Hilsen på Norges Bondelags årsmøte

Nei til EU-leder Kathrine Kleveland hilset Norges Bondelags årsmøte på Lillehammer 5. juni.

Gode venner!

Takk for at Nei til EU inviteres og at jeg får hilse dere!

11. juni 1994, altså ei uke unna 25 år siden, var det kampanjestart for EU-kampen i 1994. Kanskje var flere av dere i folketoget i Trondheim eller blant de 1200 i Nidarøhallen etterpå?

Alle organisasjonene i den breie nei-alliansen ble til stor applaus ropt opp på scenen. Det tok tak i et solid tau og dannet det fellesskapet som holdt til seier. Bjørn Iversen, daværende leder i Bondelaget var med og holdt tauet.

Det var ingen selvsagt seier som gjorde at vi fortsatt står utenfor EU. Det var samarbeid, laginnsats og ufattelig mye dugnad og hardt arbeid som gjorde at Norge stemte nei til å bli med i unionen EU.

Tauet holdt.

Da Lars Petter Bartnes på rådsmøtet i Nei til EU i vår minnet om viktigheten av å opprettholde den breie alliansen, lover jeg dere at både styre, rådet og jeg som leder var lydhøre.

Det er en utfordring å holde bredden samlet, og ja, jeg vet at noe av dette har med EØS-debatt å gjøre.

Nei til EU er en beredskapsorganisasjon i EU-spørsmålet. Men kampen mot EU i dag foregår først og fremst som en kamp mot EUs påvirkning i Norge og det skjer via EØS-avtalens påføring av regler og direktiv.

Ut over et svekka arbeidsliv og kamp om nasjonal kontroll over energipolitikken, vil jeg nevne en aktuell og konkret sak:

Norske honningbier er blant verdens friskeste, noen sier de friskeste biene i verden. Vi bruker ikke antibiotika.

Sammen med Norges Birøkterlag og en samlet opposisjon på Stortinget er vi sjokkerte og sterkt bekymra for at Norge via EØS skal innføre EUs dyrehelselov som med åpne øyne vil gi oss sykdommer som åpen yngelråte.

Bondelaget har alltid vært en aktiv støttespiller, fra praktisk samarbeid med medlemsregisteret som ble trygt plassert hos Bondelaget i 1991, til alle dugnadstimer og alle tillitsverv dere har bidratt med, slik vi i dag har Birte Usland i AU.

Nei til EU er både takknemlig for – og avhengige av – den økonomiske støtten fra Norsk landbrukssamvirke for å opprettholde aktiviteten på det nivået vi har over hele landet. Støtten gir oss muskler til fortsatt å være beredskapsorganisasjon i EU-spørsmålet og motarbeide innførsel av EUs politikk.

Motstanden mot EØS-har vært tydelig siden før den ble vedtatt. Nei til EU vil at EU skal ha mindre – ikke mer – makt i norsk politikk og hverdag.

Vi har både EØS-tilhengere og EØS-motstandere med i Nei til EU. Vi har plass til flere engasjerte tillitsvalgte, så velkommen til å ta plass i fylkesstyrer, og som engasjerte medlemmer, om Bondelaget vil påvirke Nei til EU enda mer.

Og er du ikke medlem så ordner vi det på et blunk. Vi hadde medlemsvekst i fjor!

Takk for samarbeid og støtte! Takk for at dere lager maten vår – og lykke til med gode vedtak i morra!

Foto: Camilla Larsen

reLATERT

Se alle arrangementer

Grunnlovsvurdering med tvilsom konklusjon

01. sep. 2020

Lovavdelingen støtter seg tungt på Samferdselsdepartementets framstilling av EUs fjerde jernbanepakke, og har levert en grunnlovsvurdering som ikke kan være siste ord i striden om hvor inngripende myndighetsoverføringen til EU er.

EUs klimapolitikk og konsekvensene den har for Norge

31. aug. 2020

Fører EU en ambisiøs klimapolitikk? Er et norsk EU-medlemskap bra for klima? Ville vi kuttet mer utslipp uten EØS-avtalen? En ny klimarapport fra Nei til EU gir svar.

Venstre bør si nei til EU

08. juli 2020

Et godt råd til alle partier som sliter på meningsmålingene er å lytte til velgerne. Norsk EU-medlemskap har aldri vært noe folkekrav. Det er det heller ikke nå.

Utfordrer partiene før valgkampen

16. juni 2020

Nei til EU har nå sendt brev til alle stortingspartiene der de blir utfordret på viktige EU- og EØS-spørsmål fram mot Stortingsvalgkampen i 2021.

Progressiv patriotisme?

15. juni 2020

Lidenskapsløs debatt om Norge og nasjonalisme er mer enn krevende, også i en krisetid. Kan man se for seg en slags progressiv patriotisme som alternativ til nærsynt nasjonalisme? 

15 år med flertall mot EU 

15. juni 2020

I april var det 15 år med nei-flertall på alle meningsmålinger som har spurt det norske folk om de ville stemme for eller mot norsk medlemskap i EU. 

Kastanjetreet, kriseberedskap og korona 

10. juni 2020

Krisesituasjonen har vist viktigheten av nasjonal råderett og sjølforsyning, skriver Kathrine Kleveland i lederartikkelen i Standpunkt.

Handelen med landbruksvarer etter brexit

09. juni 2020

Målet må være reduksjon av importen fra EU og et mer jevnbyrdig handelsforhold. En forutsetning for EØS-avtalen var at landbruk ikke skulle bli skadelidende slik det nå har blitt med store produksjonskutt på grunn av unødvendig import fra EU.

Matberedskap? Det var før, det!

05. juni 2020

Hvorfor kommer Norge så dårlig ut på områdene sjølforsyning og matberedskap?

Vett 2 2020: Helt krise

03. juni 2020

EU og EØS i koronaens tid.

Korona – hvorfor skjedde det?

02. juni 2020

Det er ingen økologisk overraskelse at nye varianter av farlige virus oppstår.

15 år med neiflertall

25. mai 2020

I april passerte vi 15 år med nei-flertall på alle meningsmålinger der det norske folk er blitt spurt om de ville stemme for eller i mot norsk medlemskap i EU. Og nordmenn svarer stadig nei, uavhengig av hvem som spør.