Nei til EU utfordrer Stortingspartiene på viktige EU- og EØS-saker i programprosessene fram mot Stortingsvalget i 2021.

Utfordrer partiene før valgkampen

Nei til EU har nå sendt brev til alle stortingspartiene der de blir utfordret på viktige EU- og EØS-spørsmål fram mot Stortingsvalgkampen i 2021.

Nei til EUs innspill er rettet mot partienes programprosesser og går både på nei til norsk EU-medlemskap og på å si opp EØS-avtalen og utrede alternativer til EØS.

«EØS-avtalen griper inn i norsk politikk og hverdag på mange måter og nivåer, fra nytt regelverk innført fra EU og til overstyringen fra overvåkingsorganet ESA. Myndighetsoverføring til flere EU-byråer, direkte og indirekte, bryter dessuten ned topilarsystemet i EØS, der Norge og EFTA-landene ikke skulle være underlagt EU-organer», heter det i innspillet Nei til EU har sendt partiene.

Nei til EU følger nøye med på hva de ulike partiene mener om EU og EØS, og ønsker å påvirke prosessen i forkant. 

Nei til innføring av EUs fjerde jernbanepakke

«EUs fjerde jernbanepakke medfører pålegg om konkurranseutsetting av persontrafikken samt myndighetsoverføring til blant annet EUs jernbanebyrå ERA og EU-domstolen. Nei til EU krever veto mot å innføre EUs fjerde jernbanepakke i EØS-avtalen».

Nei til EU framhever også at siden myndighetsoverføringen er mer enn lite inngripende, kan Stortinget ikke gjøre vedtak om å gjennomføre jernbanepakken med alminnelig flertall.

Nei til innføring av EUs energipakke 4

Nei til EU skriver videre at «EUs energipakke 4 gir energibyrået ACER økt myndighet til å gjennomføre unionens målsetninger og regelverk». Videre krever Nei til EU «veto mot å innføre Energipakke 4 i EØS-avtalen (reservasjonsretten). Siden myndighetsoverføringen er mer enn lite inngripende, kan Stortinget ikke gjøre vedtak om å gjennomføre Energipakke 4 med alminnelig flertall […] Nei til EU mener at det må arbeides for en reversering av innføringen av Energipakke 3».

Nei til EU krever videre bruk av vetoretten mot uønsket EU-regelverk.

Stort bilde i toppen: Nei til EU utfordrer Stortingspartiene på viktige EU- og EØS-saker i programprosessene fram mot Stortingsvalget i 2021. (Silje R Kampesæter, aktivioslo.no)

reLATERT

Se alle arrangementer

Høyesterett legger fram ACER-kjennelse

27. feb. 2021

Følg framleggelsen av Høyesteretts kjennelse i ACER-saken mandag 1. mars kl 9:00.

Brexit viser at en frihandelsavtale er mulig 

24. feb. 2021

Brexit aktualiserer kravet om en offentlig utredning av en frihandelsavtale mellom Norge og EU, skriver Roy Pedersen i lederartikkelen i Standpunkt.

Kraftprisene kan koste husholdningene dyrt

15. feb. 2021

Norsk vannkraft ble bygget ut av fellesskapet med to formål. Det ene var å sikre billig stabil kraft – for å gi landet konkurransekraft til å utvikle norske arbeidsplasser. Det andre var å sikre strøm til norske husholdninger.

Meningsmåling om EØS

15. feb. 2021

Sentios meningsmåling for februar viser en tilbakegang for de som støtter en frihandelsavtale framfor EØS.

EØS-AVTALEN BETYR SOSIAL DUMPING

02. feb. 2021

Nordland Nei til EU er en tverrpolitisk organisasjon som har medlemmer fra mange parti, både fra regjeringspartiene og opposisjonen. Det som forener oss er kampen for å forsvare folkets nei i folkeavstemningene i 1972 og 1994.

Ble det billigere strøm i kulda med EUs energiunion og ACER?

02. feb. 2021

Vi eier fortsatt arvesølvet men vi kan ikke dekke vårt eget bord med det.

- Stortinget kan ikke vedta EUs fjerde jernbanepakke med alminnelig flertall

26. jan. 2021

Høyesterett har fått spørsmål fra Stortinget om EUs fjerde jernbanepakke kan vedtas med alminnelig flertall, slik regjeringen har foreslått, i forhold til Grunnlovens bestemmelser om suverenitetsavståelse. Nei til EU har nå sendt innlegg til Høyesterett om spørsmålet.

Brexits blanke ark

20. jan. 2021

Maktforhold i det britiske samfunnet avgjør hvem avtalen mellom Storbritannia og EU er bra for.

Norge trenger ikke EØS

20. jan. 2021

Brexit-avtalen har – ikke overraskende - skapt stor uro blant markedsliberalistene i Høyre.

Brexit viser at det finnes alternativer til EØS-avtalen  

20. jan. 2021

Det har snart gått en måned siden Brexit ble fullført med en ny handelsavtale mellom EU og Storbritannia inngått 24. desember.

EUs byråer og EØS-avtalen 

19. jan. 2021

Fremveksten av en EU-forvaltning innebærer overføring av myndighet til å utøve domstolskontroll og politisk kontroll med forvaltningen.  

– ACER-saken er prinsipiell

18. jan. 2021

Høyesterett avsluttet i dag rettsforhandlingene i ACER-saken. – Saken er prinsipiell. Det alene er et argument for at søksmålet bør fremmes for domstolene, anførte Nei til EUs advokater. Om noen uker kommer kjennelsen.