277 treff på Energi og naturressurser

29. sep. 2020

Energipakke 4.

Elektrisitetsdirektivet ble revidert våren 2019 og energipakken er revidert slik at EU kommisjonen, ACER og RME får større makt i Norge og det er på bekostning av styringa som vi skal ha nasjonalt. Dette er vedtatt i EU 8 mai 2019, og kommer på bordet her i landet gjennom EØS, sannsynligvis i høst, 2020. Dette er en betydelig myndighetsoverføring. Stortinget må ikke under noen omstendigheter samtykke til Energipakke 4.

20. mars 2020

Staten vil stenge sikkerhetsventilen i EØS-saker

Borgarting lagmannsrett har opprettholdt avvisningen av ACER-søksmålet. Lagmannsretten tilkjenner derimot ikke Staten saksomkostningene. Nei til EU vil nå gjennomgå kjennelsen for å vurdere anke til Høyesterett.

11. des. 2019

Kabelkonsesjon nå betyr brudd på Stortingets forutsetninger

Det ville ikke blitt flertall for ACER i Stortinget dersom Ap ikke garanterte at NorthConnect ikke ville få konsesjon nå.

01. nov. 2019

Med euro og RME i stikkontakten

Til tross for normal magasinfylling, fyker strømprisen i været. Velkommen til energiunionen.

19. aug. 2019

Ny kamp mot ACER

I vår vedtok ministerrådet EUs fjerde energimarkedspakke. Dette bekrefter ytterligere en gang at energien skal styres enda mer fra EU. ACER som var en del av den tredje energipakke, vil få mer makt. Medlemslandene i EU må implementere den nye energipakka i eget lovverk, og implementeringen vil også komme til behandling i Stortinget p.g.a. vår EØS-avtale.

24. juli 2019

Energipakke 4: EU styrer strømmen

Notat om hvordan suverenitetsavståelsen til EU blir mer og mer omfattende når EU utvikler sin energiunion.

04. juli 2019

I kjølvannet av Acer

Forutsetningene og forpliktelsene som Arbeiderpartiet påtok seg i fjor, står seg ikke i møtet med virkeligheten. Nå kommer sakskomplekset tilbake som en boomerang for Espen Barth Eide og Jonas Gahr Støre.

13. juni 2019

ACER avgjør flaskehalsinntektene

Energiministeren villeder Stortinget med påstand om at flaskehalsinntektene i sin helhet kan brukes til å redusere nettleia.

Tid: Torsdag 13. juni 2019 kl. 19:00
Sted: Bergstadens Hotel, Røros

Vindmølleparker ... til hvilken pris?

Åpent møte i Røros.

23. april 2019

Brutte ACER-forutsetninger

Forutsetningene som lå til grunn for Stortingets ACER-vedtak er brutt! Det må få konsekvenser.