369 treff på Energi og naturressurser

22. april 2022

Du må betale mer for strømmen du aldri fikk 

Nettselskapene plusser på nettleia med femøringen de fikk i avslag fra Statnett. 

07. april 2022

Sant og usant om ACER og energiunionen

Det er lett å gå seg vill i begreper, forkortelser og påstander om EUs energiunion. Hva er sant og hva er usant?

Tid: Torsdag 21. april 2022 kl. 13:00
Sted: På nett.

Bli med på webinar om norsk kraftpolitikk!

Webinar med Trygve Tamburstuen og Eva Nordlund torsdag 21. april klokka 13.00.

28. mars 2022

Ny nettleie kommer også fra EU

Modellen for nettleie skal godkjennes av Reguleringsmyndighet for Energi (RME), som er ACERs forlengede arm i Norge.

22. mars 2022

Sju av åtte ACER-vilkår er ikke oppfylt

Forutsetningene som lå til grunn for Stortingets ACER-vedtak i 2018 er brutt.

14. feb. 2022

Bakgrunnsnotat om grensekryssende krafthandel

Notatet gjennomgår de delene av EUs tredje energimarkedspakke som hindrer Norge i å disponere over egen kraft til beste for samfunn og industri. Oppsummeringsvis foreslås det konkrete tiltak på kort og mellomlang sikt som gjør det mulig å gjenvinne nasjonal kontroll med strømmen og strømprisene.

14. feb. 2022

Flertall for å melde Norge ut av ACER

Over 80 prosent av de som tar stilling vil at Norge melder seg ut av EUs energibyrå ACER, viser en ny meningsmåling. Bare et fåtall mener at ACER-tilslutningen ikke gir høyere strømpris.

Tid: Fredag 28. januar 2022 kl. 10:00 - 11:15
Sted: På nett

Kan vi få kontroll med strømpriser, sikre industrien og elektrifisere landet med ACER?

Webinar fredag 28. januar 2022, kl. 10.00–11.15.

24. jan. 2022

– Vannkrafta er vår! Ut av ACER og EUs energiunion

Roy Pedersens appell ved strømprisalliansens markering 20. januar 2022 foran Stortinget

21. jan. 2022

Se webinaret med Eva Nordlund og Boye Ullmann

Nå kan du se webinaret om politisk kontroll over strømprisene med Eva Nordlund (Nationen) og Boye Ullmann (Industriaksjonen).