Taxi fra Brussel

4. oktober slo Klassekampen opp at den såkalte taxiliberaliseringa har ført til en eksplosjonsarta vekst i antall drosjeløyver, spesielt i Oslo. Dette har vært en varsla katastrofe for drosjenæringa, og jeg mener det dreier seg om ei rasering mer enn ei liberalisering.

Etter de nedslående resultatene fra taxikontrollen på Romerke, der hver fjerde bil fikk bruksforbud, kan vi kanskje også kalle utviklinga ei piratisering av næringa. Det sto ikke spesielt bra til med lønns- og arbeidsvikårene i drosjenæringa fra før, men nå er den sosiale dumpinga blitt så iøynefallende at man må tilhøre undersåttene til den enøyde kongen for ikke å få øye på den. Men det artikkelen ikke nevner er bakgrunnen for alt dette. For det er kanskje høyrepolitikk å avregulere løyveantallet og fjerne krav til taksameter og tilknytningsplikt til sentral, men idéen ble ikke unnfanga i Høyres Hus. For det var et brev fra EØS-vaktbikkja ESA i Brussel som satte det hele i gang, og ga regjeringa en kjærkommen anledning til å drive litt ekstra arbeiderfiendtlig politikk. For ikke nok med at vi har våre egne erkeliberalister, som vi nå er i ferd med å jage ut av regjeringskontorene etter åtte lange år. Vi abonnerer i tillegg på høyrepolitikk gjennom EØS-avtalen, og tvinges til å la de fire frihetene trumfe både lov og tariffavtaler. Raseringa av taxibransjen viser hvordan EØS-avtalen, spesielt gjennom bestemmelsene om fri og lik etableringsrett, griper direkte inn i norsk arbeidsliv. Visstnok finnes det et handlingsrom, og Aps samferdselspolitiske talsperson Sverre Myrli er tydelig på at den nye regjeringa vil bruke det. Men så seint som i juli sa den samme Myrli at det vil bli vanskelig å få ESA til å gå med på å regulere løyvetallet igjen, og hva skal vi forresten gjøre med de som - på lovlig vis - nå har fått nye drosjeløyver? Det blir spennende å se hvor mye majones som lar seg klemme inn i tuben igjen, eller om det lar seg gjøre å oppbevare majonesen i en annen sort emballasje. Men om den nye regjeringa ikke makter å hamle opp med strømmen av høyrepolitikk fra Brussel kommer fler og fler til å støtte kravet om å spyle hele EØS-avtalen på sjøen. Vi har nok med våre egne blånisser. 

reLATERT

Se alle arrangementer

EØS-storm i spørretimen

17. april 2024

EUs fjerde energipakke, konsekvenser av veto i EØS og unntak fra EUs anbudstvang på jernbanen var noen av mange EØS-tema i Stortingets spørretime.

Del 7 Beredskap i en urolig tid

12. feb. 2024

Denne delen omhandler fire områder innen beredskap: mat, transport, helse og energi.

Del 6 Digitale trusler mot demokratiet

12. feb. 2024

EU ønsker å lage reguleringer som er i forkant av den hurtige digitale utviklingen, hvilket er fornuftig.

Uvisst om ESA godtar sentrallås for drosjene

08. jan. 2024

Samferdselsministeren vil innføre sentrallås for taxinæringa. Han har også klokelig funnet ut at det er på tide å tallfeste hva midlertidig busskabotasje skal bety.

Sikkerhet og beredskap

18. des. 2023

Notat fra Nei til EUs folkestyreutvalg nr. 2 2023.

EU vil ha full kontroll over den digitale lommeboka di

09. nov. 2023

Bak lukkede dører har EU gjennomført såkalte trilogforhandlinger om et nytt verktøy som kan invadere nettleseren din. Den digitale lommeboka skal være gyldig i hele EU/EØS.

Masseovervåking setter demokratiet i fare

09. nov. 2023

Chat Control 2.0 kan bli det alvorligste inngrepet mot retten til privatliv og ytringsfrihet i Europa i nyere tid.

Drosjeutvalget balanserer på den gule veistripa

06. juli 2023

Ved å styre strengt etter den gule stripa håper Drosjeutvalget at de ikke blir overkjørt av ESA.

Etikken i teknikken

15. mai 2023

Hvor smart er det å gi kommersielle selskapers kunstige intelligens tilgang til helseopplysninger?

Sjåfører i blindsonen

02. mai 2023

Transporten er på ville veier når de som vil drive seriøst, taper i konkurransen, og kontrollmyndighetene ikke henger med i svingene.

Ute og sykler

17. april 2023

EUs Green Deal skal kutte klimautslipp, men er også en strategi for økonomisk vekst. Kommisjonen har mye å bevise.

Høringsuttalelse om Ytringsfrihetskommisjonen 

19. jan. 2023

Nei til EU har levert en høringsuttalelse om Ytringsfrihetskommisjonens utredning «NOU 2022:9 En åpen og opplyst offentlig samtale»