– Vi trenger EØS-debatten, og takk for at SV er tydelige her!

Nei til EU-leder Kathrine Klevelands hilsningstale til SVs landsmøte 2019.

Gode landsmøte! Takk for invitasjonen!

Folkestyre, miljø og solidaritet, samhold og motmakt er fortsatt kjerneord i kamp mot EU-medlemskap. Det er fortsatt både riktig og viktig å si nei til EU!

Den breie grasrotorganisasjonen Nei til EU som mente det var et samfunnsmål at vi utover å sikre velferdsgoder for alle, skulle ha et solidarisk øye ikke bare i eget land, men ut over egne grenser, har fortsatt de samme målene.

Vi sier fortsatt at verden er større enn EU!

Det å mene det er best at vi som nasjon bestemmer sjøl, handler ikke om egoisme og å være seg sjøl nok.

Nei til EU har i dag nesten 21 000 medlemmer og hadde medlemsvekst i fjor, vi setter pris på og trenger hvert eneste medlem for å holde ja-sida på armlengdes avstand.

«Jeg har tapt to ganger. Jeg kommer ikke til å prøve igjen», sa Jens Stoltenberg til tyske sosialdemokratene i 2011. Åtte år seinere er plutselig medlemskap satt opp i mot EØS-avtalen i resolusjonsforslag hos Høyre, og sterke krefter i Venstre vil bli Ja til EU-parti.

Nei til EU er beredt til å ta kampen mot EU-medlemskap på nytt. I 72 og 94 var kamp for folkestyre og demokrati, handlefrihet og solidaritet våre viktigste argumenter. Det er verdier vi fortsatt vil kjempe for i Norge. 

(Hilsningstalen fortsetter under bildet)

Karl Sverre Kathrine Christian SV-lm 2019
Karl-Sverre Holdal, Kathrine Kleveland og Christian Torseth på Nei til EU-standen under SV-landsmøtet.

Utspillene de siste ukene både fra Høyre- og Venstre-representanter beviser det vi visste fra før: Ja-sida vil alltid prøve seg igjen! Da skal vi kjempe i mot.

Heming Olaussen, som var leder i Nei til EU før meg og er i salen i dag, har lært meg et sitat fra Finn Gustavsen, deres første parlamentariske leder, som sa det omtrent sånn: «Et nei-flertall i folkeavstemminga forandrer ikke Norge, men det gir oss sjølstendighet til å arbeide for å forandre Norge». 

Derfor gyver vi løs på sak etter sak som EU via EØS-avtalen holder oss i arbeid med. Ikke fordi alt fra EU er forferdelig, men fordi EUs utvikling, for eksempel med stadig nye byråer fratar Norge den nasjonale suvereniteten som var grunnlaget for at vi ikke ville inn i EU.  

EØS-avtalen knytter oss stadig nærmere EU, direktiv for direktiv, byrå for byrå.

I Jernbanepakke 4 vil for eksempel EUs jernbanebyrå ERA, som ligger i franske Lille, få myndighet også i Norge. Dette bryter med forutsetningen for EØS om at Norge ikke skulle være underlagt EU.

Jernbanepakke 4 vil gi senka sikkerhet og anbudstvang. Da hjelper det ikke hva et nytt storting mener om privatisering av jernbanen. EUs pålegg er obligatorisk. Det er dypt udemokratisk. Nei til EU står sammen med bl.a. jernbanens fagforbund og LO i kampen mot EUs jernbanepakke 4.

Det er en økende EØS-debatt, der sosial dumping, en pressa transportbransje, energisektoren, privatisering av kommunene, meldeplikt og til og med norsk høyesterett overstyres av EØS

Vi trenger EØS-debatten, og takk for at SV er tydelige her!

De som virkelig ønsker kunnskap og debatt om Norges forhold til EU, bør støtte forslaget fra dere i SV om en offentlig utredning om EØS. Det gjør Nei til EU. Forslaget er til behandling i Stortinget og Nei til EU deltok på høringen i Stortinget.

Vi tror på samarbeid, og vi takker for samarbeid! Lykke til med landsmøtet!

Stort bilde: Kathrine Kleveland holder hilsningstale under SV-landsmøtet. Foto: Heidi Larsen

reLATERT

Se alle arrangementer

– Vi vil styre fiskerressursene selv. Bli medlem i Nei til EU

24. april 2019

– Nei til EU tar kampen for å hindre at EU får råderett over fiskeressursene. Derfor er jeg medlem i Nei til EU, sier Petter Myklebust.

– EØS gjer SFO dyrare. Bli med i Nei til EU du også

24. april 2019

– Nei til EU tar kampen for å hindre at EU og EØS får styre i norske kommuner. Difor er eg medlem i Nei til EU, seier Eva Marie Mathisen.

– EU skal ikke styre norsk jernbane. Bli med i Nei til EU du også

24. april 2019

– Nei til EU tar kampen for å hindre at EU får råderett over norsk jernbane, og derfor er jeg medlem i Nei til EU, sier Kathrine Kleveland.

Ny folder: Norsk kraft skal styres fra Norge. Ikke av EU

23. april 2019

Last ned Nei til EUs nye åttesiders informasjonshefte om EUs energunion i praktisk lommeformat. Dette er en ny utgave av heftet som ble laget i 2018.

Folder til vervekampanjen

12. april 2019

Last ned folder om offentlige tjenester, jernbanepakke 4, internasjonal solidaritet og fisk.

Folder «EU truer kommunen din»

12. april 2019

Her kan du laste ned folderen «EU truer kommunen din» om Hjelmengutvalget og meldeplikt til EU og EØS.

Ingen ACER-garantier

12. april 2019

Alltinget behandler nå EUs energimarkedspakke 3 og tilknytning til energibyrået ACER.

Handler godt uten EØS

11. april 2019

De fleste land i verden handler med EU uten en EØS-avtale. Mange av dem har økt eksporten av varer og tjenester til EU mer enn EØS-landet Norge.

Presentasjoner fra rådsmøtet

09. april 2019

Her kan du laste ned presentasjonene fra Nei til EUs rådsmøte 6.–7. april 2019

25 ÅR ETTER NORDLANDS-RAPPORTEN FRA 1994 - HVILKEN RELEVANS HAR DEN FOR EØS-AVTALEN?

08. april 2019

Det har nå gått 25 år og vi ble ikke EU-medlemmer, men derimot bundet opp av EØS-avtalen.

FYLKESRÅDET OG JERNBANEPAKKE 4

08. april 2019

Nordland fylkesting gjorde et viktig vedtak på sitt møte i oktober om Jernbanepakke 4 og konkurranse-utsetting av jernbanen i Norge.

Meldeplikt til EU og ESA – nei takk!

08. april 2019

Nei til EU mener det nye forslaget om meldeplikt til EU og ESA er et rent overgrep mot folkestyret i Norge så vel som i Europa.