Utenriksminister Ine Eriksen Søreide. Foto: Asgeir Spange Brekke, FD/UD

Utenriksministeren feilinformerer Stortinget om eksport til EU

I sin EU/EØS-redegjørelse 5. mai uttalte utenriksminister Ine Eriksen Søreide at «opp mot 80 prosent av norsk eksport» går til EU. Det er langt unna sannheten.

Som et argument for EØS-avtalen blir det ofte trukket frem at en stor del av norsk eksport går til EU-land. At det er en betydelig handel mellom Norge og EU-området er naturlig, ut fra geografi, historie og økonomiske interesser. Denne handelen var også stor før EØS-avtalen ble inngått i 1992. Handelsavtalen fra 1973, som fortsatt er gyldig, gir tollfrihet for alle industrivarer (det er toll på sjømat og landbruksvarer, slik det også er med EØS-avtalen).

Vi skal imidlertid la spørsmålet om betydningen av EØS ligge denne gangen. Spørsmålet er hvor stor norsk eksport til EU faktisk er, etter at Storbritannia gikk ut av EU 31. januar.

I sin EU/EØS-redegjørelse for Stortinget 5. mai uttalte utenriksminister Ine Eriksen Søreide at «opp mot 80 prosent av norsk eksport og utenlandsinvesteringer går til EU». Det stemmer ikke med eksporttallene.

EU utgjorde tilsynelatende 77 prosent av norsk eksport i 2018, men halvparten av dette er olje og gass, der mye av denne oljen går videre ut på verdensmarkedet via lastebøyer i EU-land. Ser vi på norsk eksport uten olje og gass, utgjorde EU 64 prosent av totalen, viser tall fra Menon Economics.

Ut fra 2018-tallene er dermed EUs andel av Norges totale eksport nå 58 prosent.

I 2018 gikk 19 prosent av den samlede norske eksporten til Storbritannia, og 10 prosent av eksporten uten olje og gass.  31. januar i år forlot Storbritannia EU. Det er avtalt en overgangsperiode der EU-regelverket praktiseres ut 2020, men britene deltar ikke i EUs organer og er ikke lenger et medlemsland.

Ut fra 2018-tallene er dermed EUs andel av Norges totale eksport nå 58 prosent. Uten olje og gass er eksportandelen til EU 54 prosent. Det er langt unna de 80 prosentene som utenriksministeren påstår.

Norskeksport2018Menon
Andel av norsk eksport i 2018 til EU (inkludert Storbritannia og Norden), Storbritannia, Norden og Nord-Amerika. Kilde: Menon Economics.

Stort bilde i toppen: Utenriksminister Ine Eriksen Søreide. Foto: Asgeir Spange Brekke, FD/UD (Asgeir Spange Brekke, FD/UD)

reLATERT

Se alle arrangementer

Om NOU 2024:7 Norge og EØS: utvikling og erfaringer

18. april 2024

Hva sier dissensene og mindretallsmerknadene i den nye EØS-utredningen?

Folkestyret er sterkt truet av EØS-avtalen  

18. april 2024

Det viktigste for Nei til EU er folkestyret. Avgjørelsene skal tas av folkevalgte organ. Etter to EØS-utredninger denne våren er det demokratiske underskuddet i EØS for oss tydeligere og tydeligere.  

EØS-storm i spørretimen

17. april 2024

EUs fjerde energipakke, konsekvenser av veto i EØS og unntak fra EUs anbudstvang på jernbanen var noen av mange EØS-tema i Stortingets spørretime.

Fornyet debatt om EØS

17. april 2024

Se webinaret med Nei til EUs leder Einar Frogner og utredningsleder Morten Harper direkte onsdag 24. april kl. 14:00-14:20 eller i opptak her.

EU presser Norge til å vedta Energimarkedspakke 4.

12. april 2024

Da Regjeringa og Stortinget godtok EØS-avtalen i 1992, var det ei forutsetning at avtalen ikke skulle ha overnasjonal styring fra EU, og at Norge skulle ha sjølbestemmelse på vitale områder for oss. Avtalen skulle bare sikre adgang til det «indre markedet».

Alternativet til EØS ligger foran oss 

11. april 2024

Vårt alternativ til EØS-avtalen vil styrke folkestyret og kontrollen over kraftmarkedet, arbeidsliv, næringspolitikk, helse og miljø. 

EØS-rapporten fra Eldring-utvalget er virkelighetsfjern 

11. april 2024

Mens stadig færre støtter EØS-avtalen, og flere heller vil ha en handelsavtale, svarer ikke utredningen fra det regjeringsoppnevnte Eldring-utvalget på de viktige spørsmålene i EØS-debatten.

Sikkerhetspolitikk på 15 minutter

08. april 2024

På 15 minutter vil Heming Olaussen, medlem av Nei til EUs folkestyreutvalg, forklare hvorfor Norges sikkerhet best ivaretas utenfor EU, og uten tettere tilknytning til EUs militærunion.

Turbin-demokratiet

08. april 2024

Den økonomiske liberalismen viser autoritært ansikt i EUs fornybardirektiv.

Nei til EUs innspill til partienes valgprogram

05. april 2024

Nei til EUs innspill til partiprogrammene frem mot stortingsvalget i 2025

Høringsuttalelse om fornybardirektivet

05. april 2024

Høringsuttalelse fra Nei til EU angående det reviderte fornybardirektivet.

Helseunion og ACER med Morten Harper

03. april 2024

Se opptak av Sør-Trøndelag Nei til EUs åpne møte på Litteraturhuset i Trondheim 10. januar 2024 med Morten Harper.