Hva blir EØS-midlene brukt til?

Ja, det kan man lure på, og Norge holder EØS-juks hemmelig. Hvorfor skal de det?

Den som får skylda er Island og Liechtenstein, jammen er det godt å ha en «syndebukk» eller to. Den forrige EU-ministeren Frank Bakke Jensen var villig til å se på åpenhetsreglene. Det skulle bare mangle, det er våre skattepenger det dreier seg om! Om det er gjort noe med er ikke sikkert.

Norge deler ut EØS-midler til forskjellige tiltak i EU-land, de fleste midlene går til det vi kaller det gamle Øst-Europa. Midlene er også kalt de stille milliardene og er Norges europeiske hodepine, men får denne regjeringen hodepine? Tja, si det. En polsk professor og kriminolog Andrejs Vilks holdt en tale i 2013 på et arrangement som var støttet av EØS i Latvia. Det skulle spres kunnskap om god og offentlig styring og likestilling, men den samme Vilks framstilte Norge som et paradis for pedofile! Finansieringen ble heldigvis stoppet og noe av pengene måtte betales tilbake. Ved spørsmål om hvordan han hadde fått tak i de opplysningene, ja, da viste han til russiske høyreekstreme blogger. Vitenskapelig??

I Polen ble ordfører Piotr Czubinsky avslørt etter at han hadde levd i sus og dus av norske EØS-midler, norske skattepenger. Da Dagbladets journalist oppsøkte kona til Piotr, ja, så  fortalte hun at alle stjeler millioner, hundrevis av millioner, og hun framstilte mannen som et offer for et politisk komplott. Her også måtte noe av summen betales tilbake. Det ble oppført et bygg som skulle være et «utstillingsvindu», men i dag er bygget brukt til skolefritidsordning. Journalisten treffer en dame som holder orden på smårollingene, og hun er klar i sin tale. «Tenk på hvor mye fantastisk man kunne utrettet med 6,7 milliarder norske kroner, bygd skoler og gitt noe til fattige barn i stedet», sier damen.

I Romania ble 9 millioner kroner som skulle hjelpe 100 kvinnelige menneskehandel-ofre, borte. Ingen vet hvor pengene ble av. Sporet stoppet i hvert fall ved en rønne av et hus som ikke var beboelig for andre enn løshunder. Hvert år får Romania 72 millioner EURO i EØS-midler fra norske skattebetalere. Rumenerne selv har unndratt 7,7 milliarder EURO i moms, men så er de verstinglandet også. I hele EU, 28 medlemsstater, skulle det vært innbetalt moms på 151,5 milliarder EURO (over 1400 milliarder norske kroner) mer enn det som havnet i statskassene i virkeligheten. Denne helt utrolige summen som skyldes skattesvik, er altså større enn det norske statsbudsjettet!

Likevel vil EU at Norge skal bidra til et bedre sosialt liv for de mange fattige i Øst- og Sør-Europa. Har EU greid å gjøre noe med den korrupsjonen sin på 120 milliarder EURO pr år og skatteunndragelsene på 100 milliarder EURO pr år og nå momsunndragelsene på 151,5 milliarder EURO? Dette blir en svimlende sum over 370 milliarder EURO pr år! Er det ikke snart på tide å si opp hele denne husmannsavtalen som kalles EØS?

reLATERT

Se alle arrangementer

Vett 2 2020: Helt krise

03. juni 2020

EU og EØS i koronaens tid.

Korona – hvorfor skjedde det?

02. juni 2020

Det er ingen økologisk overraskelse at nye varianter av farlige virus oppstår.

Fortsatt fri bevegelse

29. mai 2020

EUs frie arbeidsmarked og koronakrisa.

Fra eurokrise til koronakrise

28. mai 2020

Felles gjeld eller ikke felles gjeld? Det er EUs eksistensielle spørsmål. Djevelen ligger i detaljene.

EØS verner subsidier til kryptovaluta

27. mai 2020

Stortinget vedtok å innføre full elavgift for utvinning av kryptovaluta fra 1.3.2019. I to år har de forhandlet med ESA om å få lov til å gjennomføre Stortingets vedtak. Nå gir regjeringen seg. Dermed fortsetter subsidiene av en næring som ingen parti i Norge vil subsidiere.

ESA holder PIN-koden til den norske statskassa

26. mai 2020

Det måtte en pandemi til før EØS-tilsynet ESA lot oss få delvis tilgang til vårt eget pengeskrin.

Ingunn Foss og EØS

25. mai 2020

Med bakgrunn i corona-krisen har Ingunn Foss et innlegg 12. mai med klar adresse til oss EU-motstandere. Ønsket om mer normale tilstander er noe alle er enig i.

15 år med neiflertall

25. mai 2020

I april passerte vi 15 år med nei-flertall på alle meningsmålinger der det norske folk er blitt spurt om de ville stemme for eller i mot norsk medlemskap i EU. Og nordmenn svarer stadig nei, uavhengig av hvem som spør.

Standpunkt 2-2020

20. mai 2020

I dette nummeret av Standpunkt kan du lese om EUs fjerde jernbanepakke, om matproduksjon og kriseberedskap, og mykje meir.

UTSETT BEHANDLINGA AV JERBANEPAKKE 4!

20. mai 2020

Nordland Nei til EU gjentar kravet fra vårt årsmøtevedtak 2019: “Innfri fylkestingets vedtak: Si nei til jernbanepakke 4! Nå er tida inne!» Første skritt er en utsettelse av Stortingets behandling. Behandling før sommeren og med strenge helsetiltak som begrenser demokratisk innflytelse, er helt uakseptabel.

Nei til EU i stortingshøring: EUs fjerde jernbanepakke er sterkt inngripende

19. mai 2020

Sammen med flere andre høringsinstanser advarer Nei til EU mot konsekvensene av EUs fjerde jernbanepakke. Regjeringens forslag avstår suverenitet til EU, og bryter med EØS-avtalens intensjon og forutsetninger.

Jernbaneproposisjonen kolliderer med Grunnloven og EØS

12. mai 2020

Myndighetsoverføring til jernbanebyrået ERA og EU-kommisjonen er mer enn «lite inngripende», fastslår jussprofessor. Regjeringens foreslåtte framgangsmåte er uforenlig med så vel Grunnlovens krav som med EØS-avtalens intensjon og to-pilarprinsipp.