO på norsk sokkel 

15. mai 2024

Faglig utvalg i Nei til EU arrangerer webinar om EUs helikopterregelverk HOFO på norsk sokkel den 29. mai klokka 11.00 til 11.30.  Se webinaret her!

1. Mai -Arbeiderane sin kampdag

29. april 2024

Gratulerer med dagen! 

26. april 2024

La oss bruke 1. mai til å stå sammen mot EU, og kjempe for en rettferdig og likestilt verden. Vi har kraften til å skape endring. La oss bruke den. 

Gå med Nei til EU 1. mai!

26. april 2024

1. mai markerer arbeidernes dag og Nei til EU samles over hele landet for å vise styrke og solidaritet i kampen for sosial rettferdighet.

Rådsmøtet: – Vi sier ja til folkestyre!

20. april 2024

– For mange er det veldig langt til makta i regjering og Storting. Men det er enda mye lenger til Brussel, sa Einar Frogner i åpningstalen på Nei til EUs rådsmøte.

Nei til EUs innspill til partienes valgprogram

05. april 2024

Nei til EUs innspill til partiprogrammene frem mot stortingsvalget i 2025

Overleverte EØS-rapport til Stortinget 

14. mars 2024

Leder av Stortingets arbeids- og sosialkomité, Freddy André Øvstegård fra SV, mener EØS bidrar til løsarbeid, sosial dumping og et race mot bunnen. 

Del 2 Arbeidsliv i forandring - kamp mot sosial dumping og løsarbeid

12. feb. 2024

EU og EØS-avtalen har forandret europeisk og norsk arbeidsliv dramatisk. Fagbevegelsen i Europa er sterkt svekket.

Krona for klima og arbeid

27. nov. 2023

Innføring av euro i Norge ville frata nye grønne næringer et formidabelt konkurransefortrinn.

Forsvar arbeidsmiljøloven og innleieforbudet mot ESA! 

21. nov. 2023

Uttalelse fra Nei til EUs rådsmøte 19. november 2023.