Roser på skinnegangen.

Feil fra Hareide om jernbanesikkerhet

Statens jernbanetilsyn har «første ord» når det oppstår en akutt sikkerhetsrisiko, men langt ifra siste.

I et innlegg i Klassekampen 3. juni forsvarer samferdselsminister Knut Arild Hareide sitt lovforslag om å innføre EUs fjerde jernbanepakke i Norge. Det faktum at lovproposisjonen omgår så vel Grunnlovens bestemmelser som EØS-avtalens forutsetninger, skal vi la ligge her. Det er et godt tegn at Stortinget har fått så store betenkeligheter at behandlingen er utsatt til oktober.

Vi vil imidlertid påpeke regelrett feilinformasjon i Hareides innlegg. Her blir det insistert på at «Statens jernbanetilsyn kommer likevel fortsatt til å ha det siste ordet om sikkerheten. Dersom tilsynet mener at et togselskap ikke kan kjøre tog på en tilstrekkelig sikker måte i Norge, har det myndighet til å stoppe kjøring av tog – uavhengig av om ERA [dvs. EUs jernbanebyrå] har utstedt et sikkerhetssertifikat eller en kjøretøytillatelse».

Dette er i beste fall en halvsannhet. Statens jernbanetilsyn har anledning til å stoppe tog og materiell som en midlertidig nødforanstaltning. Innen tre måneder må Jernbanetilsynet pent anmode EUs jernbanebyrå ERA om å trekke tilbake sikkerhetssertifikatet. Dersom EU-byrået og det norske Jernbanetilsynet ikke kommer til enighet, går saken videre til klagenemnd og eventuell voldgift. Aller siste ankeinstans er EU-domstolen. 

Derfor kan man gjerne si at Statens jernbanetilsyn har «første ord» når det oppstår en akutt sikkerhetsrisiko, men langt ifra siste. Et kjøreforbud fra Jernbanetilsynet vil i alle tilfelle være midlertidig uten medhold fra EUs jernbanebyrå og det kan etter fastsatte prosedyrer overprøves av nasjonale domstoler, ERA og ERAs klageorgan samt av EU-domstolen i Luxembourg.

Alt dette framgår tydelig av ERA-forordningen, Samtrafikkdirektivet og Sikkerhetsdirektivet som Hareide vil gjøre til norsk lov. 

Faktum er at Statens jernbanetilsyn i dag har «siste ord» når det gjelder sikkerheten på norsk jernbane. Dette vil ikke lenger være tilfelle dersom regjeringen lykkes i sitt forsett om å melde jernbanen inn i EU.

I kampen om EUs fjerde jernbanepakke er siste ord ikke sagt. 

Avisa Klassekampen fant ikke plass til dette innlegget.

Stort bilde i toppen: Roser på skinnegangen. (CC Pixabay)

reLATERT

Se alle arrangementer

EU vil ha full kontroll over den digitale lommeboka di

09. nov. 2023

Bak lukkede dører har EU gjennomført såkalte trilogforhandlinger om et nytt verktøy som kan invadere nettleseren din. Den digitale lommeboka skal være gyldig i hele EU/EØS.

Masseovervåking setter demokratiet i fare

09. nov. 2023

Chat Control 2.0 kan bli det alvorligste inngrepet mot retten til privatliv og ytringsfrihet i Europa i nyere tid.

Drosjeutvalget balanserer på den gule veistripa

06. juli 2023

Ved å styre strengt etter den gule stripa håper Drosjeutvalget at de ikke blir overkjørt av ESA.

Etikken i teknikken

15. mai 2023

Hvor smart er det å gi kommersielle selskapers kunstige intelligens tilgang til helseopplysninger?

Sjåfører i blindsonen

02. mai 2023

Transporten er på ville veier når de som vil drive seriøst, taper i konkurransen, og kontrollmyndighetene ikke henger med i svingene.

Ute og sykler

17. april 2023

EUs Green Deal skal kutte klimautslipp, men er også en strategi for økonomisk vekst. Kommisjonen har mye å bevise.

Høringsuttalelse om Ytringsfrihetskommisjonen 

19. jan. 2023

Nei til EU har levert en høringsuttalelse om Ytringsfrihetskommisjonens utredning «NOU 2022:9 En åpen og opplyst offentlig samtale» 

På jernbane og taxi løper regjeringen fra Hurdalserklæringen  

12. nov. 2022

Hurdalserklæringen var en seier for alle som ville utfordre handlingsrommet i EØS-avtalen.   

Togrøveri kan avverges ved å endre Jernbaneloven

29. sep. 2022

Ett år etter at EUs fjerde jernbanepakke ble manøvrert inn i EØS-avtalen nøler regjeringa fremdeles med å kreve varige unntak fra konkurransekravene.

EUs digitale dilemma

11. aug. 2022

EU vil sette grenser for de store nettgigantenes bruk av europeiske data og personopplysninger. Tiltakene innebærer at Unionen også gjør den offentlige samtalen på sosiale medier til gjenstand for kontroll og lovregulering.

Kjør på drosjegrønt

04. juli 2022

Regjeringa foreslår flere tiltak for å bedre seriøsiteten i ei kaotisk drosjenæring. Det er bra. Men de avgjørende grepene som Hurdalsplattformen ga løfte om, glimrer fremdeles med sitt fravær.

Togstreik mot oppsplitting og EU-diktat

14. juni 2022

«Støre hold nå ord, du er ved Kongens bord. Hold Jernbane-Norge samlet!» Slik lød refrenget fra allsangen på Jernbanetorget da togene sto i to timer den 14. juni.