EU utvider militærsamarbeidet, delvis til erstatning for Nato. Norge er tilsluttet EUs militærsamarbeid, også gjennom bidrag til EUs kampgrupper. Her står en soldat fra Telemark bataljon sammen med en tysk soldat under NATO-operasjonen Enhanced Forward Presence i Litauen 2017.

Har Ukrainakrigen vist at Norge nå må bli medlem av EU? 

EU er fortsatt ikke en union på militærets område. Det er ikke EU, men de enkelte EU-land som avgjør både våpenforsyninger og hjelp til flyktninger.

Byrådsleder i Oslo Raymond Johansen (Ap) og Høyres landsmøte vil ha en ny EU-debatt. Begge begrunner dette med at både Ukrainakrigen og klimakrisa viser at sjølstendige nasjoner kommer til kort. Deres svar er et overnasjonalt EU som tar førerskap. Norge må inn for å få innflytelse. At denne innflytelsen er 13 av 705 stemmer i EU-parlamentet glemmer de å nevne. 

EU er fortsatt ikke en union på militærets område. Det er ikke EU, men de enkelte EU-land som avgjør både våpenforsyninger og hjelp til flyktninger. De kampstyrkene som bygges opp skal være en del av NATO, men også kunne brukes for å beskytte EUs interesser. Da kan det være greit å huske at alle EUs ledende makter er gamle kolonimakter med sine stormaktsinteresser. Har Norge interesse av å forsvare Frankrikes imperialistiske interesser i de gamle franske kolonier som Mali? 

Det er fortsatt NATO som legger premissene og er det sentrale forumet for militært samarbeid. Den russiske angrepskrigen mot Ukraina er et dramatisk tilbakeslag for arbeidet for felles europeisk sikkerhet. Massiv opprustning sikrer neppe freden. Norge har utenfor EU et større register å spille på i denne alvorlige situasjonen. Vi har et godt utviklet samarbeid med europeiske land både innenfor og utenfor EU. Naboskapet til Russland i nordområdene må håndteres både nå og etter krigen. Dette er enklere uten å gå omveien via Brussel. 

Da Norge stemte over EU-medlemskap i 1994 var ikke euroen innført. Alle nye EU-medlemmer må innføre Euro . Land som Hellas og Italia sto forsvarsløse da finanskrisa kom i 2009. De kunne ikke devaluere. Island kom seg ut av krisa ved å devaluere. Norge har svekket krona med 20% siden finanskrisa, og det har styrket norsk næringsliv. Det skal letes lenge etter norske økonomer som vil bytte ut krona med euro.   

Ukrainakrigen har fått fram forståelsen av beredskap. Vi risikerer ikke bare høge matvarepriser, vi risikerer matmangel. Flere og flere tar til orde for å ta hele Norge i bruk og øke støtten til bøndene. Da er ikke svaret norsk EU-medlemskap. Verken norske bønder eller norske landbruksbedrifter kan overleve et EU-medlemskap der det er markedet som bestemmer prisen. Store deler av norsk landbruk er dømt til å tape den konkurransen. 

Og hvem i Norge er det som vil at havet vårt skal bli EU-hav? Med EU-medlemskap er det EU som overtar forvaltningen av en verdens viktigste fiskeressurser og det er EU som fordeler kvotene.  Kravet om å få mer foredling av fisk i Norge er det bare å glemme, det motsatte blir resultatet. 

Ukrainakrigen har økt de allerede skyhøye strømprisene. Innlemmelsen i EUs energiunion og tilslutning til EUs energibyrå ACER har åpnet øynene for mange. Hvordan kunne Norge, der gjennomsnittskostnad for en kilowattime er 11.57 øre, få strømpris på flere kroner? Hvordan kan norsk strømpris bestemmes av prisen på gass og CO2-kvoter når norske kraftselskap ikke bruker en liter gass og ikke betaler ei krone for CO2-kvoter? De fleste forstår at vedtaket om å bygge to eksportkabler til England og Tyskland var ulykksalig. Og at tilslutningen til EUs energiunion og EUs energibyrå ACER ser ut til å gjøre det umulig å ta tilbake politisk styring med strøm og strømpris. 

Bare utenfor EU kan Norge forvalte våre rike naturressurser til å bygge landet. Bare utenfor EU kan vi ha en landbrukspolitikk som sikrer at det er lys i de stille grender og matberedskap i harde tider. Bare utenfor EU kan vi ha en fiskeripolitikk som kommer kystsamfunnene til gode og forvalter fisken for evigheten. Bare utenfor EU kan vi sikre at arvesølvet fortsatt gir norsk industri en konkurransefordel og bygge den nye grønne industrien som skal legge grunnlaget for framtida. 

Arne Byrkjeflot 
7.april 2022 

Stort bilde i toppen: EU utvider militærsamarbeidet, delvis til erstatning for Nato. Norge er tilsluttet EUs militærsamarbeid, også gjennom bidrag til EUs kampgrupper. Her står en soldat fra Telemark bataljon sammen med en tysk soldat under NATO-operasjonen Enhanced Forward Presence i Litauen 2017. (Torbjørn Kjosvold/Forsvaret)

reLATERT

Se alle arrangementer

Folkestyret er sterkt truet av EØS-avtalen  

18. april 2024

Det viktigste for Nei til EU er folkestyret. Avgjørelsene skal tas av folkevalgte organ. Etter to EØS-utredninger denne våren er det demokratiske underskuddet i EØS for oss tydeligere og tydeligere.  

Alternativet til EØS ligger foran oss 

11. april 2024

Vårt alternativ til EØS-avtalen vil styrke folkestyret og kontrollen over kraftmarkedet, arbeidsliv, næringspolitikk, helse og miljø. 

Sikkerhetspolitikk på 15 minutter

08. april 2024

På 15 minutter vil Heming Olaussen, medlem av Nei til EUs folkestyreutvalg, forklare hvorfor Norges sikkerhet best ivaretas utenfor EU, og uten tettere tilknytning til EUs militærunion.

Nei til EUs innspill til partienes valgprogram

05. april 2024

Nei til EUs innspill til partiprogrammene frem mot stortingsvalget i 2025

Kan EU erstatte Nato?

03. april 2024

En europeisk forsvarsgaranti er lite annet enn en ønskedrøm på ja-sida.

Norge har flere verktøy i landbrukspolitikken utenfor EU

19. mars 2024

Bondeopprør i EU viser hvor viktig det er at Norge og landbruket holdes utenfor EU

Framtida er ikke i EU

13. feb. 2024

Aktivistene i Natur og ungdom har visst glemt at Norge hadde strengere miljøkrav enn EU før innlemmelsen av EØS-avtalen.

Naturen taper på et mineralkappløp

26. jan. 2024

Så langt har ikke EØS-direktivene reddet Førdefjorden, slik miljøorganisasjonene satset på gjennom Fjordsøksmålet. Derimot pusher EU på for at Norge skal utvinne mer mineraler, og det raskt.

Informasjonskampanje om EU og EØS

21. des. 2023

Fylkeslaget i Møre og Romsdal starter informasjonskampanje.

Sikkerhet og beredskap

18. des. 2023

Notat fra Nei til EUs folkestyreutvalg nr. 2 2023.

Store ulemper med euro for Norge

08. des. 2023

– Å miste egen valuta som buffer og å ikke kunne sette renten etter eget lands økonomiske situasjon fører til mange ulemper, sa Christian Anton Smedshaug i Nei til EUs sending 7. desember.

Krona for klima og arbeid

27. nov. 2023

Innføring av euro i Norge ville frata nye grønne næringer et formidabelt konkurransefortrinn.