– Vi trenger EØS-debatten, og takk for at SV er tydelige her!

Nei til EU-leder Kathrine Klevelands hilsningstale til SVs landsmøte 2019.

Gode landsmøte! Takk for invitasjonen!

Folkestyre, miljø og solidaritet, samhold og motmakt er fortsatt kjerneord i kamp mot EU-medlemskap. Det er fortsatt både riktig og viktig å si nei til EU!

Den breie grasrotorganisasjonen Nei til EU som mente det var et samfunnsmål at vi utover å sikre velferdsgoder for alle, skulle ha et solidarisk øye ikke bare i eget land, men ut over egne grenser, har fortsatt de samme målene.

Vi sier fortsatt at verden er større enn EU!

Det å mene det er best at vi som nasjon bestemmer sjøl, handler ikke om egoisme og å være seg sjøl nok.

Nei til EU har i dag nesten 21 000 medlemmer og hadde medlemsvekst i fjor, vi setter pris på og trenger hvert eneste medlem for å holde ja-sida på armlengdes avstand.

«Jeg har tapt to ganger. Jeg kommer ikke til å prøve igjen», sa Jens Stoltenberg til tyske sosialdemokratene i 2011. Åtte år seinere er plutselig medlemskap satt opp i mot EØS-avtalen i resolusjonsforslag hos Høyre, og sterke krefter i Venstre vil bli Ja til EU-parti.

Nei til EU er beredt til å ta kampen mot EU-medlemskap på nytt. I 72 og 94 var kamp for folkestyre og demokrati, handlefrihet og solidaritet våre viktigste argumenter. Det er verdier vi fortsatt vil kjempe for i Norge. 

(Hilsningstalen fortsetter under bildet)

Karl Sverre Kathrine Christian SV-lm 2019
Karl-Sverre Holdal, Kathrine Kleveland og Christian Torseth på Nei til EU-standen under SV-landsmøtet.

Utspillene de siste ukene både fra Høyre- og Venstre-representanter beviser det vi visste fra før: Ja-sida vil alltid prøve seg igjen! Da skal vi kjempe i mot.

Heming Olaussen, som var leder i Nei til EU før meg og er i salen i dag, har lært meg et sitat fra Finn Gustavsen, deres første parlamentariske leder, som sa det omtrent sånn: «Et nei-flertall i folkeavstemminga forandrer ikke Norge, men det gir oss sjølstendighet til å arbeide for å forandre Norge». 

Derfor gyver vi løs på sak etter sak som EU via EØS-avtalen holder oss i arbeid med. Ikke fordi alt fra EU er forferdelig, men fordi EUs utvikling, for eksempel med stadig nye byråer fratar Norge den nasjonale suvereniteten som var grunnlaget for at vi ikke ville inn i EU.  

EØS-avtalen knytter oss stadig nærmere EU, direktiv for direktiv, byrå for byrå.

I Jernbanepakke 4 vil for eksempel EUs jernbanebyrå ERA, som ligger i franske Lille, få myndighet også i Norge. Dette bryter med forutsetningen for EØS om at Norge ikke skulle være underlagt EU.

Jernbanepakke 4 vil gi senka sikkerhet og anbudstvang. Da hjelper det ikke hva et nytt storting mener om privatisering av jernbanen. EUs pålegg er obligatorisk. Det er dypt udemokratisk. Nei til EU står sammen med bl.a. jernbanens fagforbund og LO i kampen mot EUs jernbanepakke 4.

Det er en økende EØS-debatt, der sosial dumping, en pressa transportbransje, energisektoren, privatisering av kommunene, meldeplikt og til og med norsk høyesterett overstyres av EØS

Vi trenger EØS-debatten, og takk for at SV er tydelige her!

De som virkelig ønsker kunnskap og debatt om Norges forhold til EU, bør støtte forslaget fra dere i SV om en offentlig utredning om EØS. Det gjør Nei til EU. Forslaget er til behandling i Stortinget og Nei til EU deltok på høringen i Stortinget.

Vi tror på samarbeid, og vi takker for samarbeid! Lykke til med landsmøtet!

Stort bilde: Kathrine Kleveland holder hilsningstale under SV-landsmøtet. Foto: Heidi Larsen

reLATERT

Se alle arrangementer

Islandsk utvalg utreder EØS

20. juni 2019

Nei til EU møtte denne uken et islandsk regjeringsoppnevnt utvalg som utreder deltakelsen i EØS-avtalen. Rapporten skal komme til høsten.

Folket vil ha mindre EU-makt i Norge

19. juni 2019

Flertallet mot norsk EU-medlemskap er solid. Motstanden mot EØS-avtalen er også betydelig, særlig om folk får valget mellom EØS og en handelsavtale.

Utbredt EØS-myte om toll

19. juni 2019

Svært mange tror det blir toll på norske industrivarer til EU uten EØS-avtalen, viser en ny meningsmåling. Bare 13 prosent fastslår fakta: det blir ikke toll.

NRK-valgomat med EØS-spørsmål

17. juni 2019

«EØS-avtalen rammer det lokale selv­sty­ret i Norge. Vi må si opp EØS-avtalen», er en av påstandene i NRKs valgomat.

Jernbanetragedie for evig tid

17. juni 2019

I dag kom nyheten om at anbudet på alle ruter fra Eidsvoll og nordover går til et norsk datterselskap av SJ, Statens Järnvägar (SJ).

Mellem tar seg friheter

13. juni 2019

EUs såkalte friheter er ikke våre friheter. EUs fire friheter handler om å skape verdens mest konkurransedyktige region.

Folket splittet om EØS eller handelsavtale

12. juni 2019

En ny meningsmåling viser at folket er delt i spørsmålet om handelsavtale eller EØS.

Flertallet mener EU har for mye makt i Norge

12. juni 2019

Det er et klart flertall som mener EU har for mye makt i Norge, viser en ny meningsmåling. Folket er delt i spørsmålet om handelsavtale eller EØS.

25 år sidan Nei til EU-kampanjestart

11. juni 2019

11. juni 1994 starta den den store kampanjen for å få folk til å seie nei til norsk EU-medlemskap. I Trondheim var det stort folketog gjennom gatene og ein stappfull Nidarøhall med mange talarar.

EØS-avtalen i ord og handling

11. juni 2019

Partileder Kjell Ingolf Ropstad i Kristelig Folkeparti og tidligere leder Kjell Magne Bondevik slår et slag for EØS-avtalen som vern mot EU-medlemskap (VG 28. mai).

Hilsen på Norges Bondelags årsmøte

07. juni 2019

Nei til EU-leder Kathrine Kleveland hilset Norges Bondelags årsmøte på Lillehammer 5. juni.

25 år siden folkets nei

06. juni 2019

28. november 2019 er det 25 år siden folket sa nei til EU i en folkeavstemning. Nei til EU skal feire jubileet gjennom hele året, og vi runder av med en stor fest 29. november.