46 treff

24. nov. 2017

EU kveler norsk transportbransje

Nok er nok. For transport i Norge skal det være norsk lønn og norske regler skal håndheves. Det må legges ned veto mot alle deler av EUs mobilitetspakke som gir mer kabotasje. Uttalelse fra Nei til EUs rådsmøte 19. november 2017.

21. nov. 2017

En sosial søyle uten funksjon

Uttalelse fra Nei til EUs rådsmøte 19. oktober 2017.

15. nov. 2017

Viktig å teste handlingsrommet

Nei til EU mener streiken for å forby bemanningsbransjen er prinsipiell. Det skal være opp til norske myndigheter hva som er lov eller ikke lov i arbeidslivet. På denne bakgrunn støtter Nei til EU streiken.

06. feb. 2018

Noreg må styre krafta si sjølv!

18. feb. 2018

Nei til utvidet mulighet til kabotasjeoppdrag.

Hedmark Nei til EU mener at ordningen med kabotasje må stoppes, ikke utvides. Det må legges ned veto mot alle deler av EUs mobilitetspakke som gir mer kabotasje.

18. feb. 2018

Krafta er vår! For norsk energisuverenitet, Nei til ACER og EUs energiunion.

Hedmark Nei til EU oppfordrer Stortinget til å si nei til myndighetsoverføring til EUs energiunion og Acer. Om Stortinget skal avgi suverenitet, så må det behandles i henhold til Grunnlovens paragraf 115 som krever ¾ flertall.

02. mars 2018

NORSK KRAFT SKAL STYRES AV NORGE OG IKKE AV EU!

Uttalelse fra Akershus Nei til EUs årsmøte 1. mars 2018

02. mars 2018

Island og Norge: Felles uttalelse om nei til EUs energiunion

«Nei til EU og islandske Heimssyn krever at våre folkevalgte avviser forsøket på å underlegge våre land EUs energibyrå», heter det i en ny felles uttalelse.

22. nov. 2017

Behold norsk energimakt – avvis EUs energiunion ACER

Regjeringen vil innføre EUs tredje energimarkedspakke i EØS og legge Norge under ACER via overvåkningsorganet ESA. Forslaget ble 3. november sendt til Stortinget for behandling. Uttalelse fra Nei til EUs rådsmøte 19. november 2017.

09. april 2018

Suvereniteten skal sikres

Den stadige avståelsen av norsk suverenitet til EU er i strid med folkeviljen og Grunnloven (§§ 1 og 115) . Nei til EU vurderer søksmål for å sikre suvereniteten. Uttalelse fra Nei til EUs rådsmøte 8. april 2018.