15 treff på Rådsmøte

19. april 2023

EUs plattformdirektiv er feil medisin mot sosial dumping  

Det er uholdbart hvis Norge og partene i arbeidslivet lar EU få tolkningsretten av hva som er en arbeidstaker (og arbeidsgiver).  Uttalelse fra Nei til EUs rådsmøte 16. april 2023.

19. april 2023

En rettferdig handelspolitikk 

Om lag 95 prosent av verdens befolkning er ikke med i EU. Det viktigste internasjonale samarbeidet for miljø, klima, solidaritet og fred skjer utenfor EU. Uttalelse fra Nei til EUs rådsmøte 16. april 2023.

Tid: Lørdag 18. november 2023 - Søndag 19. november 2023
Sted: Folkets Hus Drammen, Øvre Torggate 9, Drammen

Rådsmøte i Nei til EU

Nei til EUs rådsmøte er det høyeste organet mellom landsmøtene.

Tid: Lørdag 15. april 2023 kl. 10:00 - Søndag 16. april 2023 kl. 14:30
Sted: Oslo Handelsstands Forening, Karl Johans gate 37, 0162 Oslo

Rådsmøte i Nei til EU

Vel møtt til Rådsmøte 15.–16. april 2023, et viktig politisk verksted for Nei til EU.

05. mai 2021

​​​​​​​Plan for opplæring og gjennomføring av digitalt rådsmøte

Styret vedtok på styremøtet 20. april å gjennomføre rådsmøtet digitalt. Det ble på e-post noen dager etterpå avklart at rådsmøtet gjennomføres på én dag, lørdag 5. juni. 

Tid: Lørdag 28. mars 2020 kl. 10:00 - Søndag 29. mars 2020 kl. 13:00
Sted: Det gror (kantina i Landbrukskvartalet, 5. etasje), Schweigaards gate 34 E, 0191 Oslo

Avlyst: Rådsmøte mars 2020 i Nei til EU

Nei til EU holder rådsmøte i mars, med både politiske og organisatoriske saker på sakskartet. I rådet sitter direktevalgte representanter, representanter fra fylka og Ungdom mot EU, samt styret.

Tid: Lørdag 30. november 2019 kl. 10:00 - 16:00
Sted: DOGA (Design og Arkitektur Norge), Hausmanns gate 16, 0182 Oslo

Rådsmøte i Nei til EU 30. november 2019

Det blir rådsmøte i Nei til EU, lørdag 30. november 2019 på Design og Arkitektur Norge i Oslo.

Tid: Lørdag 18. november 2017 kl. 10:00 - Søndag 19. november 2017 kl. 15:00
Sted: Tøyen Startup Village, Hagegata 23, Oslo

Nei til EUs rådsmøte

Nei til EU inviterer til rådsmøte på Tøyen i Oslo lørdag 18. og søndag 19. november.

19. april 2023

ACER og EU sin energiunion blir meir og meir inngripande 

Vi vil ta tilbake politisk kontroll over krafta ved å frikople Noreg og RME frå ACER. Vetoretten i EØS må takast i bruk mot EUs fjerde energipakke. Fråsegn frå rådsmøtet i Nei til EU 16. april 2023.

Tid: Lørdag 26. mars 2022 - Søndag 27. mars 2022
Sted: Røde Kors Konferansesenter, Hausmanns gate 7, 0186 Oslo

Rådsmøte i Nei til EU

Nei til EUs rådsmøte er det høyeste organet mellom landsmøtene.