Da opptellingen 28. september 2000 viste flertall mot dansk tilslutning til euroen samlet ungdommer seg og feiret utenfor Folketinget.

20 år siden danskene sa nei til euro 

28. september 2000 sa et flertall av danskene nei til å innføre euroen.  

Folkeavstemningen i 2000 om Danmarks deltagelse i eurosonen ble avholdt den 28. september 2000. Spørsmålet som velgerne skulle ta stilling til, var om Danmark skulle innføre euro den 1. januar 2002. 

Resultatet av avstemningen ble at 53,2 % stemte nei, mens 46,8 % stemte ja. Valgdeltagelsen var hele 87,6 %. 14. september 2003 sa også Sverige nei til å innføre euro med et flertall på 55,9 %. 

Danmark har traktatfestet unntak fra å innføre euro. Det har ikke Sverige. Det skyldes at danskene stemte nei til Maastricht-traktaten i juni 1992. For å få et flertall i en ny folkeavstemning måtte EU innrømme Danmark fire unntak eller forbehold som danskene kaller det.  Sverige er traktatforpliktet til å innføre EU, men til nå har ikke EU villet utfordre det klare nei-flertallet i Sverige.

Dersom Norge skulle melde seg inn i EU er vi traktatfestet til å erstatte den norske krona med euro.

  

Etter folkets dobbelt-nei 25. september 1972 og 28. november 1994 er det ikke mange norske politikere som synes det er en god ide å binde Norge til euro. Etter fallet i oljeprisen sa sentralbanksjef Øystein Olsen det slik 12. februar 2015:  

«En nødvendig justering av kostnadsnivået kan skje på to måter: Gjennom lavere lønnsvekst enn i andre land og ved svakere kronekurs. […] Uten en egen valuta ville situasjonen vært mer utfordrende. Da måtte partene i arbeidslivet gjort jobben alene. Erfaringer fra andre land i Europa viser at det kan være krevende. Med en flytende valutakurs kan den nødvendige justeringen av kostnadsnivået skje raskere og bli mindre smertefull. Kronekursen kan fungere som en stabilisator. Svekkelsen av kronen gjennom høsten i fjor tyder på at denne mekanismen fungerer.» 

De siste kjente meningsmålinger både i Sverige og Danmark viser et klart flertall mot å innføre euro. De så hvordan Island kom seg ut av krisa ved å devaluere mens Hellas var bundet til euro og ble tvunget til å godta EUs ublue krav. 

Stort bilde i toppen: Da opptellingen 28. september 2000 viste flertall mot dansk tilslutning til euroen samlet ungdommer seg og feiret utenfor Folketinget. (Foto: Sindre Humberset)

reLATERT

Se alle arrangementer

Lemfeldig om EØS-avtalen

07. jan. 2021

Det er urovekkende hvis tidligere ESA-presidenter var uvitende om hva som lå i mandatet de hadde som voktere av EFTA-pilaren i EØS.

Mer myndighet til ACER

26. nov. 2020

Den nye ACER-forordningen gir EUs energibyrå rett til å etablere egne lokalkontor for oppfølging av EUs planer og regler i medlemslandene, også om landet selv ikke gir samtykke.

Obligatorisk knebøy for EU

19. nov. 2020

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide omfavner de globale ambisjonene til EU, og snakker ned den nye frihandelsavtalen med Storbritannia allerede før den foreligger.

Felles EU-gjeld er et stort skritt mot mer overnasjonalitet 

11. nov. 2020

Mer union gir økte motsetninger. EU har siden etableringen av fellesvalutaen befunnet seg i et skårfeste. En felles pengepolitikk, uten felles finanspolitikk har skapt økte spenninger i eurosonen.

Kleveland takker av etter seks år som leder

06. nov. 2020

I sin avskjedstale til Nei til EUs landsmøte oppsummerer Kathrine Kleveland seks begivenhetsrike år som leder for en organisasjon som kjemper for Grunnloven og folkestyret hver eneste dag.

Europeisk minstelønn – fra vondt til verre

02. nov. 2020

EU-kommisjonens forslag til minstelønnsdirektiv bryter med den norske modellen for lønnsforhandlinger. Det er dessuten vanskelig å se hva i dette direktivet som skal gi EU-borgere ei minstelønn å leve av.

Jernbanepakka til Høyesterett

22. okt. 2020

Stortinget setter foreløpig bom for EUs fjerde jernbanepakke. Opposisjonen vil at Høyesterett først vurderer om den foreslåtte myndighetsoverføringen er i samsvar med Grunnloven.

Fire grunner til å si nei til EUs fjerde jernbanepakke

20. okt. 2020

Det er mange grunner til å være imot innføring av EUs fjerde jernbanepakke i Norge. Her er de fire viktigste.

Gi EUs fjerde jernbanepakke stoppsignal

08. okt. 2020

Stortinget kan i høst frasi seg retten til å bestemme over norsk jernbanepolitikk i framtida når det blant annet gjelder anbud og sikkerhet. EUs fjerde jernbanepakke får store konsekvenser om den vedtas. Det må forhindres.

Grunnlovsvurdering med tvilsom konklusjon

01. sep. 2020

Lovavdelingen støtter seg tungt på Samferdselsdepartementets framstilling av EUs fjerde jernbanepakke, og har levert en grunnlovsvurdering som ikke kan være siste ord i striden om hvor inngripende myndighetsoverføringen til EU er.

EUs klimapolitikk og konsekvensene den har for Norge

31. aug. 2020

Fører EU en ambisiøs klimapolitikk? Er et norsk EU-medlemskap bra for klima? Ville vi kuttet mer utslipp uten EØS-avtalen? En ny klimarapport fra Nei til EU gir svar.

Grønnvask og pandemi setter fart på monopolenes Europa

14. aug. 2020

Med koronakrisa som ekstra drivkraft, forbereder EU seg på å omdefinere statsstøttereglene og antitrust-bestemmelsene. Et Europa underlagt et fåtall monopolselskaper rykker nærmere.