391 treff på Energi og naturressurser

08. sep. 2022

Strømpriskrisa kan gi finanskrise

En av de absurde følgene av strømpriskrisa er at styrtrike kraftprodusenter og strømselskaper kan gå overende og utløse ei ny finanskrise.

06. sep. 2022

Energipolitisk maskerade

Kanskje til og med EØS-tilsynet Esa ville se gjennom fingrene med at de folkevalgte tar tilbake politisk styring framfor markedstvang, iallfall på kort sikt?

06. sep. 2022

Ta styring med strømmen – ut av ACER 

Nei til EU krever at regjeringen bruker vetoretten i EØS-avtalen mot EUs fjerde energimarkedspakke. Uttalelse fra Nei til EUs styremøte 27. august 2022.

05. sep. 2022

Energiunionen brister 

Det var lyden av EUs energimarked som punkterte vi fikk på direkten denne uka. 

01. sep. 2022

Svindel er en del av EU-pakka, Tomasgard   

Nyhetsoppslagene om den tiårige kraftavtalen mellom Statkraft og Deutsche Bahn, der Statkraft selger «grønn norsk strøm» til 30 ø/kWh levert fra nærmeste tyske kullkraftverk, har sjokkert mange i sommervarmen.  

29. aug. 2022

Opprop og demo 19. september

Vårt krav: Ta kontroll over vannkrafta

23. aug. 2022

Språkbruken viser en beklagelig uvilje mot en mer konstruktiv EØS-debatt i Norge

Storbritannia har styrket sin handelsbalanse overfor EU, både for varer og tjenester.

18. aug. 2022

Nei til EU advarer mot forsøk på forskuttert innføring av EUs fjerde energimarkedspakke

I sitt høringssvar til foreslåtte endringer i fornybardirektivet m.fl. advarer Nei til EU mot det som kan oppfattes som forsøk på å forskuttere innføring av EUs fjerde energimarkedspakke.

14. juli 2022

Kraftløse krafttak

Så lenge Reguleringsmyndigheten for energi (RME) er unndratt nasjonal politisk og forvaltningsmessig kontroll, vil løfter om politiske krafttak være kraftløse.

Tid: Mandag 30. mai 2022 kl. 11:00
Sted: På nett

Se samtale med Idar Helle om rapporten «Strømpriskrisen»

Studiointervju med Idar Helle om De factos nye rapport «Strømpriskrisen».