Svenske erfaringer viser at det er viktig for norsk landbruk å være utenfor EU 

Uttalelse vedtatt på rådsmøte i Nei til EU 5. juni 2021  

Mens det norske folk stemte nei, gikk Sverige inn i EU i 1995. Dermed ble svensk jordbrukspolitikk underlagt EUs felles landbrukspolitikk, og handelen med landbruksvarer ble en del av den frie vareflyten innenfor tollunionen. For svensk jordbruk har de drøyt 25 årene som EU-medlem resultert i redusert selvforsyning og tap av nasjonalt eierskap i matindustrien.  

Dette viser rapporten «Jordbruket i Sverige i Unionen», fra AgriAnalyse (Rapport 1-2021). Her heter det blant annet: «Moglegvis dei tydelegaste trekka for svensk jordbruk og matindustri i tida som EU-medlem, er fall i sjølvforsyninga på kjerneproduksjonar, der importen har teke marknadsveksten. Vidare at sentrale deler av matindustrien innan animalsk produksjon har gått frå å vere bygd rundt nasjonale samvirkeføretak eigd av svenske bønder til transnasjonale føretak med internasjonalt eigarskap.» 

Norge kan føre enn selvstendig landbrukspolitikk og ha et nasjonalt tollvern mot EU-landene. 

De stadig økte tollfrie kvotene for EU gjennom EØS-avtalens artikkel 19 undergraver norsk matproduksjon. Utviklingen for EU-landet Sverige har likevel vært mer dramatisk.  

I Sverige har produksjonen særlig av svinekjøtt, storfekjøtt og mjølk gått markant ned. Når tollvernet ble fjernet mot EU-landene, ble det svenske hjemmemarkedet konkurranseutsatt på en helt ny måte. Det kom raskt billigere importerte matvarer som kjøtt og melk inn til Sverige, og de har overtatt store deler av markedet. Samtidig ble det raskt tydelig at målsetninger omfattende eksport til EU ikke var realistisk. Sverige var selvforsynt med mange basis matvarer, men er i dag langt unna å være det. 

Erfaringene fra Sverige viser at det er viktig for norsk landbruk å være utenfor EU. Dette er nok et eksempel på at det norske folks valg var og er fortsatt en riktig beslutning. 

reLATERT

Se alle arrangementer

- Sterkt bekymret for ubalansen i landbrukshandelen med EU

19. nov. 2021

Nei til EUs landbrukspolitiske konferanse tok opp hvordan norsk matproduksjon kan styrkes med et bedre tollvern. Hva EUs nye landbrukspolitikk betyr for Norge og virkninger av EUs klimapakke «Fit for 55» ble også belyst.

Ny handelsavtale med Storbritannia

08. juni 2021

Den nye avtalen gir bedre vilkår for norsk eksport av sjømat, men britene har fått kvoter for svin, kylling og grønt som undergraver norsk landbruk. Nå er det ekstra nødvendig at regjeringen krever reduksjon i EUs tollfrie kvoter for landbruksvarer.

Regjeringen må ikke gi landbruksinnrømmelser til Storbritannia

28. mai 2021

Norges forhandlinger med Storbritannia om en ny handelsavtale etter brexit er i sluttfasen. Oppslag i media tyder på at tollfrie kvoter for landbruksvarer er et tema. Nei til EU krever at regjeringen ikke gir Storbritannia noen innrømmelser på landbruksområdet.

Svensk jordbruk - 25 år i EU

27. mai 2021

Redusert sjølforsyning og internasjonalisering er resultatet etter den kraftige omlegginga av landbrukspolitikken i Sverige.

Vi støtter bøndene!

25. mai 2021

- Vi kan vanskelig unngå å få den mistanken at tilpassing til EU ligger bak regjeringens politikk, men vil håpe at vi tar feil. Landbruket er ofte blitt behandlet som en salderingspost av EU-vennlige styrende politikere.

Markedets grøde

25. mai 2021

Ville det vært enklere å få til et solid jordbruksoppgjør uten EØS-avtalen?

Vett 2 2021: EUs nye landbrukspolitikk og handelen med landbruksvarer

12. mai 2021

EUs landbruk står overfor store planlagte reformer. Hva kan dette bety for miljø og matvarepriser?

Rapport: EUs nye landbrukspolitikk og holdninger til ulike interessegrupper

04. mai 2021

Samtidig som midlene som brukes på EUs landbrukspolitikk blir redusert, er ambisjonene om hvilke mål man skal nå med landbrukspolitikken mer ambisiøse enn noensinne.

Bollestad må bruke brexit til å styrke norsk landbruk

15. mars 2021

Nei til EU forventer at landbruks- og matminister Olaug Bollestad klargjør at en økning av de totale tollfrie kvotene for landbruksvarer inn til Norge må være uaktuelt.

Nei til EUs nye ledelse møtte Bondelaget

23. nov. 2020

Forrige uka hadde nyvalgt leder Roy Pedersen, nestleder Einar Frogner og generalsekretær Thomas Haug møte med Bondelagets leder og generalsekretær.

– Det kan bli tøffe tider for EU-landbruket

30. okt. 2020

EU arbeider med nye mål for miljø og dyrevelferd i landbruket. Det kan gi mer klimavennlig matproduksjon og bedre dyrehelse i Europa. Men det kan også føre til at mer av maten blir importert fra andre deler av verden. Nei til EUs landbrukspolitiske seminar gikk EU-strategien Farm to Fork etter i sømmene.

EU-domstolen stopper opprinnelsesmerking

16. okt. 2020

EU-domstolen: Kortreist mat holder ikke som begrunnelse for å få vite hvor maten kommer fra.