Møtte Rødt på Stortinget

Kontaktmøter med både partier og organisasjoner i neialliansen er viktig. Mandag 27. mai var nestleder Idar Helle og leder Kathrine Kleveland invitert til Stortinget for å møte partiet Rødt.

Partileder Bjørnar Moxnes inviterte til kaffe på sitt kontor. Med i møtet var partisekretær Benedikte Pryneid Hansen og 2.nestleder Silje Josten Kjosbakken.

Det var naturlig å diskutere den politiske situasjonen i EU dagen etter EU-parlamentsvalget, Valget kan blant annet ses som en polarisering med framgang for føderalt orienterte «nye stemmer» i sentrum med de grønne og de liberale, og «symbolkritikken» til ytre høye på den andre siden.

Ellers var temaene den politiske situasjonen i Norge der alle de tydeligste EU- og EØS-kritiske partiene er i framgang, EØS-debatten i Fellesforbundet og fagbevegelsen, og grunnlovsstemningen mot Acer-vedtaket

Kathrine Kleveland inviterte til 25-årsjubileet for seieren i 1994 der den breie og ikke minst uhyre aktive nei-fronten la grunnlaget for den viktige neiseieren.

Gjensidig samarbeid, både praktisk og politisk ble også diskutert og planlagt før partileder og stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes løp i stortingssalen, og de andre fortsatt arbeidsdagen etter et trivelig og nyttig møte.

Stort bilde: Fra venstre, Nei til EU-nestleder Idar Helle, leder Kathrine Kleveland,  Rødt-leder Bjørnar Moxnes, partisekretær Benedikte Pryneid Hansen og andre nestleder Silje Josten Kjosbakken.

reLATERT

Se alle arrangementer

15 år med neiflertall

25. mai 2020

I april passerte vi 15 år med nei-flertall på alle meningsmålinger der det norske folk er blitt spurt om de ville stemme for eller i mot norsk medlemskap i EU. Og nordmenn svarer stadig nei, uavhengig av hvem som spør.

Standpunkt 2-2020

20. mai 2020

I dette nummeret av Standpunkt kan du lese om EUs fjerde jernbanepakke, om matproduksjon og kriseberedskap, og mykje meir.

Jernbaneproposisjonen kolliderer med Grunnloven og EØS

12. mai 2020

Myndighetsoverføring til jernbanebyrået ERA og EU-kommisjonen er mer enn «lite inngripende», fastslår jussprofessor. Regjeringens foreslåtte framgangsmåte er uforenlig med så vel Grunnlovens krav som med EØS-avtalens intensjon og to-pilarprinsipp.

Utenriksministeren feilinformerer Stortinget om eksport til EU

08. mai 2020

I sin EU/EØS-redegjørelse 5. mai uttalte utenriksminister Ine Eriksen Søreide at «opp mot 80 prosent av norsk eksport» går til EU. Det er langt unna sannheten.

Flygeblad: Fire grunner for nei til EU

29. april 2020

Last ned den nye utgaven av innføringsflygebladet vårt!

Kathrine har vervet 8 nye medlemmer så langt

29. april 2020

– Vervekampanjen er godt i gang, og når jeg forventer at andre skal verve nye medlemmer, må selvsagt jeg som leder verve aktivt selv, sier Nei til EU-leder Kathrine Kleveland.

Sett heller ESA i karantene

29. april 2020

Selv uten å bryte EØS-avtalen kan Norge gå til ensidige beskyttelsestiltak. Uten å be ESA om lov. Så hvorfor gjør vi det ikke?

Ny bok om tidligere Nei til EU-leder Stein Ørnhøi

28. april 2020

Forfatter og politisk kommentator Stein Aabø har skrevet boken «Sosialisten. Et portrett av Stein Ørnhøi», med mye godt stoff for alle med interesse for EU-kampen i 1994.

EU makter ikke å skape trygghet under kriser

20. april 2020

En lærdom i disse dager må være den avgjørende betydningen av en funksjonell stat med et velfungerende offentlig helsevesen. I tillegg må landets infrastruktur – i form av digitale løsninger (internett), strømtilførsel, vei, jernbane, vann, postombæring og telefoni – være sikret, og være av beste kvalitet i hele landet.

EU og ESA avgjør rammene for norske krisetiltak

02. april 2020

Over tid kan ikke Norge leve med at vår handlefrihet i en krisesituasjon er begrenset av EU.

Vil ha hastevedtak om meldeplikt

27. mars 2020

Varsko her! Kommisjonen reiser forslaget om varslingsplikt på ny.

EU og EØS har svekket immunforsvaret

25. mars 2020

Det er selvsagt altfor tidlig å oppsummere de samfunnsmessige følgene av koronakrisa. Men noen slutninger kan vi trekke allerede etter de første ukene.