Møre og Romsdal Nei til EU ruster opp med gigantstyre

Nei til EU i Møre og Romsdal har hatt fylkesårsmøte i Ålesund, 15 april, og vedtatt å trappe opp kampen mot EØS avtalen. Nå er planen å øke informasjonen om hva EØS-avtalen har medført, og også finne fram til yngre grupper som må nås gjennom nye kanaler. Du kan lese mer i hele artikkelen.

Fylkesstyret M R Nei til EU, 2023.jpg
På årsmøtet ble fylkesstyret utvidet til hele 11 personer, med både god geografisk og politisk spredning. Foran fra venstre ser vi Sidsel Holm Frøseth, Marit Aklestad, Thove Langness, Kirsti Dahle, Marianne Bolme, og Vanja Lervik. Bakerste rekke: Johs Bae, Jan David Anti, Rolf Hamre, Ståle Melby og Svein Steinshamn.

Av andre valg kan nevnes at Ildrid Melby, Roger Sundgot og Asbjørn Vestad Eik ble valgt til valgkomite for neste årsmøte. Stein Kristiansen ble gjenvalgt som revisor.


Fylkeslaget fikk et godt og solid fylkesstyre, med flere politisk aktive, både første og andrekandidater til fylkestinget blant seg. Slik speiler styret både geografi og den politiske bredden i Nei til EU.

Fylkeslaget mener det er et tidsskille nå når alle kan se at vi til og med har mistet kontrollen med strømmen vår på grunn av EØS og ACER. Det gjør det nødvendig å øke folks kunnskap om konsekvensene av EØS-avtalen, og reise kravet om en folkeavstemning om EØS- avtalen skal erstattes av en normal handelsavtale.

Jan David Anti.jpg
Fylkesleder Jan David Anti har bakgrunn som snekker, og kjenner næringslivet i fylket godt. Han mener EØS ikke tjener nærinslivet godt, slik det stadig blir hevdet.


 - Vi mener fylket vårt er så spesielt at det vil være mulig å få stor oppslutning om kravet om folkeavstemning i befolkningen generelt og i næringslivet som er avhengig av rimelig strøm. Men dette krever grundig jobb og oppgradering av ungdommenes kunnskap om EØS, sier gjenvalgt leder Jan David Anti.


- Strømmen er arvesølvet vårt bygd opp og nedbetalt gjennom generasjoner. Den legges ut på EU-børs og med et jafs har doblet strømprisen for husholdninger og næringsliv, legger han til.


Han sier at fylkeslaget mener at vekslende regjeringer og stortingsflertall har trosset klare flertall i befolkningen mot medlemskap og det EU-like samfunnet både i 72 og 94 , gjennom EØS-avtalen.


På årsmøtet holdt Magnus Marsdal fra Manifest Media et foredrag om mediasituasjonen i landet, med vekt på nye kanaler som når folk under 45 år på de kanalene de faktisk bruker. Nå har Manifest startet opp en satsing, blant annet med podkasten Mimir og Marsdal, og dette er nå i utvikling til flere kanaler som også fylkeslaget vil ta lærdom av.


- EU skaper ulikhet og tjener kapitalen. Det ser vi på at det er bare blant de som tjener over 1,4 mill at det er ja-flertall her i landet, påpekte Marsdal.

 

 

 

reLATERT

Se alle arrangementer

Den nye Hansaregionen

17. sep. 2023

Effektiv strømutveksling i EU-markedet er ikke det samme sett fra Stavanger og Hamburg.

Kommuner, vannkraftverk og strømutgifter

11. sep. 2023

Ny rapport: Noen sammenhenger og konsekvenser av en liberalisert kraftbransje.

Acer kan stå for fall

11. sep. 2023

Uavhengig av tausheten til NRK og riksmedia er det skrevet rettshistorie i Høyesterett denne uka.

– Staten unnviker realitetene

08. sep. 2023

Fjerde dag i Høyesterett: – Skal man vurdere realitetene i konsekvensene av de beslutninger det avstås myndighet til? Selvsagt skal man det, uttalte Nei til EUs advokat i sluttreplikken for Høyesterett.

Runddans om RME

08. sep. 2023

Tredje dag i Høyesterett: Reguleringsmyndigheten for energi (RME) skal være uavhengig av norske myndigheter og gjennomføre vedtakene som kommer fra ESA og ACER. Er RME da et norsk organ?

Nei til EU søker politisk rådgiver

08. sep. 2023

Nei til EU søker politisk rådgiver i 100 % fast stilling. Søknadsfrist er 19. oktober 2023.

RME korker igjen for utbetaling av flaskehalsinntekter

07. sep. 2023

Statnett ville bruke flaskehalsinntekter til å bremse nettleieøkning. Reguleringsmyndigheten for energi (RME) sa nei. RME fungerer som EU-byrået ACERs forvaltningsorgan i Norge.

Når alarmen går i Høyesterett

06. sep. 2023

Hvem vet: Kanskje lå det symbolikk i at alarmen uforvarende ble utløst under rettsforhandlingene i Høyesterett onsdag.

- En historisk og rettshistorisk sak

05. sep. 2023

Første dag i Høyesterett: ACER utøver en myndighet som er mer omfattende enn det som ble lagt til grunn da Stortinget gjorde sitt ACER-vedtak. - Utviklingen i EU slår også inn i det regelverket som ble innført med tredje energimarkedspakke, påpeker Nei til EUs advokat Kjell Brygfjeld.

ACER-saken er i gang i Høyesterett

05. sep. 2023

Nå har Høyesterett startet sin behandling av Nei til EUs anke i ACER-saken. Følg saken direkte her.

Når én pluss én blir én

04. sep. 2023

Vil Høyesterett sette strek for Stortingets praksis med å avstå suverenitet stykkevis og delt uten å gjøre opp samlet regnskap?

Se ACER-saken direkte! 

01. sep. 2023

Høyesterett har besluttet å strømme behandlingen av anken i Nei til EUs ACER-sak. Det vil si at du kan følge saken direkte på video.