– Skuffet, men ikke overrasket over utfallet i Danmark.  

Et flertall av de danske velgerne sa 1. juni ja til å oppheve landets forbehold mot å delta i EUs militære samarbeid og en fremtidig EU-hær.

Dette og tre andre forbehold ble innvilget Danmark i 1992 for å unngå at folkets nei til Maastricht-traktaten skulle velte hele unionsprosjektet. 

– Resultatet er skuffende, men ikke overraskende, sier Roy Pedersen fra Nei til EU. 

– De danske velgerne ble overrumplet av en plutselig folkeavstemning lansert i en situasjon med usikkerhet og krigsfrykt, og der politikere plutselig sa imot seg sjøl når det gjelder forsvarsforbeholdet. Heretter kan danske soldater delta i EUs militære operasjoner i andre land uten FN mandat.  

Pedersen advarer ja-sida i Norge mot å bruke resultatet fra den danske folkeavstemningen til å presse Norge enda lengre inn i EUs militære favntak. 

– EØS-avtalen skulle aldri favne forsvarspolitikk, men misbrukes nå fra ja-sida til å gjøre Norge til del av forsvarsfondet EDF. EDF er en grunnpilar i oppbygging av EUs militærunion. 

 – Norske bidrag til EUs militære operasjoner i Afrika og andre steder vil svekke norske avdelinger og beredskapen vår. Økonomisk vil det påføre Norge store kostnader. Men viktigst er at vi mister politisk styring og kontroll.  

Nei til EU oppfordrer den norske regjeringen til ikke å delta i oppbyggingen av en EU-hær som kan brukes til å gripe inn i andre lands nasjonale suverenitet, men holde fast ved FN-sporet og forsvare folkeretten. 

For spørsmål og kommentarer

Kontakt Roy Pedersen på 930 27 592

 

reLATERT

Se alle arrangementer

Ny runde med nedskjæringspolitikk i EU

31. mai 2023

EU vil stramme inn budsjettreglene. Det vil bety dramatiske kutt i velferden, også i velstående Tyskland.

Etikken i teknikken

15. mai 2023

Hvor smart er det å gi kommersielle selskapers kunstige intelligens tilgang til helseopplysninger?

Fritt vilt

27. mars 2023

De omstridte gruveprosjektene ved Repparfjorden i Finnmark og Førdefjorden er trolig bare begynnelsen når EU ser nordover etter nye råvarer.

EU-domstolen bekrefter ACERs brede myndighet

13. mars 2023

ACER kan overprøve og treffe vedtak om alle sider ved en sak, også der de nasjonale reguleringsmyndighetene er enige seg imellom. EU-domstolen stadfester at energibyråets myndighet strekker seg mye lengre enn å avgjøre tvistepunkter mellom land. De ferske dommene styrker Nei til EUs anførsler i ACER-søksmålet.

Løven i Ljubljana

13. mars 2023

Flere kraftavgjørelser de siste årene viser at EUs energibyrå Acer er langt fra noen papirtiger.

Prisen for politikk

27. feb. 2023

Korrupte politikere kan finnes i ulike forsamlinger, men Qatargate avdekker alvorlige mangler ved EU-parlamentets reisverk.

Forsyningssikkerhet i kraftbørsens vold

14. feb. 2023

Vår beredskap og forsyningssikkerhet blir overlatt til markedet og kraftbørsen. Hvor smart er det?

Hva gjør EU i Arktis? 

07. feb. 2023

– Beslutningstakere må være forberedt på periodisk press mot sentrale norske interesser i nordområdene, skriver Jens Isak Hultgren Nielsen ut fra sin ferske masteroppgave om EU i Arktis. 

Rikdommens privatliv

02. jan. 2023

Vi bør være bekymret når EU-domstolen bruker menneskerettighetene til å hindre allmenhetens innsyn i investorers eierinteresser.

Euro i dyrtid

05. des. 2022

Halvparten av EU-borgerne frykter for egen økonomi i prisgaloppen. Gir euroen en vei ut av krisen eller gjør fellesmynten vondt verre?

Historier om EUs historie

28. nov. 2022

Interessante innføringsbøker i ulike måter å se EUs historie på fra en norsk historiker og en dansk ekspert på lobbyismen i Brussel.

Energiparadokset

15. nov. 2022

Vil det indre markedet bli skjøvet til side for å sørge for mer pålitelig energiforsyning i EU og i Norge?