Boye Ullmann debatterte mot Robert Kippe fra Fornybar Norge på Grünerløkka Nei til EUs møte 28. februar 2023.

Energiduell på Grünerløkka

I overkant av 20 interesserte hadde møtt opp for å følge debatten om EUs energiunion –  dyrere strøm eller grønnere Europa. 

Lokallaget Grünerløkka Nei til EU inviterte 28. februar til duell mellom Boye Ullmann fra Nei til EU og Robert Kippe fra Fornybar Norge. I de flotte lokalene til Deichmanske bibliotek på Schous plass i Oslo var temperaturen i strømdebatten høy. 

Fylkesleder Ole-Kristian Setnes ønsket alle velkommen og minnet om den store aksjonsdagen mot strømpriskrise 16. mars over hele landet. 

Møteleder var Johan Petter Andresen fra lokallaget:

– Vi er opptatt av at vi får hørt argumentene på begge sider og får en opplyst debatt. Vi er veldig glade for at både Boye Ullmann og Robert Kippe kunne være med i dag.

Boye Ullmann startet med den grunnleggende forklaringen om hvorfor strøm ikke egner seg til marked:

– Strøm var fra starten sett på som infrastruktur på linje med vann, vei og avløp. Mange har advart mot at strømmen skal bli en vare som cola og pizza, sa Ullmann.

Han påpekte at strømprisen økte når de nye kablene til Tyskland og Storbritannia ble åpnet. 

–  Det er i mottakerenden av kabelen prisen blir satt. Det gjelder å produsere så mye kraft som mulig fordi det er penger å tjene for kraftbransjen.

(Artikkelen fortsetter under bildet) 

2023-02-28 Boye Ullmann Robert Kippe Grunerløkka2
Boye Ullmann, Robert Kippe fra Fornybar Norge og Johan Petter Andresen.

Utslippsfritt for å nå klimamål

Robert Kippe fra Fornybar Norge stilte sporty opp i en forsamling der de fleste var uenige med hans syn. 

–  Jeg kommer ikke for å overbevise dere om at EØS er bra. Men mister vi EØS-avtalen så er det industrien som er de første til å protestere. Jeg er skeptisk til om vi får til en handelsavtale som er like god, sa Kippe, som la til at han var medlem i Nei til EU fram til 2006.

– Vi legger om til et utslippsfritt energisystem for å nå klimamålene våre. Omlegging til et fornybart energisystem fører til at produksjonen svinger, sa han. 

– Det krever økt kraftproduksjon, bedre nett og nye lagringsløsninger for å utnytte krafta bedre. Alt som jevner ut forbruket er bra for å unngå toppene. Forsyningssikkerhet og god energiutnyttelse er viktige grunner til å ha kraftutveksling. 

Boye Ullmann var uenig i at Norge må følge strømprisene i EU. 

– Det er slik når man er del av et marked. Men vi vil ikke være del av et europeisk strømmarked. Vi må si opp avtalene med EU og med Storbritannia. Når vi er del av et europeisk strømmarked så får vi kriser slik som den vi er i nå, påpekte Ullmann.

Stort bilde i toppen: Boye Ullmann debatterte mot Robert Kippe fra Fornybar Norge på Grünerløkka Nei til EUs møte 28. februar 2023. (Foto: Sindre Humberset )

reLATERT

Se alle arrangementer

Aksjonsdagens strømbudskap: Vis ryggrad og handlekraft!

21. mars 2023

Det å få kontroll over strømprisen handler i første rekke om politisk ryggrad og vilje. Herom rådde det stor enighet mellom innlederne på strømpriskonferansen i regi av Industriaksjonen, LO i Oslo og Nei til EU torsdag 16. mars.

Stor aksjonsdag for politisk styrte strømpriser

17. mars 2023

Flere steder over hele landet samlet fagforeningstillitsvalgte og andre aktivister seg til aksjon torsdag 16. mars for nasjonal kontroll over krafta og politisk styrte strømpriser.

EU-domstolen bekrefter ACERs brede myndighet

13. mars 2023

ACER kan overprøve og treffe vedtak om alle sider ved en sak, også der de nasjonale reguleringsmyndighetene er enige seg imellom. EU-domstolen stadfester at energibyråets myndighet strekker seg mye lengre enn å avgjøre tvistepunkter mellom land. De ferske dommene styrker Nei til EUs anførsler i ACER-søksmålet.

Løven i Ljubljana

13. mars 2023

Flere kraftavgjørelser de siste årene viser at EUs energibyrå Acer er langt fra noen papirtiger.

RME-pålegg: Strømselskaper må bytte navn og logo for millioner

10. mars 2023

På grunnlag av regelverk i EUs tredje energimarkedspakke krever ACERs forlengede arm, reguleringsmyndigheten RME, at en rekke nettselskaper må endre navn eller logo, selv om de nettopp har gjort akkurat det.

Ikke slik vi vil Norge skal framstå

07. mars 2023

Det har over lang tid utviklet seg en maktarroganse på Stortinget og blant skiftende regjeringer. En arroganse som har smittet over på både kommuner og statlige foretak med sine utallige direktører.

– Bli med på kvinnedagen 8. mars!

06. mars 2023

Reidun Berntsen Heggen oppfordrer alle til å gå under parolen til «Kjerringer mot at EU skal styre strømmen» på kvinnedagen.

Respekter Grunnloven og samiske interesser

01. mars 2023

Nei til EU forventer at regjeringa tar umiddelbare skritt for å effektuere høyesterettsdommen i Fosen-saken.

Medlems- og organisasjonsrådgiver (100 %) 

22. feb. 2023

**Avsluttet** Nei til EU søker engasjert organisasjonsrådgiver med ansvar for medlemsregister og vervetiltak i 100 % stilling. 

Omstridte boligkrav

22. feb. 2023

EU har kommet med nok et endringsforslag til bygningsenergidirektivet. Nå kommer det advarsler om dramatisk økte bokostnader. Vil direktivet redusere energiforbruket og kutte klimautslipp – og hvor godt passer reglene for norske hjem?

Strøm og samfunnsbygging

16. feb. 2023

For over 100 år sia ble det fattet kloke beslutninger i det som den gangen var en ung nasjon. En nasjon som på mange områder lå langt etter sine naboland.

Forsyningssikkerhet i kraftbørsens vold

14. feb. 2023

Vår beredskap og forsyningssikkerhet blir overlatt til markedet og kraftbørsen. Hvor smart er det?