213 treff på ACER

20. mars 2017

NtEU Fakta: Energibyrået ACER

EUs energibyrå ACER har ikke bare en rådgivende rolle. ACER har også håndhevings- og vedtaksmyndighet, som griper inn i nasjonal kontroll med energisektoren. Regjeringen vil at dette også skal gjelde Norge gjennom EØS-avtalen, men da slik at ACERs vedtak formelt går via overvåkningsorganet ESA.

10. okt. 2017

Acer-uttalelse fra Nordland Fylkesting

Fylkestinget i Nordland vedtok tirsdag 10. oktober en uttalelse som går mot suverenitetsavståelse til EUs energiregulatorbyrå, Acer.

07. nov. 2017

Fem fakta om ACER, EUs energibyrå

Energibyrået ACER kan overstyre den nasjonale kontrollen med energisektoren. Regjeringen vil innføre EU-regelverket i EØS, og legge Norge under ACER via overvåkningsorganet ESA.

09. nov. 2017

ACER: Derfor må Stortinget bruke § 115

Avgivelse av suverenitet til EUs energibyrå ACER må behandles etter Grunnlovens § 115 med krav om tre fjerdedels flertall.

09. nov. 2017

ACER, EØS, grunnloven og Norge

Den nye energiplattformen i EU (ACER), EØS, grunnloven og Norge

17. nov. 2017

Kritiserer olje- og energiministeren for Acer-forklaring

Professor Peter Ørebech er svært kritisk til måten olje- og energiminister Terje Søviknes har presentert Acer-saka på.

17. nov. 2017

Uka som gikk: – Vi må beholde kontroll over energien

Fagbevegelsen streiker mot bemanningsbransjen og løsarbeidersamfunnet, og kampen for å stoppe overføring av makten over norsk kraft til EU, gjennom Acer, spisser seg til.

21. nov. 2017

Norges dyreste kopimaskin skal resirkulere EU-vedtak

I Statsbudsjettet for 2018 er det satt av 55 millioner kroner til en ny kopimaskin, også kalt Reguleringsmyndighet for energi (RME). RME skal skilles ut fra NVE i den ene hensikt å kopiere vedtak fra EUs energibyrå og ESA.

13. nov. 2017

Norge må beholde energimakten

Vil Norge selv kunne regulere og bestemme strømprisene om Norge er tilknyttet EUs energibyrå ACER, spør Kathrine Kleveland i et svar til olje- og energiminister Terje Søviknes.

16. nov. 2017

Norsk energi til EU – fordel eller ulempe?

EU vil ha norsk kraft: Økt krafteksport rammer norsk konkurransefortrinnog kan hemme vårt grønne skifte, skriver Erik Sandvik, leder i Drammen Nei til EU.