Europabevegelsens skylapper

Generalsekretær i Europabevegelsen mener EUs fire friheter er en naturlig utvidelse av nasjonalstaten og det nordiske samarbeidet.

Går Norge ut av EØS-avtalen er vi tilbake til 1954, det blir passtvang mellom Norge og Sverige, norske studenter kan ikke studere i Polen og norske pensjonister kan ikke tilbringe sine siste år i Spania.

Tror virkelig Mellem på dette sjøl? Han må da vite at nordmenn studerte i EU-land lenge før EØS-avtalen ble inngått, at EUs utdanningsprogrammer er åpne for flere land utenfor EU bare de betaler. Han må vite at EUs frihet handler om arbeidsmarked, ikke personer. Det er Schengenavtalen som regulerer personers frihet til å krysse landegrenser. Og at det er krav til pass også i dag i de fleste EU-land. 

Selv ikke Mellem kan vel mene at turistlandene Spania og Hellas vil stenge grensene for norske pensjonister?

Vi tror Mellem vet bedre. At de store ordene skal skygge for den siden ved EUs fire friheter som alle andre er bekymret for. At det er innført et fritt arbeidsmarked og tjenestemarked mellom land med lønnsforskjeller på 1 til 10. At bemanningsselskapene, vernet av EU, undergraver byggebransjen i Osloområdet, og dette nå sprer seg til andre regioner og bransjer. At sosial dumping utvikles til ren arbeidslivskriminalitet, og at utviklingen går feil vei tross tiltakspakke etter tiltakspakke.

Det er riktig at det er færre som vil ut av EU etter å ha sett britenes Brexitproblemer. Men den samme meningsmålingen viser at et flertall mener EU er på feil vei. Økt overnasjonalitet, felles valuta og diktering av statsbudsjett er ikke en vinnersak. Det er kommet så langt at de fleste kommentarer, uansett politisk ståsted, ser et EU som ikke makter å løse sine sosiale problem, fordi de fire friheter er traktatfestet og trumfer alle store ord om å lage en sosial union.

reLATERT

Se alle arrangementer

Domstolen kopierer staten

21. okt. 2019

Nei til EU ble nektet å saksøke staten for å avgi suverenitet til Acer. Domstolens kjennelse er avskrift fra regjeringsadvokatens notater, mener Nei til EUs advokater.

– Derfor anker vi

18. okt. 2019

Oslo tingrett har avvist Nei til EUs ACER-søksmål, men Nei til EU anker avgjørelsen til lagmannsretten. Vi trenger fortsatt økonomiske bidrag for føre saken videre.

Vi sto han av, og vi står på fortsatt

18. okt. 2019

Vi sto han av i 1994, og Nei til EU står stadig på videre mot EU-medlemskap og EUs påvirkning, skriver Kathrine Kleveland.

– Intensiverer EØS-debatten

16. okt. 2019

Nei til EU-leder Kathrine Kleveland mener Fellesforbundets landsmøte viser at EØS-debatten vil bli stadig viktigere fram mot Stortingsvalget 2021.

Utrede hva – av hvem?

15. okt. 2019

Hva kan Fellesforbundet få vite om EØS-erfaringene i arbeidslivet av en offentlig utredning?

De Facto-rapport: Nye reise-, kost og losjibestemmelser. Hva betyr de?

14. okt. 2019

Når det reviderte utsendingsdirektivet begynner å gjelde neste år, fins det ikke norske reise-, kost og losjibestemmelser som gjelder innleide fra Øst-Europa.

– Ikke mulig å allmenngjøre Reise, Kost og Losji

14. okt. 2019

Norges fremste arbeidslivsjurist, Stein Evju, er helt uenig med Fellesforbundets ledelse. Med nytt EU-direktiv er det ikke mulig å allmenngjøre Reise, Kost og Losji slik Fellesforbundets ledelse hevder i sin innstilling til landsmøtet.

Vi sto han av!

14. okt. 2019

Troms Nei til EU markerer 25-årsjubileet for seieren i folkeavstemninga 28. november 1994 og jubileet for den historiske demonstrasjonen «Vi står han av!».

Fellesforbundets landsmøte blir en thriller

11. okt. 2019

Fellesforbundets landsmøte er i gang. Sjelden har et landsmøte skapt så store overskrifter i forkant. Blir det ut av EØS-vedtak? Blir det krevd forbud mot bemanningsbransjen?

Kraftfull markering mot EUs fjerde jernbanepakke

11. okt. 2019

Mellom kl. 12.00-14.00 torsdag ble alle tog i Norge stanset da Norsk Lokomotivmannsforbund og Norsk Jernbaneforbunds streik mot EUs jernbanepakke.

Oslo tingrett avviste ACER-søksmålet, Nei til EU anker

11. okt. 2019

Oslo tingrett har gitt staten medhold i at Nei til EU ikke skal få fremme ACER-søksmålet for domstolene. Nei til EU anker avgjørelsen.

Ny rapport: Sjømateksporten kan tjene på et EØS-alternativ

11. okt. 2019

Frivillig standardisering og tilnærmet tollfrihet vil trolig prege en ny norsk handelsavtale med EU som baserer seg på avtalene EU har inngått med Canada og Japan.