Nattog fra SJ. Foto: Christian Kruse.

Talende taushet fra Hareide

Kan Norge konkurranseutsette jernbanen og innrette oss etter EUs tekniske standarder og løsninger uten å godta EUs fjerde jernbanepakke? Svaret er åpenbart ja.

I Klassekampen 16. juni stilte jeg samferdselsminister Knut Arild Hareide to enkle spørsmål om dette stemmer:

«Kan Norge innrette seg etter EUs tekniske standarder og løsninger for jernbanen i den grad det er ønskelig og nødvendig for oss uten å vedta den fjerde jernbanepakka? Kan Norge velge å konkurranseutsette jernbanen i framtida uten å vedta den fjerde jernbanepakka?

Jeg har ikke sett noen hevde at svarene kan være noe annet enn JA på begge, men jeg kan jo ta feil. Men hvis svarene er JA, hvorfor er det da så viktig å godta den fjerde jernbanepakka?»

Det hadde vært veldig enkelt for Hareide å si noe sånt som at ja, dette er vår politikk og vi trenger å godta EUs jernbanepakke for å gjennomføre den. Men det har han ikke sagt. Han har ikke svart i det hele tatt.

Det er forståelig. For da ville han måttet innrømme at svaret på begge spørsmåla er ja, noe som ganske åpenbart er tilfellet. Norsk jernbane trenger ikke EUs fjerde jernbanepakke. Regjeringa er, som alle veit, i full gang med å konkurranseutsette persontrafikken. Ikke på grunnlag av EUs fjerde jernbanepakke. Nei, på grunnlag av regjeringas jernbanemelding fra 2015, året før fjerde jernbanepakke ble endelig vedtatt i EU-parlamentet. Heller ikke er det nødvendig å gi EU-organet ERA innflytelse over norsk jernbane for å kunne gjennomføre grensekryssende trafikk og tilpasse oss europeiske standarder og sikkerhetssystemer i den grad norske jernbanemyndigheter finner det ønskelig og nødvendig.

Med sin taushet har Hareide i realiteten innrømt at det ikke er hold i de to viktigste argumentene regjeringa framfører for å godta den fjerde jernbanepakka fra EU.

Teksten er et sammendrag av innlegg i Klassekampen og på steigan.no

Stort bilde i toppen: Nattog fra SJ. Foto: Christian Kruse. (CC BY Christian Kruse / SJ)

reLATERT

Se alle arrangementer

Ta lærdom av Oslo sporveier!

04. aug. 2020

Sporveien i Oslo har gjennomlevd Jernbanereformen i miniatyrformat. Det var ingen suksess. Byrådet tok konsekvensen av erfaringene og omgjorde gamle vedtak.

Kanaltoget Eurostar blir enda mer effektivt

09. juli 2020

En fornyet avtale mellom Storbritannia og tre EU-land sørger for at togtrafikken under Den engelske kanal vil gå enda mer smertefritt enn da landet fremdeles var medlem av EU.

Jernbanedirektivet er for rigid, medgir EU

29. juni 2020

Koronapandemien tvinger EU til å sette sitt eget rigide regelverk ut av kraft på det ene området etter det andre – også på jernbanesektoren.

Hareide har en høststorm i vente

22. juni 2020

Til høsten blåser det opp til storm rundt den utsatte jernbanepakka.

Feil fra Hareide om jernbanesikkerhet

18. juni 2020

Statens jernbanetilsyn har «første ord» når det oppstår en akutt sikkerhetsrisiko, men langt ifra siste.

Utfordrer partiene før valgkampen

16. juni 2020

Nei til EU har nå sendt brev til alle stortingspartiene der de blir utfordret på viktige EU- og EØS-spørsmål fram mot Stortingsvalgkampen i 2021.

Hareide er ensporet

08. juni 2020

Det er et stort paradoks hvis KrF skal lede an i suverenitetsavståelse til EU-organer og føre norsk jernbane inn i EU.

Flytoget ber om å få slippe EU-tvang så lenge som mulig

26. mai 2020

Som første togoperatør tar Flytoget AS bladet fra munnen og advarer Stortinget mot å implementere EUs fjerde jernbanepakke før man har fått tid og handlefrihet til å rulle ut jernbanereformen på en god måte.

UTSETT BEHANDLINGA AV JERBANEPAKKE 4!

20. mai 2020

Nordland Nei til EU gjentar kravet fra vårt årsmøtevedtak 2019: “Innfri fylkestingets vedtak: Si nei til jernbanepakke 4! Nå er tida inne!» Første skritt er en utsettelse av Stortingets behandling. Behandling før sommeren og med strenge helsetiltak som begrenser demokratisk innflytelse, er helt uakseptabel.

Nei til EU i stortingshøring: EUs fjerde jernbanepakke er sterkt inngripende

19. mai 2020

Sammen med flere andre høringsinstanser advarer Nei til EU mot konsekvensene av EUs fjerde jernbanepakke. Regjeringens forslag avstår suverenitet til EU, og bryter med EØS-avtalens intensjon og forutsetninger.

Jernbaneproposisjonen kolliderer med Grunnloven og EØS

12. mai 2020

Myndighetsoverføring til jernbanebyrået ERA og EU-kommisjonen er mer enn «lite inngripende», fastslår jussprofessor. Regjeringens foreslåtte framgangsmåte er uforenlig med så vel Grunnlovens krav som med EØS-avtalens intensjon og to-pilarprinsipp.

Hareide lot seg fange i EU-sporet

08. mai 2020

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) vil presse gjennom EUs fjerde jernbanepakke i Norge før sommerferien. En slik direkte myndighetsoverføring til EU blir frekt omdøpt til «en nyskaping i EØS-retten».