Roy Pedersen, leder i Nei til EU.

EU-modellen mot Oslomodellen

Arbeiderpartiets Raymond Johansen mener det trengs en ny debatt om norsk EU-medlemskap (Aftenposten 27. mars), vel vitende om at en EU-søknad ville sende Støre-regjeringen ut av kontorene.  

Johansen har stor tro på styrking av EUs «sosiale dimensjon», og vil gjøre norske bestemmelser for et seriøst arbeidsliv til en «europamodell». Det er ingen tvil om at det trengs en styrking av fagorganisering og arbeidstakerrettigheter i EUs indre marked, som er tungt preget av sosial dumping, løsarbeid og store forskjeller. 

Gjennom EØS-avtalen øker presset mot et anstendig og ryddig arbeidsliv også her til lands. Regjeringen Støre støter mot EØS-avtalen og avtalevokteren ESA når den skal forsøke å gjennomføre egne valgløfter, som reversering av taxireformen eller retten til å få jernbanen tilbake under helhetlig styring og uten tvang om konkurranseutsetting.

Norske seriøsitetsbestemmelser som Oslomodellen for et anstendig arbeidsliv, granskes nå av EØS-tilsynet ESA for brudd på EUs regler om offentlige innkjøp og fri konkurranse. ESA har blant annet reagert på krav som begrenser antallet underleverandører. Kravet gjør det vanskeligere for useriøse virksomheter.

Samtidig ser vi at dansk og svensk fagbevegelse er i harnisk mot minstelønnsdirektivet, som EU snart skal vedta, fordi det griper inn i den nordiske modellen. Svensk LOs kongress har kalt direktivet «et knyttneveslag rett i magen på den svenske modellen for kollektive forhandlinger». Når lov erstatter tariffavtaler, har skandinavisk fagbevegelse tapt.

Johansens ønske om et «sosialt» EU møter en virkelighet der EU har drevet fram et mer uordnet arbeidsliv for millioner av europeere, fri etablering og konkurranse har forrang og med lite gehør eller forståelse for den nordiske modellen.

EU er ikke som «alle andre politiske arenaer». Høyrepolitikken er traktatfestet. Et annet politisk flertall kan vedta sine direktiver og forordninger, men traktatene ligger fast med markedsliberalisme og kan bare endres med enstemmighet. Dette styrer EU-kommisjonens praksis, og reguleringer skal settes til side hvis de er i strid med traktat
ene. 

EØS-avtalen er ille nok, men EU-medlemskap er verre. Innenfor EØS har vi i det minste mulighet til å si nei til nye direktiver og forhandle med EU om nasjonale unntak. Den EU-debatten vi trenger i Norge handler ikke om medlemskap, men om et mer jevnbyrdig forhold til EU der vi handler og samarbeider uten å bli påtvunget politikk som blant annet baner vei for et løsarbeidersamfunn. 

Innlegget har i forkortet form stått på trykk i Aftenposten 5. april 2022. 

Stort bilde i toppen: Roy Pedersen, leder i Nei til EU. (Foto: Eivind Formoe)

reLATERT

Se alle arrangementer

EU-kampen handler om folk

29. juni 2022

Så lenge EUs mål er å fremme fri flyt vil unionen aldri bli en solidarisk aktør, hverken innad eller utover i resten av verden, skriver Frankie Rød.

EU og europeisk sikkerhetspolitikk

27. juni 2022

Det krever mot å tenke nytt. Det krever tålmodighet å skape nytt. Intet er fra evighet av, ikke en gang NATO og EU. Med Putins invasjon i Ukraina kreves både nytenking og tålmodighet, skriver Stein Ørnhøi.

Vett 2 2022: Den store debatten

23. juni 2022

Hva er det vi diskuterer når vi snakker om Norge og EU?

Standpunkt 2-2022

22. juni 2022

I dette nummeret kan du lese om utsiktene til ny EU-debatt i Norge, og om ny meningsmåling som viser at bare 1 av 4 støtter EØS.

Togstreik mot oppsplitting og EU-diktat

14. juni 2022

«Støre hold nå ord, du er ved Kongens bord. Hold Jernbane-Norge samlet!» Slik lød refrenget fra allsangen på Jernbanetorget da togene sto i to timer den 14. juni.

Minstelønna rykker nærmere

09. juni 2022

EUs ministerråd og EU-parlamentet ble 7. juni enige om utforminga av minstelønnsdirektivet. Endelig vedtak fattes 16. juni.

Nye hull i veipakka

03. juni 2022

Et endringsdirektiv legger opp til at en transportør skal kunne leie kjøretøy innen hele EØS, og ikke bare i egen medlemsstat som i dag. Det gir transportører nye muligheter til å omgå de sosiale bestemmelsene i Veipakka.

LO-sekretariatet: «Tiltres ikke»

25. mai 2022

LO-kongressen kan i verste fall ende opp med å stille enda vagere krav enn dem som regjeringspartiene har forplikta seg til i Hurdalsplattformen.

Krafttak på kongressen 

18. mai 2022

LO-kongressen kan brukes til å berge strømprisene – og regjeringsprosjektet. 

Nei til EU tar avstand fra Steigan.no 

10. mai 2022

Nei til EU tar avstand fra Steigan.no fordi nettstedet sprer konspirasjonsteorier, vaksinedesinformasjon, antisemittisme og unnskyldninger for Russlands invasjon av Ukraina.

Nær 600 nye medlemmer hittil i år

05. mai 2022

Siden nyttår har Nei til EU fått nær 600 nye medlemmer, og bare de to siste ukene har vi registrert så mye som 200 nye medlemmer.

1. mai er vår kamp- og festdag 

01. mai 2022

Russlands angrep på Ukraina kaster mørker skygger innover den internasjonale kamp- og festdagen 1. mai. Europa har nok krigsminnesmerker. Krigen må derfor stoppes og russiske styrker trekkes ut.