Nei til EU hilste landsmøtet i Norsk Bonde- og Småbukarlag

– Norsk Bonde- og Småbrukarlag er sammen med resten av norsk landbruk, viktig for Nei til EU, sa Nei til EUs generalsekretær Thomas Haug i sin hilsen til landsmøtet i Norsk Bonde- og Småbrukarlag 9. november.

I tillegg til hilsen fra generalsekretæren deltok Nei til EU også med stand gjennom landsmøtet, bemannet av Karl-Sverre Holdal.

Her kan du lese hilsenen fra Nei til EU:

Gode landsmøte, kjære matprodusenter!

Tusen takk for invitasjonen, og tusen takk for muligheten til å si noen ord fra Nei til EU!

I år det er 25 år siden folkeavstemningen i 1994. Den gang var jeg sju år, så flere av dere i salen husker dette bedre enn meg. Men jeg har jo fått med meg hvordan det gikk i 1994 – Norge står fortsatt utenfor EU, og flertallet av det norske folk har vært mot EU de siste 14 årene.

Som generalsekretær har jeg også blitt fortalt, jeg har lest og jeg har forstått hvilken rolle dere og landbruket spilte i 1994:

  • For det første var en nasjonal styrt landbrukspolitikk et av hovedargumentene mot norsk EU-medlemskap, det er det fortsatt
  • For det andre så var det bredden i nei-alliansen – fra landbruket og fagbevegelsen til miljørørsla og politiske partier - som gjorde at det holdt til seier
  • For det tredje: norske bønders innsats og utallige dugnadstimer i forkant av folkeavstemningen var umåtelige viktig

Dette er derfor en fin anledning for å si: takk for innsatsen og tusen takk for samarbeidet!

Stand på landsmøtet i Norsk Bonde og Småbrukarlag
Stand på landsmøtet i Norsk Bonde og Småbrukarlag

Seieren i 1994 til tross: jeg er overbevist om at vi fortsatt trenger et sterkt Nei til EU. Vi følger med på hva regjeringa foretar seg i Brussel. Vi følger med på hvordan unionen utvikler seg, vi ivaretar bredden i nei-alliansen og vi sikrer at vi har en organisasjon som raskt kan mobilisere når spørsmålet om norsk EU-medlemskap igjen blir aktuelt.

Vår funksjon som vaktbikkje kan godt illustreres i arbeidet med EØS-avtalens artikkel 19 og protokoll 3. Tidligere i høst tok vi initiativet til en utredning fra Stortingets utredningsseksjon om handelen med landbruksvarer mellom Norge og EU. Utredningen slo fast at importen av landbruksvarer har økt kraftig og at handelsbalansen mellom Norge og EU er i ubalanse. Det mener Nei til EU er uakseptabelt – og det er noe det norske folk har sagt klart og tydelig nei til gjennom to folkeavstemninger.

Et tema vi i Nei til EU vil jobbe mer med framover er klima og miljø. I 1994 var store deler av miljøbevegelsen EU-motstandere. Siden den gang har EU forsøkt å grønnvaske sin egen politikk, samtidig som Norge har tilsluttet seg EUs rammeverk for klimakutt. Enkelte mener at Norge må inn i EU for å redde klima. Vi må vise at en ambisiøs klimapolitikk best drives innenfor det norske folkestyrer og utenfor union og overnasjonalitet.

Bonde- og Småbrukarlaget er sammen med resten av norsk landbruk, viktig for Nei til EU.

Mange av dere i salen er sikkert aktive i våre fylkes- og lokallag – og bidrar til at Nei til EU har aktivitet i hele landet. Samtidig er vi avhengig av den økonomiske støtten vi får fra dere. Dere er også viktig for å løfte EU-relaterte politiske saker som vi kan samarbeid om.

Det er ingenting som passer bedre enn å avslutte denne hilsningstalen med en invitasjon til gode venner: 29. november skal Nei til EU markere at det er 25 år siden nei-seieren i 1994. Det skjer på Doga i Oslo og der er alle sammen selvsagt invitert. Det blir mimring tilbake til 1994, samtidig som vi ser litt framover.

Takk for oppmerksomheten, lykke til med resten av landsmøtet og tusen takk for maten!

reLATERT

Se alle arrangementer

Strøm og landbruk i Heidal

12. mai 2023

Flotte omgivelser og gode diskusjoner når Sel og Heidal Nei til EU inviterte til åpent møte på tradisjonsrike Øvre Aaseng gard.

Ernas EU-drøm i det blå  

29. mars 2023

Nei til EU er når som helst beredt til en omkamp om norsk EU-medlemskap. Vi har vunnet før – og frykter ikke omkamp!  

Jostein har skrive historia om EU-kampen i Gloppen

24. mars 2023

– Den viktigaste saka for Nei til EU no er energipolitikken. Vi har ikkje lenger lov til å drive med eigen energipolitikk, seier Jostein Hansen. Han har gitt ut bok om historia til EU-kampen i Gloppen kommune.

Forslag om å grunnlovsfeste egen valuta

11. jan. 2023

Stortinget behandler denne uken et forslag om å grunnlovsfeste at Norge skal ha en egen pengeenhet. I EU er det traktatfestet at euroen er felles valuta.

EU-kampen i går og i dag

02. des. 2022

Slagordet vårt, «Folkestyre, solidaritet og miljø», har forblitt det samme siden Nei til EU ble opprettet. Og det er et godt slagord. Fordi selv om vi er mot EU er det jo mye vi er for.

Landbrukspolitikken vår vil vi styre sjølve, slik avtala var!   

17. nov. 2022

I ei tid med mykje usikkerheit er det enda viktigare enn nokon gong å verne om norsk landbruk. Med mat produsert på norske ressursar, over heile landet, så sikrar vi eige folk rein og trygg mat.  

Gerd-Liv Valla hilset Nei til EUs landsmøte

12. nov. 2022

– Jeg var en av mange som så på EØS-avtalen som en redning i 1994, sa tidligere LO-leder og medlem av Alternativ Energikommisjon, Gerd-Liv Valla, da hun hilste landsmøtet i Nei til EU. 

Verden er større enn EU

11. nov. 2022

Roy Pedersens tale ved åpningen av Nei til EUs landsmøte 11. november 2022.

Bøkenes tale

08. nov. 2022

Vis meg dine bøker og jeg skal si deg hvordan temperaturen i EU-saken er.

Verden er større enn EU 

28. okt. 2022

For Nei til EU er folkestyre, miljø og solidaritet de fremste verdiene vi ønsker å fronte i kampen mot EU-medlemskap og tilpassing til EUs politikk gjennom EØS.  

Demokrati under press 

26. okt. 2022

Retten til folkelig engasjement og kritikk av statsmakta i innen- som utenrikspolitiske spørsmål har alltid vært selve hjertet i det norske demokratiet.  

– Markedet kan ikke håndtere beredskap

24. okt. 2022

EUs politikk vil redusere matproduksjonen i Europa. Det var en advarsel fra flere av innlederne ved Nei til EUs landbrukspolitiske konferanse.