folkestyre.jpg

Vil du bidra i kampen for folkestyre, solidaritet og miljø?

Medlemmene er Nei til EUs største styrke. Med rundt 20 000 medlemmer i ryggen har vi tyngde når vi sier nei til norsk EU-medlemskap, og vi blir hørt.

Nei til EU jobber med informasjonsarbeid og sprer kunnskap om EUs politikk og Norges tilknytning til EU. Vi er vaktbikkjer som følger med på nytt lovverk i EU, bygger allianser og driver med politisk påvirkningsarbeid overfor folkevalgte. Nei til EU ønsker å erstatte EØS-avtalen med en moderne handelsavtale som bevarer folkestyret i Norge.

Vi jobber for at Norge fortsatt skal ha en fri og selvstendig rolle i internasjonal politikk. At grunnleggende demokratiske verdier og rettigheter blir ivaretatt og at våre naturressurser blir forvaltet av norske myndigheter og institusjoner

aktuelt

Les om andre temaer i Kunnskapsbanken

UTTALELSE
Klima og miljø

Verden er større enn EU 

06. juni 2023

Et Norden fristilt fra EU er vårt langsiktige mål. For miljøets skyld.  

ANALYSE
EUs utvikling

Ny runde med nedskjæringspolitikk i EU

31. mai 2023

EU vil stramme inn budsjettreglene. Det vil bety dramatiske kutt i velferden, også i velstående Tyskland.

INNLEGG
EØS

Hull i handlingsrommet

30. mai 2023

Hvorfor skal en 30 år gammel EØS-avtale hindre billigere tannlege for 25-åringene?

ANALYSE
Klima og miljø

Råvarejakt vil koste naturen dyrt

23. mai 2023

EU har hastverk med å hente ut kritiske råvarer og sjeldne metaller til «grønn» produksjon. Norge er ivrig med på ferden. Naturen vår kan bli den store taperen.

KUNNSKAPSBANK
EØS

Forordningene som eter opp handlingsrommet

22. mai 2023

Dagens EØS-avtale inneholder dobbelt så mange forordninger som direktiver. Da avtalen skulle vedtas i 1992 het det at forordninger ble brukt «nokså sjelden».

INNLEGG
EØS

Uten grenser, uten vern

22. mai 2023

Hvor ble det av arbeidervernet og likebehandlingen i alt mylderet?

KUNNSKAPSBANK
EØS

Forbudet mot offentlig støtte

15. mai 2023

EØS-avtalen begrenser adgangen til å gi regional- og næringsstøtte. All offentlig støtte som kan påvirke konkurransen er i utgangspunktet forbudt, men det finnes unntak.

KUNNSKAPSBANK
EØS

Hvorfor tør ikke kommuner?

15. mai 2023

Det finnes ubrukte muligheter for kommuner til å drive offentlige tjenester selv – innenfor EØS-avtalen.

INNLEGG
Klima og miljø

Klima-ja til EU?

15. mai 2023

Det er mye som skurrer i ja-sidens talepunkter om EU og klima.

INNLEGG
EUs utvikling

Etikken i teknikken

15. mai 2023

Hvor smart er det å gi kommersielle selskapers kunstige intelligens tilgang til helseopplysninger?

KUNNSKAPSBANK
Organisasjon

Strøm og landbruk i Heidal

12. mai 2023

Flotte omgivelser og gode diskusjoner når Sel og Heidal Nei til EU inviterte til åpent møte på tradisjonsrike Øvre Aaseng gard.

KUNNSKAPSBANK
Arbeidsliv og faglig politikk

Kamp om innleieforbud

10. mai 2023

På arbeidslivsområdet er innleieforbudet for byggevirksomhet rundt Oslofjorden et aktuelt eksempel på bruk av handlingsrommet. Forbudet er resultat av en ensidig norsk lovendring våren 2023.

campaign
Våre argumenter er baserte på fakta. 

Folkestyre, solidaritet handlefrihet og miljø er våre fire viktigste grunner til å si nei til norsk EU-medlemskap og for å ville bytte ut EØS-avtalen med en handelsavtale. Se om du er enig i grunnene våre!