88 treff

13. juni 2022

EU ut av Norden – for fredens skyld 

Russlands invasjon av Ukraina har satt rakettfart på EUs planer om å bli en militær stormakt. Det er dårlig nytt for verden. Og for Norden. 

30. mars 2022

Ja til politisk styring av krafta – Ut av ACER 

Uttalelse fra Nei til EUs rådsmøte 26.–27. mars

30. mars 2022

Solidaritet og suverenitet er universelle prinsipper 

Uttalelse fra Nei til EUs rådsmøte 26.–27. mars 2022

30. mars 2022

Ja til en klimapolitikk som er solidarisk og forankret i folket 

Uttalelse fra Nei til EUs rådsmøte 26.–27. mars

01. des. 2021

Kampen om ACER

De ekstreme strømprisene er en følge at en politikk hvor markedet bestemmer og hvor utenlandskabler bidrar til å nivellere prisdannelsen og frata norske forbrukere og norsk industri den fordelen det har vært med billig strøm i Norge.

09. nov. 2021

Hurdalsplattformen bekrefter at EØS-motstanden må fortsette

Uttalelse fra Nei til EUs rådsmøte, vedtatt 7. november 2021.

09. nov. 2021

Skal strømprisene ned, må Norge ut av ACER og EUs energiunion

Uttalelse fra Nei til EUs rådsmøte, vedtatt 7. november 2021.

09. nov. 2021

Hovedoppgaver for 2022

Intern uttalelse fra Nei til EUs rådsmøte, vedtatt 7. november 2021.

07. okt. 2021

Høringsuttalelse forslag til endring i pliktforskriften 

Tildeling av fangstkvoter og tildeling av konsesjoner er heldigvis ikke en del av EØS-avtalen. Vi mener den eneste løsningen er å tilbakeføre  de såkalte pliktkvotene til kystflåten.

20. sep. 2021

Jernbanepakke 4 og avgående regjering

EUs jernbanepakke 4 ble med et ørlite flertall vedtatt av Stortinget i mai. Nå har vi en annet flertall  og får en ny regjering.