En åpen og opplyst offentlig samtale. Ytringsfrihetskommisjonens utredning.

Høringsuttalelse om Ytringsfrihetskommisjonen 

Nei til EU har levert en høringsuttalelse om Ytringsfrihetskommisjonens utredning «NOU 2022:9 En åpen og opplyst offentlig samtale» 

«Som meningsbærende organisasjon er Nei til EU generelt opptatt av ytringsfriheten og dens særlige vern i Grunnloven § 100», heter det i høringssvaret.  
 
«Ytringsfrihetskommisjonen gjør viktige observasjoner, men overser også vesentlige faktorer for ytringsfrihetens kår i Norge. Dens anbefalinger om å følge EUs linje hva angår digitale medier kan få uoversiktlige og negative følger for ytringsfriheten».

«Kommisjonen er med rette urolig for skadevirkninger av desinformasjon og feilinformasjon. Den slår samtidig fast at Norge er godt rustet for å håndtere desinformasjon, konspirasjonsteorier og lignende. Som vi har sett i en rekke land verden over, herunder i Europa, kan også myndigheter og etablerte medier være kilder til forvrengninger av virkeligheten. Om ikke gjennom desinformasjon, så gjennom fortielse av hendelser og meninger myndighetene ikke mener bør tilflyte innbyggerne», heter det videre i høringsuttalelsen. 

Stort bilde i toppen: En åpen og opplyst offentlig samtale. Ytringsfrihetskommisjonens utredning. (Faksimile: NOU 2022:9)

reLATERT

Se alle arrangementer

Drosjeutvalget balanserer på den gule veistripa

06. juli 2023

Ved å styre strengt etter den gule stripa håper Drosjeutvalget at de ikke blir overkjørt av ESA.

Etikken i teknikken

15. mai 2023

Hvor smart er det å gi kommersielle selskapers kunstige intelligens tilgang til helseopplysninger?

Høringssvar til Energikommisjonens rapport

02. mai 2023

Høring av NOU 2023:3 «Mer av alt – raskere» – Svar fra Nei til EU 

Sjåfører i blindsonen

02. mai 2023

Transporten er på ville veier når de som vil drive seriøst, taper i konkurransen, og kontrollmyndighetene ikke henger med i svingene.

Revisjon av EUs elmarked – høringssvar fra Nei til EU 

27. april 2023

Konsekvensene av den foreslåtte reformen av elmarkedet kan føre til ytterligere forverring av situasjonen i det norske kraftmarkedet.

Ute og sykler

17. april 2023

EUs Green Deal skal kutte klimautslipp, men er også en strategi for økonomisk vekst. Kommisjonen har mye å bevise.

På jernbane og taxi løper regjeringen fra Hurdalserklæringen  

12. nov. 2022

Hurdalserklæringen var en seier for alle som ville utfordre handlingsrommet i EØS-avtalen.   

Togrøveri kan avverges ved å endre Jernbaneloven

29. sep. 2022

Ett år etter at EUs fjerde jernbanepakke ble manøvrert inn i EØS-avtalen nøler regjeringa fremdeles med å kreve varige unntak fra konkurransekravene.

EUs digitale dilemma

11. aug. 2022

EU vil sette grenser for de store nettgigantenes bruk av europeiske data og personopplysninger. Tiltakene innebærer at Unionen også gjør den offentlige samtalen på sosiale medier til gjenstand for kontroll og lovregulering.

Kjør på drosjegrønt

04. juli 2022

Regjeringa foreslår flere tiltak for å bedre seriøsiteten i ei kaotisk drosjenæring. Det er bra. Men de avgjørende grepene som Hurdalsplattformen ga løfte om, glimrer fremdeles med sitt fravær.

Togstreik mot oppsplitting og EU-diktat

14. juni 2022

«Støre hold nå ord, du er ved Kongens bord. Hold Jernbane-Norge samlet!» Slik lød refrenget fra allsangen på Jernbanetorget da togene sto i to timer den 14. juni.

Nye hull i veipakka

03. juni 2022

Et endringsdirektiv legger opp til at en transportør skal kunne leie kjøretøy innen hele EØS, og ikke bare i egen medlemsstat som i dag. Det gir transportører nye muligheter til å omgå de sosiale bestemmelsene i Veipakka.