Utsnitt fra EU-kommisjonens handlingsplan.

Utsatt høringsfrist for hastebehandling av vindkraftkonsesjoner

EU er lei av omstendelige prosesser i utbyggingssaker og vil endre flere direktiver for å fremskynde prosedyrene. Norske myndigheter har det også travelt. Så travelt at de ikke hadde «tid» til å oversette høringsdokumentene som ble sendt ut på forsommeren.

«Jeg vil ta til orde for gode og grundige konsesjonsprosesser, selv om dette tar tid og selv om vi er utålmodige», sa olje- og energiminister Terje Aasland da han presenterte regjeringens havvindsatsing 11. mai i år.

Regjeringa vil tildele områder for 30 gigawatt havvindproduksjon i Norge innen 2040, noe som omtrent tilsvarer den krafta som Norge i dag produserer. Fiskerinæringa og kystsamfunn er bekymret for mulige konsekvenser dersom grundige utredninger og forhåndsundersøkelser må vike for tidspress.

Ei uke seinere la EU-kommisjonen fram sin anbefaling om «å fremskynde tillatelsesprosedyrene for fornybare energiprosjekter og fremme kraftkjøpsavtaler». I den forbindelse foreslår EU-kommisjonen endringer eller tillegg til tre direktiver i REPowerEU-pakka: Fornybarenergidirektivet, energidirektiv for bygg og energieffektiviseringsdirektivet.

«Kortest mulige tidsfrister»

Her heter det blant annet at «(M)edlemslandene bør fastsette klare og kortest mulige tidsfrister for alle trinnene som er nødvendige for å utstede tillatelser for bygging og drift av prosjekter for fornybar energi, og spesifisere i hvilke tilfeller slike frister kan forlenges og under hvilke omstendigheter.»

Kommisjonen erkjenner at «(M)angelen på offentlig aksept for prosjekter for fornybar energi er en annen stor hindring for gjennomføringen av dem i mange medlemsland».

Til Energi og Klima sa olje- og energiministeren i slutten av juni at han ikke er begeistret for EU-kommisjonens forslag om hastebehandling av vindkraftkonsesjoner.

Dette var ikke til hinder for at departementet hans la forslagene ut på høring allerede 9. juni, med sommerferien som innspillsperiode (frist til 8. august). Det gjør ikke saken bedre at høringsdokumentene ikke forelå i norsk språkdrakt, angivelig på grunn av manglende oversetterkapasitet i Utenriksdepartementet. Ekstra pinlig for OED må det være når Motvind Norge tok saken i egne hender og sørget for å oversette dokumentene til norsk.

Forlenget høringsfrist etter protester

Etter kraftige protester fra 200 naturressurskommuner, Motvind og andre har departementet forlenget høringsfristen med et par uker.

Frykter gjeninnføring av nasjonal ramme for vindkraft

Kommunene frykter for at EU-forslagene innebærer gjeninnføring av nasjonal ramme for vindkraft, hvor lokaldemokratiet blir overkjørt. NVE-forslaget om å klarere 13 områder for vindkraft, er midlertidig parkert av regjeringa som følge av den voldsomme motstanden.

Like fullt øker presset for mer utbygging av vindkraft på land. Statkraft-sjefen Christian Rynning-Tønnesen er blant dem som vil ha fart på utbygginga, angivelig for å få ned de høye strømprisene.

NHO virker mer opptatt av å tilby havvind til EU enn av å utvikle norsk industri. – Hvis vi spiller kortene våre riktig, kan vi bli en stor leverandør av havvind og bidra med kraft inn i det europeiske nettet, sa NHO-sjef Ole Erik Almlid til E24 i mars i år. Almlid vil at Norge inngår en enda mer forpliktende energiavtale med EU med sikte på mer krafteksport.

