Marie Sneve Martinussen (Rødt) stiller spørsmål om unntak fra EUs fjerde jernbanepakke til samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) i Stortingets spørretime onsdag 17. april. (Foto: Stortingets Nett-TV.)

EØS-storm i spørretimen

EUs fjerde energipakke, konsekvenser av veto i EØS og unntak fra EUs anbudstvang på jernbanen var noen av mange EØS-tema i Stortingets spørretime.

– Vi har en dialog. Vi vil forsøke å få til unntak, for å videreføre regjeringens jernbanepolitikk, svarte samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) i Stortingets spørretime onsdag 17. april.

Det var Rødts Marie Sneve Martinussen som stilte spørsmål hvordan regjeringen arbeider for å sikre Norge unntak fra EUs fjerde jernbanepakke, i tråd med Hurdalsplattformen.

Jernbanedirektoratet har levert en utredning av handlingsrommet, men utredningen er unntatt offentligheten. Begrunnelsen fra regjeringen er hensynet til videre forhandlinger.

Samferdselsministeren fortalte at departementet arbeider med vurderingen av handlingsrommet, og la til at EØS-avtalen ikke et system der man bare kan velge goder, men må forholde seg til helheten i systemet.

 

Kun berørte konsekvenser ved veto

På spørsmål fra Bjørnar Moxnes (Rødt) om EUs fornybardirektiv og virkninger av et EØS-veto, henviste klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap) til EØS-avtalens artikkel 102 om håndtering av uenighet.

– Hvis partene ikke kommer til enighet, vil den berørte delen av EØS-avtalen settes ut av kraft. Den berørte delen vil være EØS-avtalens vedlegg 4 om energi, uttalte Bjelland Eriksen.

Ministeren ville ikke «spekulere» i hva som mer konkret kan bli konsekvensene ved et norsk veto mot direktivet. Han avviste at regjeringen er forpliktet av en fem måneders tidsfrist som EUs energi- og klimakommissær oppga i et brev til EFTA-landene i EØS om gjennomføring av fornybardirektivet

– Det er norske myndigheter som har ansvaret for EØS-forpliktelsene og følger den tidsplanen som trengs for å behandle dette på en ordentlig måte, sa Bjelland Eriksen.

 

– En kommissær i EU setter ikke frist

Dette er i tråd med svar fra statsminister Jonas Gahr Støre tidligere på dagen i Stortinget.

Sveinung Rotevatn (Venstre) ville vite hvordan regjeringen nå behandler EUs fjerde energipakke, med henvisning til EU-kommissærens krav om rask gjennomføring av fornybardirektivet, som inngår i pakken.

– En kommissær i EU setter ikke frist for den norske regjering. Det avgjør vi, svarte Støre.

Statsministeren uttalte videre at Norge er tjent med regelverkslikhet med EU, men vurderer regelverket ut fra norske interesser og ser da på behovet for tilpasninger.

- Vi skal gjennomføre dette på en klok og ansvarlig måte, og ta den tiden vi trenger, var budskapet.

Støre kom ikke med noen nærmere tidshorisont, og unnlot å svare på konkrete spørsmål om hva statsministeren og Arbeiderpartiet mener er problematisk med innholdet i energipakken.

Stort bilde i toppen: Marie Sneve Martinussen (Rødt) stiller spørsmål om unntak fra EUs fjerde jernbanepakke til samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) i Stortingets spørretime onsdag 17. april. (Foto: Stortingets Nett-TV.)

reLATERT

Se alle arrangementer

Modellmakeri om EØS 

24. mai 2024

Det er svært lite troverdig at handelen med EU skulle bli redusert med en tredjedel uten EØS-avtalen. 

Oslo Nei til EUs høringsinnspill til Fornybardirektivet

21. mai 2024

Oslo Nei til EU støtter ikke forslaget om at Fornybardirektivet skal gjøres gjeldende for Norge.

Handelen og samarbeidet kan fortsette uten EØS-avtalen

16. mai 2024

Den dagen EØS-avtalen sies opp, overtar automatisk handelsavtalen mellom Norge og EU igjen. Den sikrer tollfrihet for norske industrivarer til EU, skriver Einar Frogner, leder av Nei til EU.

EUs helikopterregelverk HOFO på norsk sokkel 

15. mai 2024

Faglig utvalg i Nei til EU arrangerer webinar om EUs helikopterregelverk HOFO på norsk sokkel den 29. mai klokka 11.00 til 11.30.  Se webinaret her!

Den europeiske unionen viser sitt sanne andlet.  

08. mai 2024

Norske styresmakter har ikkje avgjort om dei vil seia ja til Fornybardirektivet, heller ikkje når dei eventuelt vil ta eit standpunkt i saka.   Dette likar den europeiske unionen lite. Kommissæren for det aktuelle politikkområdet stiller krav, kjem med fristar og meir enn antydar straffereaksjonar.

Tvilsom gevinst av EØS

08. mai 2024

Anslagene for økonomisk gevinst samsvarer dårlig med den faktiske økonomiske utviklingen i EU gjennom tiårene med EØS-avtalen.

Kraft og tvang mot folkestyre

29. april 2024

Fornybardirektivet går løs på selve grunnlaget for lokaldemokratiet.

Veto mot fornybardirektivet 

29. april 2024

EUs energikomissær Kadri Simson truer Norge med konsekvenser dersom ikke Fornybardirektivet innføres innen august 2024. EU kommer med direkte trusler mot Norge.  

EØS-debatten er et spørsmål om å ta demokratiet på alvor 

29. april 2024

For å sikre folkestyret må Norge stanse maktoverføringen til EU. Regjeringens lovnader om å bruke handlingsrommet i EØS må følges opp i praksis.

EUs reviderte avløpsdirektiv mangler lokal tilpasning 

29. april 2024

Forurensing fra avløp må reduseres, men EUs reviderte avløpsdirektiv mangler lokal tilpasning og går dermed feil vei inn i fremtiden. 

EUs bygningsenergidirektiv mangler lokal tilpasning 

29. april 2024

Klimagassutslipp fra bygg må ned, men bygningsenergidirektivet mangler lokal tilpasning og går dermed feil vei inn i fremtiden. 

Nyanser av EØS

22. april 2024

EØS-utredningen gjør rett i å avdramatisere konsekvensene ved å bruke vetoretten mot EU-regler.