– Skuffet, men ikke overrasket over utfallet i Danmark.  

Et flertall av de danske velgerne sa 1. juni ja til å oppheve landets forbehold mot å delta i EUs militære samarbeid og en fremtidig EU-hær.

Dette og tre andre forbehold ble innvilget Danmark i 1992 for å unngå at folkets nei til Maastricht-traktaten skulle velte hele unionsprosjektet. 

– Resultatet er skuffende, men ikke overraskende, sier Roy Pedersen fra Nei til EU. 

– De danske velgerne ble overrumplet av en plutselig folkeavstemning lansert i en situasjon med usikkerhet og krigsfrykt, og der politikere plutselig sa imot seg sjøl når det gjelder forsvarsforbeholdet. Heretter kan danske soldater delta i EUs militære operasjoner i andre land uten FN mandat.  

Pedersen advarer ja-sida i Norge mot å bruke resultatet fra den danske folkeavstemningen til å presse Norge enda lengre inn i EUs militære favntak. 

– EØS-avtalen skulle aldri favne forsvarspolitikk, men misbrukes nå fra ja-sida til å gjøre Norge til del av forsvarsfondet EDF. EDF er en grunnpilar i oppbygging av EUs militærunion. 

 – Norske bidrag til EUs militære operasjoner i Afrika og andre steder vil svekke norske avdelinger og beredskapen vår. Økonomisk vil det påføre Norge store kostnader. Men viktigst er at vi mister politisk styring og kontroll.  

Nei til EU oppfordrer den norske regjeringen til ikke å delta i oppbyggingen av en EU-hær som kan brukes til å gripe inn i andre lands nasjonale suverenitet, men holde fast ved FN-sporet og forsvare folkeretten. 

For spørsmål og kommentarer

Kontakt Roy Pedersen på 930 27 592

 

reLATERT

Se alle arrangementer

Euro skaper uro

09. nov. 2023

Dyrtida slår kraftig inn i europeiske husstander. Dette merkes også i Norge. I tillegg til høye priser på energi og mat kommer hyppige renteøkninger. Mye av prisveksten er importert. Ville det hjelpe å bytte ut krona med euroen?

Uvisst om utvidelse av unionen

08. nov. 2023

Sverige og Finland brukte fem år på prosessen med å bli EU-medlem, og ingen har gjort det raskere. Tyrkia har vært kandidatland i snart 25 år. Hva er utsiktene for et snarlig EU-medlemskap for Ukraina?

Vett 2 2023 Dyrtid for demokratiet

07. nov. 2023

Kan EU utvide unionen både i dybden og bredden?

Europeisering uten union

30. okt. 2023

Utvidelse av EU med nye medlemsland åpner en følsom debatt om EUs institusjoner, finansiering og politikk.

Urovekkende fra Forsvarskommisjonen

10. juli 2023

Forsvarskommisjonens flertall vil dra Norge tettest mulig inn i EUs militære unionsprosjekt. Den tvilsomme påstanden er at dette vil styrke den nasjonale forsvarsevnen.

Sertifisert skuebrød

26. juni 2023

Ti år etter at klesfabrikkene i Rana Plaza raste sammen, skal vi ikke glemme at det som er fleksibelt for noen, kan være skjebnesvangert for andre.

Næringsministeren vil stille Norge bak EU i den nye handelskrigen

22. juni 2023

USA og Kina har gitt gigantiske subsidiepakker til sine egne mer eller mindre grønne industriprosjekter. EU vil gjøre det samme. Hvor klokt er det av næringsministeren å stille Norge «hundre prosent» bak EU og det indre markedet?

Ny runde med nedskjæringspolitikk i EU

31. mai 2023

EU vil stramme inn budsjettreglene. Det vil bety dramatiske kutt i velferden, også i velstående Tyskland.

Etikken i teknikken

15. mai 2023

Hvor smart er det å gi kommersielle selskapers kunstige intelligens tilgang til helseopplysninger?

Fritt vilt

27. mars 2023

De omstridte gruveprosjektene ved Repparfjorden i Finnmark og Førdefjorden er trolig bare begynnelsen når EU ser nordover etter nye råvarer.

EU-domstolen bekrefter ACERs brede myndighet

13. mars 2023

ACER kan overprøve og treffe vedtak om alle sider ved en sak, også der de nasjonale reguleringsmyndighetene er enige seg imellom. EU-domstolen stadfester at energibyråets myndighet strekker seg mye lengre enn å avgjøre tvistepunkter mellom land. De ferske dommene styrker Nei til EUs anførsler i ACER-søksmålet.

Løven i Ljubljana

13. mars 2023

Flere kraftavgjørelser de siste årene viser at EUs energibyrå Acer er langt fra noen papirtiger.