Boye Ullmann ble valgt inn i redaksjonskomiteen og fikk med seg et stort flertall på å si nei til Acer og EUs 4. energimarkedspakke.

Dramatisk skifte om EØS, ACER og innleie i Fellesforbundet

– Vedtakene på Fellesforbundets landsmøte er svært viktige, sier Einar Frogner, leder i Nei til EU. 

Nei-vinden blåste sterkt på Fellesforbundets landsmøte, som hadde sin siste dag 25. oktober. Med store flertall gjorde landsmøtet vedtak stikk i strid med forbundsledelsens ønsker. 

Fellesforbundet er LOs nest største forbund med 170 000 medlemmer, og er det største forbundet i privat sektor. 

Ut av EØS om innleieforbudet saboteres 

Ståle Knoff Johansen, som representerte mindretallet i redaksjonskomiteen, ble overrasket over at de fikk flertall for sitt forslag. 

– Den store debatten på landsmøtet har gått på kraft og Acer, så jeg hadde ikke forventet at vi skulle vinne EØS-avstemningen, sa Knoff Johansen til Fri Fagbevegelse 25. oktober. 

Flertallet som støttet dette forslaget var så stort at det ikke var behov for elektronisk avstemning: «Norske tariffavtaler og norsk arbeidslivslovgivning må ikke forringes som følge av EUs regler. Dersom EFTA domstolen eller ESA tvinger Norge til å endre regler om innleie, vil Fellesforbundet jobbe for en alternativ handelsavtale og annen tilknytning til EØS.»

To tredeler mot Acer

Landsmøtet var tydelige på kravet om at krafta skal være under nasjonal styring. Et stort flertall på 351 av delegatene stemte for at Norge skal gå ut av Acer, begrunnet med at «Fellesforbundets mål forutsetter et oppgjør med vårt eksisterende markedsbaserte kraftregime». 121 delegater stemte for et mer moderat forslag. 

Fellesforbundet sa også et klart nei til EUs 4. energimarkedspakke. 

Stort bilde i toppen: Boye Ullmann ble valgt inn i redaksjonskomiteen og fikk med seg et stort flertall på å si nei til Acer og EUs 4. energimarkedspakke. (Skjermbinde fra Fellesforbundets strøm fra landsmøtet )

reLATERT

Se alle arrangementer

Balansekunst på markedets premisser

28. nov. 2023

EØS-avtalen kan åpne for frikobling av strømprisen fra markedsregelverket til EU. Men dette hadde ikke Strømprisutvalget «tid og kapasitet» til å vurdere!

Krona for klima og arbeid

27. nov. 2023

Innføring av euro i Norge ville frata nye grønne næringer et formidabelt konkurransefortrinn.

Forsvar arbeidsmiljøloven og innleieforbudet mot ESA! 

21. nov. 2023

Uttalelse fra Nei til EUs rådsmøte 19. november 2023.

Forsiktig utenriksminister på glatt føre

15. nov. 2023

Utenriksminister Espen Barth Eide sa i sin redegjørelse om viktige EU- og EØS-saker at han ikke vil kutte svinger. Enn så lenge bruker han bare blinklyset.

Politiske krafttak må til

14. nov. 2023

Det er ikke lenger omstridt at de to siste utenlandskablene har vært utslagsgivende for strømprisen. Det kontroversielle består nå i hvilke politiske grep som er mulige.

Faktum som forsvant

13. nov. 2023

Bak Høyesteretts klare konklusjon i Acer-dommen ligger det mange motsetninger og forhold som ikke er vurdert.

Hva sier Høyesterett i ACER-dommen?

09. nov. 2023

Høyesterettsdommen i ACER-saken tar ikke stilling til konsekvensene for strømprisen eller andre følger av at Norge er blitt integrert i EUs energimarked. Det Høyesterett behandler er den direkte beslutningsmyndigheten som isolert sett er overført til EØS-tilsynet ESA.

Ingen kur for alt

07. nov. 2023

Hva er virkninger og bivirkninger av EUs nye helseunion?

Til forsvar for en tapt sak

07. nov. 2023

Etter Acer-dommen i Høyesterett er vernet om norsk myndighet og suverenitet i Grunnloven satt ut av spill.

I dag tenker jeg på EØS-avtalen!

02. nov. 2023

Jonas og Erna vet så altfor godt at å sitte stille i båten gjør at EØS-avtalen vil bli utvidet med ca. 2 direktiver og en rekke forordninger hver eneste dag. Det blir så mye at folk flest ikke har kapasitet til å følge strømmen av rettsakter inn i norsk lovverk.

Frykter en mer EU-positiv regjering med nye statsråder fra Europabevegelsen 

19. okt. 2023

Andreas Bjelland Eriksen som er den nye klima- og miljøministeren har tidligere bakgrunn fra Europeisk Ungdom sitt sentralstyre fra 2012 til 2013 og Espen Barth Eide, som er ny utenriksminister, har tidligere vært generalsekretær for Europabevegelsen.

Et vellykket møte med tema: EØS-avtalen og kommunene

16. okt. 2023

Det ble et vellykket møte på Gjøvik -med 34 tilstedeværende. Sted: Samfundet. Tema: EØS-avtalen og kommunene. Innleder: spesialrådgiver fra Fagforbundet og Kommunekonsult Fanny Voldnes.