Organisasjonsbygging

«En solid organisasjon i ryggen er avgjørende for å sette EU-saker på dagsorden», skriver generalsekretæren i sin nye faste spalte i Standpunkt.

I skrivende stund har jeg vært generalsekretær i 504 timer. Jeg har møtt alle ansatte, mange frivillige, noen samarbeidsorganisasjoner og deltatt på en håndfull møter.

Det er absolutt ingen tam organisasjon jeg har møtt! Tvert imot er mitt inntrykk at Acer-kampanjen har gitt Nei til EU større selvtillit. Til tross for at Stortinget sa ja til Acer – og igjen svekket norsk suverenitet og selvbestemmelse, har kampen mot direktivet vist at EU-saker fortsatt er viktig for befolkningen. 

Gjennom målretta kampanjearbeid klarte Nei til EU å skape folkelig engasjement om saken og sørget for at det politiske Norge igjen måtte diskutere EU, EØS, folkesuverenitet og nasjonal råderett. Og fortsatt kan Island, om de sier nei til direktivet, stoppe Acer.

Jeg tror det er mulig å skape samme engasjement rundt andre viktige saker framover. EUs jernbanepakke IV, som Stortinget skal ta stilling til i løpet av høsten, er et eksempel.

Jeg mener Acer-kampanjen også har vist at politikk og organisasjon henger sammen! En solid organisasjon i ryggen er avgjørende for å sette EU-saker på dagsorden. I 1994 sa Kristen Nygaard at neikampen føres mellom vanlige folk, i familiekretsen og i samtale mellom venner. Det er fortsatt sånn at det er når hele organisasjonen løfter i lag, og når alt fra enkeltmedlemmer til fylkeslag, styret og hele nei-alliansen engasjerer seg i en sak, at vi klarer å løfte saker som er viktig for oss.

Dette gjør organisasjonsbygging spesielt viktig, og det vil være mitt hovedfokus som generalsekretær. Sammen skal vi være en organisasjon som tar vare på og dyrker det politiske engasjementet til våre medlemmer. Vi skal ha aktivitet i hele landet, og være en relevant arena for de som er imot norsk EU-medlemskap. Samtidig skal våre medlemmer være de som er best skolert på EU-saker. På den måten kan vi fortsatt sette dagsorden og forvalte folkets nei på best måte. Jeg gleder meg til fortsettelsen!

reLATERT

Se alle arrangementer

Markerte Islands suverenitet mot ACER

04. des. 2018

1. desember var det 100 års jubileum for Islands suverenitet. Blant markeringene var et møte i Reykjavik mot å godta EUs tredje energipakke og ACER.

– Vi trenger unge, og vi trenger kvinner

30. nov. 2018

– Medlemsmassen er ryggraden i Nei til EU. Vi trenger medlemmer for å ha en fortsatt aktiv grasrot, sier generalsekretær Thomas Haug.

Island utsetter ACER-avgjørelse

23. nov. 2018

Den islandske regjeringen utsetter behandlingen av EUs tredje energimarkedspakke og ACER til våren, skriver Nationen. Energiministeren utelukker ikke ytterligere utsettelser.

Nei til EUs arbeidsplan 2019–2020

15. nov. 2018

Her er Nei til EUs nye arbeidsplan for perioden 2019 til 2020.

Kathrine Kleveland gjenvalgt som leder i Nei til EU

11. nov. 2018

Nei til EUs landsmøte 2018 har gjenvalgt Kathrine Kleveland som leder i Nei til EU. Med seg som nestledere får hun Olaf Gjedrem og Idar Helle. Birte Usland er nytt medlem i Nei til EUs arbeidsutvalg.

Kraftsamling for nei-alliansen

09. nov. 2018

På Nei til EUs landsmøte møtes to hundre delegater, ansatte, gjester og representanter fra våre gode samarbeidsorganisasjoner. Audun Lysbakken, Per Olav Lundteigen og Bjørnar Moxnes hilset landsmøtet.

Nei til EU saksøker Erna Solberg

07. nov. 2018

Nei til EU går nå til søksmål mot statsminister Erna Solberg om å ikke gjennomføre EUs energipakke 3 fordi stortingsvedtaket om norsk tilslutning til ACER er ugyldig.

Grunnlovens § 115 og ACER-saken

07. nov. 2018

Betenkning avgitt til Nei til EU av Hans Petter Graver, professor dr. juris Universitetet i Oslo

Program

01. nov. 2018

Rammeprogram for Nei til EUs landsmøte, oppdatert 1. november 2018

Peter Ørebech debatterte Acer på Island

01. nov. 2018

I oktober var jusprofessor Peter Ørebech fra Universitetet i Tromsø på Island, der han ble intervjuet av radio og TV, og holdt innledning på Universitetet.

Kathrine Kleveland tar gjenvalg som leder

31. okt. 2018

Nei til EUs landsmøte 9.–11. november: Valgkomiteen har innstilt på at Kathrine Kleveland fortsetter som leder av Nei til EU for en ny toårsperiode.

Nytt Nei til EU-lag i Vesterålen og Lødingen

24. okt. 2018

Etter forespørsler fra enkeltmedlemmer i regionen og fra enkeltlag, er lagene i regionen samt Lødingen samla til ett lag, Vesterålen og Lødingen Nei til EU.