1254 treff på EØS

15. juni 2021

Foretrekker EØS eller handelsavtale

EØS-avtalen begrenser norsk politikk på mange måter, som å stanse tiltak mot sosial dumping, øker importen av landbruksvarer, utsetter klimakutt i Norge og fratar nasjonal styring på energiområdet.

21. jan. 2019

NtEU Fakta: EØS og fiskerinæringa

Fiskerinæringa omfattes bare delvis av EØS-avtalen, men det har likevel kommet en rekke EU-tilpasninger og EØS har svekket den nasjonale styringen av oppdrettsnæringen.

15. juni 2021

Svar: Foretrekker du EØS eller handelsavtale

Her ser du partienes standpunkter.

20. des. 2018

Det finnes flere alternativer til EØS

Alternativ til EØS – luftslott eller virkelighet? Det er spørsmålet tidligere Nei til EU-leder Heming Olaussen stiller i denne kronikken.

15. juni 2021

Svar: For eller mot offentlig utredning av alternativer til EØS

Her ser du partienes standpunkter.

17. mars 2021

EØS-guiden

EØS-avtalens innhold, konsekvenser og alternativer

15. juni 2021

Svar: Vil bruke handlingsrommet i EØS for å forby bemanningsbyråene

Her ser du partienes standpunkter.

15. juni 2021

For eller mot offentlig utredning av alternativer til EØS

Mer kunnskap om alternativene til EØS-avtalen kan gi en bedre opplyst debatt om Norges forhold til EU.

15. juni 2021

Vil bruke handlingsrommet i EØS for å forby bemanningsbyråene

Nei til EU var mot EUs vikarbyrådirektiv fordi vi mente det ville hindre nasjonale tiltak mot bemanningsbransjen dersom det ble nødvendig.

29. jan. 2019

EØS-guiden

EØS-guiden er en kort og lettlest innføring i EØS-avtalen.