552 treff på acer

26. nov. 2020

Mer myndighet til ACER

Den nye ACER-forordningen gir EUs energibyrå rett til å etablere egne lokalkontor for oppfølging av EUs planer og regler i medlemslandene, også om landet selv ikke gir samtykke.

11. feb. 2020

Siste sjanse for å stoppe ACER. Gi ditt bidrag!

– Vi gir oss ikke! Lagmannsretten, bak meg her, skal snart avgjøre anken vår. Din støtte vil gjøre det mulig for Nei til EU å føre ACER-saken videre, sier Kathrine Kleveland, leder i Nei til EU.

15. juni 2021

Svar: For eller mot å ta Norge ut av EUs energibyrå/ACER

Her ser du partienes standpunkter.

26. mars 2020

Nei til EU anker ACER-saken til Høyesterett

Nei til EUs styre har vedtatt å anke til Høyesterett, etter at Borgarting lagmannsrett i forrige uke ga Staten medhold i å avvise ACER-søksmålet.

15. juni 2021

For eller mot at Norge skal gå ut av EUs energibyrå/ACER

Gjennom tilslutningen til EUs energiunion har Norge i realiteten overført myndighet til EUs energibyrå ACER, som gjør vedtak gjennom EØS-tilsynet ESA og Reguleringsmyndigheten for energi (RME), som skal være uavhengig fra norske myndigheter.

25. juni 2018

Maktkampen om ACER

EU vil gi energibyrået ACER mer makt, spørsmålet er hvor mye mer. Barth Eide selger skinnet før bjørnen er skutt.

Tid: Mandag 01. november 2021 kl. 09:00 - Fredag 05. november 2021 kl. 15:00
Sted: Oslo tingrett

ACER-søksmålet i Tingretten

Oslo tingrett skal nå behandle ACER-saken etter at Nei til EU fikk medhold i Høyesterett om adgangen til å reise søksmålet.

12. april 2019

Ingen ACER-garantier

Alltinget behandler nå EUs energimarkedspakke 3 og tilknytning til energibyrået ACER.

Tid: Onsdag 13. januar 2021 kl. 09:00 - Mandag 18. januar 2021 kl. 14:30
Sted: Høyesteretts Hus, Oslo

ACER-søksmålet i Høyesterett

Høyesterett starter 13. januar behandlingen av om Nei til EUs ACER-søksmål kan prøves for domstolene.

15. nov. 2021

Acer-frontene skjerpes 

Har ikke statens toppbyråkrater klart å oppdage hvor suverenitetstapet i Acer-saken ligger?