Boye Ullmann debatterte mot Robert Kippe fra Fornybar Norge på Grünerløkka Nei til EUs møte 28. februar 2023.

Energiduell på Grünerløkka

I overkant av 20 interesserte hadde møtt opp for å følge debatten om EUs energiunion –  dyrere strøm eller grønnere Europa. 

Lokallaget Grünerløkka Nei til EU inviterte 28. februar til duell mellom Boye Ullmann fra Nei til EU og Robert Kippe fra Fornybar Norge. I de flotte lokalene til Deichmanske bibliotek på Schous plass i Oslo var temperaturen i strømdebatten høy. 

Fylkesleder Ole-Kristian Setnes ønsket alle velkommen og minnet om den store aksjonsdagen mot strømpriskrise 16. mars over hele landet. 

Møteleder var Johan Petter Andresen fra lokallaget:

– Vi er opptatt av at vi får hørt argumentene på begge sider og får en opplyst debatt. Vi er veldig glade for at både Boye Ullmann og Robert Kippe kunne være med i dag.

Boye Ullmann startet med den grunnleggende forklaringen om hvorfor strøm ikke egner seg til marked:

– Strøm var fra starten sett på som infrastruktur på linje med vann, vei og avløp. Mange har advart mot at strømmen skal bli en vare som cola og pizza, sa Ullmann.

Han påpekte at strømprisen økte når de nye kablene til Tyskland og Storbritannia ble åpnet. 

–  Det er i mottakerenden av kabelen prisen blir satt. Det gjelder å produsere så mye kraft som mulig fordi det er penger å tjene for kraftbransjen.

(Artikkelen fortsetter under bildet) 

2023-02-28 Boye Ullmann Robert Kippe Grunerløkka2
Boye Ullmann, Robert Kippe fra Fornybar Norge og Johan Petter Andresen.

Utslippsfritt for å nå klimamål

Robert Kippe fra Fornybar Norge stilte sporty opp i en forsamling der de fleste var uenige med hans syn. 

–  Jeg kommer ikke for å overbevise dere om at EØS er bra. Men mister vi EØS-avtalen så er det industrien som er de første til å protestere. Jeg er skeptisk til om vi får til en handelsavtale som er like god, sa Kippe, som la til at han var medlem i Nei til EU fram til 2006.

– Vi legger om til et utslippsfritt energisystem for å nå klimamålene våre. Omlegging til et fornybart energisystem fører til at produksjonen svinger, sa han. 

– Det krever økt kraftproduksjon, bedre nett og nye lagringsløsninger for å utnytte krafta bedre. Alt som jevner ut forbruket er bra for å unngå toppene. Forsyningssikkerhet og god energiutnyttelse er viktige grunner til å ha kraftutveksling. 

Boye Ullmann var uenig i at Norge må følge strømprisene i EU. 

– Det er slik når man er del av et marked. Men vi vil ikke være del av et europeisk strømmarked. Vi må si opp avtalene med EU og med Storbritannia. Når vi er del av et europeisk strømmarked så får vi kriser slik som den vi er i nå, påpekte Ullmann.

Stort bilde i toppen: Boye Ullmann debatterte mot Robert Kippe fra Fornybar Norge på Grünerløkka Nei til EUs møte 28. februar 2023. (Foto: Sindre Humberset )

reLATERT

Se alle arrangementer

Balansekunst på markedets premisser

28. nov. 2023

EØS-avtalen kan åpne for frikobling av strømprisen fra markedsregelverket til EU. Men dette hadde ikke Strømprisutvalget «tid og kapasitet» til å vurdere!

Medlemsbrev fra Vesterålen og Lødingen Nei til EU

24. nov. 2023

Kjære medlemmer i Nei til EU. Vi i styret for Vesterålen og Lødingen Nei til EU takker dere for at dere er medlemmer i organisasjonen. . Uten dere, ingen organisasjon som kan ha tilsatt folk som følger med på alle direktiver som kommer inn i norske lover gjennom EØS.

Forsvar arbeidsmiljøloven og innleieforbudet mot ESA! 

21. nov. 2023

Uttalelse fra Nei til EUs rådsmøte 19. november 2023.

Kampen for politisk kontroll over krafta fortsetter 

21. nov. 2023

Uttalelse fra Nei til EUs rådsmøte 19. november 2023.

Vedsalg og medlemstilbud

17. nov. 2023

Bli med i kampen mot høye strømpriser. Rogaland Nei til EU har et tilbud til deg som vil bli medlem, eller om du trenger ved og vil støtte oss i vårt arbeid i Rogaland Nei til EU

Forsiktig utenriksminister på glatt føre

15. nov. 2023

Utenriksminister Espen Barth Eide sa i sin redegjørelse om viktige EU- og EØS-saker at han ikke vil kutte svinger. Enn så lenge bruker han bare blinklyset.

Politiske krafttak må til

14. nov. 2023

Det er ikke lenger omstridt at de to siste utenlandskablene har vært utslagsgivende for strømprisen. Det kontroversielle består nå i hvilke politiske grep som er mulige.

Høyesterett utvilsomt i tvil om sin egen rolle

13. nov. 2023

Det er en merkelig juridisk tilnærming når landets øverste domstol egentlig fraskriver seg ansvaret for å hegne om Grunnloven slik den til enhver tid er formulert.

Faktum som forsvant

13. nov. 2023

Bak Høyesteretts klare konklusjon i Acer-dommen ligger det mange motsetninger og forhold som ikke er vurdert.

Hva sier Høyesterett i ACER-dommen?

09. nov. 2023

Høyesterettsdommen i ACER-saken tar ikke stilling til konsekvensene for strømprisen eller andre følger av at Norge er blitt integrert i EUs energimarked. Det Høyesterett behandler er den direkte beslutningsmyndigheten som isolert sett er overført til EØS-tilsynet ESA.

Ingen kur for alt

07. nov. 2023

Hva er virkninger og bivirkninger av EUs nye helseunion?

Til forsvar for en tapt sak

07. nov. 2023

Etter Acer-dommen i Høyesterett er vernet om norsk myndighet og suverenitet i Grunnloven satt ut av spill.