Viktig å teste handlingsrommet

Nei til EU mener streiken for å forby bemanningsbransjen er prinsipiell. Det skal være opp til norske myndigheter hva som er lov eller ikke lov i arbeidslivet. På denne bakgrunn støtter Nei til EU streiken.

Da vikarbyrådirektivet ble innført ble det markedsført at når ansatte i bemanningsbyrå skulle ha samme lønn og arbeidsbetingelser som fast ansatte så ville det ikke lenger være lønnsomt å bruke innleide.

Virkeligheten er blitt en helt annen. Innleie har mer og mer erstattet faste ansettelser. Fagforeningene i bygningsbransjen har derfor vedtatt streik der kravet er å forby bemanningsforetak i byggebransjen rundt Oslofjorden i første omgang, med hjemmel i §14.12.5 i Arbeidsmiljøloven som sier at departementet i forskrift kan forby innleie av visse arbeidstakergrupper eller på viktige områder når viktige samfunnshensyn krever det.

Dette er innføring i norsk lov av unntaksbestemmelsen §4.1 i vikarbyrådirektivet: Forbud mot og restriksjoner i bruk av bemanningsbyrå kan kun begrunnes i almene hensyn til særlig beskyttelse av vikaransatte og krav til helse og sikkerhet på arbeidsplassen eller behovet for å sikre et velfungerende arbeidsmarked og forebygge misbruk.

Nei til EU var i mot vikarbyrådirektivet fordi vi mente det ville hindre nasjonale tiltak mot bemanningsbransjen dersom det ble nødvendig. Om fagbevegelsen vinner fram med sitt krav, vil vi få se hvor fritt nasjonale myndigheter står. Om EU tillater forbud i byggebransjen rundt Oslofjorden og om det er mulig å utvide et slikt forbud til andre bransjer og andre geografiske områder.

Nei til EU mener denne streiken er prinsipiell. Det skal være opp til norske myndigheter hva som er lov eller ikke lov i arbeidslivet, slik også LO-kongressen krevde. På denne bakgrunn støtter Nei til EU streiken.

Det er av stor betydning for Nei til EU at om dette ikke fører fram, vil det være et kraftig signal om EØS-avtalens handlingsrom.

reLATERT

Se alle arrangementer

Domstolen kopierer staten

21. okt. 2019

Nei til EU ble nektet å saksøke staten for å avgi suverenitet til Acer. Domstolens kjennelse er avskrift fra regjeringsadvokatens notater, mener Nei til EUs advokater.

– Derfor anker vi

18. okt. 2019

Oslo tingrett har avvist Nei til EUs ACER-søksmål, men Nei til EU anker avgjørelsen til lagmannsretten. Vi trenger fortsatt økonomiske bidrag for føre saken videre.

Vi sto han av, og vi står på fortsatt

18. okt. 2019

Vi sto han av i 1994, og Nei til EU står stadig på videre mot EU-medlemskap og EUs påvirkning, skriver Kathrine Kleveland.

– Intensiverer EØS-debatten

16. okt. 2019

Nei til EU-leder Kathrine Kleveland mener Fellesforbundets landsmøte viser at EØS-debatten vil bli stadig viktigere fram mot Stortingsvalget 2021.

Utrede hva – av hvem?

15. okt. 2019

Hva kan Fellesforbundet få vite om EØS-erfaringene i arbeidslivet av en offentlig utredning?

De Facto-rapport: Nye reise-, kost og losjibestemmelser. Hva betyr de?

14. okt. 2019

Når det reviderte utsendingsdirektivet begynner å gjelde neste år, fins det ikke norske reise-, kost og losjibestemmelser som gjelder innleide fra Øst-Europa.

– Ikke mulig å allmenngjøre Reise, Kost og Losji

14. okt. 2019

Norges fremste arbeidslivsjurist, Stein Evju, er helt uenig med Fellesforbundets ledelse. Med nytt EU-direktiv er det ikke mulig å allmenngjøre Reise, Kost og Losji slik Fellesforbundets ledelse hevder i sin innstilling til landsmøtet.

Fellesforbundets landsmøte blir en thriller

11. okt. 2019

Fellesforbundets landsmøte er i gang. Sjelden har et landsmøte skapt så store overskrifter i forkant. Blir det ut av EØS-vedtak? Blir det krevd forbud mot bemanningsbransjen?

Kraftfull markering mot EUs fjerde jernbanepakke

11. okt. 2019

Mellom kl. 12.00-14.00 torsdag ble alle tog i Norge stanset da Norsk Lokomotivmannsforbund og Norsk Jernbaneforbunds streik mot EUs jernbanepakke.

Oslo tingrett avviste ACER-søksmålet, Nei til EU anker

11. okt. 2019

Oslo tingrett har gitt staten medhold i at Nei til EU ikke skal få fremme ACER-søksmålet for domstolene. Nei til EU anker avgjørelsen.

Ny rapport: Sjømateksporten kan tjene på et EØS-alternativ

11. okt. 2019

Frivillig standardisering og tilnærmet tollfrihet vil trolig prege en ny norsk handelsavtale med EU som baserer seg på avtalene EU har inngått med Canada og Japan.

Norge, EØS og alternative tilknytningsformer

10. okt. 2019

En ny rapport fra Menon Economics viser at det ikke er noen markant forskjell i eksportveksten til EU for land med eller uten en EØS-avtale. Når man sammenligner EØS-landene Norge og Island med Japan, Canada og Sveits, er det Canada som har økt sin eksport til EU mest.