Gerd-Liv Valla, leder av Alternativ Energikommisjon, holdt hilsningstale på Nei til EUs landsmøte 2022.

Gerd-Liv Valla hilset Nei til EUs landsmøte

– Jeg var en av mange som så på EØS-avtalen som en redning i 1994, sa tidligere LO-leder og medlem av Alternativ Energikommisjon, Gerd-Liv Valla, da hun hilste landsmøtet i Nei til EU. 

Valla var aktiv EU-motstander gjennom Sosialdemokrater mot EU.  

– Med seks stemmers overvekt ble det et nei til EU på LO-kongressen. Jeg er hundre prosent sikker på at det ikke ville blitt resultatet uten EØS-tilhengerne. 

Valla medga at kjærlighetsforholdet til EØS til tider har vært anstrengt. – Jeg hører til de som i sin tid var forelska i EØS, sa Valla.

– Men den har gitt oss mange utfordringer, la hun til og nevnte Tjenestedirektivet, utvidelse av arbeidsmarkedet østover, jernbanepakka – og ikke minst det som angår kraft og ACER. 

Valla berømmet Nei til EU for å ha gått til retten i ACER-saken. De tar et stykke og et stykke. Det er viktig å se på helheten, slik Høyesterett har sagt, sa hun. Hvis stykkene blir så mange at kaka forsvinner er det i strid med Grunnloven å vedta slikt med alminnelig flertall. 

Alternativ Energikommisjon

Alternativ Energikommisjon (AEK) mener at det er mulighetsrom innafor EØS-avtalen som gjør at vi kan styre kraftpolitikken sjøl. Vi blir kalt usolidariske og beskyldt for å kutte kablene. Nei, det vil vi ikke. Men vi vil ha utvekslingskabler, ikke reine eksportkabler, poengterte den tidligere LO-lederen. 

Kraft skal være et velferdsgode og et fortrinn for industri og næringsliv. Det kan vi gjøre noe med, sa Valla. AEK kan ikke beskyldes for å være hissige EØS-motstandere. – Både jeg og andre medlemmer av kommisjonen er tilhengere av EØS. 

Vi skal være solidariske og vi skal sørge for at vår kraft kommer innbyggerne og industrien i Norge til gode. Det er ikke usolidarisk, det er god politikk, slo Valla fast til stor applaus fra landsmøtesalen. 

Stort bilde i toppen: Gerd-Liv Valla, leder av Alternativ Energikommisjon, holdt hilsningstale på Nei til EUs landsmøte 2022. (Foto: Sindre Humberset )

reLATERT

Se alle arrangementer

Strømprisappell i Stavanger

21. mars 2023

Nestleder i Rogaland Nei til EU, Espen Watne, skulle holdt appell under en demonstrasjon mot de høye strømprisene i Stavanger torsdag kveld. På grunn av vind er den blitt avlyst. Appellen publiseres i stedet her.

Stor aksjonsdag for politisk styrte strømpriser

17. mars 2023

Flere steder over hele landet samlet fagforeningstillitsvalgte og andre aktivister seg til aksjon torsdag 16. mars for nasjonal kontroll over krafta og politisk styrte strømpriser.

EU-domstolen bekrefter ACERs brede myndighet

13. mars 2023

ACER kan overprøve og treffe vedtak om alle sider ved en sak, også der de nasjonale reguleringsmyndighetene er enige seg imellom. EU-domstolen stadfester at energibyråets myndighet strekker seg mye lengre enn å avgjøre tvistepunkter mellom land. De ferske dommene styrker Nei til EUs anførsler i ACER-søksmålet.

Løven i Ljubljana

13. mars 2023

Flere kraftavgjørelser de siste årene viser at EUs energibyrå Acer er langt fra noen papirtiger.

Strøm og samfunnsbygging

16. feb. 2023

For over 100 år sia ble det fattet kloke beslutninger i det som den gangen var en ung nasjon. En nasjon som på mange områder lå langt etter sine naboland.

Uetterrettelig om flaskehalsinntekter, Aasland

06. feb. 2023

Det stemmer ikke når statsråden hevder at alle milliardene i flaskehalsinntekter går med til å redusere nettleia.

Selvmotsigende fra Energikommisjonen 

01. feb. 2023

Den regjeringsoppnevnte energikommisjonen vil ha mer kraft prisgitt et EU-styrt marked. Samtidig snakker den om «et markedsbasert system under sterk statlig styring». 

Faglig formøte under Trondheimskonferansen 2023 

01. feb. 2023

Som vanlig deltok Nei til EU ved Faglig utvalg med et formøte før årets Trondheimskonferanse. Vi satte fokus på strømpriskrisa og veien ut av den. 

Kvikk og fiks

30. jan. 2023

Olje- og energiminister Terje Lien Aasland har mye å lære av MacGyver.

I full spagat

24. jan. 2023

Regjeringsadvokaten kan bare vinne Acer-saken om domstolene lukker døra ut til den virkelige verden en gang for alle.

ACER-søksmålet går til kjernen i strømpriskrisen

19. jan. 2023

Regjering og storting står ikke fritt til å uthule norsk suverenitet. Grunnlovens mindretallsvern og nasjonal kontroll over strømprisen i Norge er sentrale tema i ACER-anken til Høyesterett.

Nå er ACER-anken til Høyesterett levert

16. jan. 2023

– Vi har en forventning om å vinne frem med en avgjørelse fra Høyesterett som bidrar til at vi igjen kan få nasjonal politisk kontroll med kraften, uten det EU-styrte markedsregimet som har gitt oss en strømpriskrise, sier Nei til EU-leder Einar Frogner.