Kathrine Kleveland, leder i Nei til EU, november 2017.

Viktig å teste handlingsrommet

Nei til EU mener streiken for å forby bemanningsbransjen er prinsipiell. Det skal være opp til norske myndigheter hva som er lov eller ikke lov i arbeidslivet. På denne bakgrunn støtter Nei til EU streiken.

Da vikarbyrådirektivet ble innført ble det markedsført at når ansatte i bemanningsbyrå skulle ha samme lønn og arbeidsbetingelser som fast ansatte så ville det ikke lenger være lønnsomt å bruke innleide.

Virkeligheten er blitt en helt annen. Innleie har mer og mer erstattet faste ansettelser. Fagforeningene i bygningsbransjen har derfor vedtatt streik der kravet er å forby bemanningsforetak i byggebransjen rundt Oslofjorden i første omgang, med hjemmel i §14.12.5 i Arbeidsmiljøloven som sier at departementet i forskrift kan forby innleie av visse arbeidstakergrupper eller på viktige områder når viktige samfunnshensyn krever det.

Dette er innføring i norsk lov av unntaksbestemmelsen §4.1 i vikarbyrådirektivet: Forbud mot og restriksjoner i bruk av bemanningsbyrå kan kun begrunnes i almene hensyn til særlig beskyttelse av vikaransatte og krav til helse og sikkerhet på arbeidsplassen eller behovet for å sikre et velfungerende arbeidsmarked og forebygge misbruk.

Nei til EU var i mot vikarbyrådirektivet fordi vi mente det ville hindre nasjonale tiltak mot bemanningsbransjen dersom det ble nødvendig. Om fagbevegelsen vinner fram med sitt krav, vil vi få se hvor fritt nasjonale myndigheter står. Om EU tillater forbud i byggebransjen rundt Oslofjorden og om det er mulig å utvide et slikt forbud til andre bransjer og andre geografiske områder.

Nei til EU mener denne streiken er prinsipiell. Det skal være opp til norske myndigheter hva som er lov eller ikke lov i arbeidslivet, slik også LO-kongressen krevde. På denne bakgrunn støtter Nei til EU streiken.

Det er av stor betydning for Nei til EU at om dette ikke fører fram, vil det være et kraftig signal om EØS-avtalens handlingsrom.

Stort bilde i toppen: Kathrine Kleveland, leder i Nei til EU, november 2017. (Eivind Formoe)

reLATERT

Se alle arrangementer

EØS-dressen er for trang for stortingsvedtak

30. juni 2020

Dressen som noen mener tjente oss godt på 1990-tallet, er blitt en tvangstrøye. Da er det eneste fornuftige å skifte ut hele dressen med en ny.

Sentrale arrangement

26. juni 2020

Oversikt over møter i Nei til EUs styrende organer.

Høyesterett skal prøve ACER-saken

23. juni 2020

Høyesteretts ankeutvalg har bestemt at Høyesterett skal behandle ACER-søksmålet. Dermed vil vår høyeste domstol ta stilling til Statens påstand om å avvise saken.

EFTA-parlamentarikere kritiserer EU og vil styrke EFTA

19. juni 2020

EU-kommisjonen får skarp kritikk av EFTA-parlamentarikerne fordi EU på vårparten ila eksportforbud på smittevernutstyr til EFTA-statene.

Hvem mener du bør lede Nei til EU framover?

19. juni 2020

Valgkomiteen er i full gang med å finne ny ledelse som skal lede Nei til EU i årene framover. Et godt resultat fordrer at organisasjonen involverer seg i prosessen og kommer med forslag. Les oppfordringen fra valgkomiteens leder Sunni Grøndahl Amodt nedenfor.

Utfordrer partiene før valgkampen

16. juni 2020

Nei til EU har nå sendt brev til alle stortingspartiene der de blir utfordret på viktige EU- og EØS-spørsmål fram mot Stortingsvalgkampen i 2021.

Aktivisten: Yvonne Janet Ludvigsen Log

16. juni 2020

Standpunkt vil bli bedre kjent med aktivister og tillitsvalgte. I dette nummeret presenterer vi Yvonne Janet Ludvigsen Log.

Se nettlanseringen av Vett 2-2020

11. juni 2020

Nå kan du se video av nettlanseringen av Vettheftet "Helt krise. EU og EØS i koronaens tid".

Kastanjetreet, kriseberedskap og korona 

10. juni 2020

Krisesituasjonen har vist viktigheten av nasjonal råderett og sjølforsyning, skriver Kathrine Kleveland i lederartikkelen i Standpunkt.

Hareide er ensporet

08. juni 2020

Det er et stort paradoks hvis KrF skal lede an i suverenitetsavståelse til EU-organer og føre norsk jernbane inn i EU.

Vett 2 2020: Helt krise

03. juni 2020

EU og EØS i koronaens tid.

Fortsatt fri bevegelse

29. mai 2020

EUs frie arbeidsmarked og koronakrisa.