Neialliansen gjorde jobben

Rådsmøtet i vår hadde rekordpåmelding, og leder i Bondelaget, Lars Petter Bartnes minte Nei til EUs tillitsvalgte om viktigheten av å beholde bredden i nei-alliansen.

Når vi ser 25 år tilbake, vet vi at det ikke var noen selvsagt seier som gjorde at vi fortsatt står utenfor EU. Det var samarbeid, laginnsats og ufattelig mye dugnad og hardt arbeid som gjorde at Norge stemte nei til å bli med i unionen EU for 25 år siden.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

02 Ukrut Nei-nostalgi
Tegning: Pål Hansen, alias UKRUT.no

Nei til EU har jobbet hver eneste dag disse 25 årene for at Norge fortsatt skal være utenfor EU. Vi er den eneste troverdige organisasjonen som kan gjøre denne jobben. Men vi kan ikke gjøre den alene. Det var den brede og folkelige alliansen som bidro til seieren i 1994. Og i et jubileumsår er det viktig å lytte til lederen i Bondelaget om viktigheten av å beholde bredden!

Nei til EU som medlemsorganisasjon hadde på det meste 145 000 betalende medlemmer i 1994. Samtidig var Nei til EU et samarbeidsforum for nei-organisasjonene. Fra april 1994 ble nei-alliansen trukket inn i et organisert samarbeid med stadig oftere møter. I nei-alliansen regner vi Nei til EU, Sosialdemokrater mot EU, nei-partiene, Naturvernforbundet, Natur og Ungdom, fagforbund og landbruksorganisasjonene.

Nei-alliansen samarbeidet blant annet helt konkret om informasjonsmateriell som ble produsert, trykt og ikke minst distribuert til fantastisk mange på alle steder. 160 ulike trykksaker ble produsert i 1994. Fakta var viktig, folk skulle kunne stå i en diskusjon. I mars 1994 deltok 12 000 medlemmer i utdelingen av 1,8 millioner eksemplar av Lesebok 1994.

Nei til EU var også var en av de første organisasjonene med egen hjemmeside. At internett ble brukt på en såpass klok måte ut ifra de ressursene som fantes i 1994, skyldtes at Nei til EUs første leder, Kristen Nygaard, var en dataguru med både et nettverk og en kunnskap av de sjeldne.

Nei-argumentene nådde akkurat så bredt som Kristen Nygaard ønsket. Han gjentok stadig at kampen skulle føres i møte mellom vanlige folk, i familien, blant venner, på jobb, på buss og i båt, i butikken og rundt pølseboden.

I tillegg husker mange han for ordene «Ja-sida har makt, media og millioner. Vi har menneskene!».

Det er imponerende å lese i boka Folket sa Nei av Dag Seierstad om den viktige organiseringen av alle disse menneskene. De fem avdelingene; administrasjonsavdeling, organisasjonsavdeling, politisk avdeling, informasjonsavdeling og medlems- og utsendingsavdeling. Og om de fire utvalgene; faglig utvalg, kvinneutvalg, samepolitisk utvalg og studentutvalg. Alt koordinert på en stødig og samlende måte av generalsekretær Guro Fjellanger. Det var med sorg vi mottok beskjeden om at Guro Fjellanger døde bare 55 år gammel i starten av påsken i år. Guro var en organisasjonsbygger, og vi vil huske henne som tillitsfull, sterk og tydelig.

Det er nettopp alle menneskene jeg vil trekke fram i takknemlighet i et jubileumsår. Enkelte sto fremst i kampen, som Anne Enger og Kristen Nygaard. Det kostet nok mye mer enn mange forstod: hardt arbeid, utallige reisetimer, debatter og skittkasting. Men det var så mange flere som bidro. På kontoret har jeg en plakat om Fri flyt av kunst, det var jo rett og slett alle yrkesgrupper og alle slags folk som sto i nei-kampen. Takk til dere alle som bidro på ulikt vis, til alle dere som var med på å stemme nei, og til dere unge som fortsetter kampen sammen med oss i dag.

25-årsjubileet for neiseieren skal vi markere og feire gjennom året i år, og det er også en fin anledning til å få flere med på laget. Vi trenger stadig nye medlemmer for å holde oppe trøkket.

Jeg ser fram til jubileumsfester blant annet i Tromsø og Oslo i november. Men det er hverdagene som er viktige, og Nei til EU skal fortsatt stå i EU- og EØS-kampen hver dag. Fordi det er best for folkestyre, miljø og solidaritet at Norge fortsatt er utenfor EU.

reLATERT

Se alle arrangementer

15 år med neiflertall

25. mai 2020

I april passerte vi 15 år med nei-flertall på alle meningsmålinger der det norske folk er blitt spurt om de ville stemme for eller i mot norsk medlemskap i EU. Og nordmenn svarer stadig nei, uavhengig av hvem som spør.

Standpunkt 2-2020

20. mai 2020

I dette nummeret av Standpunkt kan du lese om EUs fjerde jernbanepakke, om matproduksjon og kriseberedskap, og mykje meir.

Jernbaneproposisjonen kolliderer med Grunnloven og EØS

12. mai 2020

Myndighetsoverføring til jernbanebyrået ERA og EU-kommisjonen er mer enn «lite inngripende», fastslår jussprofessor. Regjeringens foreslåtte framgangsmåte er uforenlig med så vel Grunnlovens krav som med EØS-avtalens intensjon og to-pilarprinsipp.

Utenriksministeren feilinformerer Stortinget om eksport til EU

08. mai 2020

I sin EU/EØS-redegjørelse 5. mai uttalte utenriksminister Ine Eriksen Søreide at «opp mot 80 prosent av norsk eksport» går til EU. Det er langt unna sannheten.

Flygeblad: Fire grunner for nei til EU

29. april 2020

Last ned den nye utgaven av innføringsflygebladet vårt!

Kathrine har vervet 8 nye medlemmer så langt

29. april 2020

– Vervekampanjen er godt i gang, og når jeg forventer at andre skal verve nye medlemmer, må selvsagt jeg som leder verve aktivt selv, sier Nei til EU-leder Kathrine Kleveland.

Sett heller ESA i karantene

29. april 2020

Selv uten å bryte EØS-avtalen kan Norge gå til ensidige beskyttelsestiltak. Uten å be ESA om lov. Så hvorfor gjør vi det ikke?

Ny bok om tidligere Nei til EU-leder Stein Ørnhøi

28. april 2020

Forfatter og politisk kommentator Stein Aabø har skrevet boken «Sosialisten. Et portrett av Stein Ørnhøi», med mye godt stoff for alle med interesse for EU-kampen i 1994.

EU makter ikke å skape trygghet under kriser

20. april 2020

En lærdom i disse dager må være den avgjørende betydningen av en funksjonell stat med et velfungerende offentlig helsevesen. I tillegg må landets infrastruktur – i form av digitale løsninger (internett), strømtilførsel, vei, jernbane, vann, postombæring og telefoni – være sikret, og være av beste kvalitet i hele landet.

EU og ESA avgjør rammene for norske krisetiltak

02. april 2020

Over tid kan ikke Norge leve med at vår handlefrihet i en krisesituasjon er begrenset av EU.

Vil ha hastevedtak om meldeplikt

27. mars 2020

Varsko her! Kommisjonen reiser forslaget om varslingsplikt på ny.

EU og EØS har svekket immunforsvaret

25. mars 2020

Det er selvsagt altfor tidlig å oppsummere de samfunnsmessige følgene av koronakrisa. Men noen slutninger kan vi trekke allerede etter de første ukene.