Nei til EU utfordrer Stortingspartiene på viktige EU- og EØS-saker i programprosessene fram mot Stortingsvalget i 2021.

Utfordrer partiene før valgkampen

Nei til EU har nå sendt brev til alle stortingspartiene der de blir utfordret på viktige EU- og EØS-spørsmål fram mot Stortingsvalgkampen i 2021.

Nei til EUs innspill er rettet mot partienes programprosesser og går både på nei til norsk EU-medlemskap og på å si opp EØS-avtalen og utrede alternativer til EØS.

«EØS-avtalen griper inn i norsk politikk og hverdag på mange måter og nivåer, fra nytt regelverk innført fra EU og til overstyringen fra overvåkingsorganet ESA. Myndighetsoverføring til flere EU-byråer, direkte og indirekte, bryter dessuten ned topilarsystemet i EØS, der Norge og EFTA-landene ikke skulle være underlagt EU-organer», heter det i innspillet Nei til EU har sendt partiene.

Nei til EU følger nøye med på hva de ulike partiene mener om EU og EØS, og ønsker å påvirke prosessen i forkant. 

Nei til innføring av EUs fjerde jernbanepakke

«EUs fjerde jernbanepakke medfører pålegg om konkurranseutsetting av persontrafikken samt myndighetsoverføring til blant annet EUs jernbanebyrå ERA og EU-domstolen. Nei til EU krever veto mot å innføre EUs fjerde jernbanepakke i EØS-avtalen».

Nei til EU framhever også at siden myndighetsoverføringen er mer enn lite inngripende, kan Stortinget ikke gjøre vedtak om å gjennomføre jernbanepakken med alminnelig flertall.

Nei til innføring av EUs energipakke 4

Nei til EU skriver videre at «EUs energipakke 4 gir energibyrået ACER økt myndighet til å gjennomføre unionens målsetninger og regelverk». Videre krever Nei til EU «veto mot å innføre Energipakke 4 i EØS-avtalen (reservasjonsretten). Siden myndighetsoverføringen er mer enn lite inngripende, kan Stortinget ikke gjøre vedtak om å gjennomføre Energipakke 4 med alminnelig flertall […] Nei til EU mener at det må arbeides for en reversering av innføringen av Energipakke 3».

Nei til EU krever videre bruk av vetoretten mot uønsket EU-regelverk.

Stort bilde i toppen: Nei til EU utfordrer Stortingspartiene på viktige EU- og EØS-saker i programprosessene fram mot Stortingsvalget i 2021. (Silje R Kampesæter, aktivioslo.no)

reLATERT

Se alle arrangementer

– Nå må KrF og Frp lytte til egne velgere!

28. sep. 2020

Et klart flertall blant Frp og KrFs velgere er negative til å overføre myndighet til EUs jernbanebyrå.  Det viser en helt fersk meningsmåling utført av Sentio på vegne av Nei til EU.

Stor motstand i folket mot EUs fjerde jernbanepakke

28. sep. 2020

Bare 2 av 10 mener EUs jernbanepakke gir sikrere og bedre jernbane. Både blant Frp og KrFs velgere er det et klart flertall som er negative til å overføre myndighet til EUs jernbanebyrå.

Forledende og forfeilet forsøk på forskuttering av EUs fjerde jernbanepakke

28. sep. 2020

Nye jernbaneforskrifter på høring har til formål å hasteinnføre vesentlige deler av EUs fjerde jernbanepakke før Stortinget får sagt sitt.

Myndighetsoverføringen i Energipakke 4

25. sep. 2020

Professor Peter Ørebech gjennomgår i en ny betenkning den økte myndigheten som EUs energibyrå ACER får med Energipakke 4. En av konklusjonene er at det for norske myndigheter kun gjenstår «små rester av lovgivningsmakt».

Høring om Energipakke 4: Inngripende myndighetsoverføring

23. sep. 2020

Nei til EU mener EUs energipakke 4 griper inn i norsk samfunn og næringsliv på en måte som er både udemokratisk og uakseptabel, og krever derfor at regelverket ikke tas inn i EØS-avtalen.

Alle togruter på anbud?

21. sep. 2020

Et nei til EUs jernbanepakke 4 ivaretar norsk handlefrihet. Det gjør ikke et ja.

Høyesterett skal behandle ACER-saken i plenum

11. sep. 2020

Noen svært få rettsaker er så viktige og prinsipielle at vår høyeste domstol behandler dem i plenum, det vil si med alle dommerne samlet. Nå har Høyesterett bestemt at ACER-søksmålet er en slik sak.

ESAs angrep på arbeidslivet

03. sep. 2020

Det seriøse arbeidslivets viktigste bestemmelse angripes av EU og ESA.

Grunnlovsvurdering med tvilsom konklusjon

01. sep. 2020

Lovavdelingen støtter seg tungt på Samferdselsdepartementets framstilling av EUs fjerde jernbanepakke, og har levert en grunnlovsvurdering som ikke kan være siste ord i striden om hvor inngripende myndighetsoverføringen til EU er.

EUs klimapolitikk og konsekvensene den har for Norge

31. aug. 2020

Fører EU en ambisiøs klimapolitikk? Er et norsk EU-medlemskap bra for klima? Ville vi kuttet mer utslipp uten EØS-avtalen? En ny klimarapport fra Nei til EU gir svar.

La ikke EU svekke genteknologiloven

21. aug. 2020

Norge har en rekke ganger avvist utsetting av GMO-er selv om de er godkjent i EU. Nå foreslår regjeringen endringer i genteknologiloven som vil strupe igjen unntaksmulighetene i EØS.

EØS, gagner ordninga Norge?

14. aug. 2020

EØS var klar i 1992. Ettersom ei folkeavstemming skulle si nei til medlemskap, skulle Norge være sikra tilgang til det indre markedet for de varene som handelsavtalen vår ikke omhandla. EØS ble betrakta som en handelsavtale til tross for at den bygger på EUs fire friheter om fri flyt av arbeidskraft, kapital, tjenester og varer.