Dag Seierstad mottok Trondheimskonferansens hederspris under Trondheimskonferansen 2020.

Trondheimskonferansens hederspris til Dag Seierstad

Dag Seierstad er blitt tildelt Trondheimskonferansens hederspris. Dette er andre gang hedersprisen utdeles.

John-Peder Denstad, leder av LO i Trondheim, sa ved tildelingen at:

– Dag Seierstad tildeles Trondheimskonferansens hederspris for sitt langvarige og utrettelig virke for å styrke norsk fagbevegelse som en viktig kraft i klassekampen for å skape demokrati og et menneskevennlig arbeids- og samfunnsliv.

– Dag er ikke en politikertype som har søkt lederstillinger, rampelys og overskrifter. Hans virke har vært det langsiktige, konkrete og lokale politiske arbeidet. Han har vært opptatt av at venstresida ikke vinner fram uten engasjement og aktivisme. Han har derfor søkt seg ut, også utenfor eget parti, for å bygge brede og slagkraftige allianser, sa Denstad.

Trondheimskonferansen hederspris

  • Tidligere utdelt til arbeidsmedisiner Ebba Wergeland i 2006.
  • Hedersprisen er laget av de to smedene organisert i NTL Domkirkearbeidernes Forening, Torgeir Henriksen og Odd Inge Holmberget. 

– Dag må sies å være en folkeopplyser av den «gamle» skolen, som er kjent for sine omfattende kunnskaper. Han bidrar til at fagorganiserte gis omfattende innsikt i og kunnskap om EU og EØS-avtalen. Han inngir en trygg autoritet, som også gjør det mulig for andre å blomstre og utvikle seg i hans nærhet. Et særlig karaktertrekk er hans rolle som brobygger. 

Også æresmedlem i Nei til EU

– Hans kanskje største innsats har han nedlagt i kampen mot norsk medlemskap i EF og EU, først i 1972, så i 1994. Under Nei til EUs landsmøte 10. november 2012, ble Dag utnevnt til organisasjonens første æresmedlem, sa Denstad under tildelingen. 

Nei til EU stiller seg blant gratulantene da Dag Seierstad fikk Trondheimskonferansens hederspris:

– Han har ein utruleg kapasitet og formidlingsevne. Dag sin sterke kritikk av EU som eit liberalistisk og usolidarisk system, har vore avgjerande for Nei til EU sitt vegval, uttalte Nei til EU-leder Kathrine Kleveland til Fri Fagbevegelse.

Stort bilde i toppen: Dag Seierstad mottok Trondheimskonferansens hederspris under Trondheimskonferansen 2020. (Foto: Heidi Larsen)

reLATERT

Se alle arrangementer

Orientering nummer 1/2021

10. mars 2021

Orientering, medlemsblad for Rogaland Nei til EU, nr. 1/2021

EØS-AVTALEN BETYR SOSIAL DUMPING

02. feb. 2021

Nordland Nei til EU er en tverrpolitisk organisasjon som har medlemmer fra mange parti, både fra regjeringspartiene og opposisjonen. Det som forener oss er kampen for å forsvare folkets nei i folkeavstemningene i 1972 og 1994.

Trange kår for kabotasje etter brexit

29. jan. 2021

De liberale kabotasjereglene i EØS skaper trøbbel i Norge, særlig innen godstrafikken og i luftfarten. Storbritannia strammer derimot kraftig inn på alle transportsektorer, slik avtalen med EU gir rom for.

Nødnummer 112 må brukes mot Wizz Air

27. jan. 2021

Regjeringa stiller krav om respekt for faglige rettigheter når den lyser ut konkurranse om statlig kjøp av 18 mindre trafikkerte flyruter. Dette er bra, men på ingen måte nok til å stanse virksomheten til Wizz Air på norske innenriksruter.

Høring om norsk luftfart og Wizz Air

11. jan. 2021

Nei til EU deltar på høring om krisetiltak for luftfarten.

Wizz Air-boikott og fagbevegelsen

07. jan. 2021

Nærmere 400 tillitsvalgte skrevet under et opprop for at Wizz Air skal kastes ut av Norge. Boye Ullmann forklarer hvorfor.

EUs frie flyt trumfer det meste

21. des. 2020

Fri flyt trumfer kanskje ikke alt, men for land som vil regulere arbeidslivet bedre mot sosial dumping, ser vi at EU-prinsippene trumfer langt det meste.

Nei til kabotasje i norsk luftfart!

07. des. 2020

Det må være et unisont krav fra opposisjonen på Stortinget, fra fagbevegelsen og et samlet folk at Wizz Air kun får operere mellom destinasjoner i Norge og utlandet.

EUs minstelønn passer ikke i Norge 

11. nov. 2020

EU-kommisjonen har sendt ut et forslag om å innføre en lovbestemt minstelønn der landene selv bestemmer lønnssatsen. Innføres dette i Norge vil det svekke fagbevegelsen og dermed den norske arbeidslivsmodellen. 

Europeisk minstelønn – fra vondt til verre

02. nov. 2020

EU-kommisjonens forslag til minstelønnsdirektiv bryter med den norske modellen for lønnsforhandlinger. Det er dessuten vanskelig å se hva i dette direktivet som skal gi EU-borgere ei minstelønn å leve av.

Standpunkt 3-2020

02. okt. 2020

I dette nummeret kan du lese at et stort flertall ikke tror EUs fjerde jernbanepakke gir sikrere og bedre jernbane,

Hva skjer med Europeisk minstelønn?

22. sep. 2020

Dersom det kommer et direktiv om at alle enten skal være dekket av en tariffavtale eller ha minstelønn så er det i strid med vårt kollektive avtalesystemet.  Det betyr også at EU tilriver seg en myndighet nordisk fagbevegelse mener EU ikke har.