Gerd-Liv Valla, leder av Alternativ Energikommisjon, holdt hilsningstale på Nei til EUs landsmøte 2022.

Gerd-Liv Valla hilset Nei til EUs landsmøte

– Jeg var en av mange som så på EØS-avtalen som en redning i 1994, sa tidligere LO-leder og medlem av Alternativ Energikommisjon, Gerd-Liv Valla, da hun hilste landsmøtet i Nei til EU. 

Valla var aktiv EU-motstander gjennom Sosialdemokrater mot EU.  

– Med seks stemmers overvekt ble det et nei til EU på LO-kongressen. Jeg er hundre prosent sikker på at det ikke ville blitt resultatet uten EØS-tilhengerne. 

Valla medga at kjærlighetsforholdet til EØS til tider har vært anstrengt. – Jeg hører til de som i sin tid var forelska i EØS, sa Valla.

– Men den har gitt oss mange utfordringer, la hun til og nevnte Tjenestedirektivet, utvidelse av arbeidsmarkedet østover, jernbanepakka – og ikke minst det som angår kraft og ACER. 

Valla berømmet Nei til EU for å ha gått til retten i ACER-saken. De tar et stykke og et stykke. Det er viktig å se på helheten, slik Høyesterett har sagt, sa hun. Hvis stykkene blir så mange at kaka forsvinner er det i strid med Grunnloven å vedta slikt med alminnelig flertall. 

Alternativ Energikommisjon

Alternativ Energikommisjon (AEK) mener at det er mulighetsrom innafor EØS-avtalen som gjør at vi kan styre kraftpolitikken sjøl. Vi blir kalt usolidariske og beskyldt for å kutte kablene. Nei, det vil vi ikke. Men vi vil ha utvekslingskabler, ikke reine eksportkabler, poengterte den tidligere LO-lederen. 

Kraft skal være et velferdsgode og et fortrinn for industri og næringsliv. Det kan vi gjøre noe med, sa Valla. AEK kan ikke beskyldes for å være hissige EØS-motstandere. – Både jeg og andre medlemmer av kommisjonen er tilhengere av EØS. 

Vi skal være solidariske og vi skal sørge for at vår kraft kommer innbyggerne og industrien i Norge til gode. Det er ikke usolidarisk, det er god politikk, slo Valla fast til stor applaus fra landsmøtesalen. 

Stort bilde i toppen: Gerd-Liv Valla, leder av Alternativ Energikommisjon, holdt hilsningstale på Nei til EUs landsmøte 2022. (Foto: Sindre Humberset )

reLATERT

Se alle arrangementer

Framtida er ikke i EU

13. feb. 2024

Aktivistene i Natur og ungdom har visst glemt at Norge hadde strengere miljøkrav enn EU før innlemmelsen av EØS-avtalen.

Naturen taper på et mineralkappløp

26. jan. 2024

Så langt har ikke EØS-direktivene reddet Førdefjorden, slik miljøorganisasjonene satset på gjennom Fjordsøksmålet. Derimot pusher EU på for at Norge skal utvinne mer mineraler, og det raskt.

Langreist strøm «forsvinner» i nettet. Du får regninga

18. jan. 2024

Det EU-styrte markedsregelverket fører til større energitap i strømnettet. Kostnadene blir overført til deg og meg gjennom økt nettleie.

Slik blir strømmen dyrere i nord

08. jan. 2024

ACER-bestemt strømflyt øker strømprisene i Midt- og Nord-Norge. Ordningen innføres i desember 2024.

Informasjonskampanje om EU og EØS

21. des. 2023

Fylkeslaget i Møre og Romsdal starter informasjonskampanje.

Store ulemper med euro for Norge

08. des. 2023

– Å miste egen valuta som buffer og å ikke kunne sette renten etter eget lands økonomiske situasjon fører til mange ulemper, sa Christian Anton Smedshaug i Nei til EUs sending 7. desember.

Krona for klima og arbeid

27. nov. 2023

Innføring av euro i Norge ville frata nye grønne næringer et formidabelt konkurransefortrinn.

Kampen for politisk kontroll over krafta fortsetter 

21. nov. 2023

Uttalelse fra Nei til EUs rådsmøte 19. november 2023.

Forsiktig utenriksminister på glatt føre

15. nov. 2023

Utenriksminister Espen Barth Eide sa i sin redegjørelse om viktige EU- og EØS-saker at han ikke vil kutte svinger. Enn så lenge bruker han bare blinklyset.

Høyesterett utvilsomt i tvil om sin egen rolle

13. nov. 2023

Det er en merkelig juridisk tilnærming når landets øverste domstol egentlig fraskriver seg ansvaret for å hegne om Grunnloven slik den til enhver tid er formulert.

Faktum som forsvant

13. nov. 2023

Bak Høyesteretts klare konklusjon i Acer-dommen ligger det mange motsetninger og forhold som ikke er vurdert.

Hva sier Høyesterett i ACER-dommen?

09. nov. 2023

Høyesterettsdommen i ACER-saken tar ikke stilling til konsekvensene for strømprisen eller andre følger av at Norge er blitt integrert i EUs energimarked. Det Høyesterett behandler er den direkte beslutningsmyndigheten som isolert sett er overført til EØS-tilsynet ESA.