Skjermbilde av Einar Frogner på talerstolen på Bondetinget 12. juni 2024.

Einar Frogner hilset Bondetinget

– Vi skal kjempe sammen med dere for folkestyret. Derfor sier vi ja til folkestyre og nei til EU, sa Einar Frogner i hilsenen til Bondelagets årsmøte.

Nei til EU-leder Einar Frogner er gjest på årets Bondeting, det store årsmøtet til Norges Bondelag. Onsdag 12. juni holdt han en hilsningstale for Bondetinget. 

– Nei til EU er en medlemsorganisasjon som er klare til å trykke på den store røde knappen dersom jasida setter i gang en ny EU-kamp.Vi trenger gode allianser og støttespillere for å vinne den kampen, sa han i talen. 

Viser alternativer 

– EU-kampen er allerede i gang. Regjeringens Eldringutvalg leverte nylig en EØS-utredning som framstiller det som at det ikke fins andre alternativ til EØS enn EU-medlemskap. Nei til EUs folkestyreutvalg har laget rapporten «30 år med EØS-avtalen» som er en motvekt mot regjeringens ensidige utredning, og som viser at det finnes andre alternativer, sa han.

Dersom EØS-avtalen sies opp, skal handelsavtalen som ble inngått mellom Norge og EU før EØS igjen regulere handelen. Handelsavtalen fra 1973 sikrer tollfrihet for norske industrivarer til EU. Les mer om alternativene til EØS-avtalen i rapporten «30 år med EØS-avtalen».

– Det er klart EU vil handle med oss om EØS-avtalen blir sagt opp. 

Takker for støtten 

– Nei til EUs mål er å sikre at Norge ikke blir medlem av EU, og å avdekke EU-tilpasningen som skjer, sa Frogner.

– En ting som smerter og har skapt problem for Nei til EU er at landbrukssamvirket har trappet ned støtten til Nei til EU gjennom flere år. Vi er desto mer glade for at Bondelaget har opprettholdt støtten til oss.

Stort bilde i toppen: Skjermbilde av Einar Frogner på talerstolen på Bondetinget 12. juni 2024.

reLATERT

Se alle arrangementer

Fornybare forviklinger

17. juli 2024

Erna Solbergs iver etter å innføre fjerde energipakke skaper usikkerhet for næringsliv og natur.

EUs fornybardirektiv artikkel for artikkel

28. juni 2024

Et av de mest omstridte regelverkene i EUs energipakke 4 er fornybardirektivet.

Hvem skal bestemme over norsk energi?

27. juni 2024

Strøm er et samfunnsgode, ikke handelsvare. Strømmen må ut av markedet! Direktivene og forordningene i EUs fjerde energipakke må avvises i sin helhet.

Forutsigbarheten som forsvant

19. juni 2024

Line Eldring og Olav Slettebø fra EØS-utredningen avfeier empiri som motsier eller nyanserer deres egne konklusjoner som «anekdotisk».

– Vi er tøffe

08. juni 2024

Tone Berg og resten av gjengen i Sør-Trøndelag Nei til EU står på stand og tar kampen for folkestyre og rettferdighet.  

EØS-utredningens slagside

05. juni 2024

De sentrale studiene EØS-utredningen viser til, omhandler ikke de siste ti-tolv årene, der EU har sakket akterut i økonomisk utvikling i forhold til flere andre deler av verden.

Kjemisk cocktail uten ende

03. juni 2024

EUs kjemiregelverk REACH strekker ikke til. Det går på helsa løs når EU-kommisjonen dropper den lovede reformen.

Vett 1 2024 30 år med EØS

28. mai 2024

Konsekvenser for folkestyre, arbeidsliv, klima og næringsliv. Alternativer til EØS-avtalen.

Økonomi og næringsliv

26. mai 2024

EØS-avtalen begrenser verktøykassen for at myndighetene kan drive en aktiv næringspolitikk. Gir avtalen forutsigbarhet for norsk næringsliv?

Handel og samarbeid med EU uten EØS

26. mai 2024

Hva skjer dersom EØS-avtalen sies opp?

Har EØS gitt gevinst?

26. mai 2024

Eldring-utvalget overser at norsk fastlandsindustri har fått et økende underskudd mot EU gjennom tiårene med EØS-avtalen.

Flere ønsker en handelsavtale enn EØS

26. mai 2024

Det er flere som er for en handelsavtale med EU enn EØS-avtalen. Et klart flertall mener EU har for mye makt i Norge.