Dag Seierstad mottok Trondheimskonferansens hederspris under Trondheimskonferansen 2020.

Trondheimskonferansens hederspris til Dag Seierstad

Dag Seierstad er blitt tildelt Trondheimskonferansens hederspris. Dette er andre gang hedersprisen utdeles.

John-Peder Denstad, leder av LO i Trondheim, sa ved tildelingen at:

– Dag Seierstad tildeles Trondheimskonferansens hederspris for sitt langvarige og utrettelig virke for å styrke norsk fagbevegelse som en viktig kraft i klassekampen for å skape demokrati og et menneskevennlig arbeids- og samfunnsliv.

– Dag er ikke en politikertype som har søkt lederstillinger, rampelys og overskrifter. Hans virke har vært det langsiktige, konkrete og lokale politiske arbeidet. Han har vært opptatt av at venstresida ikke vinner fram uten engasjement og aktivisme. Han har derfor søkt seg ut, også utenfor eget parti, for å bygge brede og slagkraftige allianser, sa Denstad.

Trondheimskonferansen hederspris

  • Tidligere utdelt til arbeidsmedisiner Ebba Wergeland i 2006.
  • Hedersprisen er laget av de to smedene organisert i NTL Domkirkearbeidernes Forening, Torgeir Henriksen og Odd Inge Holmberget. 

– Dag må sies å være en folkeopplyser av den «gamle» skolen, som er kjent for sine omfattende kunnskaper. Han bidrar til at fagorganiserte gis omfattende innsikt i og kunnskap om EU og EØS-avtalen. Han inngir en trygg autoritet, som også gjør det mulig for andre å blomstre og utvikle seg i hans nærhet. Et særlig karaktertrekk er hans rolle som brobygger. 

Også æresmedlem i Nei til EU

– Hans kanskje største innsats har han nedlagt i kampen mot norsk medlemskap i EF og EU, først i 1972, så i 1994. Under Nei til EUs landsmøte 10. november 2012, ble Dag utnevnt til organisasjonens første æresmedlem, sa Denstad under tildelingen. 

Nei til EU stiller seg blant gratulantene da Dag Seierstad fikk Trondheimskonferansens hederspris:

– Han har ein utruleg kapasitet og formidlingsevne. Dag sin sterke kritikk av EU som eit liberalistisk og usolidarisk system, har vore avgjerande for Nei til EU sitt vegval, uttalte Nei til EU-leder Kathrine Kleveland til Fri Fagbevegelse.

Stort bilde i toppen: Dag Seierstad mottok Trondheimskonferansens hederspris under Trondheimskonferansen 2020. (Foto: Heidi Larsen)

reLATERT

Se alle arrangementer

Standpunkt 3-2020

02. okt. 2020

I dette nummeret kan du lese at et stort flertall ikke tror EUs fjerde jernbanepakke gir sikrere og bedre jernbane,

Hva skjer med Europeisk minstelønn?

22. sep. 2020

Dersom det kommer et direktiv om at alle enten skal være dekket av en tariffavtale eller ha minstelønn så er det i strid med vårt kollektive avtalesystemet.  Det betyr også at EU tilriver seg en myndighet nordisk fagbevegelse mener EU ikke har.

ESAs angrep på arbeidslivet

03. sep. 2020

Det seriøse arbeidslivets viktigste bestemmelse angripes av EU og ESA.

Tvilsom EØS-agenda

03. aug. 2020

Tankesmia Agenda hevder at EØS-avtalens mange skadevirkninger kan nøytraliseres, bare politikerne er frampå og utnytter handlingsrommet. Hadde det bare vært så enkelt.

Sentrale arrangement

26. juni 2020

Oversikt over møter i Nei til EUs styrende organer.

Hvem mener du bør lede Nei til EU framover?

19. juni 2020

Valgkomiteen er i full gang med å finne ny ledelse som skal lede Nei til EU i årene framover. Et godt resultat fordrer at organisasjonen involverer seg i prosessen og kommer med forslag. Les oppfordringen fra valgkomiteens leder Sunni Grøndahl Amodt nedenfor.

Aktivisten: Yvonne Janet Ludvigsen Log

16. juni 2020

Standpunkt vil bli bedre kjent med aktivister og tillitsvalgte. I dette nummeret presenterer vi Yvonne Janet Ludvigsen Log.

Vett 2 2020: Helt krise

03. juni 2020

EU og EØS i koronaens tid.

Fortsatt fri bevegelse

29. mai 2020

EUs frie arbeidsmarked og koronakrisa.

Standpunkt 2-2020

20. mai 2020

I dette nummeret av Standpunkt kan du lese om EUs fjerde jernbanepakke, om matproduksjon og kriseberedskap, og mykje meir.

Kathrine gir seg som leder

15. mai 2020

Etter seks år som leder i Nei til EU har Kathrine Kleveland nå varslet at hun ikke tar gjenvalg. Nei til EU må dermed finne en ny leder.

Hensynet til norsk arbeidsliv må gå foran hensynet til EØS-avtalen

30. april 2020

Skandalen i Trondheim der seks svenske sykepleiere ble innlosjert i et bofellesskap, har satt søkelyset på en eldreomsorg som har gjort seg avhengig av bemanningsselskap. God 1. mai!