Taxi fra Brussel

4. oktober slo Klassekampen opp at den såkalte taxiliberaliseringa har ført til en eksplosjonsarta vekst i antall drosjeløyver, spesielt i Oslo. Dette har vært en varsla katastrofe for drosjenæringa, og jeg mener det dreier seg om ei rasering mer enn ei liberalisering.

Etter de nedslående resultatene fra taxikontrollen på Romerke, der hver fjerde bil fikk bruksforbud, kan vi kanskje også kalle utviklinga ei piratisering av næringa. Det sto ikke spesielt bra til med lønns- og arbeidsvikårene i drosjenæringa fra før, men nå er den sosiale dumpinga blitt så iøynefallende at man må tilhøre undersåttene til den enøyde kongen for ikke å få øye på den. Men det artikkelen ikke nevner er bakgrunnen for alt dette. For det er kanskje høyrepolitikk å avregulere løyveantallet og fjerne krav til taksameter og tilknytningsplikt til sentral, men idéen ble ikke unnfanga i Høyres Hus. For det var et brev fra EØS-vaktbikkja ESA i Brussel som satte det hele i gang, og ga regjeringa en kjærkommen anledning til å drive litt ekstra arbeiderfiendtlig politikk. For ikke nok med at vi har våre egne erkeliberalister, som vi nå er i ferd med å jage ut av regjeringskontorene etter åtte lange år. Vi abonnerer i tillegg på høyrepolitikk gjennom EØS-avtalen, og tvinges til å la de fire frihetene trumfe både lov og tariffavtaler. Raseringa av taxibransjen viser hvordan EØS-avtalen, spesielt gjennom bestemmelsene om fri og lik etableringsrett, griper direkte inn i norsk arbeidsliv. Visstnok finnes det et handlingsrom, og Aps samferdselspolitiske talsperson Sverre Myrli er tydelig på at den nye regjeringa vil bruke det. Men så seint som i juli sa den samme Myrli at det vil bli vanskelig å få ESA til å gå med på å regulere løyvetallet igjen, og hva skal vi forresten gjøre med de som - på lovlig vis - nå har fått nye drosjeløyver? Det blir spennende å se hvor mye majones som lar seg klemme inn i tuben igjen, eller om det lar seg gjøre å oppbevare majonesen i en annen sort emballasje. Men om den nye regjeringa ikke makter å hamle opp med strømmen av høyrepolitikk fra Brussel kommer fler og fler til å støtte kravet om å spyle hele EØS-avtalen på sjøen. Vi har nok med våre egne blånisser. 

reLATERT

Se alle arrangementer

Høringsuttalelse om Ytringsfrihetskommisjonen 

19. jan. 2023

Nei til EU har levert en høringsuttalelse om Ytringsfrihetskommisjonens utredning «NOU 2022:9 En åpen og opplyst offentlig samtale» 

På jernbane og taxi løper regjeringen fra Hurdalserklæringen  

12. nov. 2022

Hurdalserklæringen var en seier for alle som ville utfordre handlingsrommet i EØS-avtalen.   

Togrøveri kan avverges ved å endre Jernbaneloven

29. sep. 2022

Ett år etter at EUs fjerde jernbanepakke ble manøvrert inn i EØS-avtalen nøler regjeringa fremdeles med å kreve varige unntak fra konkurransekravene.

EUs digitale dilemma

11. aug. 2022

EU vil sette grenser for de store nettgigantenes bruk av europeiske data og personopplysninger. Tiltakene innebærer at Unionen også gjør den offentlige samtalen på sosiale medier til gjenstand for kontroll og lovregulering.

Kjør på drosjegrønt

04. juli 2022

Regjeringa foreslår flere tiltak for å bedre seriøsiteten i ei kaotisk drosjenæring. Det er bra. Men de avgjørende grepene som Hurdalsplattformen ga løfte om, glimrer fremdeles med sitt fravær.

Togstreik mot oppsplitting og EU-diktat

14. juni 2022

«Støre hold nå ord, du er ved Kongens bord. Hold Jernbane-Norge samlet!» Slik lød refrenget fra allsangen på Jernbanetorget da togene sto i to timer den 14. juni.

Nye hull i veipakka

03. juni 2022

Et endringsdirektiv legger opp til at en transportør skal kunne leie kjøretøy innen hele EØS, og ikke bare i egen medlemsstat som i dag. Det gir transportører nye muligheter til å omgå de sosiale bestemmelsene i Veipakka.

Tommel opp for toget

23. mai 2022

Det er opp til LO-kongressen å parkere konkurranseutsettingen av jernbanen.

Frost i taklampa

05. jan. 2022

Etter snart hundre dager med ny regjering er drosjenæringa fremdeles like kaotisk og uregulert. Er det nå sånn at velgergarantier er ugyldige hvis de ikke faller i smak hos ESA?

Protokollerte jernbaneløfter

27. des. 2021

Stortinget behandlet 20. desember et representantforslag fra Rødt om å oppheve vedtaket om innlemmelse av rettsaktene som inngår i EUs jernbanepakke IV i EØS-avtalen. Forslaget ble nedstemt, men «legges ved protokollen».

Alvorlige signalfeil fra Hurdal

15. nov. 2021

Regjeringa har lovet velgerne at den skal være et skiftelokomotiv for en ny og annen jernbanepolitikk. Det må bety at dørene lukkes for EUs fjerde jernbanepakke, uten signalfeil som følge av politisk svikt.

Rutetabell for ei ny regjering

06. okt. 2021

Tog-Norge venter i spenning på at ei ny regjering sender EUs jernbanepakke i retur. Nei til EU har rutetabellen klar, i tilfelle Arbeiderpartiet eller Senterpartiet er usikre på hvilket spor de skal velge.