EU utvider militærsamarbeidet, delvis til erstatning for Nato. Norge er tilsluttet EUs militærsamarbeid, også gjennom bidrag til EUs kampgrupper. Her står en soldat fra Telemark bataljon sammen med en tysk soldat under NATO-operasjonen Enhanced Forward Presence i Litauen 2017.

Har Ukrainakrigen vist at Norge nå må bli medlem av EU? 

EU er fortsatt ikke en union på militærets område. Det er ikke EU, men de enkelte EU-land som avgjør både våpenforsyninger og hjelp til flyktninger.

Byrådsleder i Oslo Raymond Johansen (Ap) og Høyres landsmøte vil ha en ny EU-debatt. Begge begrunner dette med at både Ukrainakrigen og klimakrisa viser at sjølstendige nasjoner kommer til kort. Deres svar er et overnasjonalt EU som tar førerskap. Norge må inn for å få innflytelse. At denne innflytelsen er 13 av 705 stemmer i EU-parlamentet glemmer de å nevne. 

EU er fortsatt ikke en union på militærets område. Det er ikke EU, men de enkelte EU-land som avgjør både våpenforsyninger og hjelp til flyktninger. De kampstyrkene som bygges opp skal være en del av NATO, men også kunne brukes for å beskytte EUs interesser. Da kan det være greit å huske at alle EUs ledende makter er gamle kolonimakter med sine stormaktsinteresser. Har Norge interesse av å forsvare Frankrikes imperialistiske interesser i de gamle franske kolonier som Mali? 

Det er fortsatt NATO som legger premissene og er det sentrale forumet for militært samarbeid. Den russiske angrepskrigen mot Ukraina er et dramatisk tilbakeslag for arbeidet for felles europeisk sikkerhet. Massiv opprustning sikrer neppe freden. Norge har utenfor EU et større register å spille på i denne alvorlige situasjonen. Vi har et godt utviklet samarbeid med europeiske land både innenfor og utenfor EU. Naboskapet til Russland i nordområdene må håndteres både nå og etter krigen. Dette er enklere uten å gå omveien via Brussel. 

Da Norge stemte over EU-medlemskap i 1994 var ikke euroen innført. Alle nye EU-medlemmer må innføre Euro . Land som Hellas og Italia sto forsvarsløse da finanskrisa kom i 2009. De kunne ikke devaluere. Island kom seg ut av krisa ved å devaluere. Norge har svekket krona med 20% siden finanskrisa, og det har styrket norsk næringsliv. Det skal letes lenge etter norske økonomer som vil bytte ut krona med euro.   

Ukrainakrigen har fått fram forståelsen av beredskap. Vi risikerer ikke bare høge matvarepriser, vi risikerer matmangel. Flere og flere tar til orde for å ta hele Norge i bruk og øke støtten til bøndene. Da er ikke svaret norsk EU-medlemskap. Verken norske bønder eller norske landbruksbedrifter kan overleve et EU-medlemskap der det er markedet som bestemmer prisen. Store deler av norsk landbruk er dømt til å tape den konkurransen. 

Og hvem i Norge er det som vil at havet vårt skal bli EU-hav? Med EU-medlemskap er det EU som overtar forvaltningen av en verdens viktigste fiskeressurser og det er EU som fordeler kvotene.  Kravet om å få mer foredling av fisk i Norge er det bare å glemme, det motsatte blir resultatet. 

Ukrainakrigen har økt de allerede skyhøye strømprisene. Innlemmelsen i EUs energiunion og tilslutning til EUs energibyrå ACER har åpnet øynene for mange. Hvordan kunne Norge, der gjennomsnittskostnad for en kilowattime er 11.57 øre, få strømpris på flere kroner? Hvordan kan norsk strømpris bestemmes av prisen på gass og CO2-kvoter når norske kraftselskap ikke bruker en liter gass og ikke betaler ei krone for CO2-kvoter? De fleste forstår at vedtaket om å bygge to eksportkabler til England og Tyskland var ulykksalig. Og at tilslutningen til EUs energiunion og EUs energibyrå ACER ser ut til å gjøre det umulig å ta tilbake politisk styring med strøm og strømpris. 

