– Vi trenger EØS-debatten, og takk for at SV er tydelige her!

Nei til EU-leder Kathrine Klevelands hilsningstale til SVs landsmøte 2019.

Gode landsmøte! Takk for invitasjonen!

Folkestyre, miljø og solidaritet, samhold og motmakt er fortsatt kjerneord i kamp mot EU-medlemskap. Det er fortsatt både riktig og viktig å si nei til EU!

Den breie grasrotorganisasjonen Nei til EU som mente det var et samfunnsmål at vi utover å sikre velferdsgoder for alle, skulle ha et solidarisk øye ikke bare i eget land, men ut over egne grenser, har fortsatt de samme målene.

Vi sier fortsatt at verden er større enn EU!

Det å mene det er best at vi som nasjon bestemmer sjøl, handler ikke om egoisme og å være seg sjøl nok.

Nei til EU har i dag nesten 21 000 medlemmer og hadde medlemsvekst i fjor, vi setter pris på og trenger hvert eneste medlem for å holde ja-sida på armlengdes avstand.

«Jeg har tapt to ganger. Jeg kommer ikke til å prøve igjen», sa Jens Stoltenberg til tyske sosialdemokratene i 2011. Åtte år seinere er plutselig medlemskap satt opp i mot EØS-avtalen i resolusjonsforslag hos Høyre, og sterke krefter i Venstre vil bli Ja til EU-parti.

Nei til EU er beredt til å ta kampen mot EU-medlemskap på nytt. I 72 og 94 var kamp for folkestyre og demokrati, handlefrihet og solidaritet våre viktigste argumenter. Det er verdier vi fortsatt vil kjempe for i Norge. 

(Hilsningstalen fortsetter under bildet)

Karl Sverre Kathrine Christian SV-lm 2019
Karl-Sverre Holdal, Kathrine Kleveland og Christian Torseth på Nei til EU-standen under SV-landsmøtet.

Utspillene de siste ukene både fra Høyre- og Venstre-representanter beviser det vi visste fra før: Ja-sida vil alltid prøve seg igjen! Da skal vi kjempe i mot.

Heming Olaussen, som var leder i Nei til EU før meg og er i salen i dag, har lært meg et sitat fra Finn Gustavsen, deres første parlamentariske leder, som sa det omtrent sånn: «Et nei-flertall i folkeavstemminga forandrer ikke Norge, men det gir oss sjølstendighet til å arbeide for å forandre Norge». 

Derfor gyver vi løs på sak etter sak som EU via EØS-avtalen holder oss i arbeid med. Ikke fordi alt fra EU er forferdelig, men fordi EUs utvikling, for eksempel med stadig nye byråer fratar Norge den nasjonale suvereniteten som var grunnlaget for at vi ikke ville inn i EU.  

EØS-avtalen knytter oss stadig nærmere EU, direktiv for direktiv, byrå for byrå.

I Jernbanepakke 4 vil for eksempel EUs jernbanebyrå ERA, som ligger i franske Lille, få myndighet også i Norge. Dette bryter med forutsetningen for EØS om at Norge ikke skulle være underlagt EU.

Jernbanepakke 4 vil gi senka sikkerhet og anbudstvang. Da hjelper det ikke hva et nytt storting mener om privatisering av jernbanen. EUs pålegg er obligatorisk. Det er dypt udemokratisk. Nei til EU står sammen med bl.a. jernbanens fagforbund og LO i kampen mot EUs jernbanepakke 4.

Det er en økende EØS-debatt, der sosial dumping, en pressa transportbransje, energisektoren, privatisering av kommunene, meldeplikt og til og med norsk høyesterett overstyres av EØS

Vi trenger EØS-debatten, og takk for at SV er tydelige her!

De som virkelig ønsker kunnskap og debatt om Norges forhold til EU, bør støtte forslaget fra dere i SV om en offentlig utredning om EØS. Det gjør Nei til EU. Forslaget er til behandling i Stortinget og Nei til EU deltok på høringen i Stortinget.

Vi tror på samarbeid, og vi takker for samarbeid! Lykke til med landsmøtet!

Stort bilde: Kathrine Kleveland holder hilsningstale under SV-landsmøtet. Foto: Heidi Larsen

reLATERT

Se alle arrangementer

Et EØS-mesterskap i feiltolkninger

12. des. 2019

Ledelsens framstilling av Fellesforbundet som et «ja til EØS»-forbund er drøy kost i et demokratisk perspektiv.

Takk for innsatsen, Anne!

09. des. 2019

I dag, 9. desember, fyller Anne Enger 70 år.

EØS-avtalen skaper usikkerhet om velferdsstaten

04. des. 2019

NAV-skandalen om trygd for nordmenn med korttidsopphold i utlandet er også en EØS-skandale. Uretten som er begått mot de som er blitt uskyldig dømt og fratatt trygderettigheter, opprører mange. At det må gjøres en fullstendig opprydding og granskning bør være selvsagt.

Klimakrisa er større enn EU

02. des. 2019

Kan EU sin rådande politikk om fri flyt og med auka vekst gjennom meir transport foreinast med effektive tiltak mot klimakrisa? Nei til EU meiner nei.

Fantastisk fest for folkets nei!

30. nov. 2019

Fredag 29. november var en hele neisiden samlet for å feire at det er 25 år siden det norske folket sa nei til EU-medlemskap i folkeavstemningen 28. november 1994. Over 300 EU-motstandere fikk fine gode historier, kultur, politikk og samhold.

Perspektiver på EU 25 år etter folkets nei

29. nov. 2019

Jubileumsseminaret på DogA i Oslo samlet mange tilhørere som ville høre om erfaringene fra den store nei-kampen i 1994 – og hva lærdommene bør være for oss i dag.

25 år siden i dag: – Historisk EU-avstemning 28. november 1994

28. nov. 2019

I dag er det 25 år siden det norske folk stemte nei til EU-medlemskap i folkeavstemningen 28. november 1994.

NORGE SA NEI TIL EU-MEDLEMSKAP!

26. nov. 2019

Torsdag 28. november er det 25 år siden 52,4 % av folket sa nei til medlemskap i den Europeiske Unionen, EU. I Nordland var tallet 71,4 % nei, i Troms 71,5 %, mens det i Finnmark var høyest med 74,5%.

Nei-allianse med toleranse

26. nov. 2019

28. november 1994 sa det norske folk nei til EU for andre gang. 25 år senere trengs det fortsatt et sterkt Nei til EU.

Freiberg i flaskehalsen

26. nov. 2019

Energidepartementet holder fast ved at flaskehalsinntektene kan brukes i sin helhet til å redusere nettleia. Elektrisitetsforordningen til EU/EØS sier det motsatte.

«Vi sto han av» i Tromsø

19. nov. 2019

Lørdag 16. november markerte Troms Nei til EU 25-årsjubileet for seieren i folkeavstemninga i 1994 og den store demonstrasjonen «Vi står han av» som samlet 5000 i tog i Tromsø 14. november 1994.

Mat og miljø hos Tante Gerda

18. nov. 2019

Kreativiteten svekkes i miljøpolitikken og forbildene forsvinner nå regler og politikk skal harmoniseres i EUs indre marked.