Organisasjonsbygging

«En solid organisasjon i ryggen er avgjørende for å sette EU-saker på dagsorden», skriver generalsekretæren i sin nye faste spalte i Standpunkt.

I skrivende stund har jeg vært generalsekretær i 504 timer. Jeg har møtt alle ansatte, mange frivillige, noen samarbeidsorganisasjoner og deltatt på en håndfull møter.

Det er absolutt ingen tam organisasjon jeg har møtt! Tvert imot er mitt inntrykk at Acer-kampanjen har gitt Nei til EU større selvtillit. Til tross for at Stortinget sa ja til Acer – og igjen svekket norsk suverenitet og selvbestemmelse, har kampen mot direktivet vist at EU-saker fortsatt er viktig for befolkningen. 

Gjennom målretta kampanjearbeid klarte Nei til EU å skape folkelig engasjement om saken og sørget for at det politiske Norge igjen måtte diskutere EU, EØS, folkesuverenitet og nasjonal råderett. Og fortsatt kan Island, om de sier nei til direktivet, stoppe Acer.

Jeg tror det er mulig å skape samme engasjement rundt andre viktige saker framover. EUs jernbanepakke IV, som Stortinget skal ta stilling til i løpet av høsten, er et eksempel.

Jeg mener Acer-kampanjen også har vist at politikk og organisasjon henger sammen! En solid organisasjon i ryggen er avgjørende for å sette EU-saker på dagsorden. I 1994 sa Kristen Nygaard at neikampen føres mellom vanlige folk, i familiekretsen og i samtale mellom venner. Det er fortsatt sånn at det er når hele organisasjonen løfter i lag, og når alt fra enkeltmedlemmer til fylkeslag, styret og hele nei-alliansen engasjerer seg i en sak, at vi klarer å løfte saker som er viktig for oss.

Dette gjør organisasjonsbygging spesielt viktig, og det vil være mitt hovedfokus som generalsekretær. Sammen skal vi være en organisasjon som tar vare på og dyrker det politiske engasjementet til våre medlemmer. Vi skal ha aktivitet i hele landet, og være en relevant arena for de som er imot norsk EU-medlemskap. Samtidig skal våre medlemmer være de som er best skolert på EU-saker. På den måten kan vi fortsatt sette dagsorden og forvalte folkets nei på best måte. Jeg gleder meg til fortsettelsen!

reLATERT

Se alle arrangementer

Infrastrukturforordningen, NorthConnect og ICE-link

08. okt. 2018

Hva skjer om Island eller Norge nekter konsesjon til utenlandskablene? Et nei til kabler kan ikke begrunnes med at vi ønsker å holde strømprisen nede, det vil EU anse som diskriminering.

Arbeid i fylkes- og lokallag

04. okt. 2018

Del 2 av Nei til EUs organisasjonshåndbok

Organisasjonen Nei til EU

04. okt. 2018

Del 1 av Nei til EUs organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok

04. okt. 2018

Denne organisasjonshåndboken er et verktøy til deg for å gjøre jobben litt enklere.

Fylkesledersamling med fokus på jernbanepakka

01. okt. 2018

30 engasjerte deltagere var påmeldt Nei til EUs fylkesledersamling 28. september.

Vi skal feire 25-årsjubileum!

27. sep. 2018

Neste år er det 25 år sidan det norske folket sa nei til EU-medlemskap i folkerøystinga 28. november. Korleis skal vi feire jubileet?

Nei til EU på fransk TV

21. sep. 2018

Internasjonal interesse for Nei til EU, Norge og Brexit.

Viktige datoer og frister

21. sep. 2018

Her finner du viktige frister og informasjon om hvor forslag og endringsforslag skal sendes.

Vellykket EØS-konferanse i Tromsø

19. sep. 2018

Troms Nei til EU arrangerte en vellykket EØS-konferanse i Tromsø lørdag 15. september.

Nytt medlems­register gjev nye mogleg­heiter

19. sep. 2018

Gjer endringar i medlemsregisteret sjølv: Nei til EU har i sumar fått nytt medlems­register. Det gjev deg som medlem nye moglegheiter.

– Vi må respektere kvarandre og ulike meiningar

14. sep. 2018

Tre nye Nei til EU-tilsette: Ny generalsekretær Thomas Haug er oppteken av god organisasjonskultur. Nye på laget er også Mathilde Decaen og Lisa Wensberg.

Skoleringsplan for Nei til EU

12. sep. 2018

I denne planen vil man finne både generelle og mer overflatiske kurs og en rekke spesialkurs/temakurs som går mer i dybden. Her kan tillitsvalgte og andre medlemmer lære seg/øve seg på rollen og andre oppgaver de har.