50 treff på Landbruk

09. nov. 2017

Nei til EU hilste Småbrukarlagets landsmøte

Tove Berit Berg, AU-medlem i Nei til EU, hilset Norsk Bonde- og Småbrukarlags landsmøte på Gardermoen 4. november 2017.

16. nov. 2018

EU – En trussel mot mattryggheten

Uttalelse fra Nei til EUs landsmøte 2018: Norge har verdens friskeste husdyr. Det fører til svært lav forbruk av antibiotika, gir god dyrevelferd, trygg mat og er svært viktig for folkehelsa.

30. aug. 2018

Matnyttig møte med Bondelaget

Presentasjonen av Thomas Haug som ny generalsekretær var utgangspunktet for kontaktmøtet mellom Norges Bondelag og Nei til EU i Bondelagets kontoret nylig.

01. okt. 2018

Mer harmonisering av EUs økologiregelverk

EU arbeider med nytt regelverk for økologisk produksjon og merking i EU og EØS.

21. aug. 2018

Nei til EU til stede ved Markens Grøde

Helgen 10.–12. august, gikk Markens Grøde, Rakkestad i Østfold, av stabelen igjen. Dette er en landbruksmesse som finner sted andre helg i august hvert annet år, og som er et populært besøksmål.

20. nov. 2017

Maten vår er trygg, men den kunne vært enda tryggere

Det var foredragsholderne Torbjørn Tufte fra Agri Analyse og Ingrid Melkild fra Nortura enig om foran de rundt 50 tilhørerne på Nei til EUs landbruksseminar i Oslo 17. november.

28. mars 2017

Arbeidsnotat 1-2017: EØS-avtalen og norsk næringsmiddelindustri

Nei til EU arbeidsnotat nr. 1/2017 – Første underveisnotat for Nei til EUs EØS-melding.

25. sep. 2017

Klimapolitikk for landbruket

Regjeringa ynskjer å inngå ei felles klimaavtale med EU om reduksjon av utslepp av klimagassar fram mot 2030. Kva slags konsekvensar kan det få for landbruket i Noreg?

16. jan. 2018

Fakta: Bruk av antibiotika

Over hele verden øker forekomsten av mennesker og dyr som huser resistente mikrober.

12. april 2018

Åpent møte: Norsk mattrygghet og internasjonale handelsavtaler.

Åpent møte om mattrygghet, torsdag 26. april kl. 19.00 på Waldemarhøy, Ski. Arrangør: Ski og Oppegård Nei til EU