181 treff på Norsk EU-debatt

13. nov. 2016

Kathrine Kleveland gjenvalgt som leder av Nei til EU

Nei til EUs landsmøte 2016 har gjenvalgt Kathrine Kleveland som leder i Nei til EU. Med seg som nye nestledere får hun Olaf Gjedrem og Idar Helle. Tove Berit Berg er også valgt inn i Nei til EUs arbeidsutvalg.

27. aug. 2017

Debattmøte i Buskerud

Vil Martin Kolberg og Ap bruke reservasjonsretten i EØS mot EUs Jernbanepakke 4?

27. sep. 2017

Nei til EU deltok på Dyrsku´n i Seljord

Det er gode tilbakemeldinger fra medlemmene som stod på standen.

12. des. 2017

Årsmøte i Enebakk Nei til EU

Innkalling til årsmøte i Enebakk Nei til EU Onsdag 13. desember 2017 kl. 19

21. nov. 2017

Tove Bøygard har laga ny nei-sang. Høyr den her!

– Det er når vi kjenner avgjerder på kroppen som ikkje vi ikkje har hatt høve til å påverke, at vi skjønar kor viktig det er å stå opp for folkestyre og demokratiet, seier Tove Bøygard, aktuell med ny song om folkestyre og EU. Sjå video av songen her!

12. feb. 2018

Ga innspill til regjeringens EU-strategi

- Vetoretten er en del av handlingsrommet i EØS-avtalen, og må brukes mer aktivt for å ivareta norske interesser. Det var et av innspillene fra Nei til EU i møte med statssekretæren for EU/EØS-saker.

15. feb. 2018

EU-debatt på OsloMet

Heidi Nordby Lunde fra Europabevegelsen og Kathrine Kleveland fra Nei til EU satte hverandre stevne om EU på Oslo Met.

21. feb. 2018

Årsmøte i Telemark Nei til EU

Velkommen til årsmøte i Telemark Nei til EU på Bø Hotell mandag 12. mars kl. 17:30-21:00.

22. feb. 2018

Årsmøte i Østfold Nei til EU

Østfold Nei til EU avholder fylkesårsmøte lørdag 10. mars på Bøndenes Hus, Råde

20. feb. 2018

Fylkesårsmøte i Aust-Agder Nei til EU

Møtet vert halde i Landbrukets hus, Skrubbedalsveien 5, Stoa Arendal. Nestleiar i Nei til EU, Olaf Gjedrem deltek og vil orientere om aktuelle saker som organisasjonen arbeider med.