Utenriksminister Ine Eriksen Søreide. Foto: Asgeir Spange Brekke, FD/UD

Utenriksministeren feilinformerer Stortinget om eksport til EU

I sin EU/EØS-redegjørelse 5. mai uttalte utenriksminister Ine Eriksen Søreide at «opp mot 80 prosent av norsk eksport» går til EU. Det er langt unna sannheten.

Som et argument for EØS-avtalen blir det ofte trukket frem at en stor del av norsk eksport går til EU-land. At det er en betydelig handel mellom Norge og EU-området er naturlig, ut fra geografi, historie og økonomiske interesser. Denne handelen var også stor før EØS-avtalen ble inngått i 1992. Handelsavtalen fra 1973, som fortsatt er gyldig, gir tollfrihet for alle industrivarer (det er toll på sjømat og landbruksvarer, slik det også er med EØS-avtalen).

Vi skal imidlertid la spørsmålet om betydningen av EØS ligge denne gangen. Spørsmålet er hvor stor norsk eksport til EU faktisk er, etter at Storbritannia gikk ut av EU 31. januar.

I sin EU/EØS-redegjørelse for Stortinget 5. mai uttalte utenriksminister Ine Eriksen Søreide at «opp mot 80 prosent av norsk eksport og utenlandsinvesteringer går til EU». Det stemmer ikke med eksporttallene.

EU utgjorde tilsynelatende 77 prosent av norsk eksport i 2018, men halvparten av dette er olje og gass, der mye av denne oljen går videre ut på verdensmarkedet via lastebøyer i EU-land. Ser vi på norsk eksport uten olje og gass, utgjorde EU 64 prosent av totalen, viser tall fra Menon Economics.

Ut fra 2018-tallene er dermed EUs andel av Norges totale eksport nå 58 prosent.

I 2018 gikk 19 prosent av den samlede norske eksporten til Storbritannia, og 10 prosent av eksporten uten olje og gass.  31. januar i år forlot Storbritannia EU. Det er avtalt en overgangsperiode der EU-regelverket praktiseres ut 2020, men britene deltar ikke i EUs organer og er ikke lenger et medlemsland.

Ut fra 2018-tallene er dermed EUs andel av Norges totale eksport nå 58 prosent. Uten olje og gass er eksportandelen til EU 54 prosent. Det er langt unna de 80 prosentene som utenriksministeren påstår.

Norskeksport2018Menon
Andel av norsk eksport i 2018 til EU (inkludert Storbritannia og Norden), Storbritannia, Norden og Nord-Amerika. Kilde: Menon Economics.

Stort bilde i toppen: Utenriksminister Ine Eriksen Søreide. Foto: Asgeir Spange Brekke, FD/UD (Asgeir Spange Brekke, FD/UD)

reLATERT

Se alle arrangementer

Vett 2 2020: Helt krise

03. juni 2020

EU og EØS i koronaens tid.

Korona – hvorfor skjedde det?

02. juni 2020

Det er ingen økologisk overraskelse at nye varianter av farlige virus oppstår.

Fortsatt fri bevegelse

29. mai 2020

EUs frie arbeidsmarked og koronakrisa.

EØS verner subsidier til kryptovaluta

27. mai 2020

Stortinget vedtok å innføre full elavgift for utvinning av kryptovaluta fra 1.3.2019. I to år har de forhandlet med ESA om å få lov til å gjennomføre Stortingets vedtak. Nå gir regjeringen seg. Dermed fortsetter subsidiene av en næring som ingen parti i Norge vil subsidiere.

ESA holder PIN-koden til den norske statskassa

26. mai 2020

Det måtte en pandemi til før EØS-tilsynet ESA lot oss få delvis tilgang til vårt eget pengeskrin.

Ingunn Foss og EØS

25. mai 2020

Med bakgrunn i corona-krisen har Ingunn Foss et innlegg 12. mai med klar adresse til oss EU-motstandere. Ønsket om mer normale tilstander er noe alle er enig i.

15 år med neiflertall

25. mai 2020

I april passerte vi 15 år med nei-flertall på alle meningsmålinger der det norske folk er blitt spurt om de ville stemme for eller i mot norsk medlemskap i EU. Og nordmenn svarer stadig nei, uavhengig av hvem som spør.

Standpunkt 2-2020

20. mai 2020

I dette nummeret av Standpunkt kan du lese om EUs fjerde jernbanepakke, om matproduksjon og kriseberedskap, og mykje meir.

UTSETT BEHANDLINGA AV JERBANEPAKKE 4!

20. mai 2020

Nordland Nei til EU gjentar kravet fra vårt årsmøtevedtak 2019: “Innfri fylkestingets vedtak: Si nei til jernbanepakke 4! Nå er tida inne!» Første skritt er en utsettelse av Stortingets behandling. Behandling før sommeren og med strenge helsetiltak som begrenser demokratisk innflytelse, er helt uakseptabel.

Nei til EU i stortingshøring: EUs fjerde jernbanepakke er sterkt inngripende

19. mai 2020

Sammen med flere andre høringsinstanser advarer Nei til EU mot konsekvensene av EUs fjerde jernbanepakke. Regjeringens forslag avstår suverenitet til EU, og bryter med EØS-avtalens intensjon og forutsetninger.

Jernbaneproposisjonen kolliderer med Grunnloven og EØS

12. mai 2020

Myndighetsoverføring til jernbanebyrået ERA og EU-kommisjonen er mer enn «lite inngripende», fastslår jussprofessor. Regjeringens foreslåtte framgangsmåte er uforenlig med så vel Grunnlovens krav som med EØS-avtalens intensjon og to-pilarprinsipp.

Marker motstand mot meldepliktdirektivet

09. mai 2020

Akershus Nei til EU tar skarp avstand fra det nye forslaget til meldepliktdirektiv.