Boye Ullmann debatterte mot Robert Kippe fra Fornybar Norge på Grünerløkka Nei til EUs møte 28. februar 2023.

Energiduell på Grünerløkka

I overkant av 20 interesserte hadde møtt opp for å følge debatten om EUs energiunion –  dyrere strøm eller grønnere Europa. 

Lokallaget Grünerløkka Nei til EU inviterte 28. februar til duell mellom Boye Ullmann fra Nei til EU og Robert Kippe fra Fornybar Norge. I de flotte lokalene til Deichmanske bibliotek på Schous plass i Oslo var temperaturen i strømdebatten høy. 

Fylkesleder Ole-Kristian Setnes ønsket alle velkommen og minnet om den store aksjonsdagen mot strømpriskrise 16. mars over hele landet. 

Møteleder var Johan Petter Andresen fra lokallaget:

– Vi er opptatt av at vi får hørt argumentene på begge sider og får en opplyst debatt. Vi er veldig glade for at både Boye Ullmann og Robert Kippe kunne være med i dag.

Boye Ullmann startet med den grunnleggende forklaringen om hvorfor strøm ikke egner seg til marked:

– Strøm var fra starten sett på som infrastruktur på linje med vann, vei og avløp. Mange har advart mot at strømmen skal bli en vare som cola og pizza, sa Ullmann.

Han påpekte at strømprisen økte når de nye kablene til Tyskland og Storbritannia ble åpnet. 

–  Det er i mottakerenden av kabelen prisen blir satt. Det gjelder å produsere så mye kraft som mulig fordi det er penger å tjene for kraftbransjen.

(Artikkelen fortsetter under bildet) 

2023-02-28 Boye Ullmann Robert Kippe Grunerløkka2
Boye Ullmann, Robert Kippe fra Fornybar Norge og Johan Petter Andresen.

Utslippsfritt for å nå klimamål

Robert Kippe fra Fornybar Norge stilte sporty opp i en forsamling der de fleste var uenige med hans syn. 

–  Jeg kommer ikke for å overbevise dere om at EØS er bra. Men mister vi EØS-avtalen så er det industrien som er de første til å protestere. Jeg er skeptisk til om vi får til en handelsavtale som er like god, sa Kippe, som la til at han var medlem i Nei til EU fram til 2006.

– Vi legger om til et utslippsfritt energisystem for å nå klimamålene våre. Omlegging til et fornybart energisystem fører til at produksjonen svinger, sa han. 

– Det krever økt kraftproduksjon, bedre nett og nye lagringsløsninger for å utnytte krafta bedre. Alt som jevner ut forbruket er bra for å unngå toppene. Forsyningssikkerhet og god energiutnyttelse er viktige grunner til å ha kraftutveksling. 

Boye Ullmann var uenig i at Norge må følge strømprisene i EU. 

– Det er slik når man er del av et marked. Men vi vil ikke være del av et europeisk strømmarked. Vi må si opp avtalene med EU og med Storbritannia. Når vi er del av et europeisk strømmarked så får vi kriser slik som den vi er i nå, påpekte Ullmann.

Stort bilde i toppen: Boye Ullmann debatterte mot Robert Kippe fra Fornybar Norge på Grünerløkka Nei til EUs møte 28. februar 2023. (Foto: Sindre Humberset )

reLATERT

Se alle arrangementer

Om NOU 2024:7 Norge og EØS: utvikling og erfaringer

18. april 2024

Hva sier dissensene og mindretallsmerknadene i den nye EØS-utredningen?

Folkestyret er sterkt truet av EØS-avtalen  

18. april 2024

Det viktigste for Nei til EU er folkestyret. Avgjørelsene skal tas av folkevalgte organ. Etter to EØS-utredninger denne våren er det demokratiske underskuddet i EØS for oss tydeligere og tydeligere.  

EØS-storm i spørretimen

17. april 2024

EUs fjerde energipakke, konsekvenser av veto i EØS og unntak fra EUs anbudstvang på jernbanen var noen av mange EØS-tema i Stortingets spørretime.

Fornyet debatt om EØS

17. april 2024

Se webinaret med Nei til EUs leder Einar Frogner og utredningsleder Morten Harper direkte onsdag 24. april kl. 14:00-14:20 eller i opptak her.

EU presser Norge til å vedta Energimarkedspakke 4.

12. april 2024

Da Regjeringa og Stortinget godtok EØS-avtalen i 1992, var det ei forutsetning at avtalen ikke skulle ha overnasjonal styring fra EU, og at Norge skulle ha sjølbestemmelse på vitale områder for oss. Avtalen skulle bare sikre adgang til det «indre markedet».

Alternativet til EØS ligger foran oss 

11. april 2024

Vårt alternativ til EØS-avtalen vil styrke folkestyret og kontrollen over kraftmarkedet, arbeidsliv, næringspolitikk, helse og miljø. 

EØS-rapporten fra Eldring-utvalget er virkelighetsfjern 

11. april 2024

Mens stadig færre støtter EØS-avtalen, og flere heller vil ha en handelsavtale, svarer ikke utredningen fra det regjeringsoppnevnte Eldring-utvalget på de viktige spørsmålene i EØS-debatten.

–Uakseptabel EU-innblanding

08. april 2024

– Det er totalt uakseptabelt at EUs energikommissær forsøker å blande seg inn i norske politiske beslutningsprosesser, sier Einar Frogner, leder i Nei til EU.

Turbin-demokratiet

08. april 2024

Den økonomiske liberalismen viser autoritært ansikt i EUs fornybardirektiv.

Nei til EUs innspill til partienes valgprogram

05. april 2024

Nei til EUs innspill til partiprogrammene frem mot stortingsvalget i 2025

Høringsuttalelse om fornybardirektivet

05. april 2024

Høringsuttalelse fra Nei til EU angående det reviderte fornybardirektivet.

Helseunion og ACER med Morten Harper

03. april 2024

Se opptak av Sør-Trøndelag Nei til EUs åpne møte på Litteraturhuset i Trondheim 10. januar 2024 med Morten Harper.