– Skuffet, men ikke overrasket over utfallet i Danmark.  

Et flertall av de danske velgerne sa 1. juni ja til å oppheve landets forbehold mot å delta i EUs militære samarbeid og en fremtidig EU-hær.

Dette og tre andre forbehold ble innvilget Danmark i 1992 for å unngå at folkets nei til Maastricht-traktaten skulle velte hele unionsprosjektet. 

– Resultatet er skuffende, men ikke overraskende, sier Roy Pedersen fra Nei til EU. 

– De danske velgerne ble overrumplet av en plutselig folkeavstemning lansert i en situasjon med usikkerhet og krigsfrykt, og der politikere plutselig sa imot seg sjøl når det gjelder forsvarsforbeholdet. Heretter kan danske soldater delta i EUs militære operasjoner i andre land uten FN mandat.  

Pedersen advarer ja-sida i Norge mot å bruke resultatet fra den danske folkeavstemningen til å presse Norge enda lengre inn i EUs militære favntak. 

– EØS-avtalen skulle aldri favne forsvarspolitikk, men misbrukes nå fra ja-sida til å gjøre Norge til del av forsvarsfondet EDF. EDF er en grunnpilar i oppbygging av EUs militærunion. 

 – Norske bidrag til EUs militære operasjoner i Afrika og andre steder vil svekke norske avdelinger og beredskapen vår. Økonomisk vil det påføre Norge store kostnader. Men viktigst er at vi mister politisk styring og kontroll.  

Nei til EU oppfordrer den norske regjeringen til ikke å delta i oppbyggingen av en EU-hær som kan brukes til å gripe inn i andre lands nasjonale suverenitet, men holde fast ved FN-sporet og forsvare folkeretten. 

For spørsmål og kommentarer

Kontakt Roy Pedersen på 930 27 592

 

reLATERT

Se alle arrangementer

Historier om EUs historie

28. nov. 2022

Interessante innføringsbøker i ulike måter å se EUs historie på fra en norsk historiker og en dansk ekspert på lobbyismen i Brussel.

Energiparadokset

15. nov. 2022

Vil det indre markedet bli skjøvet til side for å sørge for mer pålitelig energiforsyning i EU og i Norge?

Verden er større enn EU

11. nov. 2022

Roy Pedersens tale ved åpningen av Nei til EUs landsmøte 11. november 2022.

EUs minstelønn i praksis – eksemplet Kypros

10. nov. 2022

Lovbestemt minstelønn innføres i stadig flere land. LO og regjeringa trøster oss med at EUs minstelønnsdirektiv ikke er merket EØS-relevant. Det kan være ei skummel sovepute.

Året 1980 som endra alt

01. nov. 2022

Siste høyrebølge har vart i over 40 år – er det ikke på tide at den snus?

Sveits – midt i Europa og utenfor EU

28. okt. 2022

Forhandlinger mellom EU og Sveits om en EØS-lignende avtale er stanset av sveitserne. De vil heller videreføre «den bilaterale vei».

EUs digitale dilemma

11. aug. 2022

EU vil sette grenser for de store nettgigantenes bruk av europeiske data og personopplysninger. Tiltakene innebærer at Unionen også gjør den offentlige samtalen på sosiale medier til gjenstand for kontroll og lovregulering.

Utsatt høringsfrist for hastebehandling av vindkraftkonsesjoner

02. aug. 2022

EU er lei av omstendelige prosesser i utbyggingssaker og vil endre flere direktiver for å fremskynde prosedyrene. Norske myndigheter har det også travelt. Så travelt at de ikke hadde «tid» til å oversette høringsdokumentene som ble sendt ut på forsommeren.

EU-kampen handler om folk

29. juni 2022

Så lenge EUs mål er å fremme fri flyt vil unionen aldri bli en solidarisk aktør, hverken innad eller utover i resten av verden, skriver Frankie Rød.

EU og europeisk sikkerhetspolitikk

27. juni 2022

Det krever mot å tenke nytt. Det krever tålmodighet å skape nytt. Intet er fra evighet av, ikke en gang NATO og EU. Med Putins invasjon i Ukraina kreves både nytenking og tålmodighet, skriver Stein Ørnhøi.

Standpunkt 2-2022

22. juni 2022

I dette nummeret kan du lese om utsiktene til ny EU-debatt i Norge, og om ny meningsmåling som viser at bare 1 av 4 støtter EØS.

Hold EUs sikkerhetspolitikk unna EØS-avtalen!

21. juni 2022

Den utenrikspolitiske situasjonen og krigen i Ukraina blir forsøkt utnyttet til å innrullere Norge i EUs militærunion.