105 treff

06. juni 2023

Verden er større enn EU 

Et Norden fristilt fra EU er vårt langsiktige mål. For miljøets skyld.  

19. april 2023

ACER og EU sin energiunion blir meir og meir inngripande 

Vi vil ta tilbake politisk kontroll over krafta ved å frikople Noreg og RME frå ACER. Vetoretten i EØS må takast i bruk mot EUs fjerde energipakke. Fråsegn frå rådsmøtet i Nei til EU 16. april 2023.

19. april 2023

EUs plattformdirektiv er feil medisin mot sosial dumping  

Det er uholdbart hvis Norge og partene i arbeidslivet lar EU få tolkningsretten av hva som er en arbeidstaker (og arbeidsgiver).  Uttalelse fra Nei til EUs rådsmøte 16. april 2023.

12. april 2023

«Gå ut og diskuter strømpris og energisak med hele folket!» 

Uttalelse fra Oslo Nei til EUs årsmøte 15.02.2023.

08. mars 2023

8. mars 2023: Kjerringer mot at EU skal styre strømmen

Uttalelse fra kvinnepolitisk utvalg til 8. mars.

01. mars 2023

Respekter Grunnloven og samiske interesser

Nei til EU forventer at regjeringa tar umiddelbare skritt for å effektuere høyesterettsdommen i Fosen-saken.

21. nov. 2022

Arbeidslivet for kvinner i EU 

Kvinner i EU har i dag en lavere tilgang på arbeidslivet enn menn og kvinner tjener også mindre enn menn.

21. nov. 2022

Erstatt EØS-avtalen med en jevnbyrdig handelsavtale 

Nei til EU vil arbeide for at Norge skal si opp EØS-avtalen og etablere en ny handelspolitikk overfor EU.

17. nov. 2022

Landbrukspolitikken vår vil vi styre sjølve, slik avtala var!   

I ei tid med mykje usikkerheit er det enda viktigare enn nokon gong å verne om norsk landbruk. Med mat produsert på norske ressursar, over heile landet, så sikrar vi eige folk rein og trygg mat.  

16. nov. 2022

Strømprisen skal avgjøres i Norge og ikke av EU  

Nei til EU vil umiddelbart foreslå å forby utbygging av Bitcoin datasenter, som ESA påtvinger Norge å likebehandle med annen datasentervirksomhet. Bitcoin er en virksomhet som fremmer økonomisk kriminalitet.