111 treff

21. nov. 2023

Forsvar arbeidsmiljøloven og innleieforbudet mot ESA! 

Uttalelse fra Nei til EUs rådsmøte 19. november 2023.

21. nov. 2023

Fattigdom og helse, gapet mellom fattige og rike i EU  

Uttalelse fra Nei til EUs rådsmøte 19. november 2023.

21. nov. 2023

Kampen for politisk kontroll over krafta fortsetter 

Uttalelse fra Nei til EUs rådsmøte 19. november 2023.

12. okt. 2023

Forslag til regulering av innsyn i havvindsøknader må skrinlegges

Nei til EU vil på det sterkeste oppfordre departementet til å skrinlegge dette forslaget om å begrense innsynsretten, skriver vi i vårt høringssvar.

09. okt. 2023

En rettferdig handelspolitikk

Om lag 95 prosent av verdens befolkning er ikke med i EU. Det viktigste internasjonale samarbeidet for miljø, klima, solidaritet og fred skjer utenfor EU.

08. okt. 2023

Strømmen er vår!

Uttalelse vedtatt på fylkesårsmøtet til Buskerud Nei til EU 25. mars 2023.

06. juni 2023

Verden er større enn EU 

Et Norden fristilt fra EU er vårt langsiktige mål. For miljøets skyld.  

19. april 2023

ACER og EU sin energiunion blir meir og meir inngripande 

Vi vil ta tilbake politisk kontroll over krafta ved å frikople Noreg og RME frå ACER. Vetoretten i EØS må takast i bruk mot EUs fjerde energipakke. Fråsegn frå rådsmøtet i Nei til EU 16. april 2023.

19. april 2023

EUs plattformdirektiv er feil medisin mot sosial dumping  

Det er uholdbart hvis Norge og partene i arbeidslivet lar EU få tolkningsretten av hva som er en arbeidstaker (og arbeidsgiver).  Uttalelse fra Nei til EUs rådsmøte 16. april 2023.

12. april 2023

«Gå ut og diskuter strømpris og energisak med hele folket!» 

Uttalelse fra Oslo Nei til EUs årsmøte 15.02.2023.