294 treff på Energi og naturressurser

14. des. 2020

Følger ikke opp forutsetningen for ACER-vedtaket

Høringssvar fra Nei til EU om endringer i energiloven.

10. des. 2020

Se webinaret «Hvem skal styre strømmen» her

EUs Energipakke 4 innebærer at energibyrået ACER får enda mer myndighet på bekostning av nasjonal styring. Hva slags myndighet dreier dette seg om? Se webinaret her!

Tid: Tirsdag 08. desember 2020 kl. 12:00 - 12:45
Sted: Webinar

Energipakke 4: Hvem skal styre strømmen?

EUs Energipakke 4 innebærer at energibyrået ACER får enda mer myndighet på bekostning av nasjonal styring. Hva slags myndighet dreier dette seg om?

11. nov. 2020

Ta tilbake styringen av strømmen – nei til Energipakke 4 

Energipakke 3 utløste en kraftig EØS-debatt, og rett etter nyttår skal Høyesterett vurdere Nei til EUs søksmål om at Stortingets ACER-vedtak er i strid med Grunnloven. 

29. sep. 2020

Energipakke 4.

Elektrisitetsdirektivet ble revidert våren 2019 og energipakken er revidert slik at EU kommisjonen, ACER og RME får større makt i Norge og det er på bekostning av styringa som vi skal ha nasjonalt. Dette er vedtatt i EU 8 mai 2019, og kommer på bordet her i landet gjennom EØS, sannsynligvis i høst, 2020. Dette er en betydelig myndighetsoverføring. Stortinget må ikke under noen omstendigheter samtykke til Energipakke 4.

20. mars 2020

Staten vil stenge sikkerhetsventilen i EØS-saker

Borgarting lagmannsrett har opprettholdt avvisningen av ACER-søksmålet. Lagmannsretten tilkjenner derimot ikke Staten saksomkostningene. Nei til EU vil nå gjennomgå kjennelsen for å vurdere anke til Høyesterett.

11. des. 2019

Kabelkonsesjon nå betyr brudd på Stortingets forutsetninger

Det ville ikke blitt flertall for ACER i Stortinget dersom Ap ikke garanterte at NorthConnect ikke ville få konsesjon nå.

01. nov. 2019

Med euro og RME i stikkontakten

Til tross for normal magasinfylling, fyker strømprisen i været. Velkommen til energiunionen.

19. aug. 2019

Ny kamp mot ACER

I vår vedtok ministerrådet EUs fjerde energimarkedspakke. Dette bekrefter ytterligere en gang at energien skal styres enda mer fra EU. ACER som var en del av den tredje energipakke, vil få mer makt. Medlemslandene i EU må implementere den nye energipakka i eget lovverk, og implementeringen vil også komme til behandling i Stortinget p.g.a. vår EØS-avtale.

24. juli 2019

Energipakke 4: EU styrer strømmen

Notat om hvordan suverenitetsavståelsen til EU blir mer og mer omfattende når EU utvikler sin energiunion.