Gerd-Liv Valla, leder av Alternativ Energikommisjon, holdt hilsningstale på Nei til EUs landsmøte 2022.

Gerd-Liv Valla hilset Nei til EUs landsmøte

– Jeg var en av mange som så på EØS-avtalen som en redning i 1994, sa tidligere LO-leder og medlem av Alternativ Energikommisjon, Gerd-Liv Valla, da hun hilste landsmøtet i Nei til EU. 

Valla var aktiv EU-motstander gjennom Sosialdemokrater mot EU.  

– Med seks stemmers overvekt ble det et nei til EU på LO-kongressen. Jeg er hundre prosent sikker på at det ikke ville blitt resultatet uten EØS-tilhengerne. 

Valla medga at kjærlighetsforholdet til EØS til tider har vært anstrengt. – Jeg hører til de som i sin tid var forelska i EØS, sa Valla.

– Men den har gitt oss mange utfordringer, la hun til og nevnte Tjenestedirektivet, utvidelse av arbeidsmarkedet østover, jernbanepakka – og ikke minst det som angår kraft og ACER. 

Valla berømmet Nei til EU for å ha gått til retten i ACER-saken. De tar et stykke og et stykke. Det er viktig å se på helheten, slik Høyesterett har sagt, sa hun. Hvis stykkene blir så mange at kaka forsvinner er det i strid med Grunnloven å vedta slikt med alminnelig flertall. 

Alternativ Energikommisjon

Alternativ Energikommisjon (AEK) mener at det er mulighetsrom innafor EØS-avtalen som gjør at vi kan styre kraftpolitikken sjøl. Vi blir kalt usolidariske og beskyldt for å kutte kablene. Nei, det vil vi ikke. Men vi vil ha utvekslingskabler, ikke reine eksportkabler, poengterte den tidligere LO-lederen. 

Kraft skal være et velferdsgode og et fortrinn for industri og næringsliv. Det kan vi gjøre noe med, sa Valla. AEK kan ikke beskyldes for å være hissige EØS-motstandere. – Både jeg og andre medlemmer av kommisjonen er tilhengere av EØS. 

Vi skal være solidariske og vi skal sørge for at vår kraft kommer innbyggerne og industrien i Norge til gode. Det er ikke usolidarisk, det er god politikk, slo Valla fast til stor applaus fra landsmøtesalen. 

Stort bilde i toppen: Gerd-Liv Valla, leder av Alternativ Energikommisjon, holdt hilsningstale på Nei til EUs landsmøte 2022. (Foto: Sindre Humberset )

reLATERT

Se alle arrangementer

Fornybare forviklinger

17. juli 2024

Erna Solbergs iver etter å innføre fjerde energipakke skaper usikkerhet for næringsliv og natur.

Einar Frogner hilset Bondetinget

13. juni 2024

– Vi skal kjempe sammen med dere for folkestyret. Derfor sier vi ja til folkestyre og nei til EU, sa Einar Frogner i hilsenen til Bondelagets årsmøte.

– Vi er tøffe

08. juni 2024

Tone Berg og resten av gjengen i Sør-Trøndelag Nei til EU står på stand og tar kampen for folkestyre og rettferdighet.  

Norsk sikkerhet og det norske fredsarbeidet ivaretas best utenfor EU 

29. april 2024

Utenfor EU har Norge en friere stemme som kan brukes uten å hemmes av stormaktenes interesser. På den måten kan vi jobbe mot folkemord og for sivilbefolkningens interesser. 

Gratulerer med dagen! 

26. april 2024

La oss bruke 1. mai til å stå sammen mot EU, og kjempe for en rettferdig og likestilt verden. Vi har kraften til å skape endring. La oss bruke den. 

Rådsmøtet: – Vi sier ja til folkestyre!

20. april 2024

– For mange er det veldig langt til makta i regjering og Storting. Men det er enda mye lenger til Brussel, sa Einar Frogner i åpningstalen på Nei til EUs rådsmøte.

Folkestyret er sterkt truet av EØS-avtalen  

18. april 2024

Det viktigste for Nei til EU er folkestyret. Avgjørelsene skal tas av folkevalgte organ. Etter to EØS-utredninger denne våren er det demokratiske underskuddet i EØS for oss tydeligere og tydeligere.  

Alternativet til EØS ligger foran oss 

11. april 2024

Vårt alternativ til EØS-avtalen vil styrke folkestyret og kontrollen over kraftmarkedet, arbeidsliv, næringspolitikk, helse og miljø. 

Sikkerhetspolitikk på 15 minutter

08. april 2024

På 15 minutter vil Heming Olaussen, medlem av Nei til EUs folkestyreutvalg, forklare hvorfor Norges sikkerhet best ivaretas utenfor EU, og uten tettere tilknytning til EUs militærunion.

Nei til EUs innspill til partienes valgprogram

05. april 2024

Nei til EUs innspill til partiprogrammene frem mot stortingsvalget i 2025

Kan EU erstatte Nato?

03. april 2024

En europeisk forsvarsgaranti er lite annet enn en ønskedrøm på ja-sida.

Det EU-styrte kraftregimet kan gi nye prisbomber

20. mars 2024

Norge har mistet adgangen til ensidig å bestemme nye prisområder for strømmen.