Demokrati under press 

Retten til folkelig engasjement og kritikk av statsmakta i innen- som utenrikspolitiske spørsmål har alltid vært selve hjertet i det norske demokratiet.  

Særlig etter Russlands invasjon av Ukraina ser vi imidlertid en urovekkende tendens til at våre norske, demokratiske verdier gradvis blir omdefinert til et krav om at opposisjonelle røster bør gå stillere i dørene – i demokratiets navn. Ettersom fremmede statlige aktører kan ha interesse av å skape uro og svekke tilliten til myndighetene, blir enhver folkelig protestbevegelse etter denne logikken en mulig destabiliserende trussel. 

Slik kan også deler av rapporten fra Forsvarets Forskningsinstitutt oppfattes. «En fremmedstatlig aktør har som mål å isolere Norge fra det europeiske fellesskapet. En utmelding fra EØS vil være et betydelig skritt i den retningen», skriver FFI-forskerne i ett av sine scenarioer. 

Kjetil B. Alstadheim hevder i Aftenposten 25. oktober at Nei til EU og andre EØS-motstandere sprer usannheter når vi har sagt at Norge er blitt en av de mest lojale undersåttene av Den europeiske union, og at dette er på tvers av folkets vilje slik den kom til uttrykk i 1972 og 1994. Nei til EU «gjør folkestyret mer sårbart for påvirkning og manipulering» fordi «alle ser at EU- og EØS-debatter i Norge lett tar fyr», ifølge Alstadheim.  

I uke 44 behandler Lagmannsretten søksmålet Nei til EU har anlagt mot staten for brudd på Grunnloven i forbindelse med Stortingets tilslutning til EUs tredje energimarkedspakke i 2018, eller ACER-saken på folkemunne. Dette er en sak som det gnistrer av, gitt dagens EU- og markedsstyrte strømpriser. Søksmålet stiller spørsmål ved hvordan det norske folkestyret er praktisert i dette tilfellet. 

Mener Alstadheim at vårt søksmål kan åpne opp for fremmed påvirkning? Hva hvis Lagmannsretten gir Nei til EU medhold, mener han da at vårt rettsvesen har blitt påvirket av fremmed manipulering?    

Aftenposten har avslått å ta inn dette innlegget. 

reLATERT

Se alle arrangementer

Hull i handlingsrommet

30. mai 2023

Hvorfor skal en 30 år gammel EØS-avtale hindre billigere tannlege for 25-åringene?

Forordningene som eter opp handlingsrommet

22. mai 2023

Dagens EØS-avtale inneholder dobbelt så mange forordninger som direktiver. Da avtalen skulle vedtas i 1992 het det at forordninger ble brukt «nokså sjelden».

Uten grenser, uten vern

22. mai 2023

Hvor ble det av arbeidervernet og likebehandlingen i alt mylderet?

Forbudet mot offentlig støtte

15. mai 2023

EØS-avtalen begrenser adgangen til å gi regional- og næringsstøtte. All offentlig støtte som kan påvirke konkurransen er i utgangspunktet forbudt, men det finnes unntak.

Hvorfor tør ikke kommuner?

15. mai 2023

Det finnes ubrukte muligheter for kommuner til å drive offentlige tjenester selv – innenfor EØS-avtalen.

Strøm og landbruk i Heidal

12. mai 2023

Flotte omgivelser og gode diskusjoner når Sel og Heidal Nei til EU inviterte til åpent møte på tradisjonsrike Øvre Aaseng gard.

Kamp om innleieforbud

10. mai 2023

På arbeidslivsområdet er innleieforbudet for byggevirksomhet rundt Oslofjorden et aktuelt eksempel på bruk av handlingsrommet. Forbudet er resultat av en ensidig norsk lovendring våren 2023.

Uavklart handlingsrom 

10. mai 2023

Enhver fagforening og statsråd som rokker ved markedsvendingen i arbeidslivet vil høste storm. 

EØS og handlingsrommet

05. mai 2023

Fins det i det hele tatt handlingsrom i EØS-avtalen?

Vett 1 2023 Hva er handlingsrommet i EØS-avtalen?

27. april 2023

Det finnes ikke bare ett handlingsrom, men flere. Denne utgaven av Vett undersøker hva som kan skje hvis man går inn i noen av rommene og prøver å ommøblere.

Møre og Romsdal Nei til EU ruster opp med gigantstyre

19. april 2023

Nei til EU i Møre og Romsdal har hatt fylkesårsmøte i Ålesund, 15 april, og vedtatt å trappe opp kampen mot EØS avtalen. Nå er planen å øke informasjonen om hva EØS-avtalen har medført, og også finne fram til yngre grupper som må nås gjennom nye kanaler. Du kan lese mer i hele artikkelen.

Ernas EU-drøm i det blå  

29. mars 2023

Nei til EU er når som helst beredt til en omkamp om norsk EU-medlemskap. Vi har vunnet før – og frykter ikke omkamp!