Nordisk nei-møte i Oslo 12. juni 2022. Fra venstre Per Hernmar fra Folkrörelsen Nej till EU i Sverige, Susanna Dyre-Greensite fra Folkebevægelsen mod EU i Danmark og Roy Pedersen fra Nei til EU i Norge.  

EU ut av Norden – for fredens skyld 

Russlands invasjon av Ukraina har satt rakettfart på EUs planer om å bli en militær stormakt. Det er dårlig nytt for verden. Og for Norden. 

Våre politikere blir i økende grad tvunget til å velge mellom penger til opprustning eller penger til velferd. Hvis EU får bestemme, vet vi at den nordiske velferdsmodellen blir taperen. I verste fall også freden.  

I Norden har vi de siste månedene sett flere eksempler på at regjeringer overrumpler innbyggerne med helt andre vedtak og standpunkter enn hva velgerne ble forespeilet i valg. Begrunnelsen er hver gang den samme: En helt ny sikkerhetspolitisk situasjon i Europa.  

I Sverige brukes argumentet for å søke medlemskap i NATO, i Danmark hørte vi samme argument for å integrere landet fullt ut i Unionens militære prosjekt ved å avskaffe forsvarsforbeholdet. Og i Norge snakkes det stadig høyere om å bruke EØS-avtalen som «mulig plattform for utenriks- og sikkerhetspolitisk samarbeid med EU» i lys av krigen i Ukraina. 

Det underforståtte budskap er at EU er en stabiliserende faktor for fred og sikkerhet.  

Det motsatte er tilfelle. I høyden sikrer EU fred og fordragelighet mellom medlemsstatene i unionen. I resten av Europa og globalt bidrar EU ikke til fred, men til økende spenning og høyere konfliktnivå. «EU må lære å bruke maktspråk», som unionens utenrikssjef Josep Borrell formulerer det. Det gjelder å sikre «våre europeiske verdier» på globalt plan. 

Disse «europeiske verdiene» blir særlig påtvunget det ressursrike Afrika, et kontinent fylt med mineraler EU trenger til sitt «grønne skifte», om det blir noe av, og olje og gass. Unionen planlegger tre nye militære operasjoner i uranrike Mali, Niger og Burkina Faso. Disse kommer i tillegg til dem som allerede pågår i Somalia, Den sentralafrikanske republikk og Mosambik. Dette fortsetter den europeiske utnyttelsen av kontinentet som de gamle kolonialmaktene har drevet med. 

EU intensiverte sin opprustning lenge før Russlands innmarsj i Ukraina. Det europeiske forsvarsfondet (EDF), nye kampavdelinger, militærpakten PESCO og Det europeiske «fredsverktøyet» (EPF) er alt sammen ledd i planene for å realisere en militærunion innen 2025. Tyskland vil nå øke forsvarsbudsjettet til to prosent av BNP og setter av nye 100 milliarder euro til opprustning. Dette betyr at de tyske forsvarsutgiftene aleine vil bli like store som Russlands. Bare USA og Kina vil ha større militære muskler enn EU som militærunion. 

En ny militær stormakt gjør ikke Norden og verden tryggere. EU er en garanti for flere utenlandsoperasjoner i fjerne strøk og et tilsvarende svekket territorialforsvar hjemme.  

Et Norden fristilt fra EU er vårt langsiktige mål. For fredens og velferdens skyld. 

Folkebevægelsen mod EU, Danmark v/ Susanna Dyre-Greensite 
Folkrörelsen Nej till EU, Sverige v/Per Hernmar 
Nei til EU, Norge v/ Roy Pedersen 

Stort bilde i toppen: Nordisk nei-møte i Oslo 12. juni 2022. Fra venstre Per Hernmar fra Folkrörelsen Nej till EU i Sverige, Susanna Dyre-Greensite fra Folkebevægelsen mod EU i Danmark og Roy Pedersen fra Nei til EU i Norge.   (Foto: Heidi Larsen)

reLATERT

Se alle arrangementer

Sikkerhetspolitikk på 15 minutter

08. april 2024

På 15 minutter vil Heming Olaussen, medlem av Nei til EUs folkestyreutvalg, forklare hvorfor Norges sikkerhet best ivaretas utenfor EU, og uten tettere tilknytning til EUs militærunion.

Kan EU erstatte Nato?

03. april 2024

En europeisk forsvarsgaranti er lite annet enn en ønskedrøm på ja-sida.

Grønn pakt i fare

14. mars 2024

Det er ikke klimamålene, men metodene bak dem som gjør at EUs grønne skifte kjører seg fast.

EU-politikere vil ha tilgang til folkets sparepenger

28. feb. 2024

Pengebingen tømmes fort i EU. Sentrale franske og tyske politikere vil derfor ha lettere tilgang til pensjonsmidler og sparepenger som tilhører vanlige europeere.

Union og utopia

28. feb. 2024

Hva kunne vært mulig med et ganske annet politisk flertall i EU?

Informasjonskampanje om EU og EØS

21. des. 2023

Fylkeslaget i Møre og Romsdal starter informasjonskampanje.

Brussel skviser hardere

18. des. 2023

Hvem vil høste politisk gevinst om EU finner fram igjen skjemaene sine for økonomisk innstramming?

Sikkerhet og beredskap

18. des. 2023

Notat fra Nei til EUs folkestyreutvalg nr. 2 2023.

​​​​​​​Tatt av Wilders

12. des. 2023

EUs Green Deal blåser over ende av hard høyre-vind og dramatiske feilvurderinger.

Krone eller euro?

07. des. 2023

Webinar med Christian Anton Smedshaug og Morten Harper 7.12.2023

Euro skaper uro

09. nov. 2023

Dyrtida slår kraftig inn i europeiske husstander. Dette merkes også i Norge. I tillegg til høye priser på energi og mat kommer hyppige renteøkninger. Mye av prisveksten er importert. Ville det hjelpe å bytte ut krona med euroen?

Uvisst om utvidelse av unionen

08. nov. 2023

Sverige og Finland brukte fem år på prosessen med å bli EU-medlem, og ingen har gjort det raskere. Tyrkia har vært kandidatland i snart 25 år. Hva er utsiktene for et snarlig EU-medlemskap for Ukraina?