– Vi trenger EØS-debatten, og takk for at SV er tydelige her!

Nei til EU-leder Kathrine Klevelands hilsningstale til SVs landsmøte 2019.

Gode landsmøte! Takk for invitasjonen!

Folkestyre, miljø og solidaritet, samhold og motmakt er fortsatt kjerneord i kamp mot EU-medlemskap. Det er fortsatt både riktig og viktig å si nei til EU!

Den breie grasrotorganisasjonen Nei til EU som mente det var et samfunnsmål at vi utover å sikre velferdsgoder for alle, skulle ha et solidarisk øye ikke bare i eget land, men ut over egne grenser, har fortsatt de samme målene.

Vi sier fortsatt at verden er større enn EU!

Det å mene det er best at vi som nasjon bestemmer sjøl, handler ikke om egoisme og å være seg sjøl nok.

Nei til EU har i dag nesten 21 000 medlemmer og hadde medlemsvekst i fjor, vi setter pris på og trenger hvert eneste medlem for å holde ja-sida på armlengdes avstand.

«Jeg har tapt to ganger. Jeg kommer ikke til å prøve igjen», sa Jens Stoltenberg til tyske sosialdemokratene i 2011. Åtte år seinere er plutselig medlemskap satt opp i mot EØS-avtalen i resolusjonsforslag hos Høyre, og sterke krefter i Venstre vil bli Ja til EU-parti.

Nei til EU er beredt til å ta kampen mot EU-medlemskap på nytt. I 72 og 94 var kamp for folkestyre og demokrati, handlefrihet og solidaritet våre viktigste argumenter. Det er verdier vi fortsatt vil kjempe for i Norge. 

(Hilsningstalen fortsetter under bildet)

Karl Sverre Kathrine Christian SV-lm 2019
Karl-Sverre Holdal, Kathrine Kleveland og Christian Torseth på Nei til EU-standen under SV-landsmøtet.

Utspillene de siste ukene både fra Høyre- og Venstre-representanter beviser det vi visste fra før: Ja-sida vil alltid prøve seg igjen! Da skal vi kjempe i mot.

Heming Olaussen, som var leder i Nei til EU før meg og er i salen i dag, har lært meg et sitat fra Finn Gustavsen, deres første parlamentariske leder, som sa det omtrent sånn: «Et nei-flertall i folkeavstemminga forandrer ikke Norge, men det gir oss sjølstendighet til å arbeide for å forandre Norge». 

Derfor gyver vi løs på sak etter sak som EU via EØS-avtalen holder oss i arbeid med. Ikke fordi alt fra EU er forferdelig, men fordi EUs utvikling, for eksempel med stadig nye byråer fratar Norge den nasjonale suvereniteten som var grunnlaget for at vi ikke ville inn i EU.  

EØS-avtalen knytter oss stadig nærmere EU, direktiv for direktiv, byrå for byrå.

I Jernbanepakke 4 vil for eksempel EUs jernbanebyrå ERA, som ligger i franske Lille, få myndighet også i Norge. Dette bryter med forutsetningen for EØS om at Norge ikke skulle være underlagt EU.

Jernbanepakke 4 vil gi senka sikkerhet og anbudstvang. Da hjelper det ikke hva et nytt storting mener om privatisering av jernbanen. EUs pålegg er obligatorisk. Det er dypt udemokratisk. Nei til EU står sammen med bl.a. jernbanens fagforbund og LO i kampen mot EUs jernbanepakke 4.

Det er en økende EØS-debatt, der sosial dumping, en pressa transportbransje, energisektoren, privatisering av kommunene, meldeplikt og til og med norsk høyesterett overstyres av EØS

Vi trenger EØS-debatten, og takk for at SV er tydelige her!

De som virkelig ønsker kunnskap og debatt om Norges forhold til EU, bør støtte forslaget fra dere i SV om en offentlig utredning om EØS. Det gjør Nei til EU. Forslaget er til behandling i Stortinget og Nei til EU deltok på høringen i Stortinget.

Vi tror på samarbeid, og vi takker for samarbeid! Lykke til med landsmøtet!

Stort bilde: Kathrine Kleveland holder hilsningstale under SV-landsmøtet. Foto: Heidi Larsen

reLATERT

Se alle arrangementer

Faktasjekk om samhandel i og utenfor EØS

21. aug. 2019

Det verserer mange påstander og skremsler om hva som vil skje med norsk eksport hvis vi går ut av EØS uten at en ny avtale med EU er på plass.

25 år siden «Tokt mot EU»

20. aug. 2019

I dag, 20. august, er det 25 år siden «Tokt mot EU» la til Rådhuskaia i Oslo etter å ha besøkt nær femti steder på veien fra Trondheim.

Under ACERs administrasjon

20. aug. 2019

Debatten om EUs energipakke 4 og ACER fortsetter. Den nye energipakken gir blant annet EUs energibyrå rett til å opprette lokalkontor i enkeltland for ekstra tilsyn.

Maner til kraftigere EØS-offensiv

15. aug. 2019

– Ja-sida er mer i kampmodus om EØS enn nei-sida. Foreløpig. Det må vi gjøre noe med, sa Dag Seierstad da han innledet på skoleringsdagen om EØS i regi av faglig utvalg i Oslo Nei til EU.

Appell på Arendalsuka 2019

14. aug. 2019

Folkestyre, suverenitet, solidaritet og lokaldemokrati er hedersord for Nei til EU, sa Kathrine Kleveland i sin appell i Arendal 13. august 2019.

Tanker om demokrati fra Arendalsuka

13. aug. 2019

Som leder i Nei til EU har jeg som de fleste andre latt meg ryste av den tragiske skyteepisoden i moskeen i Bærum og drapet som ble utført av samme gjerningsmann.

Med Grunnloven i spill

12. aug. 2019

Hvilken rolle bør Grunnloven spille i norsk politikk? En mest mulig tilbaketrukken én, vil mange av oss mene, ettersom strid om forfatningen vitner om et hus i strid med seg selv, om et politisk system der aktørene ikke lenger makter å være enige om hvilke kjøreregler som skal gjelde.

EU presser på for utbygging i norsk natur

12. aug. 2019

Debatten om vindkraftutbygging har gått høyt i sommer. Mange er bekymret for omfattende nedbygging av sårbar norsk natur.

Strømmen styres av EU

09. aug. 2019

Elektrisitetsdirektivet som nå er revidert og som er en del av EU sin nye energipakke 4, levner ingen tvil, strømmen styres av EU.

Ny kamp mot ACER

09. aug. 2019

Nei til EU varsler ny ACER-debatt skrev NTB i sommer, i et oppslag som gikk landet rundt. Hvorfor maser vi om EUs energibyrå igjen?

Solidarisk EU-motstand på Ungdom mot EUs sommerleir

07. aug. 2019

Ungdom mot EUs sommerleir var i år på Skogstad leirsted på Eina i Oppland 25.–28. juli. Unge motstandere fra alle landsdeler, og tre dansker deltok.

Spis is for norsk landbruk

06. aug. 2019

I år er det 25 år siden nordmenn stemte nei til EU for andre gang. I EU-kampen i 1994 var et av de viktigste spørsmålene om landbrukspolitikken skulle bestemmes i Brussel eller på Stortinget.