75 treff

10. juni 2021

Demokrati og folkestyre må sikres handlingsrom 

Uttalelse fra Rådsmøtet i Nei til EU, 5. juni 2021.

10. juni 2021

Folkelig engasjement som vaksine mot høyreekstremisme 

Uttalelse fra Nei til EUs rådsmøte, 5. juni 2021.

10. juni 2021

Svenske erfaringer viser at det er viktig for norsk landbruk å være utenfor EU 

Uttalelse vedtatt på rådsmøte i Nei til EU 5. juni 2021  

05. juni 2021

Jernbanen tilbake under nasjonal styring

Uttalelse vedtatt av Nei til EUs rådsmøte 5. juni 2021.

25. mai 2021

Vi støtter bøndene!

- Vi kan vanskelig unngå å få den mistanken at tilpassing til EU ligger bak regjeringens politikk, men vil håpe at vi tar feil. Landbruket er ofte blitt behandlet som en salderingspost av EU-vennlige styrende politikere.

22. mars 2021

EU på røvartokt til Svalbard

EU har tatt seg rett til å fordela fiskekvotar i Svalbard-sona. Dei har fastsett kvotar både for eigne medlemsland og for Storbritannia, som ikkje lenger er medlem i EU.

22. mars 2021

Høgsteretts vedtak om ACER — eit vendepunkt i EØS-striden

Høgsterett har vedtatt at Nei til EU har høve til å føra sak mot regjeringa for brot på Grunnloven. Stortinget følgde ikkje Grunnlovens § 115 då dei vedtok EUs energipakke 3 og la Norge under EUs energibyrå ACER.

15. feb. 2021

Kraftprisene kan koste husholdningene dyrt

Norsk vannkraft ble bygget ut av fellesskapet med to formål. Det ene var å sikre billig stabil kraft – for å gi landet konkurransekraft til å utvikle norske arbeidsplasser. Det andre var å sikre strøm til norske husholdninger.

02. feb. 2021

EØS-AVTALEN BETYR SOSIAL DUMPING

Nordland Nei til EU er en tverrpolitisk organisasjon som har medlemmer fra mange parti, både fra regjeringspartiene og opposisjonen. Det som forener oss er kampen for å forsvare folkets nei i folkeavstemningene i 1972 og 1994.

20. jan. 2021

Brexit viser at det finnes alternativer til EØS-avtalen  

Det har snart gått en måned siden Brexit ble fullført med en ny handelsavtale mellom EU og Storbritannia inngått 24. desember.