Hva blir EØS-midlene brukt til?

Ja, det kan man lure på, og Norge holder EØS-juks hemmelig. Hvorfor skal de det?

Den som får skylda er Island og Liechtenstein, jammen er det godt å ha en «syndebukk» eller to. Den forrige EU-ministeren Frank Bakke Jensen var villig til å se på åpenhetsreglene. Det skulle bare mangle, det er våre skattepenger det dreier seg om! Om det er gjort noe med er ikke sikkert.

Norge deler ut EØS-midler til forskjellige tiltak i EU-land, de fleste midlene går til det vi kaller det gamle Øst-Europa. Midlene er også kalt de stille milliardene og er Norges europeiske hodepine, men får denne regjeringen hodepine? Tja, si det. En polsk professor og kriminolog Andrejs Vilks holdt en tale i 2013 på et arrangement som var støttet av EØS i Latvia. Det skulle spres kunnskap om god og offentlig styring og likestilling, men den samme Vilks framstilte Norge som et paradis for pedofile! Finansieringen ble heldigvis stoppet og noe av pengene måtte betales tilbake. Ved spørsmål om hvordan han hadde fått tak i de opplysningene, ja, da viste han til russiske høyreekstreme blogger. Vitenskapelig??

I Polen ble ordfører Piotr Czubinsky avslørt etter at han hadde levd i sus og dus av norske EØS-midler, norske skattepenger. Da Dagbladets journalist oppsøkte kona til Piotr, ja, så  fortalte hun at alle stjeler millioner, hundrevis av millioner, og hun framstilte mannen som et offer for et politisk komplott. Her også måtte noe av summen betales tilbake. Det ble oppført et bygg som skulle være et «utstillingsvindu», men i dag er bygget brukt til skolefritidsordning. Journalisten treffer en dame som holder orden på smårollingene, og hun er klar i sin tale. «Tenk på hvor mye fantastisk man kunne utrettet med 6,7 milliarder norske kroner, bygd skoler og gitt noe til fattige barn i stedet», sier damen.

I Romania ble 9 millioner kroner som skulle hjelpe 100 kvinnelige menneskehandel-ofre, borte. Ingen vet hvor pengene ble av. Sporet stoppet i hvert fall ved en rønne av et hus som ikke var beboelig for andre enn løshunder. Hvert år får Romania 72 millioner EURO i EØS-midler fra norske skattebetalere. Rumenerne selv har unndratt 7,7 milliarder EURO i moms, men så er de verstinglandet også. I hele EU, 28 medlemsstater, skulle det vært innbetalt moms på 151,5 milliarder EURO (over 1400 milliarder norske kroner) mer enn det som havnet i statskassene i virkeligheten. Denne helt utrolige summen som skyldes skattesvik, er altså større enn det norske statsbudsjettet!

Likevel vil EU at Norge skal bidra til et bedre sosialt liv for de mange fattige i Øst- og Sør-Europa. Har EU greid å gjøre noe med den korrupsjonen sin på 120 milliarder EURO pr år og skatteunndragelsene på 100 milliarder EURO pr år og nå momsunndragelsene på 151,5 milliarder EURO? Dette blir en svimlende sum over 370 milliarder EURO pr år! Er det ikke snart på tide å si opp hele denne husmannsavtalen som kalles EØS?

reLATERT

Se alle arrangementer

Domstolen kopierer staten

21. okt. 2019

Nei til EU ble nektet å saksøke staten for å avgi suverenitet til Acer. Domstolens kjennelse er avskrift fra regjeringsadvokatens notater, mener Nei til EUs advokater.

– Derfor anker vi

18. okt. 2019

Oslo tingrett har avvist Nei til EUs ACER-søksmål, men Nei til EU anker avgjørelsen til lagmannsretten. Vi trenger fortsatt økonomiske bidrag for føre saken videre.

Vi sto han av, og vi står på fortsatt

18. okt. 2019

Vi sto han av i 1994, og Nei til EU står stadig på videre mot EU-medlemskap og EUs påvirkning, skriver Kathrine Kleveland.

– Intensiverer EØS-debatten

16. okt. 2019

Nei til EU-leder Kathrine Kleveland mener Fellesforbundets landsmøte viser at EØS-debatten vil bli stadig viktigere fram mot Stortingsvalget 2021.

Utrede hva – av hvem?

15. okt. 2019

Hva kan Fellesforbundet få vite om EØS-erfaringene i arbeidslivet av en offentlig utredning?

De Facto-rapport: Nye reise-, kost og losjibestemmelser. Hva betyr de?

14. okt. 2019

Når det reviderte utsendingsdirektivet begynner å gjelde neste år, fins det ikke norske reise-, kost og losjibestemmelser som gjelder innleide fra Øst-Europa.

– Ikke mulig å allmenngjøre Reise, Kost og Losji

14. okt. 2019

Norges fremste arbeidslivsjurist, Stein Evju, er helt uenig med Fellesforbundets ledelse. Med nytt EU-direktiv er det ikke mulig å allmenngjøre Reise, Kost og Losji slik Fellesforbundets ledelse hevder i sin innstilling til landsmøtet.

Vi sto han av!

14. okt. 2019

Troms Nei til EU markerer 25-årsjubileet for seieren i folkeavstemninga 28. november 1994 og jubileet for den historiske demonstrasjonen «Vi står han av!».

Fellesforbundets landsmøte blir en thriller

11. okt. 2019

Fellesforbundets landsmøte er i gang. Sjelden har et landsmøte skapt så store overskrifter i forkant. Blir det ut av EØS-vedtak? Blir det krevd forbud mot bemanningsbransjen?

Kraftfull markering mot EUs fjerde jernbanepakke

11. okt. 2019

Mellom kl. 12.00-14.00 torsdag ble alle tog i Norge stanset da Norsk Lokomotivmannsforbund og Norsk Jernbaneforbunds streik mot EUs jernbanepakke.

Oslo tingrett avviste ACER-søksmålet, Nei til EU anker

11. okt. 2019

Oslo tingrett har gitt staten medhold i at Nei til EU ikke skal få fremme ACER-søksmålet for domstolene. Nei til EU anker avgjørelsen.

Ny rapport: Sjømateksporten kan tjene på et EØS-alternativ

11. okt. 2019

Frivillig standardisering og tilnærmet tollfrihet vil trolig prege en ny norsk handelsavtale med EU som baserer seg på avtalene EU har inngått med Canada og Japan.