Statsminister Jonas Gahr Støre er lutter øre. Havvindsatsinga til regjeringa var ni dager gammel da statsministeren skrev brev til Ursula von der Leyen og Rådets president Charles Michel med løfte om at mye av havvinden vil eksporteres til EU. Støre skriver at han ser fram til å utvikle «juridisk rammeverk og infrastruktur for å høste det store potensial for kraft fra Nordsjøen». Det er vanskelig å se for seg en slik infrastruktur uten såkalte hybridkabler.

Veikart for Norge eller for EU?

Et av tiltaka i regjeringa sitt veikart for ny grønn industri er raskere konsesjonsbehandling av nett og produksjon av kraft. 

– Det blir ikke noe grønt industrieventyr uten fornybar energi. Derfor vil vi øke kraftproduksjonen, redusere konsesjonsbehandlingstiden og forsterke kapasiteten i strømnettet. Det må skje raskt, sa næringsminister Jan Christian Vestre da veikartet ble lagt fram 23. juni.

Samme dag skrev energiminister Aasland under på en felles erklæring med EUs energikommissær om å ytterligere forsterke det tette samarbeidet mellom EU og Norge på energiområdet.

Signalene som kommer fra regjeringshold spriker i ulike retninger. Er det løftene om å sikre lokaldemokratiet og naturmangfoldet som gjelder, eller er det ambisjonene om å levere mest mulig norsk energi til EU som veier tyngst?  

Høringsfristen er forlenget til 22. august. Alle kan sende inn høringssvar på regjeringen.no

Jan R. Steinholt er rådgiver i Nei til EU.

Stort bilde i toppen: Utsnitt fra EU-kommisjonens handlingsplan.

reLATERT

Se alle arrangementer

Langreist strøm «forsvinner» i nettet. Du får regninga

18. jan. 2024

Det EU-styrte markedsregelverket fører til større energitap i strømnettet. Kostnadene blir overført til deg og meg gjennom økt nettleie.

Slik blir strømmen dyrere i nord

08. jan. 2024

ACER-bestemt strømflyt øker strømprisene i Midt- og Nord-Norge. Ordningen innføres i desember 2024.

Informasjonskampanje om EU og EØS

21. des. 2023

Fylkeslaget i Møre og Romsdal starter informasjonskampanje.

Brussel skviser hardere

18. des. 2023

Hvem vil høste politisk gevinst om EU finner fram igjen skjemaene sine for økonomisk innstramming?

Sikkerhet og beredskap

18. des. 2023

Notat fra Nei til EUs folkestyreutvalg nr. 2 2023.

​​​​​​​Tatt av Wilders

12. des. 2023

EUs Green Deal blåser over ende av hard høyre-vind og dramatiske feilvurderinger.

Balansekunst på slakk strømledning  

11. des. 2023

Forventningene til Strømprisutvalget har vært store. Men rapporten Balansekunst gir ingen svar på hva som kan og må gjøres med strømpriskrisa som rammer folk og næringsliv.

Balansekunst på markedets premisser

28. nov. 2023

EØS-avtalen kan åpne for frikobling av strømprisen fra markedsregelverket til EU. Men dette hadde ikke Strømprisutvalget «tid og kapasitet» til å vurdere!

Kampen for politisk kontroll over krafta fortsetter 

21. nov. 2023

Uttalelse fra Nei til EUs rådsmøte 19. november 2023.

Politiske krafttak må til

14. nov. 2023

Det er ikke lenger omstridt at de to siste utenlandskablene har vært utslagsgivende for strømprisen. Det kontroversielle består nå i hvilke politiske grep som er mulige.

Høyesterett utvilsomt i tvil om sin egen rolle

13. nov. 2023

Det er en merkelig juridisk tilnærming når landets øverste domstol egentlig fraskriver seg ansvaret for å hegne om Grunnloven slik den til enhver tid er formulert.

Faktum som forsvant

13. nov. 2023

Bak Høyesteretts klare konklusjon i Acer-dommen ligger det mange motsetninger og forhold som ikke er vurdert.