Oslo-drosje som også kjører for app-selskapet Bolt.

Uvisst om ESA godtar sentrallås for drosjene

Samferdselsministeren vil innføre sentrallås for taxinæringa. Han har også klokelig funnet ut at det er på tide å tallfeste hva midlertidig busskabotasje skal bety.

Etter halvgått regjeringsperiode drister samferdselsministeren seg omsider til å definere hva som er «midlertidig kabotasje» for turbusser. Til nå har midlertidigheten i praksis vært ubegrensa. Men ministerens innføring av en «klar tolkning» er usedvanlig raus. Kreative operatører vil nok klare å bytte ut busser hver tredje uke.

20 dager i strekk

Fra 1. januar kan utenlandske busselskap utføre persontransport på norske veier maksimalt 20 dager sammenhengende, og maksimalt 30 dager totalt per kalenderår. Dette er absolutt et framskritt.

Men hvorfor ikke gjøre som danskene, som bare tillater sju dager sammenhengende busskabotasje? Særlig når regjeringa sjøl viser til at den støtter Danmark i striden med EU.

«Samferdselsdepartementet er oppmerksomme på at Kommisjonen har stevnet Danmark for EU-domstolen for deres nasjonale tolking av hva som er midlertidig kabotasje. Fra norsk side følger departementet denne saken tett, og vil intervenere i saken til fordel for Danmark og argumentere for at det er nasjonalt handlingsrom på området», skriver departementet i sin pressemelding.

Det naturlige ville være å innføre samme strenge regel som Danmark. Ved ikke å gjøre det samme, spenner Norge bein for Danmark i striden med EU. Det har kanskje kommet signaler underhånden fra ESA eller Kommisjonen om at 20 dager kan være «innafor»?

Ingen blåkopi

På taxifronten er Nygård litt dristigere, om enn langt fra det som lå i løftene fra Hurdal. For drosjene vil han aktivere sentrallåsen. 15. desember la departementet fram en lovproposisjon for Stortinget som blant annet inneholder forslag til innføring av sentraltilknytningsplikt for alle drosjeløyvehavere. Samtidig passer departementet på å understreke at forslaget «ikke er en blåkopi» av modellen som eksisterte før frislippet.

Delutredninga fra Drosjeutvalget ligger til grunn for forslaget. Utvalget mener det finnes en åpning for at ESA kan godta at særlige hensyn tilsier plikt til å være tilknytta en sentral. Utvalget mener derimot at det er «tvilsomt» om EØS-retten tillater å gå tilbake til antallsbegrensning og driveplikt, to helt avgjørende grep hvis regjeringa skal innfri sine egne Hurdalsløfter.

Hurdalsplattformen om drosjenæringa

Regjeringen vil:

  • Stoppe frislippet i drosjenæringen.
  • Gjennomgå sammen med drosjenæringen hvilken rolle drosjenæringen skal ha som en del av det nasjonale kollektivtilbudet.
  • Fremme tiltak sammen med næringen og fagbevegelsen for å bekjempe sosial dumping og styrke de seriøse aktørene i drosjenæringen.
  • Gjeninnføre ordningen med fylkeskommunal antallsregulering.
  • Sørge for et godt drosjetilbud over hele landet.
  • Videreføre kontroll- og innrapporteringssystemer med samme eller tilsvarende funksjonalitet som dagens taksameter for aktører i drosjenæringen.
  • Sørge for tilknytningsplikt til drosjesentral og generell driveplikt.

Utdrag fra Hurdalsplattformen

Spørsmålet er om Brussel vil fjernstyre sentrallåsen til Nygård. ESA har tidligere ment at krav om at løyvehaver skal være tilknytta en sentral og krav om å ha yrket som hovederverv, bryter med EØS-retten. Da er det ikke sikkert det hjelper at regjeringa vil la det være fritt fram for app-selskaper som Bolt og Uber å opprette egne sentraler.

En Bolt i sentrallåsen?

App-selskapene fester sin lit til ESA. Estiske Bolt har fått advokatfirmaet Wiersholm til å lage en vurdering der konklusjonen er at pålegg om sentraltilknytning vil være et klart brudd på EØS-avtalen og «umulig å akseptere for kontrollorganet ESA».

ESA truer på sin side med å gjenåpne etterforskning mot Norge dersom forsøk på reversering av taxireformen til Solberg-regjeringa bryter med EØS-reglene.

Så da spørs det hvor langt Nygård kommer når han velger å kjøre med håndbrekket på. Faren er at han ikke oppnår annet enn å slite ned bremseklossene. Skal han kjøre forbi ESA, må han gi gass og kjøre på drosjegrønt, som vi før har sagt. 

Jan R. Steinholt er utreder i Nei til EU.

 

Stort bilde i toppen: Oslo-drosje som også kjører for app-selskapet Bolt. (Foto: Jan R. Steinholt)

reLATERT

Se alle arrangementer

Taxifrislipp truer organisert næring

28. mai 2024

– Under forrige regjering ble det påstått at frislipp av taxinæringen kom til å føre til billige priser. Det har ikke skjedd.

EØS-storm i spørretimen

17. april 2024

EUs fjerde energipakke, konsekvenser av veto i EØS og unntak fra EUs anbudstvang på jernbanen var noen av mange EØS-tema i Stortingets spørretime.

Del 7 Beredskap i en urolig tid

12. feb. 2024

Denne delen omhandler fire områder innen beredskap: mat, transport, helse og energi.

Del 6 Digitale trusler mot demokratiet

12. feb. 2024

EU ønsker å lage reguleringer som er i forkant av den hurtige digitale utviklingen, hvilket er fornuftig.

Sikkerhet og beredskap

18. des. 2023

Notat fra Nei til EUs folkestyreutvalg nr. 2 2023.

EU vil ha full kontroll over den digitale lommeboka di

09. nov. 2023

Bak lukkede dører har EU gjennomført såkalte trilogforhandlinger om et nytt verktøy som kan invadere nettleseren din. Den digitale lommeboka skal være gyldig i hele EU/EØS.

Masseovervåking setter demokratiet i fare

09. nov. 2023

Chat Control 2.0 kan bli det alvorligste inngrepet mot retten til privatliv og ytringsfrihet i Europa i nyere tid.

Drosjeutvalget balanserer på den gule veistripa

06. juli 2023

Ved å styre strengt etter den gule stripa håper Drosjeutvalget at de ikke blir overkjørt av ESA.

Etikken i teknikken

15. mai 2023

Hvor smart er det å gi kommersielle selskapers kunstige intelligens tilgang til helseopplysninger?

Sjåfører i blindsonen

02. mai 2023

Transporten er på ville veier når de som vil drive seriøst, taper i konkurransen, og kontrollmyndighetene ikke henger med i svingene.

Ute og sykler

17. april 2023

EUs Green Deal skal kutte klimautslipp, men er også en strategi for økonomisk vekst. Kommisjonen har mye å bevise.

Høringsuttalelse om Ytringsfrihetskommisjonen 

19. jan. 2023

Nei til EU har levert en høringsuttalelse om Ytringsfrihetskommisjonens utredning «NOU 2022:9 En åpen og opplyst offentlig samtale»