Boye Ullmann ble valgt inn i redaksjonskomiteen og fikk med seg et stort flertall på å si nei til Acer og EUs 4. energimarkedspakke.

Dramatisk skifte om EØS, ACER og innleie i Fellesforbundet

– Vedtakene på Fellesforbundets landsmøte er svært viktige, sier Einar Frogner, leder i Nei til EU. 

Nei-vinden blåste sterkt på Fellesforbundets landsmøte, som hadde sin siste dag 25. oktober. Med store flertall gjorde landsmøtet vedtak stikk i strid med forbundsledelsens ønsker. 

Fellesforbundet er LOs nest største forbund med 170 000 medlemmer, og er det største forbundet i privat sektor. 

Ut av EØS om innleieforbudet saboteres 

Ståle Knoff Johansen, som representerte mindretallet i redaksjonskomiteen, ble overrasket over at de fikk flertall for sitt forslag. 

– Den store debatten på landsmøtet har gått på kraft og Acer, så jeg hadde ikke forventet at vi skulle vinne EØS-avstemningen, sa Knoff Johansen til Fri Fagbevegelse 25. oktober. 

Flertallet som støttet dette forslaget var så stort at det ikke var behov for elektronisk avstemning: «Norske tariffavtaler og norsk arbeidslivslovgivning må ikke forringes som følge av EUs regler. Dersom EFTA domstolen eller ESA tvinger Norge til å endre regler om innleie, vil Fellesforbundet jobbe for en alternativ handelsavtale og annen tilknytning til EØS.»

To tredeler mot Acer

Landsmøtet var tydelige på kravet om at krafta skal være under nasjonal styring. Et stort flertall på 351 av delegatene stemte for at Norge skal gå ut av Acer, begrunnet med at «Fellesforbundets mål forutsetter et oppgjør med vårt eksisterende markedsbaserte kraftregime». 121 delegater stemte for et mer moderat forslag. 

Fellesforbundet sa også et klart nei til EUs 4. energimarkedspakke. 

Stort bilde i toppen: Boye Ullmann ble valgt inn i redaksjonskomiteen og fikk med seg et stort flertall på å si nei til Acer og EUs 4. energimarkedspakke. (Skjermbinde fra Fellesforbundets strøm fra landsmøtet )

reLATERT

Se alle arrangementer

Modellmakeri om EØS 

24. mai 2024

Det er svært lite troverdig at handelen med EU skulle bli redusert med en tredjedel uten EØS-avtalen. 

Oslo Nei til EUs høringsinnspill til Fornybardirektivet

21. mai 2024

Oslo Nei til EU støtter ikke forslaget om at Fornybardirektivet skal gjøres gjeldende for Norge.

Handelen og samarbeidet kan fortsette uten EØS-avtalen

16. mai 2024

Den dagen EØS-avtalen sies opp, overtar automatisk handelsavtalen mellom Norge og EU igjen. Den sikrer tollfrihet for norske industrivarer til EU, skriver Einar Frogner, leder av Nei til EU.

EUs helikopterregelverk HOFO på norsk sokkel 

15. mai 2024

Faglig utvalg i Nei til EU arrangerer webinar om EUs helikopterregelverk HOFO på norsk sokkel den 29. mai klokka 11.00 til 11.30.  Se webinaret her!

Den europeiske unionen viser sitt sanne andlet.  

08. mai 2024

Norske styresmakter har ikkje avgjort om dei vil seia ja til Fornybardirektivet, heller ikkje når dei eventuelt vil ta eit standpunkt i saka.   Dette likar den europeiske unionen lite. Kommissæren for det aktuelle politikkområdet stiller krav, kjem med fristar og meir enn antydar straffereaksjonar.

Tvilsom gevinst av EØS

08. mai 2024

Anslagene for økonomisk gevinst samsvarer dårlig med den faktiske økonomiske utviklingen i EU gjennom tiårene med EØS-avtalen.

1. Mai -Arbeiderane sin kampdag

29. april 2024

Kraft og tvang mot folkestyre

29. april 2024

Fornybardirektivet går løs på selve grunnlaget for lokaldemokratiet.

Veto mot fornybardirektivet 

29. april 2024

EUs energikomissær Kadri Simson truer Norge med konsekvenser dersom ikke Fornybardirektivet innføres innen august 2024. EU kommer med direkte trusler mot Norge.  

EØS-debatten er et spørsmål om å ta demokratiet på alvor 

29. april 2024

For å sikre folkestyret må Norge stanse maktoverføringen til EU. Regjeringens lovnader om å bruke handlingsrommet i EØS må følges opp i praksis.

EUs reviderte avløpsdirektiv mangler lokal tilpasning 

29. april 2024

Forurensing fra avløp må reduseres, men EUs reviderte avløpsdirektiv mangler lokal tilpasning og går dermed feil vei inn i fremtiden. 

EUs bygningsenergidirektiv mangler lokal tilpasning 

29. april 2024

Klimagassutslipp fra bygg må ned, men bygningsenergidirektivet mangler lokal tilpasning og går dermed feil vei inn i fremtiden.