Svenske erfaringer viser at det er viktig for norsk landbruk å være utenfor EU 

Uttalelse vedtatt på rådsmøte i Nei til EU 5. juni 2021  

Mens det norske folk stemte nei, gikk Sverige inn i EU i 1995. Dermed ble svensk jordbrukspolitikk underlagt EUs felles landbrukspolitikk, og handelen med landbruksvarer ble en del av den frie vareflyten innenfor tollunionen. For svensk jordbruk har de drøyt 25 årene som EU-medlem resultert i redusert selvforsyning og tap av nasjonalt eierskap i matindustrien.  

Dette viser rapporten «Jordbruket i Sverige i Unionen», fra AgriAnalyse (Rapport 1-2021). Her heter det blant annet: «Moglegvis dei tydelegaste trekka for svensk jordbruk og matindustri i tida som EU-medlem, er fall i sjølvforsyninga på kjerneproduksjonar, der importen har teke marknadsveksten. Vidare at sentrale deler av matindustrien innan animalsk produksjon har gått frå å vere bygd rundt nasjonale samvirkeføretak eigd av svenske bønder til transnasjonale føretak med internasjonalt eigarskap.» 

Norge kan føre enn selvstendig landbrukspolitikk og ha et nasjonalt tollvern mot EU-landene. 

De stadig økte tollfrie kvotene for EU gjennom EØS-avtalens artikkel 19 undergraver norsk matproduksjon. Utviklingen for EU-landet Sverige har likevel vært mer dramatisk.  

I Sverige har produksjonen særlig av svinekjøtt, storfekjøtt og mjølk gått markant ned. Når tollvernet ble fjernet mot EU-landene, ble det svenske hjemmemarkedet konkurranseutsatt på en helt ny måte. Det kom raskt billigere importerte matvarer som kjøtt og melk inn til Sverige, og de har overtatt store deler av markedet. Samtidig ble det raskt tydelig at målsetninger omfattende eksport til EU ikke var realistisk. Sverige var selvforsynt med mange basis matvarer, men er i dag langt unna å være det. 

Erfaringene fra Sverige viser at det er viktig for norsk landbruk å være utenfor EU. Dette er nok et eksempel på at det norske folks valg var og er fortsatt en riktig beslutning. 

reLATERT

Se alle arrangementer

Strøm og landbruk i Heidal

12. mai 2023

Flotte omgivelser og gode diskusjoner når Sel og Heidal Nei til EU inviterte til åpent møte på tradisjonsrike Øvre Aaseng gard.

Landbrukspolitikken vår vil vi styre sjølve, slik avtala var!   

17. nov. 2022

I ei tid med mykje usikkerheit er det enda viktigare enn nokon gong å verne om norsk landbruk. Med mat produsert på norske ressursar, over heile landet, så sikrar vi eige folk rein og trygg mat.  

– Markedet kan ikke håndtere beredskap

24. okt. 2022

EUs politikk vil redusere matproduksjonen i Europa. Det var en advarsel fra flere av innlederne ved Nei til EUs landbrukspolitiske konferanse.

Folkets nei på Stortinget

13. okt. 2022

– Som en bred neiside må vi øke bevisstheten i befolkningen om lover som kommer fra EU, være på hugget og ikke passiviseres av EU-regelverk.

Standpunkt 3-2022

13. okt. 2022

I dette nummeret av Nei til EUs avis Standpunkt kan du blant annet lese intervju med Sofie Marhaug og Marit Knutsdatter Strand, som sitter på Stortinget for Rødt og Senterpartiet.

Mercosur rundt Magnette

10. okt. 2022

Mens Bolsonaro og Lula kjemper om makten i Brasil, vil EU-kommisjonen omgå demokratiet i Europa.

Femti år siden nei til EF og landbrukets rolle

12. sep. 2022

Utenfor EU kan vi ha vår egen landbrukspolitikk, utformet gjennom jordbruksforhandlinger og politiske prosesser i Stortinget. Vi kan skreddersy politikken til å passe norske forhold, ikke til et minste felles multiplum mellom Finland og Spania.

Landbruk er ikke industri

06. sep. 2022

​​​​​​​Nei til EU mener Norge ikke kan akseptere noen videre utglidning av EØS-avtalen inn på landbruksområdet. Egen landbrukspolitikk og tollvern har vært avgjørende for en matproduksjon over hele landet.

EU-regler for dyr og mat: EØS-avtalen plager oss

09. juni 2022

Mer bruk av antibiotika og kasting av gode egg kan bli resultatet av nye mat- og dyreregler på veg fra EU.

EUs feilslåtte datostempling

27. mai 2022

Nye EU-regler vil tvinge Norge til å hive gode og salmonellafrie egg. Det gir mer matsvinn og truer den desentraliserte eggproduksjonen over store deler av landet.

Maten på bordet

16. mai 2022

Om jordbrukspolitikken er traktoren som skal gi matproduksjon, er tollvernet plogen for å sikre sjølforsyning og et jordbruk i hele landet.

- Sterkt bekymret for ubalansen i landbrukshandelen med EU

19. nov. 2021

Nei til EUs landbrukspolitiske konferanse tok opp hvordan norsk matproduksjon kan styrkes med et bedre tollvern. Hva EUs nye landbrukspolitikk betyr for Norge og virkninger av EUs klimapakke «Fit for 55» ble også belyst.