Viktig å teste handlingsrommet

Nei til EU mener streiken for å forby bemanningsbransjen er prinsipiell. Det skal være opp til norske myndigheter hva som er lov eller ikke lov i arbeidslivet. På denne bakgrunn støtter Nei til EU streiken.

Da vikarbyrådirektivet ble innført ble det markedsført at når ansatte i bemanningsbyrå skulle ha samme lønn og arbeidsbetingelser som fast ansatte så ville det ikke lenger være lønnsomt å bruke innleide.

Virkeligheten er blitt en helt annen. Innleie har mer og mer erstattet faste ansettelser. Fagforeningene i bygningsbransjen har derfor vedtatt streik der kravet er å forby bemanningsforetak i byggebransjen rundt Oslofjorden i første omgang, med hjemmel i §14.12.5 i Arbeidsmiljøloven som sier at departementet i forskrift kan forby innleie av visse arbeidstakergrupper eller på viktige områder når viktige samfunnshensyn krever det.

Dette er innføring i norsk lov av unntaksbestemmelsen §4.1 i vikarbyrådirektivet: Forbud mot og restriksjoner i bruk av bemanningsbyrå kan kun begrunnes i almene hensyn til særlig beskyttelse av vikaransatte og krav til helse og sikkerhet på arbeidsplassen eller behovet for å sikre et velfungerende arbeidsmarked og forebygge misbruk.

Nei til EU var i mot vikarbyrådirektivet fordi vi mente det ville hindre nasjonale tiltak mot bemanningsbransjen dersom det ble nødvendig. Om fagbevegelsen vinner fram med sitt krav, vil vi få se hvor fritt nasjonale myndigheter står. Om EU tillater forbud i byggebransjen rundt Oslofjorden og om det er mulig å utvide et slikt forbud til andre bransjer og andre geografiske områder.

Nei til EU mener denne streiken er prinsipiell. Det skal være opp til norske myndigheter hva som er lov eller ikke lov i arbeidslivet, slik også LO-kongressen krevde. På denne bakgrunn støtter Nei til EU streiken.

Det er av stor betydning for Nei til EU at om dette ikke fører fram, vil det være et kraftig signal om EØS-avtalens handlingsrom.

reLATERT

Se alle arrangementer

Et EØS-mesterskap i feiltolkninger

12. des. 2019

Ledelsens framstilling av Fellesforbundet som et «ja til EØS»-forbund er drøy kost i et demokratisk perspektiv.

EØS-avtalen skaper usikkerhet om velferdsstaten

04. des. 2019

NAV-skandalen om trygd for nordmenn med korttidsopphold i utlandet er også en EØS-skandale. Uretten som er begått mot de som er blitt uskyldig dømt og fratatt trygderettigheter, opprører mange. At det må gjøres en fullstendig opprydding og granskning bør være selvsagt.

Klimakrisa er større enn EU

02. des. 2019

Kan EU sin rådande politikk om fri flyt og med auka vekst gjennom meir transport foreinast med effektive tiltak mot klimakrisa? Nei til EU meiner nei.

Nei-allianse med toleranse

26. nov. 2019

28. november 1994 sa det norske folk nei til EU for andre gang. 25 år senere trengs det fortsatt et sterkt Nei til EU.

Freiberg i flaskehalsen

26. nov. 2019

Energidepartementet holder fast ved at flaskehalsinntektene kan brukes i sin helhet til å redusere nettleia. Elektrisitetsforordningen til EU/EØS sier det motsatte.

Mat og miljø hos Tante Gerda

18. nov. 2019

Kreativiteten svekkes i miljøpolitikken og forbildene forsvinner nå regler og politikk skal harmoniseres i EUs indre marked.

ACER-anken er levert

08. nov. 2019

- NAV-skandalen viser behovet for rettslig prøving av hvordan EØS-regler gjennomføres i Norge, påpekes det i Nei til EUs anke i ACER-søksmålet. Nei til EU mener Oslo tingrett har tatt feil på en rekke punkter da søksmålet ble avvist.

Krogstad ville ikke ta stilling

08. nov. 2019

Etter et landsmøte der EØS-avtalen dominerte fra begynnelse til slutt, så gir det ikke mening å vise til tidligere vedtak.

NAV-skandalen utfordrer EØS-lojaliteten

07. nov. 2019

NAV-skandalen handler mer om arbeidslinja enn om trygdeeksport. Mest av alt handler den om at læren om nasjonalt manøvreringsrom innenfor EØS-regelverket, har fått et alvorlig skudd for baugen.

ACER-søksmålet er nødvendig

04. nov. 2019

Det er overraskende at Aftenposten ikke ser noe «klanderverdig» ved at den ene statlige myndigheten ukritisk kopierer den andre. Oslo tingrett har hentet sin begrunnelse fra regjeringsadvokatens disposisjon uten at rettens egne vurderinger kommer tilstrekkelig til syne.

LO-kongressens alternativ til EØS

29. okt. 2019

«Norske tariffavtaler og norsk arbeidslivslovgivning må gis forrang foran EU-regler.» Dette ble vedtatt enstemmig på de to siste LO-kongressene, den i 2013 og den i 2017.

EØS-debatt? – Skal bli!

28. okt. 2019

Fellesforbundet vil få utreda om det fins alternativ til EØS. Det blir det EØS-debatt av.