Roser på skinnegangen.

Feil fra Hareide om jernbanesikkerhet

Statens jernbanetilsyn har «første ord» når det oppstår en akutt sikkerhetsrisiko, men langt ifra siste.

I et innlegg i Klassekampen 3. juni forsvarer samferdselsminister Knut Arild Hareide sitt lovforslag om å innføre EUs fjerde jernbanepakke i Norge. Det faktum at lovproposisjonen omgår så vel Grunnlovens bestemmelser som EØS-avtalens forutsetninger, skal vi la ligge her. Det er et godt tegn at Stortinget har fått så store betenkeligheter at behandlingen er utsatt til oktober.

Vi vil imidlertid påpeke regelrett feilinformasjon i Hareides innlegg. Her blir det insistert på at «Statens jernbanetilsyn kommer likevel fortsatt til å ha det siste ordet om sikkerheten. Dersom tilsynet mener at et togselskap ikke kan kjøre tog på en tilstrekkelig sikker måte i Norge, har det myndighet til å stoppe kjøring av tog – uavhengig av om ERA [dvs. EUs jernbanebyrå] har utstedt et sikkerhetssertifikat eller en kjøretøytillatelse».

Dette er i beste fall en halvsannhet. Statens jernbanetilsyn har anledning til å stoppe tog og materiell som en midlertidig nødforanstaltning. Innen tre måneder må Jernbanetilsynet pent anmode EUs jernbanebyrå ERA om å trekke tilbake sikkerhetssertifikatet. Dersom EU-byrået og det norske Jernbanetilsynet ikke kommer til enighet, går saken videre til klagenemnd og eventuell voldgift. Aller siste ankeinstans er EU-domstolen. 

Derfor kan man gjerne si at Statens jernbanetilsyn har «første ord» når det oppstår en akutt sikkerhetsrisiko, men langt ifra siste. Et kjøreforbud fra Jernbanetilsynet vil i alle tilfelle være midlertidig uten medhold fra EUs jernbanebyrå og det kan etter fastsatte prosedyrer overprøves av nasjonale domstoler, ERA og ERAs klageorgan samt av EU-domstolen i Luxembourg.

Alt dette framgår tydelig av ERA-forordningen, Samtrafikkdirektivet og Sikkerhetsdirektivet som Hareide vil gjøre til norsk lov. 

Faktum er at Statens jernbanetilsyn i dag har «siste ord» når det gjelder sikkerheten på norsk jernbane. Dette vil ikke lenger være tilfelle dersom regjeringen lykkes i sitt forsett om å melde jernbanen inn i EU.

I kampen om EUs fjerde jernbanepakke er siste ord ikke sagt. 

Avisa Klassekampen fant ikke plass til dette innlegget.

Stort bilde i toppen: Roser på skinnegangen. (CC Pixabay)

reLATERT

Se alle arrangementer

– Nå må KrF og Frp lytte til egne velgere!

28. sep. 2020

Et klart flertall blant Frp og KrFs velgere er negative til å overføre myndighet til EUs jernbanebyrå.  Det viser en helt fersk meningsmåling utført av Sentio på vegne av Nei til EU.

Stor motstand i folket mot EUs fjerde jernbanepakke

28. sep. 2020

Bare 2 av 10 mener EUs jernbanepakke gir sikrere og bedre jernbane. Både blant Frp og KrFs velgere er det et klart flertall som er negative til å overføre myndighet til EUs jernbanebyrå.

Forledende og forfeilet forsøk på forskuttering av EUs fjerde jernbanepakke

28. sep. 2020

Nye jernbaneforskrifter på høring har til formål å hasteinnføre vesentlige deler av EUs fjerde jernbanepakke før Stortinget får sagt sitt.

Alle togruter på anbud?

21. sep. 2020

Et nei til EUs jernbanepakke 4 ivaretar norsk handlefrihet. Det gjør ikke et ja.

Grunnlovsvurdering med tvilsom konklusjon

01. sep. 2020

Lovavdelingen støtter seg tungt på Samferdselsdepartementets framstilling av EUs fjerde jernbanepakke, og har levert en grunnlovsvurdering som ikke kan være siste ord i striden om hvor inngripende myndighetsoverføringen til EU er.

Skyggeboksing om jernbanepolitikk  

14. aug. 2020

Valgkampen om jernbanepolitikken kan bli avlyst allerede i høst.

Ta lærdom av Oslo sporveier!

04. aug. 2020

Sporveien i Oslo har gjennomlevd Jernbanereformen i miniatyrformat. Det var ingen suksess. Byrådet tok konsekvensen av erfaringene og omgjorde gamle vedtak.

Slik får du til fylkestingsvedtak

13. juli 2020

Oppskrift for vedtak i fylkesting, kommunestyrer m.m.

Kanaltoget Eurostar blir enda mer effektivt

09. juli 2020

En fornyet avtale mellom Storbritannia og tre EU-land sørger for at togtrafikken under Den engelske kanal vil gå enda mer smertefritt enn da landet fremdeles var medlem av EU.

Talende taushet fra Hareide

07. juli 2020

Kan Norge konkurranseutsette jernbanen og innrette oss etter EUs tekniske standarder og løsninger uten å godta EUs fjerde jernbanepakke? Svaret er åpenbart ja.

Jernbanedirektivet er for rigid, medgir EU

29. juni 2020

Koronapandemien tvinger EU til å sette sitt eget rigide regelverk ut av kraft på det ene området etter det andre – også på jernbanesektoren.

Hareide har en høststorm i vente

22. juni 2020

Til høsten blåser det opp til storm rundt den utsatte jernbanepakka.