Neialliansen gjorde jobben

Rådsmøtet i vår hadde rekordpåmelding, og leder i Bondelaget, Lars Petter Bartnes minte Nei til EUs tillitsvalgte om viktigheten av å beholde bredden i nei-alliansen.

Når vi ser 25 år tilbake, vet vi at det ikke var noen selvsagt seier som gjorde at vi fortsatt står utenfor EU. Det var samarbeid, laginnsats og ufattelig mye dugnad og hardt arbeid som gjorde at Norge stemte nei til å bli med i unionen EU for 25 år siden.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

02 Ukrut Nei-nostalgi
Tegning: Pål Hansen, alias UKRUT.no

Nei til EU har jobbet hver eneste dag disse 25 årene for at Norge fortsatt skal være utenfor EU. Vi er den eneste troverdige organisasjonen som kan gjøre denne jobben. Men vi kan ikke gjøre den alene. Det var den brede og folkelige alliansen som bidro til seieren i 1994. Og i et jubileumsår er det viktig å lytte til lederen i Bondelaget om viktigheten av å beholde bredden!

Nei til EU som medlemsorganisasjon hadde på det meste 145 000 betalende medlemmer i 1994. Samtidig var Nei til EU et samarbeidsforum for nei-organisasjonene. Fra april 1994 ble nei-alliansen trukket inn i et organisert samarbeid med stadig oftere møter. I nei-alliansen regner vi Nei til EU, Sosialdemokrater mot EU, nei-partiene, Naturvernforbundet, Natur og Ungdom, fagforbund og landbruksorganisasjonene.

Nei-alliansen samarbeidet blant annet helt konkret om informasjonsmateriell som ble produsert, trykt og ikke minst distribuert til fantastisk mange på alle steder. 160 ulike trykksaker ble produsert i 1994. Fakta var viktig, folk skulle kunne stå i en diskusjon. I mars 1994 deltok 12 000 medlemmer i utdelingen av 1,8 millioner eksemplar av Lesebok 1994.

Nei til EU var også var en av de første organisasjonene med egen hjemmeside. At internett ble brukt på en såpass klok måte ut ifra de ressursene som fantes i 1994, skyldtes at Nei til EUs første leder, Kristen Nygaard, var en dataguru med både et nettverk og en kunnskap av de sjeldne.

Nei-argumentene nådde akkurat så bredt som Kristen Nygaard ønsket. Han gjentok stadig at kampen skulle føres i møte mellom vanlige folk, i familien, blant venner, på jobb, på buss og i båt, i butikken og rundt pølseboden.

I tillegg husker mange han for ordene «Ja-sida har makt, media og millioner. Vi har menneskene!».

Det er imponerende å lese i boka Folket sa Nei av Dag Seierstad om den viktige organiseringen av alle disse menneskene. De fem avdelingene; administrasjonsavdeling, organisasjonsavdeling, politisk avdeling, informasjonsavdeling og medlems- og utsendingsavdeling. Og om de fire utvalgene; faglig utvalg, kvinneutvalg, samepolitisk utvalg og studentutvalg. Alt koordinert på en stødig og samlende måte av generalsekretær Guro Fjellanger. Det var med sorg vi mottok beskjeden om at Guro Fjellanger døde bare 55 år gammel i starten av påsken i år. Guro var en organisasjonsbygger, og vi vil huske henne som tillitsfull, sterk og tydelig.

Det er nettopp alle menneskene jeg vil trekke fram i takknemlighet i et jubileumsår. Enkelte sto fremst i kampen, som Anne Enger og Kristen Nygaard. Det kostet nok mye mer enn mange forstod: hardt arbeid, utallige reisetimer, debatter og skittkasting. Men det var så mange flere som bidro. På kontoret har jeg en plakat om Fri flyt av kunst, det var jo rett og slett alle yrkesgrupper og alle slags folk som sto i nei-kampen. Takk til dere alle som bidro på ulikt vis, til alle dere som var med på å stemme nei, og til dere unge som fortsetter kampen sammen med oss i dag.

25-årsjubileet for neiseieren skal vi markere og feire gjennom året i år, og det er også en fin anledning til å få flere med på laget. Vi trenger stadig nye medlemmer for å holde oppe trøkket.

Jeg ser fram til jubileumsfester blant annet i Tromsø og Oslo i november. Men det er hverdagene som er viktige, og Nei til EU skal fortsatt stå i EU- og EØS-kampen hver dag. Fordi det er best for folkestyre, miljø og solidaritet at Norge fortsatt er utenfor EU.

reLATERT

Se alle arrangementer

Flertallet mener EU har for mye makt i Norge

12. juni 2019

Det er et klart flertall som mener EU har for mye makt i Norge, viser en ny meningsmåling. Folket er delt i spørsmålet om handelsavtale eller EØS.

25 år sidan Nei til EU-kampanjestart

11. juni 2019

11. juni 1994 starta den den store kampanjen for å få folk til å seie nei til norsk EU-medlemskap. I Trondheim var det stort folketog gjennom gatene og ein stappfull Nidarøhall med mange talarar.

Hilsen på Norges Bondelags årsmøte

07. juni 2019

Nei til EU-leder Kathrine Kleveland hilset Norges Bondelags årsmøte på Lillehammer 5. juni.

25 år siden folkets nei

06. juni 2019

28. november 2019 er det 25 år siden folket sa nei til EU i en folkeavstemning. Nei til EU skal feire jubileet gjennom hele året, og vi runder av med en stor fest 29. november.

EU-valg i Norge og EU

31. mai 2019

EU-valget sist helg ga et EU-parlament med sterkere polarisering og fragmentering, men først og fremst en større usikkerhet om veien videre for EU.

Møtte Rødt på Stortinget

29. mai 2019

Kontaktmøter med både partier og organisasjoner i neialliansen er viktig. Mandag 27. mai var nestleder Idar Helle og leder Kathrine Kleveland invitert til Stortinget for å møte partiet Rødt.

EU-guiden kjem i sjette utgåve

23. mai 2019

Vett-abonnentar får no sjette utgåve av EU-guiden som vedlegg til Standpunkt. Dei førre utgåvene har vorte distribuert i tusenvis av eksemplar til skular over heile landet.

Vett nr 2 2019: EU-guiden

14. mai 2019

Ny utgave av Nei til EUs innføringshefte om EU og Norges forhold til EU. Det du må vite på 48 sider.

Standpunkt 2-2019

09. mai 2019

I dette nummeret av Standpunkt kan du lese om at EØS-avtalen griper inn i det kommunale selvstyret. Og Nei til EU feirer at det er 25 år siden folkeavstemningen i 1994.

Kathrine Klevelands tale i Arendal 1. mai

02. mai 2019

Nei til EU-leder Kathrine Kleveland var invitert og holdt tale for dagen på på Arendal Senterpartis familiearrangement på vakre Hove leirsted i Arendal 1. mai.

– Vi vil styre fiskeressursene selv. Bli medlem i Nei til EU

24. april 2019

– Nei til EU tar kampen for å hindre at EU får råderett over fiskeressursene. Derfor er jeg medlem i Nei til EU, sier Petter Myklebust.

– EØS gjer SFO dyrare. Bli med i Nei til EU du også

24. april 2019

– Nei til EU tar kampen for å hindre at EU og EØS får styre i norske kommuner. Difor er eg medlem i Nei til EU, seier Eva Marie Mathisen.