Gerd-Liv Valla, leder av Alternativ Energikommisjon, holdt hilsningstale på Nei til EUs landsmøte 2022.

Gerd-Liv Valla hilset Nei til EUs landsmøte

– Jeg var en av mange som så på EØS-avtalen som en redning i 1994, sa tidligere LO-leder og medlem av Alternativ Energikommisjon, Gerd-Liv Valla, da hun hilste landsmøtet i Nei til EU. 

Valla var aktiv EU-motstander gjennom Sosialdemokrater mot EU.  

– Med seks stemmers overvekt ble det et nei til EU på LO-kongressen. Jeg er hundre prosent sikker på at det ikke ville blitt resultatet uten EØS-tilhengerne. 

Valla medga at kjærlighetsforholdet til EØS til tider har vært anstrengt. – Jeg hører til de som i sin tid var forelska i EØS, sa Valla.

– Men den har gitt oss mange utfordringer, la hun til og nevnte Tjenestedirektivet, utvidelse av arbeidsmarkedet østover, jernbanepakka – og ikke minst det som angår kraft og ACER. 

Valla berømmet Nei til EU for å ha gått til retten i ACER-saken. De tar et stykke og et stykke. Det er viktig å se på helheten, slik Høyesterett har sagt, sa hun. Hvis stykkene blir så mange at kaka forsvinner er det i strid med Grunnloven å vedta slikt med alminnelig flertall. 

Alternativ Energikommisjon

Alternativ Energikommisjon (AEK) mener at det er mulighetsrom innafor EØS-avtalen som gjør at vi kan styre kraftpolitikken sjøl. Vi blir kalt usolidariske og beskyldt for å kutte kablene. Nei, det vil vi ikke. Men vi vil ha utvekslingskabler, ikke reine eksportkabler, poengterte den tidligere LO-lederen. 

Kraft skal være et velferdsgode og et fortrinn for industri og næringsliv. Det kan vi gjøre noe med, sa Valla. AEK kan ikke beskyldes for å være hissige EØS-motstandere. – Både jeg og andre medlemmer av kommisjonen er tilhengere av EØS. 

Vi skal være solidariske og vi skal sørge for at vår kraft kommer innbyggerne og industrien i Norge til gode. Det er ikke usolidarisk, det er god politikk, slo Valla fast til stor applaus fra landsmøtesalen. 

Stort bilde i toppen: Gerd-Liv Valla, leder av Alternativ Energikommisjon, holdt hilsningstale på Nei til EUs landsmøte 2022. (Foto: Sindre Humberset )

reLATERT

Se alle arrangementer

Arbeidslivet for kvinner i EU 

21. nov. 2022

Kvinner i EU har i dag en lavere tilgang på arbeidslivet enn menn og kvinner tjener også mindre enn menn.

Erstatt EØS-avtalen med en jevnbyrdig handelsavtale 

21. nov. 2022

Nei til EU vil arbeide for at Norge skal si opp EØS-avtalen og etablere en ny handelspolitikk overfor EU.

Landbrukspolitikken vår vil vi styre sjølve, slik avtala var!   

17. nov. 2022

I ei tid med mykje usikkerheit er det enda viktigare enn nokon gong å verne om norsk landbruk. Med mat produsert på norske ressursar, over heile landet, så sikrar vi eige folk rein og trygg mat.  

Strømprisen skal avgjøres i Norge og ikke av EU  

16. nov. 2022

Nei til EU vil umiddelbart foreslå å forby utbygging av Bitcoin datasenter, som ESA påtvinger Norge å likebehandle med annen datasentervirksomhet. Bitcoin er en virksomhet som fremmer økonomisk kriminalitet. 

EUs energipakke 4 må avvises i denne stortingsperioden 

15. nov. 2022

Nei til EU kan ikke godta at EUs energipakke 4 innføres bit for bit. Tilpasningen til EUs energiunion må stoppe. 

Energiparadokset

15. nov. 2022

Vil det indre markedet bli skjøvet til side for å sørge for mer pålitelig energiforsyning i EU og i Norge?

Verden er større enn EU

13. nov. 2022

Nei til norsk EU-medlemskap er et ja til et selvstendig og solidarisk Norge i verdenssamfunnet.

Einar Frogner valgt til ny leder i Nei til EU

13. nov. 2022

Den tidligere nestlederen ble valgt til ny leder med stående applaus. Einar Frogner er fra Hamar og har bakgrunn fra Norges Bondelag

På jernbane og taxi løper regjeringen fra Hurdalserklæringen  

12. nov. 2022

Hurdalserklæringen var en seier for alle som ville utfordre handlingsrommet i EØS-avtalen.   

Solidarisk og internasjonalt nei i Roy Pedersens landsmøtetale  

11. nov. 2022

–  Verden er større enn EU, var budskapet i Roy Pedersens tale til Nei til EUs landsmøte.

Verden er større enn EU

11. nov. 2022

Roy Pedersens tale ved åpningen av Nei til EUs landsmøte 11. november 2022.

ACER-saken dag 4 og 5

09. nov. 2022

Borgarting lagmannsrett, dag 4 og 5:  Fra prosedyrene – noen refleksjoner, med særlig vekt på grunnlovens skranker.