Hilsen på Norges Bondelags årsmøte

Nei til EU-leder Kathrine Kleveland hilset Norges Bondelags årsmøte på Lillehammer 5. juni.

Gode venner!

Takk for at Nei til EU inviteres og at jeg får hilse dere!

11. juni 1994, altså ei uke unna 25 år siden, var det kampanjestart for EU-kampen i 1994. Kanskje var flere av dere i folketoget i Trondheim eller blant de 1200 i Nidarøhallen etterpå?

Alle organisasjonene i den breie nei-alliansen ble til stor applaus ropt opp på scenen. Det tok tak i et solid tau og dannet det fellesskapet som holdt til seier. Bjørn Iversen, daværende leder i Bondelaget var med og holdt tauet.

Det var ingen selvsagt seier som gjorde at vi fortsatt står utenfor EU. Det var samarbeid, laginnsats og ufattelig mye dugnad og hardt arbeid som gjorde at Norge stemte nei til å bli med i unionen EU.

Tauet holdt.

Da Lars Petter Bartnes på rådsmøtet i Nei til EU i vår minnet om viktigheten av å opprettholde den breie alliansen, lover jeg dere at både styre, rådet og jeg som leder var lydhøre.

Det er en utfordring å holde bredden samlet, og ja, jeg vet at noe av dette har med EØS-debatt å gjøre.

Nei til EU er en beredskapsorganisasjon i EU-spørsmålet. Men kampen mot EU i dag foregår først og fremst som en kamp mot EUs påvirkning i Norge og det skjer via EØS-avtalens påføring av regler og direktiv.

Ut over et svekka arbeidsliv og kamp om nasjonal kontroll over energipolitikken, vil jeg nevne en aktuell og konkret sak:

Norske honningbier er blant verdens friskeste, noen sier de friskeste biene i verden. Vi bruker ikke antibiotika.

Sammen med Norges Birøkterlag og en samlet opposisjon på Stortinget er vi sjokkerte og sterkt bekymra for at Norge via EØS skal innføre EUs dyrehelselov som med åpne øyne vil gi oss sykdommer som åpen yngelråte.

Bondelaget har alltid vært en aktiv støttespiller, fra praktisk samarbeid med medlemsregisteret som ble trygt plassert hos Bondelaget i 1991, til alle dugnadstimer og alle tillitsverv dere har bidratt med, slik vi i dag har Birte Usland i AU.

Nei til EU er både takknemlig for – og avhengige av – den økonomiske støtten fra Norsk landbrukssamvirke for å opprettholde aktiviteten på det nivået vi har over hele landet. Støtten gir oss muskler til fortsatt å være beredskapsorganisasjon i EU-spørsmålet og motarbeide innførsel av EUs politikk.

Motstanden mot EØS-har vært tydelig siden før den ble vedtatt. Nei til EU vil at EU skal ha mindre – ikke mer – makt i norsk politikk og hverdag.

Vi har både EØS-tilhengere og EØS-motstandere med i Nei til EU. Vi har plass til flere engasjerte tillitsvalgte, så velkommen til å ta plass i fylkesstyrer, og som engasjerte medlemmer, om Bondelaget vil påvirke Nei til EU enda mer.

Og er du ikke medlem så ordner vi det på et blunk. Vi hadde medlemsvekst i fjor!

Takk for samarbeid og støtte! Takk for at dere lager maten vår – og lykke til med gode vedtak i morra!

Foto: Camilla Larsen

reLATERT

Se alle arrangementer

Vi sto han av, og vi står på fortsatt

18. okt. 2019

Vi sto han av i 1994, og Nei til EU står stadig på videre mot EU-medlemskap og EUs påvirkning, skriver Kathrine Kleveland.

Vi sto han av!

14. okt. 2019

Troms Nei til EU markerer 25-årsjubileet for seieren i folkeavstemninga 28. november 1994 og jubileet for den historiske demonstrasjonen «Vi står han av!».

Kraftfull markering mot EUs fjerde jernbanepakke

11. okt. 2019

Mellom kl. 12.00-14.00 torsdag ble alle tog i Norge stanset da Norsk Lokomotivmannsforbund og Norsk Jernbaneforbunds streik mot EUs jernbanepakke.

Besøk av danske nei-venner

08. okt. 2019

Folkebevægelsen mod EU har i mange år vært nære allierte i kampen mot EU som union og mot konkrete konsekvenser av henholdsvis EU- og EØS-medlemskap.

Landbruket 25 år utenfor EU

04. okt. 2019

I forbindelse med 25-årsjubileet for folkeavstemningen om EU-medlemskap i 1994, ble det fredag 4. oktober arrangert et halvdagsseminar i regi av Nei til EUs landbrukspolitiske utvalg med tema «Landbruket 25 år utenfor EU.»

Fortsatt kamp for sjølråderetten

04. okt. 2019

Bredden og mangfoldet var avgjørende for seieren i 1994.

Råderett over egen jernbane!

03. okt. 2019

Nei til EU støtter aktivt opp om den politiske streiken og markeringene mot EUs fjerde jernbanepakke den 10. oktober.

– Om vi organiserer breitt så vinn vi

03. okt. 2019

Standpunkt har samla alle nolevande Nei til EU-leiarar til samtale om jubileet: – Den viktigaste lærdomen frå 1994 er at det er mogleg å utfordre den etablerte politiske og økonomiske makta, seier Stein Ørnhøi, leiar i Nei til EU 1995–1997.

Klimakortet kan gi svarteper

02. okt. 2019

EU-tilhengerne øyner et lysegrønt håp om omkamp. Men de undervurderer folket og miljøbevegelsen når de trekker klimakortet.

– Bli med og feire 25-årsjubileet med oss!

27. sep. 2019

– I 2019 er det 25 år siden det norske folk stemte nei til EU. 29. november inviterer Nei til EU til fest!

Jubileum og søksmål på fylkesledersamling

27. sep. 2019

Nærmere 40 blide fjes møtte opp på fylkesledersamling i Oslo fredag morgen. Her fikk lederne debattere de viktige sakene organisasjonen jobber med i høst.

Standpunkt 3-2019

23. sep. 2019

I dette nummeret av Standpunkt kan du lese om 25-årsjubileet for folkerøystinga i 1994. Alle dei nolevande leiarane i Nei til EU samtalar om historia, EU- og EØS-kampen og framtida.