Nei til EU hilste landsmøtet i Norsk Bonde- og Småbukarlag

– Norsk Bonde- og Småbrukarlag er sammen med resten av norsk landbruk, viktig for Nei til EU, sa Nei til EUs generalsekretær Thomas Haug i sin hilsen til landsmøtet i Norsk Bonde- og Småbrukarlag 9. november.

I tillegg til hilsen fra generalsekretæren deltok Nei til EU også med stand gjennom landsmøtet, bemannet av Karl-Sverre Holdal.

Her kan du lese hilsenen fra Nei til EU:

Gode landsmøte, kjære matprodusenter!

Tusen takk for invitasjonen, og tusen takk for muligheten til å si noen ord fra Nei til EU!

I år det er 25 år siden folkeavstemningen i 1994. Den gang var jeg sju år, så flere av dere i salen husker dette bedre enn meg. Men jeg har jo fått med meg hvordan det gikk i 1994 – Norge står fortsatt utenfor EU, og flertallet av det norske folk har vært mot EU de siste 14 årene.

Som generalsekretær har jeg også blitt fortalt, jeg har lest og jeg har forstått hvilken rolle dere og landbruket spilte i 1994:

  • For det første var en nasjonal styrt landbrukspolitikk et av hovedargumentene mot norsk EU-medlemskap, det er det fortsatt
  • For det andre så var det bredden i nei-alliansen – fra landbruket og fagbevegelsen til miljørørsla og politiske partier - som gjorde at det holdt til seier
  • For det tredje: norske bønders innsats og utallige dugnadstimer i forkant av folkeavstemningen var umåtelige viktig

Dette er derfor en fin anledning for å si: takk for innsatsen og tusen takk for samarbeidet!

Stand på landsmøtet i Norsk Bonde og Småbrukarlag
Stand på landsmøtet i Norsk Bonde og Småbrukarlag

Seieren i 1994 til tross: jeg er overbevist om at vi fortsatt trenger et sterkt Nei til EU. Vi følger med på hva regjeringa foretar seg i Brussel. Vi følger med på hvordan unionen utvikler seg, vi ivaretar bredden i nei-alliansen og vi sikrer at vi har en organisasjon som raskt kan mobilisere når spørsmålet om norsk EU-medlemskap igjen blir aktuelt.

Vår funksjon som vaktbikkje kan godt illustreres i arbeidet med EØS-avtalens artikkel 19 og protokoll 3. Tidligere i høst tok vi initiativet til en utredning fra Stortingets utredningsseksjon om handelen med landbruksvarer mellom Norge og EU. Utredningen slo fast at importen av landbruksvarer har økt kraftig og at handelsbalansen mellom Norge og EU er i ubalanse. Det mener Nei til EU er uakseptabelt – og det er noe det norske folk har sagt klart og tydelig nei til gjennom to folkeavstemninger.

Et tema vi i Nei til EU vil jobbe mer med framover er klima og miljø. I 1994 var store deler av miljøbevegelsen EU-motstandere. Siden den gang har EU forsøkt å grønnvaske sin egen politikk, samtidig som Norge har tilsluttet seg EUs rammeverk for klimakutt. Enkelte mener at Norge må inn i EU for å redde klima. Vi må vise at en ambisiøs klimapolitikk best drives innenfor det norske folkestyrer og utenfor union og overnasjonalitet.

Bonde- og Småbrukarlaget er sammen med resten av norsk landbruk, viktig for Nei til EU.

Mange av dere i salen er sikkert aktive i våre fylkes- og lokallag – og bidrar til at Nei til EU har aktivitet i hele landet. Samtidig er vi avhengig av den økonomiske støtten vi får fra dere. Dere er også viktig for å løfte EU-relaterte politiske saker som vi kan samarbeid om.

Det er ingenting som passer bedre enn å avslutte denne hilsningstalen med en invitasjon til gode venner: 29. november skal Nei til EU markere at det er 25 år siden nei-seieren i 1994. Det skjer på Doga i Oslo og der er alle sammen selvsagt invitert. Det blir mimring tilbake til 1994, samtidig som vi ser litt framover.

Takk for oppmerksomheten, lykke til med resten av landsmøtet og tusen takk for maten!

reLATERT

Se alle arrangementer

Venstre bør si nei til EU

08. juli 2020

Et godt råd til alle partier som sliter på meningsmålingene er å lytte til velgerne. Norsk EU-medlemskap har aldri vært noe folkekrav. Det er det heller ikke nå.

Utfordrer partiene før valgkampen

16. juni 2020

Nei til EU har nå sendt brev til alle stortingspartiene der de blir utfordret på viktige EU- og EØS-spørsmål fram mot Stortingsvalgkampen i 2021.

15 år med flertall mot EU 

15. juni 2020

I april var det 15 år med nei-flertall på alle meningsmålinger som har spurt det norske folk om de ville stemme for eller mot norsk medlemskap i EU. 

Kastanjetreet, kriseberedskap og korona 

10. juni 2020

Krisesituasjonen har vist viktigheten av nasjonal råderett og sjølforsyning, skriver Kathrine Kleveland i lederartikkelen i Standpunkt.

Handelen med landbruksvarer etter brexit

09. juni 2020

Målet må være reduksjon av importen fra EU og et mer jevnbyrdig handelsforhold. En forutsetning for EØS-avtalen var at landbruk ikke skulle bli skadelidende slik det nå har blitt med store produksjonskutt på grunn av unødvendig import fra EU.

Matberedskap? Det var før, det!

05. juni 2020

Hvorfor kommer Norge så dårlig ut på områdene sjølforsyning og matberedskap?

Vett 2 2020: Helt krise

03. juni 2020

EU og EØS i koronaens tid.

Korona – hvorfor skjedde det?

02. juni 2020

Det er ingen økologisk overraskelse at nye varianter av farlige virus oppstår.

15 år med neiflertall

25. mai 2020

I april passerte vi 15 år med nei-flertall på alle meningsmålinger der det norske folk er blitt spurt om de ville stemme for eller i mot norsk medlemskap i EU. Og nordmenn svarer stadig nei, uavhengig av hvem som spør.

Standpunkt 2-2020

20. mai 2020

I dette nummeret av Standpunkt kan du lese om EUs fjerde jernbanepakke, om matproduksjon og kriseberedskap, og mykje meir.

Jernbaneproposisjonen kolliderer med Grunnloven og EØS

12. mai 2020

Myndighetsoverføring til jernbanebyrået ERA og EU-kommisjonen er mer enn «lite inngripende», fastslår jussprofessor. Regjeringens foreslåtte framgangsmåte er uforenlig med så vel Grunnlovens krav som med EØS-avtalens intensjon og to-pilarprinsipp.

Utenriksministeren feilinformerer Stortinget om eksport til EU

08. mai 2020

I sin EU/EØS-redegjørelse 5. mai uttalte utenriksminister Ine Eriksen Søreide at «opp mot 80 prosent av norsk eksport» går til EU. Det er langt unna sannheten.