Senterpartilandsmøte med offensive EØS-vedtak

Landsmøtet til Senterpartiet på Hamar 22.–24. mars vedtok tre offensive resolusjoner om EU og EØS. Nei til EU var til stede med gjester og stand på landsmøtet.

Birte Usland er medlem av arbeidsutvalget i Nei til EU og var gjest på landsmøtet for Nei til EU. Hun var godt fornøyd med Senterpartilandsmøtet

– Jeg forventer at Senterpartiets klare EU-motstand forplikter også i møte med andre partier, og hvis de kommer i posisjon, sier hun etter landsmøtet er avsluttet.

– Stortinget må styre arbeidsmarkedet

Landsmøtet vedtok en resolusjon som sier at «den folkevalgte styringa av arbeidsmarkedet må styrkes både for å sikre mer rettferdige konkurransevilkår mellom bedriftene og for å legge grunnlaget for et tryggere familieliv for arbeidsfolk».

Senterpartiet vil blant annet: «at norsk arbeidslivslovgivning, norske tariffavtaler og ILO-konvensjoner implementert av Norge skal ha forrang foran EU-retten», og de vil «sikre likeverdig konkurranse og gode arbeidsvilkår i norske farvann og på norsk sokkel gjennom å stille krav om norske lønns- og arbeidsvilkår.

Partiet vil videre «regulere arbeidsinnvandring fra EU/EØS-området utenfor Norden for å sikre full sysselsetting og vårt behov for fagfolk for å bygge og drifte landet».

(Artikkelen fortsetter under bildet)

SPLM19 Kathrine og Anne Enger
Kathrine Kleveland og nei-dronninga fra 1994, Anne Enger.

– Sosial dumping, urettferdig konkurranse og dårlig sikkerhet i veitransporten må stoppes

En resolusjon tar til orde for å stoppe sosial dumping i veitransporten.

«Norske folkevalgte må ha muligheten til effektivt å regulere og håndheve transportsektoren i Norge: Sosial dumping, urettferdig konkurranse og rene lovbrudd ikke kan ødelegge for en av landets viktigste bransjer og true sikkerheten langs norske veier. Senterpartiet sier et klart nei til liberalisering i reglene/direktivene fra EU/EØS. Det vil arbeides for reversering av allerede for liberale regler», heter det i resolusjonen.

– Si nei til meldeplikt til EU!

Senterpartiet tar klar avstand fra forslaget om at norske kommuner skal ha meldeplikt til EU.

«I stedet for å forsvare det norske folkestyret presser regjeringa på for at EU skal overstyre Norge i stadig sterkere grad. Sist ut er forslaget om en vidtrekkende meldeplikt til EU der EU skal sensurere forslag fra kommuner, fylkeskommuner og regjeringa før de kommer til folkevalgt behandling i Norge. Forslaget truer lokaldemokratiet og norsk suverenitet og må avvises!»

En foreslått resolusjon om tollvern ble oversendt til sentralstyret. 

Stort bilde: John Øyslebø, Birte Usland og Kathrine Kleveland med Nei til EU-banner på Senterpartiets landsmøte.

reLATERT

Se alle arrangementer

Islandsk utvalg utreder EØS

20. juni 2019

Nei til EU møtte denne uken et islandsk regjeringsoppnevnt utvalg som utreder deltakelsen i EØS-avtalen. Rapporten skal komme til høsten.

En sosial pilar i EU?

19. juni 2019

Halvannet år er gått siden EU lanserte den europeiske pilaren for sosiale rettigheter på toppmøtet i Gøteborg. Har forventningene blitt innfridd? Eller kommer det sosiale spørsmålet til å forbli en verkebyll for unionen, seks tiår etter at det første gang ble satt på dagsorden?

Folket vil ha mindre EU-makt i Norge

19. juni 2019

Flertallet mot norsk EU-medlemskap er solid. Motstanden mot EØS-avtalen er også betydelig, særlig om folk får valget mellom EØS og en handelsavtale.

Utbredt EØS-myte om toll

19. juni 2019

Svært mange tror det blir toll på norske industrivarer til EU uten EØS-avtalen, viser en ny meningsmåling. Bare 13 prosent fastslår fakta: det blir ikke toll.

NRK-valgomat med EØS-spørsmål

17. juni 2019

«EØS-avtalen rammer det lokale selv­sty­ret i Norge. Vi må si opp EØS-avtalen», er en av påstandene i NRKs valgomat.

Jernbanetragedie for evig tid

17. juni 2019

I dag kom nyheten om at anbudet på alle ruter fra Eidsvoll og nordover går til et norsk datterselskap av SJ, Statens Järnvägar (SJ).

Mellem tar seg friheter

13. juni 2019

EUs såkalte friheter er ikke våre friheter. EUs fire friheter handler om å skape verdens mest konkurransedyktige region.

Folket splittet om EØS eller handelsavtale

12. juni 2019

En ny meningsmåling viser at folket er delt i spørsmålet om handelsavtale eller EØS.

Flertallet mener EU har for mye makt i Norge

12. juni 2019

Det er et klart flertall som mener EU har for mye makt i Norge, viser en ny meningsmåling. Folket er delt i spørsmålet om handelsavtale eller EØS.

EØS-avtalen i ord og handling

11. juni 2019

Partileder Kjell Ingolf Ropstad i Kristelig Folkeparti og tidligere leder Kjell Magne Bondevik slår et slag for EØS-avtalen som vern mot EU-medlemskap (VG 28. mai).

Sosial og nyttig stabssamling

07. juni 2019

3. og 4. juni var det stabssamling for Nei til EU på Nesodden. Staben diskuterte blant annet temaene landbruk og EU, satire og politikk, lokalvalget og 25 årsjubileum for EU-avstemningen i 1994.

Rundt den varme EØS-grøten i Wien

05. juni 2019

I tur og orden advarte norske LO-topper mot sosial dumping og overstyring fra EU på kongressen til Den europeiske faglige samorganisasjonen (EFS) i Wien i mai. Men EØS-motstanden i norsk fagbevegelse gikk de behendig utenom.