Senterpartilandsmøte med offensive EØS-vedtak

Landsmøtet til Senterpartiet på Hamar 22.–24. mars vedtok tre offensive resolusjoner om EU og EØS. Nei til EU var til stede med gjester og stand på landsmøtet.

Birte Usland er medlem av arbeidsutvalget i Nei til EU og var gjest på landsmøtet for Nei til EU. Hun var godt fornøyd med Senterpartilandsmøtet

– Jeg forventer at Senterpartiets klare EU-motstand forplikter også i møte med andre partier, og hvis de kommer i posisjon, sier hun etter landsmøtet er avsluttet.

– Stortinget må styre arbeidsmarkedet

Landsmøtet vedtok en resolusjon som sier at «den folkevalgte styringa av arbeidsmarkedet må styrkes både for å sikre mer rettferdige konkurransevilkår mellom bedriftene og for å legge grunnlaget for et tryggere familieliv for arbeidsfolk».

Senterpartiet vil blant annet: «at norsk arbeidslivslovgivning, norske tariffavtaler og ILO-konvensjoner implementert av Norge skal ha forrang foran EU-retten», og de vil «sikre likeverdig konkurranse og gode arbeidsvilkår i norske farvann og på norsk sokkel gjennom å stille krav om norske lønns- og arbeidsvilkår.

Partiet vil videre «regulere arbeidsinnvandring fra EU/EØS-området utenfor Norden for å sikre full sysselsetting og vårt behov for fagfolk for å bygge og drifte landet».

(Artikkelen fortsetter under bildet)

SPLM19 Kathrine og Anne Enger
Kathrine Kleveland og nei-dronninga fra 1994, Anne Enger.

– Sosial dumping, urettferdig konkurranse og dårlig sikkerhet i veitransporten må stoppes

En resolusjon tar til orde for å stoppe sosial dumping i veitransporten.

«Norske folkevalgte må ha muligheten til effektivt å regulere og håndheve transportsektoren i Norge: Sosial dumping, urettferdig konkurranse og rene lovbrudd ikke kan ødelegge for en av landets viktigste bransjer og true sikkerheten langs norske veier. Senterpartiet sier et klart nei til liberalisering i reglene/direktivene fra EU/EØS. Det vil arbeides for reversering av allerede for liberale regler», heter det i resolusjonen.

– Si nei til meldeplikt til EU!

Senterpartiet tar klar avstand fra forslaget om at norske kommuner skal ha meldeplikt til EU.

«I stedet for å forsvare det norske folkestyret presser regjeringa på for at EU skal overstyre Norge i stadig sterkere grad. Sist ut er forslaget om en vidtrekkende meldeplikt til EU der EU skal sensurere forslag fra kommuner, fylkeskommuner og regjeringa før de kommer til folkevalgt behandling i Norge. Forslaget truer lokaldemokratiet og norsk suverenitet og må avvises!»

En foreslått resolusjon om tollvern ble oversendt til sentralstyret. 

Stort bilde: John Øyslebø, Birte Usland og Kathrine Kleveland med Nei til EU-banner på Senterpartiets landsmøte.

reLATERT

Se alle arrangementer

Minneord: Guro Fjellanger er død

24. april 2019

For ettertiden vil hun stå som en av de viktigste aktørene i den norske EU-kampen. Folkets rett til selv å bestemme sin framtid hadde seiret, skriver Arne Langset og Dag Seierstad.

– EØS gjer SFO dyrare. Bli med i Nei til EU du også

24. april 2019

– Nei til EU tar kampen for å hindre at EU og EØS får styre i norske kommuner. Difor er eg medlem i Nei til EU, seier Eva Marie Mathisen.

– EU skal ikke styre norsk jernbane. Bli med i Nei til EU du også

24. april 2019

– Nei til EU tar kampen for å hindre at EU får råderett over norsk jernbane, og derfor er jeg medlem i Nei til EU, sier Kathrine Kleveland.

Ny folder: Norsk kraft skal styres fra Norge. Ikke av EU

23. april 2019

Last ned Nei til EUs nye åttesiders informasjonshefte om EUs energunion i praktisk lommeformat. Dette er en ny utgave av heftet som ble laget i 2018.

Guro Fjellanger (55) er død

16. april 2019

Som generalsekretær fra 1990 til 1995 ledet Guro Fjellanger organisasjonsbygging i Nei til EU mot folkeavstemningen i 1994.

Folder til vervekampanjen

12. april 2019

Last ned folder om offentlige tjenester, jernbanepakke 4, internasjonal solidaritet og fisk.

Folder «EU truer kommunen din»

12. april 2019

Her kan du laste ned folderen «EU truer kommunen din» om Hjelmengutvalget og meldeplikt til EU og EØS.

Ingen ACER-garantier

12. april 2019

Alltinget behandler nå EUs energimarkedspakke 3 og tilknytning til energibyrået ACER.

Vil du bli vår nye kollega?

11. april 2019

Nei til EU søker engasjert og stødig økonomi- og administrasjonsrådgiver i 100 % stilling.

Handler godt uten EØS

11. april 2019

De fleste land i verden handler med EU uten en EØS-avtale. Mange av dem har økt eksporten av varer og tjenester til EU mer enn EØS-landet Norge.

Presentasjoner fra rådsmøtet

09. april 2019

Her kan du laste ned presentasjonene fra Nei til EUs rådsmøte 6.–7. april 2019

25 ÅR ETTER NORDLANDS-RAPPORTEN FRA 1994 - HVILKEN RELEVANS HAR DEN FOR EØS-AVTALEN?

08. april 2019

Det har nå gått 25 år og vi ble ikke EU-medlemmer, men derimot bundet opp av EØS-avtalen.