Matnyttig møte med Bondelaget

Presentasjonen av Thomas Haug som ny generalsekretær var utgangspunktet for kontaktmøtet mellom Norges Bondelag og Nei til EU i Bondelagets kontoret nylig.

Bondelagets generalsekretær Per Gunnar Skorge ga uttrykk for det viktige og gode samarbeid som har vært for å holde Norge utenfor EU, og sa at alt ligger til rette for fortsatt videre samarbeid, både praktisk og faglig. . Han utfordret også Nei til EU til å fortsatt ha fokus på EUs landbrukspolitikk og hvilke konsekvenser den har for Norge.

Leder Kathrine Kleveland takket for godt samarbeid og naboskap på hver sin side av tunet i Schweigaardsgate 34, og vektla  viktigheten av gode samarbeidspartnere.

Hun orienterte også om at Jernbanepakke IV er en av de viktige sakene Nei til EU jobber politisk med denne høsten.

Organisasjonssjef i Bondelaget Astrid Solberg orienterte om oppbygging og daglig arbeid for at organisasjonsapparatet i Bondelaget skal fungerer så bra som det gjør rundt i landet. Hun trakk også fram hvor viktig dette hadde vært gjennom tørkesommeren. Bondelaget opplever fortsatt medlemsvekst og jobber hardt for at medlemmene skal være fornøyde.

Tett samarbeid

Administrasjonsjef Arild Bustnes og generalsekretær Thomas Haug  ble enige om å fortsette det tette administrative samarbeidet

– Bondelaget er en solid organisasjon og en viktig bidragsyter i Nei til EU. For meg vil det være viktig å fortsette det tette samarbeidet, sa Thomas Haug etter møtet.    

Mange land både i og utenfor EU ser til Norge når det gjelder den måten landbrukspolitikken utformes og gjennomføres på. Norge har fortsatt et levende landbruk i hele landet og norsk mat produseres med minst antibiotika i verden. Dette komme rikke av seg selv, men er ønsket politikk, og kunnskap om både Norges og EUs landbrukspolitikk må holdes levende i et landskap som er i endring, for eksempel er virkningene av brexit ikke klare for noen enda.

Nei til EUs landbrukskonferanse 27. september vil blant annet ta opp dette og har tittelen "EUs landbrukspolitikk – hvor er den på vei?"

Blant innlederne og debattantene er Bjørn Gimming, nestleder i Bondelaget, Kjetil Tysdal, landbruksråd i Brussel, Hildegunn Gjengedal, seniorrådgiver i Bondelaget og Geir Pollestad, leder av næringskomiteen og stortingsrepresentant for Senterpartiet.

Mer om seminaret her. 

Bilde i toppen: Foran fra venstre generalsekretær Per Gunnar Skorge, organisasjonsjef Astrid Solberg, administrasjonssjef Arild Bustnes. Bak fra venstre leder i Bondelaget Lars Petter Bartnes, leder i Nei til EU Kathrine Kleveland og generalsekretær i Nei til EU Thomas Haug. Foto: Bjørn Gimming

reLATERT

Se alle arrangementer

- Sterkt bekymret for ubalansen i landbrukshandelen med EU

19. nov. 2021

Nei til EUs landbrukspolitiske konferanse tok opp hvordan norsk matproduksjon kan styrkes med et bedre tollvern. Hva EUs nye landbrukspolitikk betyr for Norge og virkninger av EUs klimapakke «Fit for 55» ble også belyst.

Hovedoppgaver for 2022

09. nov. 2021

Intern uttalelse fra Nei til EUs rådsmøte, vedtatt 7. november 2021.

Organisasjonsrådgiver (100 %) 

01. nov. 2021

**Avsluttet** Nei til EU søker engasjert og stødig organisasjonsrådgiver i 100 % stilling.  

Bygg nei-alliansen og Nei til EU 

22. okt. 2021

Nei til EUs plussord i EU-kampen i 1994 var Folkestyre – Miljø – Solidaritet. Dette forplikter, og det plasserer oss i sentrum–venstre i norsk politikk.

Endelig kan vi møtes igjen! 

08. okt. 2021

Nei til EU feirer åpningen av landet med å arrangere fiskerikonferanse, faglig konferanse, kvinnekonferanse, landbrukskonferanse og førkonferanse før Trondheimskonferansen.

Generalsekretær i Nei til EU  

28. juni 2021

***Avsluttet*** Vår nåværende generalsekretær søker nye utfordringer, og vi lyser derfor ut fast stilling som generalsekretær i Nei til EU.

Vikariat som organisasjons- og administrasjonsrådgiver 50 til 100 %

14. juni 2021

Nei til EU søker engasjert vikar i 50 til 100 % stilling som organisasjons- og administrasjonsrådgiver 

Svenske erfaringer viser at det er viktig for norsk landbruk å være utenfor EU 

10. juni 2021

Uttalelse vedtatt på rådsmøte i Nei til EU 5. juni 2021  

Ny handelsavtale med Storbritannia

08. juni 2021

Den nye avtalen gir bedre vilkår for norsk eksport av sjømat, men britene har fått kvoter for svin, kylling og grønt som undergraver norsk landbruk. Nå er det ekstra nødvendig at regjeringen krever reduksjon i EUs tollfrie kvoter for landbruksvarer.

Regjeringen må ikke gi landbruksinnrømmelser til Storbritannia

28. mai 2021

Norges forhandlinger med Storbritannia om en ny handelsavtale etter brexit er i sluttfasen. Oppslag i media tyder på at tollfrie kvoter for landbruksvarer er et tema. Nei til EU krever at regjeringen ikke gir Storbritannia noen innrømmelser på landbruksområdet.

Svensk jordbruk - 25 år i EU

27. mai 2021

Redusert sjølforsyning og internasjonalisering er resultatet etter den kraftige omlegginga av landbrukspolitikken i Sverige.

Vi støtter bøndene!

25. mai 2021

- Vi kan vanskelig unngå å få den mistanken at tilpassing til EU ligger bak regjeringens politikk, men vil håpe at vi tar feil. Landbruket er ofte blitt behandlet som en salderingspost av EU-vennlige styrende politikere.