122 treff

21. mai 2024

Oslo Nei til EUs høringsinnspill til Fornybardirektivet

Oslo Nei til EU støtter ikke forslaget om at Fornybardirektivet skal gjøres gjeldende for Norge.

29. april 2024

Norsk sikkerhet og det norske fredsarbeidet ivaretas best utenfor EU 

Utenfor EU har Norge en friere stemme som kan brukes uten å hemmes av stormaktenes interesser. På den måten kan vi jobbe mot folkemord og for sivilbefolkningens interesser. 

29. april 2024

Veto mot fornybardirektivet 

EUs energikomissær Kadri Simson truer Norge med konsekvenser dersom ikke Fornybardirektivet innføres innen august 2024. EU kommer med direkte trusler mot Norge.  

29. april 2024

EØS-debatten er et spørsmål om å ta demokratiet på alvor 

For å sikre folkestyret må Norge stanse maktoverføringen til EU. Regjeringens lovnader om å bruke handlingsrommet i EØS må følges opp i praksis.

29. april 2024

Fisken må til land, skape arbeidsplasser og levende lokalsamfunn 

Nei til EU støtter kystopprøret. Våre fiskeressurser er folkets felles eiendom og skal bygge landet. Ikke EU. 

29. april 2024

EUs reviderte avløpsdirektiv mangler lokal tilpasning 

Forurensing fra avløp må reduseres, men EUs reviderte avløpsdirektiv mangler lokal tilpasning og går dermed feil vei inn i fremtiden. 

29. april 2024

EUs bygningsenergidirektiv mangler lokal tilpasning 

Klimagassutslipp fra bygg må ned, men bygningsenergidirektivet mangler lokal tilpasning og går dermed feil vei inn i fremtiden. 

26. april 2024

Gratulerer med dagen! 

La oss bruke 1. mai til å stå sammen mot EU, og kjempe for en rettferdig og likestilt verden. Vi har kraften til å skape endring. La oss bruke den. 

12. april 2024

EU presser Norge til å vedta Energimarkedspakke 4.

Da Regjeringa og Stortinget godtok EØS-avtalen i 1992, var det ei forutsetning at avtalen ikke skulle ha overnasjonal styring fra EU, og at Norge skulle ha sjølbestemmelse på vitale områder for oss. Avtalen skulle bare sikre adgang til det «indre markedet».

05. april 2024

Høringsuttalelse om fornybardirektivet

Høringsuttalelse fra Nei til EU angående det reviderte fornybardirektivet.