Nei til EU hilste landsmøtet i Norsk Bonde- og Småbukarlag

– Norsk Bonde- og Småbrukarlag er sammen med resten av norsk landbruk, viktig for Nei til EU, sa Nei til EUs generalsekretær Thomas Haug i sin hilsen til landsmøtet i Norsk Bonde- og Småbrukarlag 9. november.

I tillegg til hilsen fra generalsekretæren deltok Nei til EU også med stand gjennom landsmøtet, bemannet av Karl-Sverre Holdal.

Her kan du lese hilsenen fra Nei til EU:

Gode landsmøte, kjære matprodusenter!

Tusen takk for invitasjonen, og tusen takk for muligheten til å si noen ord fra Nei til EU!

I år det er 25 år siden folkeavstemningen i 1994. Den gang var jeg sju år, så flere av dere i salen husker dette bedre enn meg. Men jeg har jo fått med meg hvordan det gikk i 1994 – Norge står fortsatt utenfor EU, og flertallet av det norske folk har vært mot EU de siste 14 årene.

Som generalsekretær har jeg også blitt fortalt, jeg har lest og jeg har forstått hvilken rolle dere og landbruket spilte i 1994:

  • For det første var en nasjonal styrt landbrukspolitikk et av hovedargumentene mot norsk EU-medlemskap, det er det fortsatt
  • For det andre så var det bredden i nei-alliansen – fra landbruket og fagbevegelsen til miljørørsla og politiske partier - som gjorde at det holdt til seier
  • For det tredje: norske bønders innsats og utallige dugnadstimer i forkant av folkeavstemningen var umåtelige viktig

Dette er derfor en fin anledning for å si: takk for innsatsen og tusen takk for samarbeidet!

Stand på landsmøtet i Norsk Bonde og Småbrukarlag
Stand på landsmøtet i Norsk Bonde og Småbrukarlag

Seieren i 1994 til tross: jeg er overbevist om at vi fortsatt trenger et sterkt Nei til EU. Vi følger med på hva regjeringa foretar seg i Brussel. Vi følger med på hvordan unionen utvikler seg, vi ivaretar bredden i nei-alliansen og vi sikrer at vi har en organisasjon som raskt kan mobilisere når spørsmålet om norsk EU-medlemskap igjen blir aktuelt.

Vår funksjon som vaktbikkje kan godt illustreres i arbeidet med EØS-avtalens artikkel 19 og protokoll 3. Tidligere i høst tok vi initiativet til en utredning fra Stortingets utredningsseksjon om handelen med landbruksvarer mellom Norge og EU. Utredningen slo fast at importen av landbruksvarer har økt kraftig og at handelsbalansen mellom Norge og EU er i ubalanse. Det mener Nei til EU er uakseptabelt – og det er noe det norske folk har sagt klart og tydelig nei til gjennom to folkeavstemninger.

Et tema vi i Nei til EU vil jobbe mer med framover er klima og miljø. I 1994 var store deler av miljøbevegelsen EU-motstandere. Siden den gang har EU forsøkt å grønnvaske sin egen politikk, samtidig som Norge har tilsluttet seg EUs rammeverk for klimakutt. Enkelte mener at Norge må inn i EU for å redde klima. Vi må vise at en ambisiøs klimapolitikk best drives innenfor det norske folkestyrer og utenfor union og overnasjonalitet.

Bonde- og Småbrukarlaget er sammen med resten av norsk landbruk, viktig for Nei til EU.

Mange av dere i salen er sikkert aktive i våre fylkes- og lokallag – og bidrar til at Nei til EU har aktivitet i hele landet. Samtidig er vi avhengig av den økonomiske støtten vi får fra dere. Dere er også viktig for å løfte EU-relaterte politiske saker som vi kan samarbeid om.

Det er ingenting som passer bedre enn å avslutte denne hilsningstalen med en invitasjon til gode venner: 29. november skal Nei til EU markere at det er 25 år siden nei-seieren i 1994. Det skjer på Doga i Oslo og der er alle sammen selvsagt invitert. Det blir mimring tilbake til 1994, samtidig som vi ser litt framover.

Takk for oppmerksomheten, lykke til med resten av landsmøtet og tusen takk for maten!

reLATERT

Se alle arrangementer

Norsk sikkerhet og det norske fredsarbeidet ivaretas best utenfor EU 

29. april 2024

Utenfor EU har Norge en friere stemme som kan brukes uten å hemmes av stormaktenes interesser. På den måten kan vi jobbe mot folkemord og for sivilbefolkningens interesser. 

Gratulerer med dagen! 

26. april 2024

La oss bruke 1. mai til å stå sammen mot EU, og kjempe for en rettferdig og likestilt verden. Vi har kraften til å skape endring. La oss bruke den. 

Rådsmøtet: – Vi sier ja til folkestyre!

20. april 2024

– For mange er det veldig langt til makta i regjering og Storting. Men det er enda mye lenger til Brussel, sa Einar Frogner i åpningstalen på Nei til EUs rådsmøte.

Folkestyret er sterkt truet av EØS-avtalen  

18. april 2024

Det viktigste for Nei til EU er folkestyret. Avgjørelsene skal tas av folkevalgte organ. Etter to EØS-utredninger denne våren er det demokratiske underskuddet i EØS for oss tydeligere og tydeligere.  

Alternativet til EØS ligger foran oss 

11. april 2024

Vårt alternativ til EØS-avtalen vil styrke folkestyret og kontrollen over kraftmarkedet, arbeidsliv, næringspolitikk, helse og miljø. 

Sikkerhetspolitikk på 15 minutter

08. april 2024

På 15 minutter vil Heming Olaussen, medlem av Nei til EUs folkestyreutvalg, forklare hvorfor Norges sikkerhet best ivaretas utenfor EU, og uten tettere tilknytning til EUs militærunion.

Nei til EUs innspill til partienes valgprogram

05. april 2024

Nei til EUs innspill til partiprogrammene frem mot stortingsvalget i 2025

Kan EU erstatte Nato?

03. april 2024

En europeisk forsvarsgaranti er lite annet enn en ønskedrøm på ja-sida.

Norge har flere verktøy i landbrukspolitikken utenfor EU

19. mars 2024

Bondeopprør i EU viser hvor viktig det er at Norge og landbruket holdes utenfor EU

– Folkestyret er sterkt truet

12. mars 2024

– Folkestyreutvalget har konkludert med at folkestyret er sterkt truet med EØS-avtalen, sa Fanny Voldnes, som sitter i Folkestyreutvalget som la fram sin EØS-rapport 12. mars.  

Beholde handlefrihet til å forby GMO

26. feb. 2024

Høringsuttalelse fra Nei til EU om Genteknologiutvalgets innstilling Genteknologi i en bærekraftig fremtid.

Tiden er inne for å skrinlegge frihandelsavtalene med Mercosur!

14. feb. 2024

De siste ukene har bønder demonstrert over store deler av Europa. Typisk aksjoneres det mot dårlige vilkår, for lav inntekt og vanskelige fremtidsutsikter, men misnøyen kan ses i sammenheng med den nyliberalistiske landbrukspolitikken EU har ført i flere tiår.