Nei til EU hilste landsmøtet i Norsk Bonde- og Småbukarlag

– Norsk Bonde- og Småbrukarlag er sammen med resten av norsk landbruk, viktig for Nei til EU, sa Nei til EUs generalsekretær Thomas Haug i sin hilsen til landsmøtet i Norsk Bonde- og Småbrukarlag 9. november.

I tillegg til hilsen fra generalsekretæren deltok Nei til EU også med stand gjennom landsmøtet, bemannet av Karl-Sverre Holdal.

Her kan du lese hilsenen fra Nei til EU:

Gode landsmøte, kjære matprodusenter!

Tusen takk for invitasjonen, og tusen takk for muligheten til å si noen ord fra Nei til EU!

I år det er 25 år siden folkeavstemningen i 1994. Den gang var jeg sju år, så flere av dere i salen husker dette bedre enn meg. Men jeg har jo fått med meg hvordan det gikk i 1994 – Norge står fortsatt utenfor EU, og flertallet av det norske folk har vært mot EU de siste 14 årene.

Som generalsekretær har jeg også blitt fortalt, jeg har lest og jeg har forstått hvilken rolle dere og landbruket spilte i 1994:

  • For det første var en nasjonal styrt landbrukspolitikk et av hovedargumentene mot norsk EU-medlemskap, det er det fortsatt
  • For det andre så var det bredden i nei-alliansen – fra landbruket og fagbevegelsen til miljørørsla og politiske partier - som gjorde at det holdt til seier
  • For det tredje: norske bønders innsats og utallige dugnadstimer i forkant av folkeavstemningen var umåtelige viktig

Dette er derfor en fin anledning for å si: takk for innsatsen og tusen takk for samarbeidet!

Stand på landsmøtet i Norsk Bonde og Småbrukarlag
Stand på landsmøtet i Norsk Bonde og Småbrukarlag

Seieren i 1994 til tross: jeg er overbevist om at vi fortsatt trenger et sterkt Nei til EU. Vi følger med på hva regjeringa foretar seg i Brussel. Vi følger med på hvordan unionen utvikler seg, vi ivaretar bredden i nei-alliansen og vi sikrer at vi har en organisasjon som raskt kan mobilisere når spørsmålet om norsk EU-medlemskap igjen blir aktuelt.

Vår funksjon som vaktbikkje kan godt illustreres i arbeidet med EØS-avtalens artikkel 19 og protokoll 3. Tidligere i høst tok vi initiativet til en utredning fra Stortingets utredningsseksjon om handelen med landbruksvarer mellom Norge og EU. Utredningen slo fast at importen av landbruksvarer har økt kraftig og at handelsbalansen mellom Norge og EU er i ubalanse. Det mener Nei til EU er uakseptabelt – og det er noe det norske folk har sagt klart og tydelig nei til gjennom to folkeavstemninger.

Et tema vi i Nei til EU vil jobbe mer med framover er klima og miljø. I 1994 var store deler av miljøbevegelsen EU-motstandere. Siden den gang har EU forsøkt å grønnvaske sin egen politikk, samtidig som Norge har tilsluttet seg EUs rammeverk for klimakutt. Enkelte mener at Norge må inn i EU for å redde klima. Vi må vise at en ambisiøs klimapolitikk best drives innenfor det norske folkestyrer og utenfor union og overnasjonalitet.

Bonde- og Småbrukarlaget er sammen med resten av norsk landbruk, viktig for Nei til EU.

Mange av dere i salen er sikkert aktive i våre fylkes- og lokallag – og bidrar til at Nei til EU har aktivitet i hele landet. Samtidig er vi avhengig av den økonomiske støtten vi får fra dere. Dere er også viktig for å løfte EU-relaterte politiske saker som vi kan samarbeid om.

Det er ingenting som passer bedre enn å avslutte denne hilsningstalen med en invitasjon til gode venner: 29. november skal Nei til EU markere at det er 25 år siden nei-seieren i 1994. Det skjer på Doga i Oslo og der er alle sammen selvsagt invitert. Det blir mimring tilbake til 1994, samtidig som vi ser litt framover.

Takk for oppmerksomheten, lykke til med resten av landsmøtet og tusen takk for maten!

reLATERT

Se alle arrangementer

Fantastisk fest for folkets nei!

30. nov. 2019

Fredag 29. november var en hele neisiden samlet for å feire at det er 25 år siden det norske folket sa nei til EU-medlemskap i folkeavstemningen 28. november 1994. Over 300 EU-motstandere fikk fine gode historier, kultur, politikk og samhold.

25 år siden i dag: – Historisk EU-avstemning 28. november 1994

28. nov. 2019

I dag er det 25 år siden det norske folk stemte nei til EU-medlemskap i folkeavstemningen 28. november 1994.

NORGE SA NEI TIL EU-MEDLEMSKAP!

26. nov. 2019

Torsdag 28. november er det 25 år siden 52,4 % av folket sa nei til medlemskap i den Europeiske Unionen, EU. I Nordland var tallet 71,4 % nei, i Troms 71,5 %, mens det i Finnmark var høyest med 74,5%.

Nei-allianse med toleranse

26. nov. 2019

28. november 1994 sa det norske folk nei til EU for andre gang. 25 år senere trengs det fortsatt et sterkt Nei til EU.

«Vi sto han av» i Tromsø

19. nov. 2019

Lørdag 16. november markerte Troms Nei til EU 25-årsjubileet for seieren i folkeavstemninga i 1994 og den store demonstrasjonen «Vi står han av» som samlet 5000 i tog i Tromsø 14. november 1994.

Mat og miljø hos Tante Gerda

18. nov. 2019

Kreativiteten svekkes i miljøpolitikken og forbildene forsvinner nå regler og politikk skal harmoniseres i EUs indre marked.

140 kom på jubileumsfest i Vestfold

14. nov. 2019

Det ble virkelig et festmøte da Vestfold Nei til EU inviterte til åpent møte med tittelen «Vi feirer 25 år utenfor EU» i Re 14. november.

Vi velger vår egen framtid! – 25 år seinere

25. okt. 2019

Bli medlem i Ungdom mot EU! Er du over 26 år kan du også bli støttemedlem.

Vi sto han av, og vi står på fortsatt

18. okt. 2019

Vi sto han av i 1994, og Nei til EU står stadig på videre mot EU-medlemskap og EUs påvirkning, skriver Kathrine Kleveland.

Vi sto han av!

14. okt. 2019

Troms Nei til EU markerer 25-årsjubileet for seieren i folkeavstemninga 28. november 1994 og jubileet for den historiske demonstrasjonen «Vi står han av!».

Kraftfull markering mot EUs fjerde jernbanepakke

11. okt. 2019

Mellom kl. 12.00-14.00 torsdag ble alle tog i Norge stanset da Norsk Lokomotivmannsforbund og Norsk Jernbaneforbunds streik mot EUs jernbanepakke.

Besøk av danske nei-venner

08. okt. 2019

Folkebevægelsen mod EU har i mange år vært nære allierte i kampen mot EU som union og mot konkrete konsekvenser av henholdsvis EU- og EØS-medlemskap.