Nattog fra SJ. Foto: Christian Kruse.

Talende taushet fra Hareide

Kan Norge konkurranseutsette jernbanen og innrette oss etter EUs tekniske standarder og løsninger uten å godta EUs fjerde jernbanepakke? Svaret er åpenbart ja.

I Klassekampen 16. juni stilte jeg samferdselsminister Knut Arild Hareide to enkle spørsmål om dette stemmer:

«Kan Norge innrette seg etter EUs tekniske standarder og løsninger for jernbanen i den grad det er ønskelig og nødvendig for oss uten å vedta den fjerde jernbanepakka? Kan Norge velge å konkurranseutsette jernbanen i framtida uten å vedta den fjerde jernbanepakka?

Jeg har ikke sett noen hevde at svarene kan være noe annet enn JA på begge, men jeg kan jo ta feil. Men hvis svarene er JA, hvorfor er det da så viktig å godta den fjerde jernbanepakka?»

Det hadde vært veldig enkelt for Hareide å si noe sånt som at ja, dette er vår politikk og vi trenger å godta EUs jernbanepakke for å gjennomføre den. Men det har han ikke sagt. Han har ikke svart i det hele tatt.

Det er forståelig. For da ville han måttet innrømme at svaret på begge spørsmåla er ja, noe som ganske åpenbart er tilfellet. Norsk jernbane trenger ikke EUs fjerde jernbanepakke. Regjeringa er, som alle veit, i full gang med å konkurranseutsette persontrafikken. Ikke på grunnlag av EUs fjerde jernbanepakke. Nei, på grunnlag av regjeringas jernbanemelding fra 2015, året før fjerde jernbanepakke ble endelig vedtatt i EU-parlamentet. Heller ikke er det nødvendig å gi EU-organet ERA innflytelse over norsk jernbane for å kunne gjennomføre grensekryssende trafikk og tilpasse oss europeiske standarder og sikkerhetssystemer i den grad norske jernbanemyndigheter finner det ønskelig og nødvendig.

Med sin taushet har Hareide i realiteten innrømt at det ikke er hold i de to viktigste argumentene regjeringa framfører for å godta den fjerde jernbanepakka fra EU.

Teksten er et sammendrag av innlegg i Klassekampen og på steigan.no

Stort bilde i toppen: Nattog fra SJ. Foto: Christian Kruse. (CC BY Christian Kruse / SJ)

reLATERT

Se alle arrangementer

Mer eller mindre inngripende

23. okt. 2020

Høyesterett skal vurdere den omstridte praksisen med såkalt «lite inngripende» myndighetsoverføring i EØS-saker, med utgangspunkt i EUs fjerde jernbanepakke. Det kan få stor betydning for nasjonal suverenitet, Grunnlovens mindretallsvern og EØS-avtalen.

Jernbanepakka til Høyesterett

22. okt. 2020

Stortinget setter foreløpig bom for EUs fjerde jernbanepakke. Opposisjonen vil at Høyesterett først vurderer om den foreslåtte myndighetsoverføringen er i samsvar med Grunnloven.

Fire grunner til å si nei til EUs fjerde jernbanepakke

20. okt. 2020

Det er mange grunner til å være imot innføring av EUs fjerde jernbanepakke i Norge. Her er de fire viktigste.

Regjeringens jernbaneforslag undergraver EØS-avtalens dobbeltspor

20. okt. 2020

Regjeringen sier den vil slå ring om EØS-avtalen, samtidig som den aktivt underminerer de spesielle mekanismene som EØS-avtalen hviler på.

Gi EUs fjerde jernbanepakke stoppsignal

08. okt. 2020

Stortinget kan i høst frasi seg retten til å bestemme over norsk jernbanepolitikk i framtida når det blant annet gjelder anbud og sikkerhet. EUs fjerde jernbanepakke får store konsekvenser om den vedtas. Det må forhindres.

– Nå må KrF og Frp lytte til egne velgere!

28. sep. 2020

Et klart flertall blant Frp og KrFs velgere er negative til å overføre myndighet til EUs jernbanebyrå.  Det viser en helt fersk meningsmåling utført av Sentio på vegne av Nei til EU.

Stor motstand i folket mot EUs fjerde jernbanepakke

28. sep. 2020

Bare 2 av 10 mener EUs jernbanepakke gir sikrere og bedre jernbane. Både blant Frp og KrFs velgere er det et klart flertall som er negative til å overføre myndighet til EUs jernbanebyrå.

Forledende og forfeilet forsøk på forskuttering av EUs fjerde jernbanepakke

28. sep. 2020

Nye jernbaneforskrifter på høring har til formål å hasteinnføre vesentlige deler av EUs fjerde jernbanepakke før Stortinget får sagt sitt.

Alle togruter på anbud?

21. sep. 2020

Et nei til EUs jernbanepakke 4 ivaretar norsk handlefrihet. Det gjør ikke et ja.

Grunnlovsvurdering med tvilsom konklusjon

01. sep. 2020

Lovavdelingen støtter seg tungt på Samferdselsdepartementets framstilling av EUs fjerde jernbanepakke, og har levert en grunnlovsvurdering som ikke kan være siste ord i striden om hvor inngripende myndighetsoverføringen til EU er.

Skyggeboksing om jernbanepolitikk  

14. aug. 2020

Valgkampen om jernbanepolitikken kan bli avlyst allerede i høst.

Ta lærdom av Oslo sporveier!

04. aug. 2020

Sporveien i Oslo har gjennomlevd Jernbanereformen i miniatyrformat. Det var ingen suksess. Byrådet tok konsekvensen av erfaringene og omgjorde gamle vedtak.