Nei til EU utfordrer Stortingspartiene på viktige EU- og EØS-saker i programprosessene fram mot Stortingsvalget i 2021.

Utfordrer partiene før valgkampen

Nei til EU har nå sendt brev til alle stortingspartiene der de blir utfordret på viktige EU- og EØS-spørsmål fram mot Stortingsvalgkampen i 2021.

Nei til EUs innspill er rettet mot partienes programprosesser og går både på nei til norsk EU-medlemskap og på å si opp EØS-avtalen og utrede alternativer til EØS.

«EØS-avtalen griper inn i norsk politikk og hverdag på mange måter og nivåer, fra nytt regelverk innført fra EU og til overstyringen fra overvåkingsorganet ESA. Myndighetsoverføring til flere EU-byråer, direkte og indirekte, bryter dessuten ned topilarsystemet i EØS, der Norge og EFTA-landene ikke skulle være underlagt EU-organer», heter det i innspillet Nei til EU har sendt partiene.

Nei til EU følger nøye med på hva de ulike partiene mener om EU og EØS, og ønsker å påvirke prosessen i forkant. 

Nei til innføring av EUs fjerde jernbanepakke

«EUs fjerde jernbanepakke medfører pålegg om konkurranseutsetting av persontrafikken samt myndighetsoverføring til blant annet EUs jernbanebyrå ERA og EU-domstolen. Nei til EU krever veto mot å innføre EUs fjerde jernbanepakke i EØS-avtalen».

Nei til EU framhever også at siden myndighetsoverføringen er mer enn lite inngripende, kan Stortinget ikke gjøre vedtak om å gjennomføre jernbanepakken med alminnelig flertall.

Nei til innføring av EUs energipakke 4

Nei til EU skriver videre at «EUs energipakke 4 gir energibyrået ACER økt myndighet til å gjennomføre unionens målsetninger og regelverk». Videre krever Nei til EU «veto mot å innføre Energipakke 4 i EØS-avtalen (reservasjonsretten). Siden myndighetsoverføringen er mer enn lite inngripende, kan Stortinget ikke gjøre vedtak om å gjennomføre Energipakke 4 med alminnelig flertall […] Nei til EU mener at det må arbeides for en reversering av innføringen av Energipakke 3».

Nei til EU krever videre bruk av vetoretten mot uønsket EU-regelverk.

Stort bilde i toppen: Nei til EU utfordrer Stortingspartiene på viktige EU- og EØS-saker i programprosessene fram mot Stortingsvalget i 2021. (Silje R Kampesæter, aktivioslo.no)

reLATERT

Se alle arrangementer

EØS-dressen er for trang for stortingsvedtak

30. juni 2020

Dressen som noen mener tjente oss godt på 1990-tallet, er blitt en tvangstrøye. Da er det eneste fornuftige å skifte ut hele dressen med en ny.

Jernbanedirektivet er for rigid, medgir EU

29. juni 2020

Koronapandemien tvinger EU til å sette sitt eget rigide regelverk ut av kraft på det ene området etter det andre – også på jernbanesektoren.

Høyesterett skal prøve ACER-saken

23. juni 2020

Høyesteretts ankeutvalg har bestemt at Høyesterett skal behandle ACER-søksmålet. Dermed vil vår høyeste domstol ta stilling til Statens påstand om å avvise saken.

EFTA-parlamentarikere kritiserer EU og vil styrke EFTA

19. juni 2020

EU-kommisjonen får skarp kritikk av EFTA-parlamentarikerne fordi EU på vårparten ila eksportforbud på smittevernutstyr til EFTA-statene.

Feil fra Hareide om jernbanesikkerhet

18. juni 2020

Statens jernbanetilsyn har «første ord» når det oppstår en akutt sikkerhetsrisiko, men langt ifra siste.

15 år med flertall mot EU 

15. juni 2020

I april var det 15 år med nei-flertall på alle meningsmålinger som har spurt det norske folk om de ville stemme for eller mot norsk medlemskap i EU. 

Se nettlanseringen av Vett 2-2020

11. juni 2020

Nå kan du se video av nettlanseringen av Vettheftet "Helt krise. EU og EØS i koronaens tid".

Kastanjetreet, kriseberedskap og korona 

10. juni 2020

Krisesituasjonen har vist viktigheten av nasjonal råderett og sjølforsyning, skriver Kathrine Kleveland i lederartikkelen i Standpunkt.

Hareide er ensporet

08. juni 2020

Det er et stort paradoks hvis KrF skal lede an i suverenitetsavståelse til EU-organer og føre norsk jernbane inn i EU.

Vett 2 2020: Helt krise

03. juni 2020

EU og EØS i koronaens tid.

Korona – hvorfor skjedde det?

02. juni 2020

Det er ingen økologisk overraskelse at nye varianter av farlige virus oppstår.

Fortsatt fri bevegelse

29. mai 2020

EUs frie arbeidsmarked og koronakrisa.