Nei til EU hilste landsmøtet i Norsk Bonde- og Småbukarlag

– Norsk Bonde- og Småbrukarlag er sammen med resten av norsk landbruk, viktig for Nei til EU, sa Nei til EUs generalsekretær Thomas Haug i sin hilsen til landsmøtet i Norsk Bonde- og Småbrukarlag 9. november.

I tillegg til hilsen fra generalsekretæren deltok Nei til EU også med stand gjennom landsmøtet, bemannet av Karl-Sverre Holdal.

Her kan du lese hilsenen fra Nei til EU:

Gode landsmøte, kjære matprodusenter!

Tusen takk for invitasjonen, og tusen takk for muligheten til å si noen ord fra Nei til EU!

I år det er 25 år siden folkeavstemningen i 1994. Den gang var jeg sju år, så flere av dere i salen husker dette bedre enn meg. Men jeg har jo fått med meg hvordan det gikk i 1994 – Norge står fortsatt utenfor EU, og flertallet av det norske folk har vært mot EU de siste 14 årene.

Som generalsekretær har jeg også blitt fortalt, jeg har lest og jeg har forstått hvilken rolle dere og landbruket spilte i 1994:

  • For det første var en nasjonal styrt landbrukspolitikk et av hovedargumentene mot norsk EU-medlemskap, det er det fortsatt
  • For det andre så var det bredden i nei-alliansen – fra landbruket og fagbevegelsen til miljørørsla og politiske partier - som gjorde at det holdt til seier
  • For det tredje: norske bønders innsats og utallige dugnadstimer i forkant av folkeavstemningen var umåtelige viktig

Dette er derfor en fin anledning for å si: takk for innsatsen og tusen takk for samarbeidet!

Stand på landsmøtet i Norsk Bonde og Småbrukarlag
Stand på landsmøtet i Norsk Bonde og Småbrukarlag

Seieren i 1994 til tross: jeg er overbevist om at vi fortsatt trenger et sterkt Nei til EU. Vi følger med på hva regjeringa foretar seg i Brussel. Vi følger med på hvordan unionen utvikler seg, vi ivaretar bredden i nei-alliansen og vi sikrer at vi har en organisasjon som raskt kan mobilisere når spørsmålet om norsk EU-medlemskap igjen blir aktuelt.

Vår funksjon som vaktbikkje kan godt illustreres i arbeidet med EØS-avtalens artikkel 19 og protokoll 3. Tidligere i høst tok vi initiativet til en utredning fra Stortingets utredningsseksjon om handelen med landbruksvarer mellom Norge og EU. Utredningen slo fast at importen av landbruksvarer har økt kraftig og at handelsbalansen mellom Norge og EU er i ubalanse. Det mener Nei til EU er uakseptabelt – og det er noe det norske folk har sagt klart og tydelig nei til gjennom to folkeavstemninger.

Et tema vi i Nei til EU vil jobbe mer med framover er klima og miljø. I 1994 var store deler av miljøbevegelsen EU-motstandere. Siden den gang har EU forsøkt å grønnvaske sin egen politikk, samtidig som Norge har tilsluttet seg EUs rammeverk for klimakutt. Enkelte mener at Norge må inn i EU for å redde klima. Vi må vise at en ambisiøs klimapolitikk best drives innenfor det norske folkestyrer og utenfor union og overnasjonalitet.

Bonde- og Småbrukarlaget er sammen med resten av norsk landbruk, viktig for Nei til EU.

Mange av dere i salen er sikkert aktive i våre fylkes- og lokallag – og bidrar til at Nei til EU har aktivitet i hele landet. Samtidig er vi avhengig av den økonomiske støtten vi får fra dere. Dere er også viktig for å løfte EU-relaterte politiske saker som vi kan samarbeid om.

Det er ingenting som passer bedre enn å avslutte denne hilsningstalen med en invitasjon til gode venner: 29. november skal Nei til EU markere at det er 25 år siden nei-seieren i 1994. Det skjer på Doga i Oslo og der er alle sammen selvsagt invitert. Det blir mimring tilbake til 1994, samtidig som vi ser litt framover.

Takk for oppmerksomheten, lykke til med resten av landsmøtet og tusen takk for maten!

reLATERT

Se alle arrangementer

Ny vår for EFTA i jubileumsåret?

18. feb. 2020

Frihandelsforbundet EFTA runder 60 år. Det som en gang var Vest-Europas største handelsblokk har blitt en europeisk lilleputt i skyggen av EU. Kan EFTA få en ny vår?

Nei til EU møtte Bondelaget i «Korntørka»

12. feb. 2020

Møterommet het Korntørka da leder i Bondelaget Lars-Petter Bartnes og generalsekretær Sigrid Hjørnegård møtte generalsekretær Thomas Haug og leder Kathrine Kleveland i Nei til EU onsdag morgen.

Tallenes tale?

06. feb. 2020

Norge er annerledes nå enn det var 25 år siden, skriver generalsekretæren i sin faste spalte i Standpunkt.

Meldeplikt til EU? Nei takk, sier ordførere fra Island og Norge

20. jan. 2020

Norske og islandske ordførere og kommuneforvaltere ber regjeringene snu.

Perspektiver på EU

20. jan. 2020

Nei til EUs Jubileumsseminaret 29. november 2019 samlet mange tilhørere som ville høre om erfaringene fra den store nei-kampen i 1994 – og hva lærdommene bør være for oss i dag.

Regjeringen må bevare norske honningbiers helse

14. jan. 2020

Vi kan ikke godta at norske honningbiers helse, som er i verdensklasse, trues av nye EØS-regler som vil la EU-birøktere få komme med sine bier over Norges grenser.

Natur og Ungdom med fornyet EU-motstand

09. jan. 2020

- Når vi kun har det neste tiåret på å halvere hele verdens utslipp mener jeg at Norge ikke bør bli mer bundet av mål om frihandel og fri konkurranse, sier Therese Husgstmyr Woie, nyvalgt leder av Natur og Ungdom.

Fortsatt på vakt

07. jan. 2020

Under 25-årsjubileet for nei-seieren i 1994, dukket naturlig nok spørsmålet opp: Vil Ja-sida prøve seg igjen?

Nye regler for den felleseuropeiske julefeiring

20. des. 2019

Denne teksten er skrevet av Odd Børretzen til boka Lesebok 1994, som ble delt ut til alle husstander i Norge (1,8 millioner) i forkant av folkeavstemningen om EU-medlemskap i 1994.

Standpunkt 1-2020

20. des. 2019

I dette nummeret av Standpunkt kan du lese om vervekampanjer i Ungdom mot EU og Nei til EU, om brexit, feiring av 25-årsjubileet for folkerøystinga i 1994, om anken i ACER-søksmålet, og mykje meir.

Takk for innsatsen, Anne!

09. des. 2019

I dag, 9. desember, fyller Anne Enger 70 år.

Fantastisk fest for folkets nei!

30. nov. 2019

Fredag 29. november var en hele neisiden samlet for å feire at det er 25 år siden det norske folket sa nei til EU-medlemskap i folkeavstemningen 28. november 1994. Over 300 EU-motstandere fikk fine gode historier, kultur, politikk og samhold.