En åpen og opplyst offentlig samtale. Ytringsfrihetskommisjonens utredning.

Høringsuttalelse om Ytringsfrihetskommisjonen 

Nei til EU har levert en høringsuttalelse om Ytringsfrihetskommisjonens utredning «NOU 2022:9 En åpen og opplyst offentlig samtale» 

«Som meningsbærende organisasjon er Nei til EU generelt opptatt av ytringsfriheten og dens særlige vern i Grunnloven § 100», heter det i høringssvaret.  
 
«Ytringsfrihetskommisjonen gjør viktige observasjoner, men overser også vesentlige faktorer for ytringsfrihetens kår i Norge. Dens anbefalinger om å følge EUs linje hva angår digitale medier kan få uoversiktlige og negative følger for ytringsfriheten».

«Kommisjonen er med rette urolig for skadevirkninger av desinformasjon og feilinformasjon. Den slår samtidig fast at Norge er godt rustet for å håndtere desinformasjon, konspirasjonsteorier og lignende. Som vi har sett i en rekke land verden over, herunder i Europa, kan også myndigheter og etablerte medier være kilder til forvrengninger av virkeligheten. Om ikke gjennom desinformasjon, så gjennom fortielse av hendelser og meninger myndighetene ikke mener bør tilflyte innbyggerne», heter det videre i høringsuttalelsen. 

Stort bilde i toppen: En åpen og opplyst offentlig samtale. Ytringsfrihetskommisjonens utredning. (Faksimile: NOU 2022:9)

reLATERT

Se alle arrangementer

Taxifrislipp truer organisert næring

28. mai 2024

– Under forrige regjering ble det påstått at frislipp av taxinæringen kom til å føre til billige priser. Det har ikke skjedd.

Oslo Nei til EUs høringsinnspill til Fornybardirektivet

21. mai 2024

Oslo Nei til EU støtter ikke forslaget om at Fornybardirektivet skal gjøres gjeldende for Norge.

Høringsuttalelse om fornybardirektivet

18. april 2024

Nord-Trøndelag Nei til EU krever at regjeringa utnytter handlingsrommet i EØS avtalen til å legge ned veto mot fornybardirektivet. Fristen for høringssvar går ut 19. april. Høringsuttalelsen er gjengitt i artikkelen

EØS-storm i spørretimen

17. april 2024

EUs fjerde energipakke, konsekvenser av veto i EØS og unntak fra EUs anbudstvang på jernbanen var noen av mange EØS-tema i Stortingets spørretime.

Høringsuttalelse om fornybardirektivet

05. april 2024

Høringsuttalelse fra Nei til EU angående det reviderte fornybardirektivet.

Beholde handlefrihet til å forby GMO

26. feb. 2024

Høringsuttalelse fra Nei til EU om Genteknologiutvalgets innstilling Genteknologi i en bærekraftig fremtid.

Del 7 Beredskap i en urolig tid

12. feb. 2024

Denne delen omhandler fire områder innen beredskap: mat, transport, helse og energi.

Del 6 Digitale trusler mot demokratiet

12. feb. 2024

EU ønsker å lage reguleringer som er i forkant av den hurtige digitale utviklingen, hvilket er fornuftig.

Høring: – Krever slutt på kjøp og salg av fiskekvoter

30. jan. 2024

– Nei til EU vil understreke viktigheten av at vi har unntak fra EØS-avtalen når det gjelder fiskeriforvaltning, sa Sofie Axelsen Osland i høringen om kvotemeldingen.

Uvisst om ESA godtar sentrallås for drosjene

08. jan. 2024

Samferdselsministeren vil innføre sentrallås for taxinæringa. Han har også klokelig funnet ut at det er på tide å tallfeste hva midlertidig busskabotasje skal bety.

Sikkerhet og beredskap

18. des. 2023

Notat fra Nei til EUs folkestyreutvalg nr. 2 2023.

EU vil ha full kontroll over den digitale lommeboka di

09. nov. 2023

Bak lukkede dører har EU gjennomført såkalte trilogforhandlinger om et nytt verktøy som kan invadere nettleseren din. Den digitale lommeboka skal være gyldig i hele EU/EØS.