Da opptellingen 28. september 2000 viste flertall mot dansk tilslutning til euroen samlet ungdommer seg og feiret utenfor Folketinget.

20 år siden danskene sa nei til euro 

28. september 2000 sa et flertall av danskene nei til å innføre euroen.  

Folkeavstemningen i 2000 om Danmarks deltagelse i eurosonen ble avholdt den 28. september 2000. Spørsmålet som velgerne skulle ta stilling til, var om Danmark skulle innføre euro den 1. januar 2002. 

Resultatet av avstemningen ble at 53,2 % stemte nei, mens 46,8 % stemte ja. Valgdeltagelsen var hele 87,6 %. 14. september 2003 sa også Sverige nei til å innføre euro med et flertall på 55,9 %. 

Danmark har traktatfestet unntak fra å innføre euro. Det har ikke Sverige. Det skyldes at danskene stemte nei til Maastricht-traktaten i juni 1992. For å få et flertall i en ny folkeavstemning måtte EU innrømme Danmark fire unntak eller forbehold som danskene kaller det.  Sverige er traktatforpliktet til å innføre EU, men til nå har ikke EU villet utfordre det klare nei-flertallet i Sverige.

Dersom Norge skulle melde seg inn i EU er vi traktatfestet til å erstatte den norske krona med euro.

  

Etter folkets dobbelt-nei 25. september 1972 og 28. november 1994 er det ikke mange norske politikere som synes det er en god ide å binde Norge til euro. Etter fallet i oljeprisen sa sentralbanksjef Øystein Olsen det slik 12. februar 2015:  

«En nødvendig justering av kostnadsnivået kan skje på to måter: Gjennom lavere lønnsvekst enn i andre land og ved svakere kronekurs. […] Uten en egen valuta ville situasjonen vært mer utfordrende. Da måtte partene i arbeidslivet gjort jobben alene. Erfaringer fra andre land i Europa viser at det kan være krevende. Med en flytende valutakurs kan den nødvendige justeringen av kostnadsnivået skje raskere og bli mindre smertefull. Kronekursen kan fungere som en stabilisator. Svekkelsen av kronen gjennom høsten i fjor tyder på at denne mekanismen fungerer.» 

De siste kjente meningsmålinger både i Sverige og Danmark viser et klart flertall mot å innføre euro. De så hvordan Island kom seg ut av krisa ved å devaluere mens Hellas var bundet til euro og ble tvunget til å godta EUs ublue krav. 

Stort bilde i toppen: Da opptellingen 28. september 2000 viste flertall mot dansk tilslutning til euroen samlet ungdommer seg og feiret utenfor Folketinget. (Foto: Sindre Humberset)

reLATERT

Se alle arrangementer

Miljø og migrasjon i Europa

06. april 2021

Regjeringen omfavner EUs omstridte grensevaktbyrå Frontex og vil selge mer gass til Europa.

Det europeiske kuppet

26. mars 2021

En fersk britisk-nederlandsk historikerstrid kaster lys over skyggefulle sider ved EUs historie. 

Spenner Norge fast i EUs sikkerhetsbelte

26. mars 2021

I verdensbildet til regjeringa er EU svaret på alt, også når det gjelder å sikre vår trygghet og frihet. Selv når EU krenker folkeretten og havretten, og dermed vitale norske interesser.

EU er ikke all verden

17. mars 2021

Mens Sverige, Danmark og Finland «sitter på gangen» når EU forhandler for medlemslandene, er Norge en aktiv og selvstendig part i det internasjonale samfunnet.

Demokratisk underskudd

16. mars 2021

EU flytter makten vekk fra folk. Hver dag foreslår EU ti nye lover om alt mellom himmel og jord, uten at befolkningen deltar. De fleste lar være å stemme i valg til EU-parlamentet.

En kur for alt

01. mars 2021

EUs nye helseunion kommer med alvorlige bivirkninger.

Lemfeldig om EØS-avtalen

07. jan. 2021

Det er urovekkende hvis tidligere ESA-presidenter var uvitende om hva som lå i mandatet de hadde som voktere av EFTA-pilaren i EØS.

Mer myndighet til ACER

26. nov. 2020

Den nye ACER-forordningen gir EUs energibyrå rett til å etablere egne lokalkontor for oppfølging av EUs planer og regler i medlemslandene, også om landet selv ikke gir samtykke.

Obligatorisk knebøy for EU

19. nov. 2020

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide omfavner de globale ambisjonene til EU, og snakker ned den nye frihandelsavtalen med Storbritannia allerede før den foreligger.

Felles EU-gjeld er et stort skritt mot mer overnasjonalitet 

11. nov. 2020

Mer union gir økte motsetninger. EU har siden etableringen av fellesvalutaen befunnet seg i et skårfeste. En felles pengepolitikk, uten felles finanspolitikk har skapt økte spenninger i eurosonen.

Kleveland takker av etter seks år som leder

06. nov. 2020

I sin avskjedstale til Nei til EUs landsmøte oppsummerer Kathrine Kleveland seks begivenhetsrike år som leder for en organisasjon som kjemper for Grunnloven og folkestyret hver eneste dag.

Europeisk minstelønn – fra vondt til verre

02. nov. 2020

EU-kommisjonens forslag til minstelønnsdirektiv bryter med den norske modellen for lønnsforhandlinger. Det er dessuten vanskelig å se hva i dette direktivet som skal gi EU-borgere ei minstelønn å leve av.