Møre og Romsdal Nei til EU ruster opp med gigantstyre

Nei til EU i Møre og Romsdal har hatt fylkesårsmøte i Ålesund, 15 april, og vedtatt å trappe opp kampen mot EØS avtalen. Nå er planen å øke informasjonen om hva EØS-avtalen har medført, og også finne fram til yngre grupper som må nås gjennom nye kanaler. Du kan lese mer i hele artikkelen.

Fylkesstyret M R Nei til EU, 2023.jpg
På årsmøtet ble fylkesstyret utvidet til hele 11 personer, med både god geografisk og politisk spredning. Foran fra venstre ser vi Sidsel Holm Frøseth, Marit Aklestad, Thove Langness, Kirsti Dahle, Marianne Bolme, og Vanja Lervik. Bakerste rekke: Johs Bae, Jan David Anti, Rolf Hamre, Ståle Melby og Svein Steinshamn.

Av andre valg kan nevnes at Ildrid Melby, Roger Sundgot og Asbjørn Vestad Eik ble valgt til valgkomite for neste årsmøte. Stein Kristiansen ble gjenvalgt som revisor.


Fylkeslaget fikk et godt og solid fylkesstyre, med flere politisk aktive, både første og andrekandidater til fylkestinget blant seg. Slik speiler styret både geografi og den politiske bredden i Nei til EU.

Fylkeslaget mener det er et tidsskille nå når alle kan se at vi til og med har mistet kontrollen med strømmen vår på grunn av EØS og ACER. Det gjør det nødvendig å øke folks kunnskap om konsekvensene av EØS-avtalen, og reise kravet om en folkeavstemning om EØS- avtalen skal erstattes av en normal handelsavtale.

Jan David Anti.jpg
Fylkesleder Jan David Anti har bakgrunn som snekker, og kjenner næringslivet i fylket godt. Han mener EØS ikke tjener nærinslivet godt, slik det stadig blir hevdet.


 - Vi mener fylket vårt er så spesielt at det vil være mulig å få stor oppslutning om kravet om folkeavstemning i befolkningen generelt og i næringslivet som er avhengig av rimelig strøm. Men dette krever grundig jobb og oppgradering av ungdommenes kunnskap om EØS, sier gjenvalgt leder Jan David Anti.


- Strømmen er arvesølvet vårt bygd opp og nedbetalt gjennom generasjoner. Den legges ut på EU-børs og med et jafs har doblet strømprisen for husholdninger og næringsliv, legger han til.


Han sier at fylkeslaget mener at vekslende regjeringer og stortingsflertall har trosset klare flertall i befolkningen mot medlemskap og det EU-like samfunnet både i 72 og 94 , gjennom EØS-avtalen.


På årsmøtet holdt Magnus Marsdal fra Manifest Media et foredrag om mediasituasjonen i landet, med vekt på nye kanaler som når folk under 45 år på de kanalene de faktisk bruker. Nå har Manifest startet opp en satsing, blant annet med podkasten Mimir og Marsdal, og dette er nå i utvikling til flere kanaler som også fylkeslaget vil ta lærdom av.


- EU skaper ulikhet og tjener kapitalen. Det ser vi på at det er bare blant de som tjener over 1,4 mill at det er ja-flertall her i landet, påpekte Marsdal.

 

 

 

reLATERT

Se alle arrangementer

Modellmakeri om EØS 

24. mai 2024

Det er svært lite troverdig at handelen med EU skulle bli redusert med en tredjedel uten EØS-avtalen. 

Vervekampanjen er i gang!

22. mai 2024

Vårens vervekampanje ble sparket i gang på Rådsmøte 21. april, og holder i år på helt frem til 16 juni. Vi er nå halvveis inn i vervekampanjen, og kampanjen går så det suser.

Oslo Nei til EUs høringsinnspill til Fornybardirektivet

21. mai 2024

Oslo Nei til EU støtter ikke forslaget om at Fornybardirektivet skal gjøres gjeldende for Norge.

Handelen og samarbeidet kan fortsette uten EØS-avtalen

16. mai 2024

Den dagen EØS-avtalen sies opp, overtar automatisk handelsavtalen mellom Norge og EU igjen. Den sikrer tollfrihet for norske industrivarer til EU, skriver Einar Frogner, leder av Nei til EU.

Organisasjonen Nei til EU 

15. mai 2024

Nei til EU som organisasjon er bygget opp gjennom kampen mot EU før folkeavstemningene om norsk EU-medlemskap i 1972 og 1994 og har vært avgjørende for videre motstand mot norsk EU-medlemskap og EØS. 

Styrearbeid

15. mai 2024

Generelt om styrearbeid 

Landsmøteforberedelsene er i gang

15. mai 2024

I november er det landsmøte i Nei til EU og allerede nå er flere forberedende landsmøtekomiteer i gang med arbeidet og ønsker å få innspill fra fylkeslag, lokallag og medlemmer.

EUs helikopterregelverk HOFO på norsk sokkel 

15. mai 2024

Faglig utvalg i Nei til EU arrangerer webinar om EUs helikopterregelverk HOFO på norsk sokkel den 29. mai klokka 11.00 til 11.30.  Se webinaret her!

Den europeiske unionen viser sitt sanne andlet.  

08. mai 2024

Norske styresmakter har ikkje avgjort om dei vil seia ja til Fornybardirektivet, heller ikkje når dei eventuelt vil ta eit standpunkt i saka.   Dette likar den europeiske unionen lite. Kommissæren for det aktuelle politikkområdet stiller krav, kjem med fristar og meir enn antydar straffereaksjonar.

Tvilsom gevinst av EØS

08. mai 2024

Anslagene for økonomisk gevinst samsvarer dårlig med den faktiske økonomiske utviklingen i EU gjennom tiårene med EØS-avtalen.

Jan Tore Knoff valgt til ny leder i Hedmark Nei til EU

06. mai 2024

På årsmøtet i Hedmark Nei til EU lørdag 5. mai, ble Jon Tore Knoff valgt til ny leder. Han etterfølger Harald Dyrkorn som leder.

Kraft og tvang mot folkestyre

29. april 2024

Fornybardirektivet går løs på selve grunnlaget for lokaldemokratiet.