Roy Pedersen, leder i Nei til EU.

EU-modellen mot Oslomodellen

Arbeiderpartiets Raymond Johansen mener det trengs en ny debatt om norsk EU-medlemskap (Aftenposten 27. mars), vel vitende om at en EU-søknad ville sende Støre-regjeringen ut av kontorene.  

Johansen har stor tro på styrking av EUs «sosiale dimensjon», og vil gjøre norske bestemmelser for et seriøst arbeidsliv til en «europamodell». Det er ingen tvil om at det trengs en styrking av fagorganisering og arbeidstakerrettigheter i EUs indre marked, som er tungt preget av sosial dumping, løsarbeid og store forskjeller. 

Gjennom EØS-avtalen øker presset mot et anstendig og ryddig arbeidsliv også her til lands. Regjeringen Støre støter mot EØS-avtalen og avtalevokteren ESA når den skal forsøke å gjennomføre egne valgløfter, som reversering av taxireformen eller retten til å få jernbanen tilbake under helhetlig styring og uten tvang om konkurranseutsetting.

Norske seriøsitetsbestemmelser som Oslomodellen for et anstendig arbeidsliv, granskes nå av EØS-tilsynet ESA for brudd på EUs regler om offentlige innkjøp og fri konkurranse. ESA har blant annet reagert på krav som begrenser antallet underleverandører. Kravet gjør det vanskeligere for useriøse virksomheter.

Samtidig ser vi at dansk og svensk fagbevegelse er i harnisk mot minstelønnsdirektivet, som EU snart skal vedta, fordi det griper inn i den nordiske modellen. Svensk LOs kongress har kalt direktivet «et knyttneveslag rett i magen på den svenske modellen for kollektive forhandlinger». Når lov erstatter tariffavtaler, har skandinavisk fagbevegelse tapt.

Johansens ønske om et «sosialt» EU møter en virkelighet der EU har drevet fram et mer uordnet arbeidsliv for millioner av europeere, fri etablering og konkurranse har forrang og med lite gehør eller forståelse for den nordiske modellen.

EU er ikke som «alle andre politiske arenaer». Høyrepolitikken er traktatfestet. Et annet politisk flertall kan vedta sine direktiver og forordninger, men traktatene ligger fast med markedsliberalisme og kan bare endres med enstemmighet. Dette styrer EU-kommisjonens praksis, og reguleringer skal settes til side hvis de er i strid med traktat
ene. 

EØS-avtalen er ille nok, men EU-medlemskap er verre. Innenfor EØS har vi i det minste mulighet til å si nei til nye direktiver og forhandle med EU om nasjonale unntak. Den EU-debatten vi trenger i Norge handler ikke om medlemskap, men om et mer jevnbyrdig forhold til EU der vi handler og samarbeider uten å bli påtvunget politikk som blant annet baner vei for et løsarbeidersamfunn. 

Innlegget har i forkortet form stått på trykk i Aftenposten 5. april 2022. 

Stort bilde i toppen: Roy Pedersen, leder i Nei til EU. (Foto: Eivind Formoe)

reLATERT

Se alle arrangementer

EU-kampen i går og i dag

02. des. 2022

Slagordet vårt, «Folkestyre, solidaritet og miljø», har forblitt det samme siden Nei til EU ble opprettet. Og det er et godt slagord. Fordi selv om vi er mot EU er det jo mye vi er for.

Gerd-Liv Valla hilset Nei til EUs landsmøte

12. nov. 2022

– Jeg var en av mange som så på EØS-avtalen som en redning i 1994, sa tidligere LO-leder og medlem av Alternativ Energikommisjon, Gerd-Liv Valla, da hun hilste landsmøtet i Nei til EU. 

Verden er større enn EU

11. nov. 2022

Roy Pedersens tale ved åpningen av Nei til EUs landsmøte 11. november 2022.

EUs minstelønn i praksis – eksemplet Kypros

10. nov. 2022

Lovbestemt minstelønn innføres i stadig flere land. LO og regjeringa trøster oss med at EUs minstelønnsdirektiv ikke er merket EØS-relevant. Det kan være ei skummel sovepute.

Bøkenes tale

08. nov. 2022

Vis meg dine bøker og jeg skal si deg hvordan temperaturen i EU-saken er.

Verden er større enn EU 

28. okt. 2022

For Nei til EU er folkestyre, miljø og solidaritet de fremste verdiene vi ønsker å fronte i kampen mot EU-medlemskap og tilpassing til EUs politikk gjennom EØS.  

Demokrati under press 

26. okt. 2022

Retten til folkelig engasjement og kritikk av statsmakta i innen- som utenrikspolitiske spørsmål har alltid vært selve hjertet i det norske demokratiet.  

EØS – 30 år uten folkelig votum 

17. okt. 2022

I september var det femtiårsjubileum for Norges nei til EEC. Kampen i 1972 sto mellom grasrot og samfunnseliter. Men 20 år seinere tok ja-kreftene et historisk skritt i motsatt retning – et skritt som nøytraliserte folkets nei fra 1972 og 1994.

Folkets nei på Stortinget

13. okt. 2022

– Som en bred neiside må vi øke bevisstheten i befolkningen om lover som kommer fra EU, være på hugget og ikke passiviseres av EU-regelverk.

Standpunkt 3-2022

13. okt. 2022

I dette nummeret av Nei til EUs avis Standpunkt kan du blant annet lese intervju med Sofie Marhaug og Marit Knutsdatter Strand, som sitter på Stortinget for Rødt og Senterpartiet.

Togrøveri kan avverges ved å endre Jernbaneloven

29. sep. 2022

Ett år etter at EUs fjerde jernbanepakke ble manøvrert inn i EØS-avtalen nøler regjeringa fremdeles med å kreve varige unntak fra konkurransekravene.

Da folket valgte folket

22. sep. 2022

EEC-avstemningen for 50 år siden.