Taxi fra Brussel

4. oktober slo Klassekampen opp at den såkalte taxiliberaliseringa har ført til en eksplosjonsarta vekst i antall drosjeløyver, spesielt i Oslo. Dette har vært en varsla katastrofe for drosjenæringa, og jeg mener det dreier seg om ei rasering mer enn ei liberalisering.

Etter de nedslående resultatene fra taxikontrollen på Romerke, der hver fjerde bil fikk bruksforbud, kan vi kanskje også kalle utviklinga ei piratisering av næringa. Det sto ikke spesielt bra til med lønns- og arbeidsvikårene i drosjenæringa fra før, men nå er den sosiale dumpinga blitt så iøynefallende at man må tilhøre undersåttene til den enøyde kongen for ikke å få øye på den. Men det artikkelen ikke nevner er bakgrunnen for alt dette. For det er kanskje høyrepolitikk å avregulere løyveantallet og fjerne krav til taksameter og tilknytningsplikt til sentral, men idéen ble ikke unnfanga i Høyres Hus. For det var et brev fra EØS-vaktbikkja ESA i Brussel som satte det hele i gang, og ga regjeringa en kjærkommen anledning til å drive litt ekstra arbeiderfiendtlig politikk. For ikke nok med at vi har våre egne erkeliberalister, som vi nå er i ferd med å jage ut av regjeringskontorene etter åtte lange år. Vi abonnerer i tillegg på høyrepolitikk gjennom EØS-avtalen, og tvinges til å la de fire frihetene trumfe både lov og tariffavtaler. Raseringa av taxibransjen viser hvordan EØS-avtalen, spesielt gjennom bestemmelsene om fri og lik etableringsrett, griper direkte inn i norsk arbeidsliv. Visstnok finnes det et handlingsrom, og Aps samferdselspolitiske talsperson Sverre Myrli er tydelig på at den nye regjeringa vil bruke det. Men så seint som i juli sa den samme Myrli at det vil bli vanskelig å få ESA til å gå med på å regulere løyvetallet igjen, og hva skal vi forresten gjøre med de som - på lovlig vis - nå har fått nye drosjeløyver? Det blir spennende å se hvor mye majones som lar seg klemme inn i tuben igjen, eller om det lar seg gjøre å oppbevare majonesen i en annen sort emballasje. Men om den nye regjeringa ikke makter å hamle opp med strømmen av høyrepolitikk fra Brussel kommer fler og fler til å støtte kravet om å spyle hele EØS-avtalen på sjøen. Vi har nok med våre egne blånisser. 

reLATERT

Se alle arrangementer

Frost i taklampa

05. jan. 2022

Etter snart hundre dager med ny regjering er drosjenæringa fremdeles like kaotisk og uregulert. Er det nå sånn at velgergarantier er ugyldige hvis de ikke faller i smak hos ESA?

Protokollerte jernbaneløfter

27. des. 2021

Stortinget behandlet 20. desember et representantforslag fra Rødt om å oppheve vedtaket om innlemmelse av rettsaktene som inngår i EUs jernbanepakke IV i EØS-avtalen. Forslaget ble nedstemt, men «legges ved protokollen».

Alvorlige signalfeil fra Hurdal

15. nov. 2021

Regjeringa har lovet velgerne at den skal være et skiftelokomotiv for en ny og annen jernbanepolitikk. Det må bety at dørene lukkes for EUs fjerde jernbanepakke, uten signalfeil som følge av politisk svikt.

Rutetabell for ei ny regjering

06. okt. 2021

Tog-Norge venter i spenning på at ei ny regjering sender EUs jernbanepakke i retur. Nei til EU har rutetabellen klar, i tilfelle Arbeiderpartiet eller Senterpartiet er usikre på hvilket spor de skal velge.

Ugyldig togbillett til Brussel

28. sep. 2021

Enveisbilletten til EUs jernbanebyrå er fremdeles ikke gyldig for påstigning.

Stakes are high in the EEA after Norwegian general election

20. sep. 2021

Should the EEA Joint Committee choose to incorporate the Railway Package in disregard of the Norwegian electoral vote, it could endanger the legitimacy of the EEA Agreement.

Jernbanepakke 4 og avgående regjering

20. sep. 2021

EUs jernbanepakke 4 ble med et ørlite flertall vedtatt av Stortinget i mai. Nå har vi en annet flertall  og får en ny regjering.

Rødgrønt stoppsignal for jernbanepakka

09. sep. 2021

– Det skal ikke stå på oss. Vi vil prøve alle muligheter for å hindre implementering av jernbanepakka i Norge. Det sa Arbeiderpartiets transportpolitiske talsperson Sverre Myrli da de fem rødgrønne partiene torsdag var samlet i Oslo for å svare på spørsmålet: EUs fjerde jernbanepakke: Hva nå?

Demokratisk kontroll, nå!

26. aug. 2021

EU løper teknologigigantenes ærend ved å innføre fri flyt av data. Heldigvis er fortsatt mulig å si nei.

Fritt fram for jernbaneveto

20. aug. 2021

Skulle EU si opp EØS-avtalen fordi et nytt storting vil ha norsk jernbane på offentlige hender?

Jernbaneveto er en EØS-rettighet, ikke et «kirsebær»

19. aug. 2021

Jernbane-Norge, LO og velgerne forventer selvsagt at Ap og de andre rødgrønne partiene står ved sine løfter om å stanse EUs fjerde jernbanepakke, som fremdeles ikke er innlemmet i EØS-avtalen.

Fortsatt sosial dumping i lufta – nå også med statsstøtte

11. aug. 2021

Ikke før hadde Wizz Air pakket sammen og dermed redda samferdselsminister Hareide fra å måtte stå til ansvar for EØS-pålagt kabotasje i norsk innenriks luftfart, før det dansk-litauiske selskapet DAT snappet en ny anbudskontrakt med sosial dumping som hovedingrediens.