– Acer-debatten har gitt oss ny sjølvtillit

Thomas Haug hugsar OL på Lillehammer betre enn EU-kampen i 1994. No er han ny generalsekretær i Nei til EU. I dag er han gjest i Helgepraten i Nationen.

– Eg likar at eg får moglegheit til å kjempe for ei sak som er viktig og aktuell. Eg er eit organisasjonsmenneske. Eg likar organisasjonsarbeid. Eg synest nei-rørsla er fascinerande. Det er så mange medlemer som står for ein sak. Nei-sida sin styrke har alltid vore at vi arbeider ute blant folk, seier Thomas Haug til avisa.

31-åringen frå Koppang i Hedmark er i gang med si andre veke på jobben som ny organisasjonssekretær i Nei til EU.

Løfta av Acer

– Den viktigaste saka for oss framover er Acer-kampanjen og søksmålet vårt. Vi vil prøve grunnlovensparagraf 115 for domstolane. Det blir veldig viktig for oss framover, seier Haug.

– Acer-debatten viser at sakene våre framleis er høgaktuelle. Saka har også gitt organisasjonen vår eit løft. Den har gitt oss meir sjølvtillit fordi vi klarte å løfte fram ei sak som engasjerte både vanlege folk, politikarane og etter kvart også pressa, seier Haug.

– Eg hugsar OL på Lillehammer betre enn EU-kampen. Men gjennom arbeid i Senterpartiet har eg blitt svært opptatt av folkesuverentitet, nasjonal kontroll og styring. Det kan jo ikkje vere slik at om ein ikkje hugsar 1994, så er ein ikkje berettiga til å vere med.

Organisasjon og organisasjon

Haug omtaler seg sjølv som eit organisasjonsmenneske.

– Noko av styrken til Nei til EU er at det er ein grasrotorganisasjon. Det er viktig å vere til stades i heile landet. Det andre som er spesielt viktig er det faglege. God politisk kunnskap har alltid vore viktig for organisasjonen vår. Medlemene våre skal kunne føre gode diskusjoner ved kjøkenbordet, med kameratgjengen og på skolen. Og så skal vi klare å verve fleire medlemer og få ein sterkare organisasjon.

Portrettintervjuet med Thomas Haug kan lesast i Nationen si papiravis. 

reLATERT

Se alle arrangementer

Kraftfull markering mot EUs jernbanepakke

12. okt. 2018

Eidsvolls plass foran Stortinget ble godt fylt opp da jernbanefolk, fagforeninger, politiske partier, togvenner og Nei til EU torsdag markerte motstand mot Jernbanepakke 4.

Infrastrukturforordningen, NorthConnect og ICE-link

08. okt. 2018

Hva skjer om Island eller Norge nekter konsesjon til utenlandskablene? Et nei til kabler kan ikke begrunnes med at vi ønsker å holde strømprisen nede, det vil EU anse som diskriminering.

Arbeid i fylkes- og lokallag

04. okt. 2018

Del 2 av Nei til EUs organisasjonshåndbok

Organisasjonen Nei til EU

04. okt. 2018

Del 1 av Nei til EUs organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok

04. okt. 2018

Denne organisasjonshåndboken er et verktøy til deg for å gjøre jobben litt enklere.

Fylkesledersamling med fokus på jernbanepakka

01. okt. 2018

30 engasjerte deltagere var påmeldt Nei til EUs fylkesledersamling 28. september.

Vi skal feire 25-årsjubileum!

27. sep. 2018

Neste år er det 25 år sidan det norske folket sa nei til EU-medlemskap i folkerøystinga 28. november. Korleis skal vi feire jubileet?

Nei til EU på fransk TV

21. sep. 2018

Internasjonal interesse for Nei til EU, Norge og Brexit.

Organisasjonsbygging

20. sep. 2018

«En solid organisasjon i ryggen er avgjørende for å sette EU-saker på dagsorden», skriver generalsekretæren i sin nye faste spalte i Standpunkt.

Vellykket EØS-konferanse i Tromsø

19. sep. 2018

Troms Nei til EU arrangerte en vellykket EØS-konferanse i Tromsø lørdag 15. september.

Nytt medlems­register gjev nye mogleg­heiter

19. sep. 2018

Gjer endringar i medlemsregisteret sjølv: Nei til EU har i sumar fått nytt medlems­register. Det gjev deg som medlem nye moglegheiter.

– Vi må respektere kvarandre og ulike meiningar

14. sep. 2018

Tre nye Nei til EU-tilsette: Ny generalsekretær Thomas Haug er oppteken av god organisasjonskultur. Nye på laget er også Mathilde Decaen og Lisa Wensberg.