Senterpartilandsmøte med offensive EØS-vedtak

Landsmøtet til Senterpartiet på Hamar 22.–24. mars vedtok tre offensive resolusjoner om EU og EØS. Nei til EU var til stede med gjester og stand på landsmøtet.

Birte Usland er medlem av arbeidsutvalget i Nei til EU og var gjest på landsmøtet for Nei til EU. Hun var godt fornøyd med Senterpartilandsmøtet

– Jeg forventer at Senterpartiets klare EU-motstand forplikter også i møte med andre partier, og hvis de kommer i posisjon, sier hun etter landsmøtet er avsluttet.

– Stortinget må styre arbeidsmarkedet

Landsmøtet vedtok en resolusjon som sier at «den folkevalgte styringa av arbeidsmarkedet må styrkes både for å sikre mer rettferdige konkurransevilkår mellom bedriftene og for å legge grunnlaget for et tryggere familieliv for arbeidsfolk».

Senterpartiet vil blant annet: «at norsk arbeidslivslovgivning, norske tariffavtaler og ILO-konvensjoner implementert av Norge skal ha forrang foran EU-retten», og de vil «sikre likeverdig konkurranse og gode arbeidsvilkår i norske farvann og på norsk sokkel gjennom å stille krav om norske lønns- og arbeidsvilkår.

Partiet vil videre «regulere arbeidsinnvandring fra EU/EØS-området utenfor Norden for å sikre full sysselsetting og vårt behov for fagfolk for å bygge og drifte landet».

(Artikkelen fortsetter under bildet)

SPLM19 Kathrine og Anne Enger
Kathrine Kleveland og nei-dronninga fra 1994, Anne Enger.

– Sosial dumping, urettferdig konkurranse og dårlig sikkerhet i veitransporten må stoppes

En resolusjon tar til orde for å stoppe sosial dumping i veitransporten.

«Norske folkevalgte må ha muligheten til effektivt å regulere og håndheve transportsektoren i Norge: Sosial dumping, urettferdig konkurranse og rene lovbrudd ikke kan ødelegge for en av landets viktigste bransjer og true sikkerheten langs norske veier. Senterpartiet sier et klart nei til liberalisering i reglene/direktivene fra EU/EØS. Det vil arbeides for reversering av allerede for liberale regler», heter det i resolusjonen.

– Si nei til meldeplikt til EU!

Senterpartiet tar klar avstand fra forslaget om at norske kommuner skal ha meldeplikt til EU.

«I stedet for å forsvare det norske folkestyret presser regjeringa på for at EU skal overstyre Norge i stadig sterkere grad. Sist ut er forslaget om en vidtrekkende meldeplikt til EU der EU skal sensurere forslag fra kommuner, fylkeskommuner og regjeringa før de kommer til folkevalgt behandling i Norge. Forslaget truer lokaldemokratiet og norsk suverenitet og må avvises!»

En foreslått resolusjon om tollvern ble oversendt til sentralstyret. 

Stort bilde: John Øyslebø, Birte Usland og Kathrine Kleveland med Nei til EU-banner på Senterpartiets landsmøte.

reLATERT

Se alle arrangementer

Valgfrihet også om EØS?

13. sep. 2019

Skal vi gå videre med en EØS-avtale, som binder oss til regelverket for EUs indre marked og på det viset underordner oss nyliberalismen som politiske system, spør Idar Helle.

Liksomdemokratiet i EU

13. sep. 2019

Når vi rett før valgdagen diskuterer demokratiet, så er ikke løsningen på EØS-avtalens begrensninger av lokaldemokratiet å gi bort enda mer selvstyre til liksomdemokratiet i EU.

Stifting av lokallag i kommunene Time og Klepp.

12. sep. 2019

Rogaland Nei til EU er på offensiven og stiftar lokallag i kommunene Time og Klepp.

EØS-avtalen mer enn en handelsavtale!

05. sep. 2019

I løpet av dette året har stortingspolitikere fra Høyre og Arbeiderpartiet valfartet til Mo Industripark og sammen med direktører i smelteverksbedriftene fortalt at «EØS-AVTALEN SIKRER FULL MARKESADGANG», «EØS-AVTALEN SIKRER KONKURRANSEKRAFT OG ARBEIDSPLASSER».

EØS-avtalen, Norges beste avtale?

05. sep. 2019

I Helgelendingen, 25. juli, blir EØS-avtalen tatt i forsvar av lederne i Grane AP, Bjørn Lamo, og Rune Krutå, leder og ordførerkandidat for Vefsn AP.

Orientering nummer 2/2019

02. sep. 2019

Orientering, Medlemsblad for Rogaland Nei til EU nr. 2/2019

Hva mener listekandidatene om EØS-avtalen?

30. aug. 2019

– EØS-avtalen gjør det vanskeligere å sikre gode og tilgjengelige tjenster for innbyggerne våre, sier Ingrid Fiskaa, ordførerkandidat for SV i Time kommune. Hun er en av flere kandidater i valget som stiller opp i Nei til EUs videokampanje.

EØS-AVTALEN, HANDEL ELLER IDEOLOGI?

27. aug. 2019

Rana Blad intensiverer kampen for EØS-avtalen gjennom lederen i Rana Blad, 22.august, og gjennom innlegg fra Margunn Ebbesen, H, 23.august. Sjøl om artiklene er ledd i en offensiv mot SP i Rana, kan ikke de mange påstandene om EØS-avtalen få stå uimotsagt. Rana SP får svare for seg sjøl.

Klassiske nei-skjorter til superpris

23. aug. 2019

Nå har vi funnet skjulte skatter i kjelleren! T-skjortene, med motiv som «Verda er større enn EU», blir nå solgt i nettbutikken til hundre kroner, inkludert frakt.

Faktasjekk om samhandel i og utenfor EØS

21. aug. 2019

Det verserer mange påstander og skremsler om hva som vil skje med norsk eksport hvis vi går ut av EØS uten at en ny avtale med EU er på plass.

Under ACERs administrasjon

20. aug. 2019

Debatten om EUs energipakke 4 og ACER fortsetter. Den nye energipakken gir blant annet EUs energibyrå rett til å opprette lokalkontor i enkeltland for ekstra tilsyn.

Maner til kraftigere EØS-offensiv

15. aug. 2019

– Ja-sida er mer i kampmodus om EØS enn nei-sida. Foreløpig. Det må vi gjøre noe med, sa Dag Seierstad da han innledet på skoleringsdagen om EØS i regi av faglig utvalg i Oslo Nei til EU.