En åpen og opplyst offentlig samtale. Ytringsfrihetskommisjonens utredning.

Høringsuttalelse om Ytringsfrihetskommisjonen 

Nei til EU har levert en høringsuttalelse om Ytringsfrihetskommisjonens utredning «NOU 2022:9 En åpen og opplyst offentlig samtale» 

«Som meningsbærende organisasjon er Nei til EU generelt opptatt av ytringsfriheten og dens særlige vern i Grunnloven § 100», heter det i høringssvaret.  
 
«Ytringsfrihetskommisjonen gjør viktige observasjoner, men overser også vesentlige faktorer for ytringsfrihetens kår i Norge. Dens anbefalinger om å følge EUs linje hva angår digitale medier kan få uoversiktlige og negative følger for ytringsfriheten».

«Kommisjonen er med rette urolig for skadevirkninger av desinformasjon og feilinformasjon. Den slår samtidig fast at Norge er godt rustet for å håndtere desinformasjon, konspirasjonsteorier og lignende. Som vi har sett i en rekke land verden over, herunder i Europa, kan også myndigheter og etablerte medier være kilder til forvrengninger av virkeligheten. Om ikke gjennom desinformasjon, så gjennom fortielse av hendelser og meninger myndighetene ikke mener bør tilflyte innbyggerne», heter det videre i høringsuttalelsen. 

Stort bilde i toppen: En åpen og opplyst offentlig samtale. Ytringsfrihetskommisjonens utredning. (Faksimile: NOU 2022:9)

reLATERT

Se alle arrangementer

Beholde handlefrihet til å forby GMO

26. feb. 2024

Høringsuttalelse fra Nei til EU om Genteknologiutvalgets innstilling Genteknologi i en bærekraftig fremtid.

Høring: – Krever slutt på kjøp og salg av fiskekvoter

30. jan. 2024

– Nei til EU vil understreke viktigheten av at vi har unntak fra EØS-avtalen når det gjelder fiskeriforvaltning, sa Sofie Axelsen Osland i høringen om kvotemeldingen.

Uvisst om ESA godtar sentrallås for drosjene

08. jan. 2024

Samferdselsministeren vil innføre sentrallås for taxinæringa. Han har også klokelig funnet ut at det er på tide å tallfeste hva midlertidig busskabotasje skal bety.

Sikkerhet og beredskap

18. des. 2023

Notat fra Nei til EUs folkestyreutvalg nr. 2 2023.

EU vil ha full kontroll over den digitale lommeboka di

09. nov. 2023

Bak lukkede dører har EU gjennomført såkalte trilogforhandlinger om et nytt verktøy som kan invadere nettleseren din. Den digitale lommeboka skal være gyldig i hele EU/EØS.

Masseovervåking setter demokratiet i fare

09. nov. 2023

Chat Control 2.0 kan bli det alvorligste inngrepet mot retten til privatliv og ytringsfrihet i Europa i nyere tid.

Forslag til regulering av innsyn i havvindsøknader må skrinlegges

12. okt. 2023

Nei til EU vil på det sterkeste oppfordre departementet til å skrinlegge dette forslaget om å begrense innsynsretten, skriver vi i vårt høringssvar.

Drosjeutvalget balanserer på den gule veistripa

06. juli 2023

Ved å styre strengt etter den gule stripa håper Drosjeutvalget at de ikke blir overkjørt av ESA.

Høringsinnspill om fornybar energiproduksjon til havs (havvind)

13. juni 2023

Høringsinnspill fra Nei til EU angående NVE sitt forslag til utredningsprogram for strategisk konsekvensutredning.

Etikken i teknikken

15. mai 2023

Hvor smart er det å gi kommersielle selskapers kunstige intelligens tilgang til helseopplysninger?

Høringssvar til Energikommisjonens rapport

02. mai 2023

Høring av NOU 2023:3 «Mer av alt – raskere» – Svar fra Nei til EU 

Sjåfører i blindsonen

02. mai 2023

Transporten er på ville veier når de som vil drive seriøst, taper i konkurransen, og kontrollmyndighetene ikke henger med i svingene.