Nei til EU-leder Einar Frogner på talerstolen på rådsmøtet til Nei til EU 20. april 2024.

Rådsmøtet: – Vi sier ja til folkestyre!

– For mange er det veldig langt til makta i regjering og Storting. Men det er enda mye lenger til Brussel, sa Einar Frogner i åpningstalen på Nei til EUs rådsmøte.

Nei til EU-lederen åpnet rådsmøtet, som er det høyeste organet i organisasjonen mellom landsmøtene. Rådsmøtet 20.–21. april er denne gangen på Oppsal samfunnshus i Oslo. Rådsmøtet samler representanter fra fylkene, samt styret og direktevalgte representanter.

Nei til EU la i mars fram rapporten «30 år med EØS-avtalen», utarbeidet av Folkestyreutvalget. Denne rapporten viste i motsetning til regjeringens Eldring-utvalg også alternativ til EØS-avtalen.

– Meningsmålinger viser at EØS-avtalen ikke står så sterkt som mange tror.

– Antallet velgere som mener EU har for mye makt i Norge øker. Oppslutningen om EØS går ned. Det er flere som ser det problematiske med EØS, og det er flere som ser alternativene, sa Einar Frogner.

– Klarer vi å nå godt nok fram med det vi ønsker å målbære? Vi klarer nok ikke det. Vi må gjøre jobben vår bedre, og den jobben klarer vi berre i fellesskap.

– Vi har kanskje ikke alle ekspertene med oss, men vi har folket med oss. Mest mulig skal bestemmes nær der folk er. Vi har vinnersakene, som folkestyret og kontrollen over krafta. Vi er et ettertraktet land. Vi har råvarer. Det skal vi ta vare på og ta hensyn til lokalmijø og folk. 

Stort bilde i toppen: Nei til EU-leder Einar Frogner på talerstolen på rådsmøtet til Nei til EU 20. april 2024. (Foto: Eivind Formoe)

reLATERT

Se alle arrangementer

Vett 1 2024 30 år med EØS

28. mai 2024

Konsekvenser for folkestyre, arbeidsliv, klima og næringsliv. Alternativer til EØS-avtalen.

Har EØS gitt gevinst?

26. mai 2024

Eldring-utvalget overser at norsk fastlandsindustri har fått et økende underskudd mot EU gjennom tiårene med EØS-avtalen.

Flere ønsker en handelsavtale enn EØS

26. mai 2024

Det er flere som er for en handelsavtale med EU enn EØS-avtalen. Et klart flertall mener EU har for mye makt i Norge.

Norge i EUs klimapolitikk

26. mai 2024

Frem til 2030 er Norge full deltager i EUs klimapolitikk.

Økonomi og næringsliv

26. mai 2024

EØS-avtalen begrenser verktøykassen for at myndighetene kan drive en aktiv næringspolitikk. Gir avtalen forutsigbarhet for norsk næringsliv?

Arbeidsliv i forandring

26. mai 2024

Hvilken betydning har EØS-avtalen hatt for kampen mot sosial dumping og løsarbeid?

Handel og samarbeid med EU uten EØS

26. mai 2024

Hva skjer dersom EØS-avtalen sies opp?

Folkestyre og suverenitet under press

26. mai 2024

Makt er overført til markedet, multinasjonale konserner, uavhengige forvaltningsorganer og rettslige institusjoner – i Norge og i utlandet. EØS-avtalen står sentralt i denne utviklingen.

Modellmakeri om EØS 

24. mai 2024

Det er svært lite troverdig at handelen med EU skulle bli redusert med en tredjedel uten EØS-avtalen. 

Oslo Nei til EUs høringsinnspill til Fornybardirektivet

21. mai 2024

Oslo Nei til EU støtter ikke forslaget om at Fornybardirektivet skal gjøres gjeldende for Norge.

Handelen og samarbeidet kan fortsette uten EØS-avtalen

16. mai 2024

Den dagen EØS-avtalen sies opp, overtar automatisk handelsavtalen mellom Norge og EU igjen. Den sikrer tollfrihet for norske industrivarer til EU, skriver Einar Frogner, leder av Nei til EU.

EUs helikopterregelverk HOFO på norsk sokkel 

15. mai 2024

Faglig utvalg i Nei til EU arrangerer webinar om EUs helikopterregelverk HOFO på norsk sokkel den 29. mai klokka 11.00 til 11.30.  Se webinaret her!