Bare utenfor EU kan Norge forvalte våre rike naturressurser til å bygge landet. Bare utenfor EU kan vi ha en landbrukspolitikk som sikrer at det er lys i de stille grender og matberedskap i harde tider. Bare utenfor EU kan vi ha en fiskeripolitikk som kommer kystsamfunnene til gode og forvalter fisken for evigheten. Bare utenfor EU kan vi sikre at arvesølvet fortsatt gir norsk industri en konkurransefordel og bygge den nye grønne industrien som skal legge grunnlaget for framtida. 

Arne Byrkjeflot 
7.april 2022 

Stort bilde i toppen: EU utvider militærsamarbeidet, delvis til erstatning for Nato. Norge er tilsluttet EUs militærsamarbeid, også gjennom bidrag til EUs kampgrupper. Her står en soldat fra Telemark bataljon sammen med en tysk soldat under NATO-operasjonen Enhanced Forward Presence i Litauen 2017. (Torbjørn Kjosvold/Forsvaret)

reLATERT

Se alle arrangementer

Nei til EU tar avstand fra Steigan.no 

10. mai 2022

Nei til EU tar avstand fra Steigan.no fordi nettstedet sprer konspirasjonsteorier, vaksinedesinformasjon, antisemittisme og unnskyldninger for Russlands invasjon av Ukraina.

Nær 600 nye medlemmer hittil i år

05. mai 2022

Siden nyttår har Nei til EU fått nær 600 nye medlemmer, og bare de to siste ukene har vi registrert så mye som 200 nye medlemmer.

Folkestyre, ikke EU-styre

19. april 2022

Nei til EU jobber for et samfunn der vi er solidariske og der vi i fellesskap bestemmer. Vi krever folkestyre!

EU-modellen mot Oslomodellen

05. april 2022

Arbeiderpartiets Raymond Johansen mener det trengs en ny debatt om norsk EU-medlemskap (Aftenposten 27. mars), vel vitende om at en EU-søknad ville sende Støre-regjeringen ut av kontorene.  

Kompasskurs for ei supermakt

31. mars 2022

EU må lære seg å bruke maktspråk, sier unionens «utenriksminister» Josep Borrell.

Solidaritet og suverenitet er universelle prinsipper 

30. mars 2022

Uttalelse fra Nei til EUs rådsmøte 26.–27. mars 2022

EU eller Europa

28. mars 2022

Trenger vi en ny EU-debatt når Europa blør?

Bør utrede alternativer til EØS og EU

16. mars 2022

Krigen i Ukraina forårsaker ikke bare ødeleggelse og død, den gir også voldsomme politiske ringvirkninger over hele det europeiske kontinentet.

Ukraina og EUs stormaktdrømmer

16. mars 2022

Russlands invasjon av Ukraina har satt rakettfart på EUs planer for å bli en mer jevnbyrdig militær stormakt. Det gir dårlige utsikter for et mer fredelig Europa.

Standpunkt 1-2022

11. mars 2022

I dette nummeret kan du lese om meningsmålingen som viser at 80 prosent av de som tar stilling vil at Norge melder seg ut av ACER. Nei til EU har samlet inn en million til anken.

Solidaritet med det ukrainske folk 

10. mars 2022

Nei til EU engasjerer seg normalt ikke i bredere sikkerhetspolitiske spørsmål. Våre medlemmer har mange meninger om det. Men akkurat nå handler det om å støtte det ukrainske folk og få slutt på krigen. 

Solidaritet med det ukrainske folk

28. feb. 2022

Nei til EU fordømmer Russlands angrep på Ukraina, som er en grov krenkelse av landets suverenitet og folkeretten. Ethvert land har rett til å leve innenfor trygge grenser og bestemme sin egen skjebne.