Europabevegelsens skylapper

Generalsekretær i Europabevegelsen mener EUs fire friheter er en naturlig utvidelse av nasjonalstaten og det nordiske samarbeidet.

Går Norge ut av EØS-avtalen er vi tilbake til 1954, det blir passtvang mellom Norge og Sverige, norske studenter kan ikke studere i Polen og norske pensjonister kan ikke tilbringe sine siste år i Spania.

Tror virkelig Mellem på dette sjøl? Han må da vite at nordmenn studerte i EU-land lenge før EØS-avtalen ble inngått, at EUs utdanningsprogrammer er åpne for flere land utenfor EU bare de betaler. Han må vite at EUs frihet handler om arbeidsmarked, ikke personer. Det er Schengenavtalen som regulerer personers frihet til å krysse landegrenser. Og at det er krav til pass også i dag i de fleste EU-land. 

Selv ikke Mellem kan vel mene at turistlandene Spania og Hellas vil stenge grensene for norske pensjonister?

Vi tror Mellem vet bedre. At de store ordene skal skygge for den siden ved EUs fire friheter som alle andre er bekymret for. At det er innført et fritt arbeidsmarked og tjenestemarked mellom land med lønnsforskjeller på 1 til 10. At bemanningsselskapene, vernet av EU, undergraver byggebransjen i Osloområdet, og dette nå sprer seg til andre regioner og bransjer. At sosial dumping utvikles til ren arbeidslivskriminalitet, og at utviklingen går feil vei tross tiltakspakke etter tiltakspakke.

Det er riktig at det er færre som vil ut av EU etter å ha sett britenes Brexitproblemer. Men den samme meningsmålingen viser at et flertall mener EU er på feil vei. Økt overnasjonalitet, felles valuta og diktering av statsbudsjett er ikke en vinnersak. Det er kommet så langt at de fleste kommentarer, uansett politisk ståsted, ser et EU som ikke makter å løse sine sosiale problem, fordi de fire friheter er traktatfestet og trumfer alle store ord om å lage en sosial union.

reLATERT

Se alle arrangementer

Fortsatt fri bevegelse

29. mai 2020

EUs frie arbeidsmarked og koronakrisa.

EØS verner subsidier til kryptovaluta

27. mai 2020

Stortinget vedtok å innføre full elavgift for utvinning av kryptovaluta fra 1.3.2019. I to år har de forhandlet med ESA om å få lov til å gjennomføre Stortingets vedtak. Nå gir regjeringen seg. Dermed fortsetter subsidiene av en næring som ingen parti i Norge vil subsidiere.

ESA holder PIN-koden til den norske statskassa

26. mai 2020

Det måtte en pandemi til før EØS-tilsynet ESA lot oss få delvis tilgang til vårt eget pengeskrin.

Ingunn Foss og EØS

25. mai 2020

Med bakgrunn i corona-krisen har Ingunn Foss et innlegg 12. mai med klar adresse til oss EU-motstandere. Ønsket om mer normale tilstander er noe alle er enig i.

15 år med neiflertall

25. mai 2020

I april passerte vi 15 år med nei-flertall på alle meningsmålinger der det norske folk er blitt spurt om de ville stemme for eller i mot norsk medlemskap i EU. Og nordmenn svarer stadig nei, uavhengig av hvem som spør.

Standpunkt 2-2020

20. mai 2020

I dette nummeret av Standpunkt kan du lese om EUs fjerde jernbanepakke, om matproduksjon og kriseberedskap, og mykje meir.

UTSETT BEHANDLINGA AV JERBANEPAKKE 4!

20. mai 2020

Nordland Nei til EU gjentar kravet fra vårt årsmøtevedtak 2019: “Innfri fylkestingets vedtak: Si nei til jernbanepakke 4! Nå er tida inne!» Første skritt er en utsettelse av Stortingets behandling. Behandling før sommeren og med strenge helsetiltak som begrenser demokratisk innflytelse, er helt uakseptabel.

Nei til EU i stortingshøring: EUs fjerde jernbanepakke er sterkt inngripende

19. mai 2020

Sammen med flere andre høringsinstanser advarer Nei til EU mot konsekvensene av EUs fjerde jernbanepakke. Regjeringens forslag avstår suverenitet til EU, og bryter med EØS-avtalens intensjon og forutsetninger.

Jernbaneproposisjonen kolliderer med Grunnloven og EØS

12. mai 2020

Myndighetsoverføring til jernbanebyrået ERA og EU-kommisjonen er mer enn «lite inngripende», fastslår jussprofessor. Regjeringens foreslåtte framgangsmåte er uforenlig med så vel Grunnlovens krav som med EØS-avtalens intensjon og to-pilarprinsipp.

Marker motstand mot meldepliktdirektivet

09. mai 2020

Akershus Nei til EU tar skarp avstand fra det nye forslaget til meldepliktdirektiv.

Hareide lot seg fange i EU-sporet

08. mai 2020

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) vil presse gjennom EUs fjerde jernbanepakke i Norge før sommerferien. En slik direkte myndighetsoverføring til EU blir frekt omdøpt til «en nyskaping i EØS-retten».

Utenriksministeren feilinformerer Stortinget om eksport til EU

08. mai 2020

I sin EU/EØS-redegjørelse 5. mai uttalte utenriksminister Ine Eriksen Søreide at «opp mot 80 prosent av norsk eksport» går til EU. Det er langt unna sannheten.