Matnyttig møte med Bondelaget

Presentasjonen av Thomas Haug som ny generalsekretær var utgangspunktet for kontaktmøtet mellom Norges Bondelag og Nei til EU i Bondelagets kontoret nylig.

Bondelagets generalsekretær Per Gunnar Skorge ga uttrykk for det viktige og gode samarbeid som har vært for å holde Norge utenfor EU, og sa at alt ligger til rette for fortsatt videre samarbeid, både praktisk og faglig. . Han utfordret også Nei til EU til å fortsatt ha fokus på EUs landbrukspolitikk og hvilke konsekvenser den har for Norge.

Leder Kathrine Kleveland takket for godt samarbeid og naboskap på hver sin side av tunet i Schweigaardsgate 34, og vektla  viktigheten av gode samarbeidspartnere.

Hun orienterte også om at Jernbanepakke IV er en av de viktige sakene Nei til EU jobber politisk med denne høsten.

Organisasjonssjef i Bondelaget Astrid Solberg orienterte om oppbygging og daglig arbeid for at organisasjonsapparatet i Bondelaget skal fungerer så bra som det gjør rundt i landet. Hun trakk også fram hvor viktig dette hadde vært gjennom tørkesommeren. Bondelaget opplever fortsatt medlemsvekst og jobber hardt for at medlemmene skal være fornøyde.

Tett samarbeid

Administrasjonsjef Arild Bustnes og generalsekretær Thomas Haug  ble enige om å fortsette det tette administrative samarbeidet

– Bondelaget er en solid organisasjon og en viktig bidragsyter i Nei til EU. For meg vil det være viktig å fortsette det tette samarbeidet, sa Thomas Haug etter møtet.    

Mange land både i og utenfor EU ser til Norge når det gjelder den måten landbrukspolitikken utformes og gjennomføres på. Norge har fortsatt et levende landbruk i hele landet og norsk mat produseres med minst antibiotika i verden. Dette komme rikke av seg selv, men er ønsket politikk, og kunnskap om både Norges og EUs landbrukspolitikk må holdes levende i et landskap som er i endring, for eksempel er virkningene av brexit ikke klare for noen enda.

Nei til EUs landbrukskonferanse 27. september vil blant annet ta opp dette og har tittelen "EUs landbrukspolitikk – hvor er den på vei?"

Blant innlederne og debattantene er Bjørn Gimming, nestleder i Bondelaget, Kjetil Tysdal, landbruksråd i Brussel, Hildegunn Gjengedal, seniorrådgiver i Bondelaget og Geir Pollestad, leder av næringskomiteen og stortingsrepresentant for Senterpartiet.

Mer om seminaret her. 

Bilde i toppen: Foran fra venstre generalsekretær Per Gunnar Skorge, organisasjonsjef Astrid Solberg, administrasjonssjef Arild Bustnes. Bak fra venstre leder i Bondelaget Lars Petter Bartnes, leder i Nei til EU Kathrine Kleveland og generalsekretær i Nei til EU Thomas Haug. Foto: Bjørn Gimming

reLATERT

Se alle arrangementer

Sentrale arrangement

26. juni 2020

Oversikt over møter i Nei til EUs styrende organer.

Hvem mener du bør lede Nei til EU framover?

19. juni 2020

Valgkomiteen er i full gang med å finne ny ledelse som skal lede Nei til EU i årene framover. Et godt resultat fordrer at organisasjonen involverer seg i prosessen og kommer med forslag. Les oppfordringen fra valgkomiteens leder Sunni Grøndahl Amodt nedenfor.

Aktivisten: Yvonne Janet Ludvigsen Log

16. juni 2020

Standpunkt vil bli bedre kjent med aktivister og tillitsvalgte. I dette nummeret presenterer vi Yvonne Janet Ludvigsen Log.

Kastanjetreet, kriseberedskap og korona 

10. juni 2020

Krisesituasjonen har vist viktigheten av nasjonal råderett og sjølforsyning, skriver Kathrine Kleveland i lederartikkelen i Standpunkt.

Handelen med landbruksvarer etter brexit

09. juni 2020

Målet må være reduksjon av importen fra EU og et mer jevnbyrdig handelsforhold. En forutsetning for EØS-avtalen var at landbruk ikke skulle bli skadelidende slik det nå har blitt med store produksjonskutt på grunn av unødvendig import fra EU.

Matberedskap? Det var før, det!

05. juni 2020

Hvorfor kommer Norge så dårlig ut på områdene sjølforsyning og matberedskap?

Vett 2 2020: Helt krise

03. juni 2020

EU og EØS i koronaens tid.

Standpunkt 2-2020

20. mai 2020

I dette nummeret av Standpunkt kan du lese om EUs fjerde jernbanepakke, om matproduksjon og kriseberedskap, og mykje meir.

Kathrine gir seg som leder

15. mai 2020

Etter seks år som leder i Nei til EU har Kathrine Kleveland nå varslet at hun ikke tar gjenvalg. Nei til EU må dermed finne en ny leder.

132 nye medlemmer på en uke!

24. april 2020

– I den første uken av Nei til EUs vervekampanje har vi registrert 132 nye medlemmer. Dette er en veldig god start. Verv en venn du også!

Vil du jobbe med EUs klimapolitikk i sommer?

23. april 2020

Nei til EU er nå på leting etter en person som vil jobbe hos oss i sommer.

Fri innreise for sesongarbeidere i landbruket – felles for hele EU

14. april 2020

Regjeringen har foreslått å gjøre unntak for innreiseforbudet for sesongarbeidere i landbruket.