Gult er «drosjegrønt». Illustrasjonsfoto: Erik McLean, Unsplash.

Kjør på drosjegrønt

Regjeringa foreslår flere tiltak for å bedre seriøsiteten i ei kaotisk drosjenæring. Det er bra. Men de avgjørende grepene som Hurdalsplattformen ga løfte om, glimrer fremdeles med sitt fravær.

Høringsbrevet fra Samferdselsdepartementet bekrefter at drosjenæringa er en risikobransje med mange uregelmessigheter. Uregelmessighetene har sannsynligvis økt siden Solberg-frislippet i november 2020. I løpet av halvannet år har antall drosjeløyver økt fra ca. 8000 til ca. 14000, og øker trolig fremdeles.

Det er positivt at departementet foreslår tiltak for å sikre fagkompetanse og mer seriøsitet i taxinæringa i form av obligatorisk taksameter, identifisering med taklampe samt gjeninnføring av garantikrav m.m. Men disse tiltakene adresserer ikke hovedproblemet. Altfor mange biler som uregulert konkurrerer om samme antall passasjerer, betyr enda dårligere inntjening, mer tomgangskjøring og økte takster for å kompensere for mer dødtid. Et kaotisk marked og sosial dumping er åpenbare konsekvenser.

Antallsbegrensning av løyver samt driveplikt og sentraltilknytning er nøkkelen til å redde drosjenæringa.

Samtidig er behovsprøving og sentraltilknytning særdeles kontroversielt i forhold til EØS-avtalen. ESA kom i februar 2017 med en grunngitt uttalelse om at behovsprøving av drosjeløyver og sentraltilknytningsplikt var i strid med EØS-avtalen. Slike tiltak legger restriksjoner på den frie etableringsretten og ble brukt av Høyre og ESA som brekkstang for taxi-frislippet.

Dette var regjeringspartiene godt kjent med lenge før de la fram sin felles Hurdalsplattform der det gis forsikringer om å:

  • Stoppe frislippet i drosjenæringa.
  • Gjeninnføre ordningen med fylkeskommunal antallsregulering.
  • Sørge for tilknytningsplikt til drosjesentral og generell driveplikt.

Disse tydelige ambisjonene haster det med å iverksette, uten å vente på utvalget som skal vurdere fremtidig drosjeregelverk. Gir ESA rødt lys, må regjeringa bruke handlingsrommet til å kjøre på drosjegrønt.

Allmenne samfunnshensyn tilsier gjeninnføring av behovsprøving med antallsbegrensning, samt krav om tilknytningsplikt til en drosjesentral. Det siste er også et krav fra LO-kongressen.

Jan R. Steinholt, politisk rådgiver i Nei til EU.

Innlegget er trykt i Klassekampen 1. juli 2022.

Høringssvar fra Nei til EU

Forslaget til endringer i løyvekrav for drosje m.v. har vært på høring. Her kan du lese høringssvaret fra Nei til EU av 20. juni 2022.

Stort bilde i toppen: Gult er «drosjegrønt». Illustrasjonsfoto: Erik McLean, Unsplash.

reLATERT

Se alle arrangementer

EØS-storm i spørretimen

17. april 2024

EUs fjerde energipakke, konsekvenser av veto i EØS og unntak fra EUs anbudstvang på jernbanen var noen av mange EØS-tema i Stortingets spørretime.

Nei til EUs innspill til partienes valgprogram

05. april 2024

Nei til EUs innspill til partiprogrammene frem mot stortingsvalget i 2025

Overleverte EØS-rapport til Stortinget 

14. mars 2024

Leder av Stortingets arbeids- og sosialkomité, Freddy André Øvstegård fra SV, mener EØS bidrar til løsarbeid, sosial dumping og et race mot bunnen. 

Del 7 Beredskap i en urolig tid

12. feb. 2024

Denne delen omhandler fire områder innen beredskap: mat, transport, helse og energi.

Del 6 Digitale trusler mot demokratiet

12. feb. 2024

EU ønsker å lage reguleringer som er i forkant av den hurtige digitale utviklingen, hvilket er fornuftig.

Del 2 Arbeidsliv i forandring - kamp mot sosial dumping og løsarbeid

12. feb. 2024

EU og EØS-avtalen har forandret europeisk og norsk arbeidsliv dramatisk. Fagbevegelsen i Europa er sterkt svekket.

Uvisst om ESA godtar sentrallås for drosjene

08. jan. 2024

Samferdselsministeren vil innføre sentrallås for taxinæringa. Han har også klokelig funnet ut at det er på tide å tallfeste hva midlertidig busskabotasje skal bety.

Sikkerhet og beredskap

18. des. 2023

Notat fra Nei til EUs folkestyreutvalg nr. 2 2023.

Krona for klima og arbeid

27. nov. 2023

Innføring av euro i Norge ville frata nye grønne næringer et formidabelt konkurransefortrinn.

Forsvar arbeidsmiljøloven og innleieforbudet mot ESA! 

21. nov. 2023

Uttalelse fra Nei til EUs rådsmøte 19. november 2023.

EU vil ha full kontroll over den digitale lommeboka di

09. nov. 2023

Bak lukkede dører har EU gjennomført såkalte trilogforhandlinger om et nytt verktøy som kan invadere nettleseren din. Den digitale lommeboka skal være gyldig i hele EU/EØS.

Masseovervåking setter demokratiet i fare

09. nov. 2023

Chat Control 2.0 kan bli det alvorligste inngrepet mot retten til privatliv og ytringsfrihet i Europa i nyere tid.